dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5937442 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
(Stefania Spittal: Kronika szkoły w Załoźcach - część 27)

ROK 1938


Dzieci szkolne odegrały w dniu 2 stycznia 1938 r. jasełka. Nad przygotowaniem przedstawienia pracowały przeszło miesiąc, wyniki włożonej pracy były widoczne gdyż dzieci odegrały swe role rzeczywiście dobrze. Czysty dochód 15 zł. 69 gr. został przeznaczony na zakup maski gazowej.

W dniu 15 stycznia została urządzona choinka dla całej szkoły, obdarowano wszystkie dzieci. Dziatwa była uszczęśliwiona, kolędując przy choince przez siebie udekorowanej.

Z okazji 75 rocznicy Powstania Styczniowego została urządzona w tutejszej szkole wystawa przez T.S.L. w Załoźcach. Wystawa objęła dużo cennych pamiątek jak: stroje kobiece żałobne, bransolety, korale, czepki, kolczyki, broszki, krzyże, mundury i broń powstańców, bony i obligacje Rządu Narodowego, fotografie i portrety dowódców powstania, piękne reprodukcje obrazów Grottgera i innych malarzy oraz bardzo bogata literatura powstania. Całość wyglądała bardzo pięknie i na zwiedzających wywierała bardzo silne wrażenie.


Wystawa na 75 rocznicę Powstania Styczniowego Wystawa na 75 rocznicę Powstania Styczniowego
Wystawa na 75 rocznicę Powstania Styczniowego

Wystawa z okazji 75 rocznicy powstania styczniowego.
(kliknij, żeby powiększyć)


Poranek w dniu 1 lutego 1939 r. urządzony przez szkołę tutejszą wypadł bardzo pięknie, gdyż młodociani wykonawcy włożyli w swą pracę bardzo dużo zapału. Dzieci szkolnych i dorosłych tak dużo przybyło, że nie można ich było pomieścić w sali, dlatego też program poranku powtórzono dwukrotnie, aby zaspokoić wszystkich przybyłych.


1938. Imieniny Prezydenta.
1938. Imieniny Prezydenta.
(kliknij, żeby powiększyć)


W dniach 7 lutego, 8 lutego, 9 lutego i 10 lutego 1939 r. wizytował tutejszą szkołę Inspektor Szkolny Jan Byra. Mimo wielkiej absencji Grona nauczycielskiego poziom naukowy znalazł zadawalający.

Obchód 18 rocznicy odzyskania morza połączony z zabawą dziecięcą urządziła szkoła tutejsza w porozumieniu z L.M. i K. w Załoźcach w dniu 20 lutego 1938 r. Cały dochód został przeznaczony na potrzeby Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Dzięki pracy Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, które zorganizowało szereg przedstawień otrzymała szkoła 13 skrzynek do okien na kwiaty. Kwiaty zasadzono równocześnie. W ten sposób z końcem kwietnia szkoła przybrała odświętny wygląd. Pracę w szkolnym P.C.K. prowadziła tak owocnie p. Stachowicz Paulina.

3 maja 1938 r. pomimo fatalnej pogody wzięło udział wiele ludzi w uroczystym obchodzie wiekopomnej "Konstytucji". Program poranku był bardzo starannie dobrany i opracowany, toteż podobał się wszystkim. Ze wszystkich punktów programu podobała się najbardziej sztuczka p.t. "Z biegiem Wisły". W poranku szkolnym wziął udział p. Wicestarosta zborowski.

W dniu 6 i 7 maja 1938 r. dokonali częściowej wizytacji szkoły P. Inspektorzy Jan Byra i Józef Lebedowicz.

12 maja 1938 r. żałobna akademia w trzecią rocznicę zgonu Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego miała charakter bardzo poważny, a zarazem smutny. Na program poranku złożyło się: przeczytanie orędzia P. Prezydenta Rzeczypospolitej, piosenki odśpiewane przez chór szkolny, deklamacje i sztuczki "Czapka Marszałkowska" i "W bolesną rocznicę".

26 maja poświęcenie sztandaru szkolnego L.M. i K. Pani Katarzyna Chomicka zamieszkała w Ameryce w Nowym Yorku ufundowała dla szkoły tutejszej sztandar Ligi Morskiej i Kolonialnej. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w dniu 26 maja 1938 r. Program uroczystości był następujący: nabożeństwo w kościele parafialnym w Załoźcach o godz. 8.00 rano, okolicznościowe kazanie, poświęcenie sztandaru dokonane przez ks. Gajewskiego Kazimierza, po nabożeństwie pochód do szkoły. W szkole przemówienie prezesa Koła L.M. i K. w Załoźcach o. St. Hojeka, przemówienie opiekunki Szkolnego Koła L.M. i K. p. St. Paradowskiej, przemówienie uczennicy Auerbach Broni, śpiewy, deklamacje, sztuczka p.t. "Chata rybacka".

Chrzestnymi rodzicami sztandaru byli: p. Róża Baczyńska, p. Jadwiga Cieńska, p. Józefa Makar, p. Maria Nazarkowa, p. Stefania Paradowska, p. Karolina Postępowska /Helm/, p. Stefania Spittal, p. dr Eugeniusz Jankiewicz, p. Stanisław Hojek, p. Kwaśnicki Stanisław, dr Władysław Postępski, dr Stanisław Spittal, p. Michał Szawłowski, p. Bronisław Fehler. Od zaproszonych gości zebrano kwotę 40 zł, którą przekazano L.M. i K. na budowę ścigacza.


Sztandar szkolnego koła Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Sztandar szkolnego koła Ligi Morskiej i Kolonialnej.
(kliknij, żeby powiększyć)


12 czerwca 1938 r. wspólnie z Towarzystwem Ochrony Młodzieży urządziła szkoła festyn. Z imprezy tej uzyskała szkoła 49 zł 50 gr., które to przekazała Inspektoratowi Szkolnemu na pomoce naukowe.

12 czerwca 1938 r. z okazji stuletniej rocznicy urodzin Jana Matejki została zorganizowana wystawa "Matejkowska", składająca się z reprodukcji obrazów Matejki, czasopism z artykułami o Matejce. Otwarcie wystawy poprzedził referat.


1938. Wystawa Matejkowska.1938. Wystawa Matejkowska.

1938. Wystawa Matejkowska.
(kliknij, żeby powiększyć)


22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.


Sztandar szkolnego koła Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Klasa VII 1938 r. Siedzą od lewej: Przewodniczący Rady Szkolnej dr S. Spittal, H. Spittal, K. Postępska (Helm),
kier. szkoły S. Spittal, wychowawczyni klasy Z. Czechowska, A. Kozłowska, J. Romanko.
(kliknij, żeby powiększyć)


Na zarządzenie p. Ministra W.R. i O.P. nabożeństwo szkolne odbyło się w dniu 5 września 1938 r. Z powodu przebudowy pieców w budynku szkolnym normalne zajęcia rozpoczęto dopiero 10 września 1938 r. Z dniem 1 września 1938 r. została dodatkowo donajęta sala w Załoźcach Nowych. W sali tej pobierają naukę klasa IIIb i Ib od 6 września 1938 r.

Stulecie urodzin Adama Asnyka uczciła szkoła porankiem w dniu 17 września 1938 r., na który to poranek złożyło się: przemówienie nauczycielki p. Karoliny Postępskiej, deklamacje wierszy A. Asnyka i kilka piosenek.

25 września 1938 r. szkoła wzięła udział w manifestacyjnym wiecu, na którym uchwalono rezolucję z żądaniem przyłączenia Zaolzia do Polski, na mocy zgody rządu Czechosłowacji w dniu 1 października 1938 r. W manifestacji wzięły udział tłumy ludzi dorosłych.

2-10 października 1938 r. Tydzień Szkoły Powszechnej, dał z imprezy, zbiórki i rozsprzedaży materiałów ogólną kwotę 145,93 zł. Za organizację i pracę w związku z Tygodniem Szkoły Powszechnej przysłał p. Kurator O.S.L. podziękowanie.

1 listopada 1938 r. mimo ulewnego deszczu udały się dzieci na cmentarz odległy od szkoły 2 km i przybrały wieńcami i kwiatami groby polskich żołnierzy.

11 listopada 1938 r. 20 lecie Święta Niepodległości Polski. Już na początku roku szkolnego 1938/39 na polecenie kierownictwa szkoły każdy nauczyciel wychowawca miał przeprowadzić ze swoją klasą pogadankę n.t. W jaki sposób dzieci chcą uczcić 20 rocznicę Niepodległej Polski. Projekty swe i propozycje miały podać na piśmie. Na posiedzeniu Zarządu Gminnego Szkoły jako pierwszy punkt dzieci wybrały przeprowadzenie zbiórki na F.O.N. Do uroczystości przygotowano się bardzo starannie i dlatego program wypadł bardzo pięknie, był doborowy i obszerny. Przemówienie wygłosił dr Stanisław Spittal, następnie deklamacje pojedyncze i zespołowe, chór szkolny, orkiestra mandolinowo-skrzypcowa, sztuczka "20-lecie Polski Odrodzonej" i żywy obraz złożyła się na całość programu.

20 listopada 1938 r. odbyła się wspaniała uroczystość poświęcenia pomników ufundowanych przez T.S.L. i Sokół w Załoźcach polskim żołnierzom poległym w obronie Załoziec. Ludność Załoziec i okolicznych wsi przybyła gremialnie. Poza tym specjalnie przybyły delegacje pułków, do których należeli polegli żołnierze i kompania K.O.P. Po dokonaniu ceremonii religijnej, pięknie przemówił ks. Kazimierz Gajewski, a w imieniu T.S.L. i Sokoła dr Stanisław Spittal. Chór rezerwistów i chór szkolny uświetniły uroczystość. Dekoracją grobów, upleceniem girland i wieńców zajęły się dzieci szkolne pod kierunkiem p. Heleny Spittal.

Całej uroczystości towarzyszyła prześliczna pogoda, która umożliwiła przybycie tak wielkiej rzeszy ludzi.
poprzednia
część

 

 

Kronika Szkoły w Załoźcach Starych

 

 

następna
część
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
mtetlak dnia listopada 10 2008 20:47:32
Katarzyna Chomicka (fundatorka sztandaru dla szkoły) to siostra mojego pradziadka Józefa Sąsiadek.Jej całe nazwisko brzmiało Katarzyna Chomicka- Backus zd.Sąsiadek.Urodziła się w Załżcach w 1888r.W 1904 (25 listopada) przybyła do USA miała wtedy 16 lat.Żyła 109 lat.z Zmarła 31 marca 1996.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020