dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5886098 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
(Stefania Spittal: Kronika szkoły w Załoźcach - część 8)

ROK 1925


Brak opału dawał się we znaki w ciągu zimy, a już od dnia 1 marca mimo znacznych chłodów wcale nie paliło się bo nie było czem.

Od 15 marca 1925 r. Rada Szkolna Powiatowa przeniosła Stefanię Bezkorowajną do Zagórza. Kierownictwo i naukę w wszystkich czterech oddziałach objęła Helena Spittal. Żałując aby dzieci nie traciły zbyt wiele, pobierając naukę co drugi dzień, uczyła codziennie od godziny siódmej do godziny 17 po południu. Rada Szkolna Powiatowa w Zborowie pismem z dnia 7.III.1025 r. L. 687/25 poleciła prowadzić naukę co drugi dzień.

Od 1 kwietnia 1925 r, R.S.P. w Zborowie zamianowała Janinę Jankowską tymczasową nauczycielką w Załoźcach Starych. Z chwilą jej przybycia 23.IV.1925 r. została praca podzielona jak na początku roku szkolnego t.j. IV i II klasę uczyła Helena Spittal zaś III i I Janina Jankowska.

Na wiosnę 1925 odbyło się Święto Sadzenia Drzew jak roku poprzedniego. Drzewek posadzono 58 przy drodze do cmentarza.

Dnia 9 czerwca 1925 r. na podstawie zarządzenia R.S.P. w Zborowie nauczycielki przeprowadziły pogadankę o spółdzielczości.

Kuratorium O.S.L. we Lwowie przyznało dla Załoziec Starych budowę szkoły 7 kl. bliźniaczej na starym placu szkolnym koło kościoła przyznając na ten cel subwencje i kredyty w wysokości 250 000 zł. starał się o to p. Eugeniusz Spittal, poseł na sejm.

We wrześniu 1925 r. kierownictwo szkoły w Załoźcach Starych na polecenie R.S.P. w Zborowie objęła Stefania Spittal i zorganizowała na zezwolenie inspektora szkolnego p. Władysława Wahna po raz pierwszy piątą klasę ucząc według programu szkół siedmioklasowych. Skutkiem trzykrotnego zmieniania kierownika szkoły w ciągu jednego roku przepadło wiele aktów, numerów Dzienników Urzędowych jak i ksiąg wyprowadzonych po raz pierwszy przez Stefanię Spittal w jesieni 1923 r. Teraz na nowo trzeba wprowadzać wiele rzeczy, ale nie wszystko da się uzupełnić, bo po brakujących dokumentach pozostały luki.

Od 6 - 18 września 1925 r. Tydzień Lotniczy z pogadankami propagandowymi za Ligą Obrony Powietrznej Państwa.

W jesieni w dniu 25 października 1925 roku odbyło się święto sadzenia drzew uroczyście jak za lat poprzednich. W czasie Święta posadzono 68 drzewek dzikich przy drodze i na cmentarzu. Uroczystości sprzyjała wspaniała pogoda jesienna.

W dniu 2 listopada 1925 r. oddała cała Polska cześć Nieznanemu Żołnierzowi złożonemu pod arkadami na Placu Saskim w Warszawie. Uroczystość ta w szkole tutejszej nie wypadła imponująco z powodu zimna i brzydkiej pogody. Wskutek tego dzieci jawiło się bardzo mało. Po nabożeństwie i okolicznościowym kazaniu odbył się poranek w szkole.

Budżet szkolny uchwalono 17 listopada 1925 r. na rok 1926 w sumie 3749 zł.

W roku bieżącym dokonano odnowienia kościoła rzym.kat. zniszczonego w czasie wojny światowej. Poświęcenie odrestaurowanego kościoła odbyło się 8 grudnia 1925 r. w dzień Patronki Kościoła. Duchowieństwo rzym.kat. miejscowe i okoliczne oraz gr.kat. proboszcz ze Załoziec Nowych ks. Michał Butryński i gr.kat, proboszcz ze Załoziec Starych ks. Włodzimierz Sklepkowicz, a z duchowieństwem niezliczone tłumy wiernych otaczały ks. Rachalskiego Gerarda niosącego Najświętszy Sakrament. Procesja zdążała z kaplicy SS. św. Wincentego a Paulo do kościoła parafialnego w Załoźcach Starych. duchowieństwo dokonało poświęcenia kościoła. W czasie uroczystości przygrywały miejscowe orkiestry. Przeolbrzymie wzruszenie ogarnęło ludzi, gdy od dziewięciu lat oniemiały kościół rozbrzmiał pieśnią dziękczynną. Szloch wyrwał się z piersi wszystkich obecnych, a łzy spadały jak deszcz rzęsisty. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Stanisław Władyka z Trościańca, po czym nastąpiło solenne nabożeństwo. Chociaż nabożeństwo skończyło się, ludzie nie chcieli wychodzić z kościoła nie mogąc się nim nacieszyć.

Uroczystość 900 letniej koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego obchodzono w tutejszej szkole dwukrotnie w dniu 17 maja i (...) /puste miejsce w tekście/ poważnie i patriotycznie.

Subwencja i pożyczka na budowę 7 kl. szkoły bliźniaczej w Załoźcach Starych przepadła, gdyż Gmina miasta Załoziec nie wykonała wcale poleceń Kuratora O.S.L., a to z tego względu, aby nie dopuścić do budowy szkoły w Załoźcach Starych. Z końcem więc roku 1925 Kuratorium O.S.L. wyżej wymieniony fundusz zużyło na budowę innych szkół. Bardzo to przykre, że sprawa budowy szkoły znowu odwlekła się. Dzieci uczą się w niskich wilgotnych izbach bez podłogi, uczęszcza ich od 173 do pięciu oddziałów, a uczy tylko dwie nauczycielki Stefania i Helena Spittal. Nowy inspektor szkolny Michał Głowiak urzędujący w Zborowie od dnia 1 września 1925r był w naszej szkole pochwalił postępy dzieci i pracę nauczycielek, przyobiecał jeszcze jedną siłę nauczycielską. Od bytności inspektora szkolnego w październiku 1925 do końca tego roku nie było przydziału nowej siły nauczycielskiej. Wszystkie godziny w kl. V i II uczy Stefania Spittal, a w klasie I, III, IV uczy wszystkie godziny Helena Spittal. Jesteśmy godzinami szkolnymi obładowane i nie pobieramy żadnych remuneracyj za godziny nadliczbowe. Pracujemy jak możemy najlepiej dla dobra dzieci szkolnych.
poprzednia
część

 

 

Kronika Szkoły w Załoźcach Starych

 

 

następna
część

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020