dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1865

Artykuły z naszej strony
były czytane
5420564 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Neterpińce w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)
1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
Białogłowy grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 1 1/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Wincenty Kossakowski1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Neterpińce, wieś

Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: -
gr. kat.: Białogłowy

Ludność według popisu z roku 1857: 316

Grunty orne
większej własności: 52
mniejszej własności: 631

Łąki i ogrody
większej własności: 31
mniejszej własności: 47

Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 68

Lasy:
większej własności: -
mniejszej własności: -

OGÓŁEM: 831 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Wincenty Kossakowski1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załośce

Urząd parafialny:
Załośce łaciński, Białogłowy grecki

Urząd pocztowy:
Załośce

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Neterpińce należały już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
346 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 52
mniejszej własności: 631

Łąki i ogrody
większej własności: 81
mniejszej własności: 47

Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 68

Lasy:
większej własności: -
mniejszej własności: -

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Neterpińce

Właściciel tabularny:
Spadkobiercy Kazimierza hr. Wodzickiego

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 10,5 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Jezierna 14,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Olejów, grecka Białogłowy

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 19

Karczmy: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
3 morgi 350 sążni

Łąki:
17 morgów 112 sążni

Ogrody:
1030 sążni

Pastwiska:
- (brak)

Lasy:
- (brak)

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
125 sążni

Ogółem:
20 morgów 1517 sążni

Podatek:

gruntowy:
12 złotych reńskich 92 centy

domowy:
3 złote reńskie 60 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Olejów i grecki Białogłowy

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Jezierna

Odległość od urzędu
pocztowego 10,5
telegraficznego 14,0

Ludność według spisu z roku 1890:
514

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki Białogłowy

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 10,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 10,0

Ludność:
585

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów i grecki Białogłowy

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 6.0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 6.0

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr. Wodzicki1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Neterpińce

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 104
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 557
Mężczyzn: 286
Kobiet: 271

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 221
grecko-katolickiego: 331
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 5
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 281
rusińską: 271
niemiecką: -
żydowską: 5
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Neterpińce. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 557 mieszkańców.
Kolej w odległej o 22 km Jeziernie, poczta, telegraf i telefon w Olejowie.
Parafia grekokatolicka.

Kooperatywy:
"Selańska Pomicz" (1930)

Kowale:
Patycki H. (1926-30)

Krawcy:
Łukomski W. (1928-30)

Różne towary:
Sokonoski D. (1930)

Stolarze:
Kołtun B. (1928-30)
Łucyk M. (1926-30) /w 1926 błędnie zapisany jako Żucyk/

Szewcy:
Myszka M. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Gozdzicki P. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Neterpińce, wieś

Gmina: Neterpińce

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Jezierna 14, Zborów 27

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce 8

Sąd Grodzki: Zborów
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki Załoźce i grekokatolicki Białogłowy

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020