dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5937669 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
[źródło: Załoźce. Skreślił Ks. Sadok Barącz. W Poznaniu. Czcionkami i w komisie W. Simona, 1889.] Zachowano oryginalną pisownię.

Fundusze.

Jeszcze do roku 1612 istniał fundusz na pergaminie spisany, lecz po wielu przypadkach ognia zniszczony, w odpisie tylko pozostał, którego treść podaję: Jan de Kamieniec, pan na Olesku i Załoźcach widząc, że fundusz przez matkę jego Jadwigę dla kościoła zrobiony był za szczupły, postanowił takowy pomnożyć. Jakoż nadaje: 1) Dziesięcinę z każdego rodzaju zboża na łanach klucza załozieckiego zasiewanych. 2) Toż samo czynić mają dzierżawcy, jakiegokolwiek wyznania na dobrach jego zostający. 3) Tudzież zagrodnicy osep dawać powinni. 4) Pół łanu. 5) Sadzawkę pod Ostrągórą na rzéce Milno zwanéj. 6) Z młyna załozieckiego co roku dwa słody, miarę żyta i pół miary prosa. 7) Podczas spustu stawu w Załoźcach dziesięć grzywien pieniędzy. 8) Z celnictwa załozieckiego co roku podobnież dziesięć grzywien pieniędzy. 9) Od wozu końskiego soli topek pięć, od wozu wołowego soli topek dziesięć. 10) Na święty Marcin co roku jednego wieprzaka i barana. 11) Gdy zaprowadzoną będzie powołoszczyzna, dwa woły co roku. 12) Wolne łowienie ryb włokiem lub sakiem w dnie postne do stołu swego, tam gdzie i drudzy łowią, wyjąwszy podczas spustu stawu. 13) Łąkę. 14) Stołowe od każdego domu po groszu na Wielkanoc. 15) Kolędy na święty Szczepan wszyscy mieszczanie i przedmieszczanie po groszu, komornicy po pół grosza. Punkta 16 i 17 tyczą się nauczyciela. 18) Proboszcz utrzymywać ma kapłana, któryby co Piątku śpiewał Mszę św. o męce Pańskiéj. 19) Co Niedzielę i Święta stołować się będzie w zamku. 20) Co Niedzieli śpiéwać ma Proboszcz Mszą św. o Niepokalaném poczęciu Najśw. Maryji Panny. Co Środy zaś czytać za grzéchy. W uroczystości Apostołów i innych Świętych Msza i nieszpory mają być śpiewane. Patronat należy do dziedzica. Olesko w Niedzielę po św. Marcinie 1547.

Zniszczony ten dokument zastąpiono następującym: Dymitr Jerzy Korybut książę na Wiśniowcu i Zbarażu Wiśniowiecki, wojewoda bełzki, hetman polny koronny etc. Wszem w obec i każdemu z osobna, komu o tém wiedziéć będzie należało, osobliwie posteritati domu mojego do jasnéj i wiekopomnéj wiadomości donoszę, iż ja mając zelum Dei przed oczyma i chwały Jego świętéj promotionem, przez cobym mógł pożądane thesaurizae niebo, w domu własnym omnia stabilia in tutis zostawić fundamentis, dla czego wziąłem primario przed się kościoła mego załozieckiego circumspekcyą, który a praedecessoribus meis bywszy e fundamentis erigowany, aż dotąd aevi nostri quoad decentem victum et amictum kapłanów przy nim będących provisionem szczupłą mając, co pro jure naturali et tutoreali pilnie usiłując, auctionem czynię i w dawną ryzę involvere sedulo kazałem wysłuchać starożytnych ludzi, mieszczan mojich załozieckich, żeby ci, co ante acta nostra tempora kościołowi mianowanemu należało, osobliwie w gruntach, poddanych, placach, pod sumnieniem zeznali, o których zajmowanie gruntów, sadów, ogrodów gęste mię dochodziły supliki; obviando temu, na wszelki czas naznaczyłem do rozgraniczenia przyjaciół i sług mojich, aby in recenti konferowanego tego mego beneficiam przewiel. w Bogu j. ks. Andrzejowi Swięcickiemu, kustoszowi i kanonikowi kamienieckiemu, proboszczowi załozieckiemu pokazali antiquitus należytość kościołowi jego, która to moja ordynacya takową w sobie zawiera dyspozycyą. 1) Naprzód postępuję j. ks. proboszczowi załozieckiemu i sukcesorom jego na każdy kwartał złotych 300 currentis monetae, co czyni na rok 1200 złp., któe za kwitami ręcznemi j. ks. proboszcza i sukcesorów jego arendarze moji załozieccy oddawać będą powinni, a za wydaniem zupełnéj sumy generalnéj kwit roczny starosta mój załoziecki odbiérać powinien. 2) Folwark z stodołą i placów dziewięć, gdzie poddani kościelni bywali antiquitus ze wszystkiemi onych robociznami, daninami, czynszami i powinnościami, którzy to specialiter tak się mianują: Plac piérwszy Iwana Zająca, drugi Koblika szewca, trzeci Brzuchacza szewca, czwarty Antona szewca, piąty Walka, szósty Protaza, siódmy Sobka, ósmy Chomy, dziewiąty Kurendy. A to plac Wasilowski, gdzie folwark z stodołą, aż po sad Krzyżkowski, gdzie granica kończy się, od placu poczynając się Łapińskiego po drogę, która szła miedzy sadami Krzyszkowskim i Wasyla Kubki, przy którym się in hoc circulo począwszy od Zająca placu az w ten sad kończy się granica j. ks. proboszcza. Tak jednak aby j. ks. proboszcz rzemieślników z miasta i z kad inąd przychodzących in genere wszelkich także poddani jego komorników przyjmować nie ważyli się. 3) Pola do tego ośm ćwierci z téj strony od goscińca lwowskiego i z drugiéj strony; drugie ośm ćwierci od Woli za lasem temuż j. ks. proboszczowi wydziela się. 4) Stawek pod Niemcą albo Ostrogórą. 5) A na chwałę bożą corocznie łoju i wosku po jednym kamieniu na wielkanoc, drugie tyle na Boże Narodzenie także starosta mój załoziecki oddawać powinien. 6) Wolny wrąb do lasów moich pozwalam. 7) Sianożęć za Kamieniem. 8) Wolne mielenie w młynach moich pozwalam j. ks. proboszczowi. 9) Wolne łowienie ryb w stawach diebus jejunalibus. His dispositis, ponieważ propter officium datur semper beneficium, obliguję w téj mierza ks. j. proboszcza wzwyż mianowanego atque ejus successores, aby za mnie samego i ze mną żyjących domowych moich niedzielna Msza święta przed majestatem bozkim ofiarowana była. We Środę, w Piątek i w Sobotę pro defunctis domu mojego. Kurs w każdy tydzień dwa razy za tychże. Kapłanów dwóch na tę usługę bozką i kantorów trzymać j. ks. proboszcz powinien i wszelkiego w kościele przestrzegać porządku. Które to moje postanowienie z wyż mianowanym j. ks. proboszczem załozieckim do aktów grodzkich krzemienieckich podane było i rękami naszemi, także przyjaciół i sług naszych podpisujemy. Datum w Załoźcach 16 Maja 1675. Dymitr książę Wiśniowiecki, Stanisław Wyżycki, Stanisław Gruszecki, Franciszek Zbrożek.

Po zniszczeniu i tego dokumentu Józef Potocki, Wojewoda ziem Kijowskich, wraz z żoną swoją Wiktoryją z Leszczyńskich, dnia 10 Maja 1726 roku wydał nowe uposażenie, mocą którego nadaje plac na przeciwko kościoła od strony cmentarza, na którym sam wybudował z drzewa dębowego rezydencją dla proboszcza i dwóch wikarych. Na przedmieściu place i szesnaście ćwierci pola jako własność proboszcza przyznaje i od wszelkiéj jurysdykcyji gminnéj i zamkowéj uwalnia. Dziesiecinę według dawnego zwyczaju oddaje. Rocznego dochodu 800 reńskich przeznacza. Obowięzuje synagogę załoziecką do dawania w roku na kościół dwóch kamieni czystego topionego wosku i tyleż kamieni czystego łoju. Zamek zaś jeden kamień wosku dodawać był powinien. Stawek za lasem dębowym i sianożęć za kamieniem przydziela. Wolne mlewo i wolny rąb w lasach li tylko na potrzeby domowe probostwa przyznaje. Łowienie ryb znosi, natomiast każdego spustu stawu ceber szczupaków i linów dawać przyrzeka. Żeby zamek w roku dawał wieprzaka i barana rozkazuje. Stołowego i kolędy żeby mieszczanie płacili po 4 grosze, sielanie po 2 grosze, zaleca. Potwierdza zapis 1000 złp. na szpital, i plac na wybudowanie onego wskazuje. Równie téż zapisy 300 i 200 złp. na kościół. Obowiązków nowych prócz wyżéj wymienionych nie wkłada.

Dnia 2 Grudnia 1759 roku Stanisław Potocki, Wojewoda Poznański, co do zapisów zrobił niektóre objaśnienia, a mianowicie stawek pod Ostrągórą odbiera, a rekompensę onego 100 złp. rocznie z arendy załozieckiéj naznacza. Lubo zaś p. Kamieniecki przy każdym spuście stawu załozieckiego grzywien 10 płacić item z cła załozieckiego grzywien 10, oraz Bakałarzowi, kościelnemu po grzywnie jednéj naznaczył, tudzież od przyjeżdżających podwód gościnnych ze solą o 5 i po 10 topek soli brać pozwolił, książę zaś Dymitr Wiśniowiecki zreluował to na 1200 złp., ojciec znów jego na 800 złp. rocznie, przeto nie chcąc tego umniejszać, co na chwałę pana Boga było zapisane, rozkazał żeby w roku 1200 złp. arenda załoziecka proboszczowi wypłacała. Stołowe, kolędę i za powołoszczyznę beczkę miodu przaśnego, jak było w zwyczaju, poborowe nietykalne zostawia, przychylając się do erekcyji śp. pana Kamienieckiego, którą dwa słody, miarę żyta, miarę pszenicy i pół miary prosa naznaczył, tych zaś miar nie wyraził, więc te wątpliwości objaśniając. słodów dwa, których obydwóch aby było ośm krubek tutejszéj miary miejskiéj, pięćdziesiąt garncy i cztéry w sobie mającéj, takoż miarę żyta, pszenicy i prosa takąż miarą, to jest krubką z folwarku dawać przyrzekam. A jako Kasztelan krakowski, ojciec mój, od sumy 1000 złp., na pewnych domach miasta tutejszego przez niektórych mieszczan zapisanéj, płacenie przez nich prowizyji do szpitala załozieckiego nakazał, a domostwa possessorów, którzy te grunta osiadają, i zapisu ani zaciągających ten dług nie wyraził, teraz j. x. proboszcz zapis w aktach tutejszych miejskich 1643 roku przez Jana Pohajbicza, Jacka Złotkiewicza, Hawryła zięcia Łyczkowego, Jana Hasynowicza, Jana Hennika, Iwana Kłonika i Josia żyda na 1000 złp. od Adama Kłońskiego podniesioną i płacenie od niéj prowizyji po ośm od sta postanowionéj do szpitala przy kościele farnym będącego, zaznany pokazał, dowiedziono zaś, że na tych częściach Jan Chudyk, Aleksander Federciów, niewierny Elo wiernik, Ruwin Markowicz, Zeilig Duszczynego, Ankiel Pejsachowicz i Icko Lejbowicz mieszkają i po części pomienionéj prowizyji przeszłemu x. proboszczowi płacili, do tego na części gruntów tych, na których oryginalni dłużnicy siedzieli, ani ich sukcesorów dla częstéj w tym kraju inkursyji i tatarskiéj i kozackiéj dojść nie można, przeto że te grunta, sady, pasieki, na których suma 1000 złp. szpitalowi jest zapisana, przez liczną z łaski Boga osiadłość poddaństwa, daniny i powinności swoje wypłacających skarbowi mojemu fruktifikują, więc zastępując z tych przyczyn poddaństwo moje, połowę prowizyji szpitalowi należącéj, 40 złp. ze skarbu mojego za kwitami X. proboszcza wypłacać naznaczam. Drugą połowę 40 złp., aby wyżéj wyrażeni mieszczanie tak żydzi jak i chrześcijanie, z gruntów przez siebie osiadłych według dyspartymentu przez komisarza mego uczynionego punktualnie temu szpitalowi wypłacali, przykazuję. X. Proboszcza obowiązkiem było, co Niedzieli za żywych i umarłych mszą świętą i wotywę o Niepokalaném Poczęciu Najśw. Maryji Panny, w dni świąteczne, apostolskie i inne święta wszystkie msze obie i nieszpory śpiewne celebrować. W każdą Środę mszę św. czytaną żałobną za zmarłych fundatorów, w dni piątkowe mszą św. o Męce Pańskiéj i dni święte Niedzielne kurs czyli officium o Najśw. Maryji Pannie z księżą i kantorami śpiewać. Dwóch księży, organistę i kantorów kosztem swojim trzymać.

Zapis osobny. Ja Paweł Przybylski, kanonik łucki, zdrowy będąc na ciele i umyśle, odstąpiwszy méj własnéj należnéj ziemskiéj juryzdykcyji, prawa, forum powiatu i województwa, a pod teraźniejszy dobrowolny zapis mój purae et irrevocabilis fundationis wcale się z dobrami i sukcesorami mojimi libere poddając i inkorporując wiadomo, jawno czynię, ustnie i dobrowolnie, komu o tém wiedzieć należy, zaznaję: Iż zeznawający mając oddane do kościoła farnego załozieckiego sumkę 500 złp., tylko z sumy 2000 złp. in adorationem sanctissimae Eucharistiae pro conservanda votiva przez niegdy ś. p. Józefa Konstantego Jurkowieckiego, Vicesgerenta grodzkiego halickiego dla 24 novembris 1757 anno w Załoźcach transakcyją, czyli skryptem ręką tegoż pana Vicesgerenta i przyjaciół podpisanym, a zaś dnia 14 junii 1758 roku przed aktami grodzkiemi tutejszemi oblatowanym assekurowanéj i zapisanéj, któréj resztę 1500 złp. ad complementum 2000 złp. salva, reservata, ubi de jure venerit repetitio pro exigentia tegoż kościoła załozieckiego do upominania się jedne; drugie 500 złp. przez niedy ś. p. j. x. Temezwarego scholastyka katedralnego łuckiego, proboszcza załozieckiego, die 23 martii roku 1758 w grodzie łuckim testamentem pro eadem conservatione sacratissimi Corporis Christi votivae od sumy kapitalnéj 10,000 złp. w skarbie niegdyś ś. p. Potockiego, wojewody poznańskiego, ad pendendam provisionem będącéj na sukcessorów tegoż x. scholastyka według woli jego i za dekretem grodzkim officii praesentis rozdyspartymentowanéj naznaczone, resztę przez prowincjonalne ze skarbu pana wojewody poznańskiego należące i do rąk mojich wypłacone, z któréj wypłaconéj ob praestitam plenariam kościołowi farnemu załozieckiemu satisfactionem teraz niniejszym zapisem mojim funduszowym skarb pana wojewody poznańskiego i sukcessorów kwituję.

Hoc in loco bezpieczeństwa obojga tych sumek 1000 złp. moich pieniężnych, gdziekolwiek znajdujących się, własnych, teraz mianych i na potém mieć spodziewanych, osobliwie na kahale załozieckim ostrzegam i zapisuję. A dla lepszego, większego obwarowania bezpieczeństwa pomienionego 1000 złp., co mi Pan Bóg z wszechmocności i z świętéj opatrzności fortunki własnéj mieć pozwolił, de ejus donis Deo offerendo z sumy kapitalnéj 11,000 złp. na dobrach wsi Rakowcu, w województwie wołyńskiém, powiecie krzemienieckim, sytuowanych, a do Xięztwa zbarazkiego należącéj, niedgyś Wojewody poznańskiego dziedzicznych, a teraz Heleny z Zamojskich Potockiéj, wojewodziny poznańskiéj, prawu dożywotniemu, podległych, kontraktem zastawnym między tymże niegdyą śp. Potockim, pro tunc kijowskim, po tym poznańskim wojewodą, a mną, natenczas cześnikiem gostyńskim, ad praesens proboszczem załozieckim niniejszym recognoscentem die 15 martii 1754 anno w Załoźcach zawartym, lokowanej i extendującéj się teraźniejszym moim verae perpetuae fundationis zapisem: salvis juribus do dalszéj łaski pańskiéj w pomienionych dobrach w spokojnéj possessyi być konsernowanym benigniter in collatis et servientibus: summie 5000 złp. aby pomienionego wyż skomputowanego 10,000 złp. byli stróżami, a bardziéj pia chcąc adimplere vota ac bonam effectuari pobożnych ludzi intentionem, żeby przez tę małą kwotę nie upadł tak X. Scholastyka katedralnego łuckiego, jako pana Vicesgerenta grodzkiego, halickiego, zamierzonéj intencyji skutek, więc do sumki 1000 złp. rzeczonych moich 5000 złp. przyłączywszy, aby suma 6000 złp. wynosiła in propagationem continui cultus divini i do utrzymania nabożeństwa i wotywy in adorationem sacratissimi Corporis Christi Domini w każdy Czwartek co tydzień każdego roku perpetuis temporibus z expozycyą, procesyą i śpiewaniem pieśni: Twoja cześć chwała.

Pomienione 5000 złp. do kościoła farnego załozieckiego daję, daruję wiecznemi i nigdy nieodzownemi czasy rezygnuję zapisuję, tak na przebłaganie Majestatu Bozkiego za grzéchy moje, jako téż in suffragium animarum defunctorum tam parentum meorum, noc non Joannae, jako téż post sera fata in suffragium mojéj duszy et fundatorum tego nabożeństwa odprawiać się punktualnie powinny. Resztę zaś z oryginalnéj summy 11,000 złp. praelibata bona Rakowiec haerenti 6000 złp. na dwie wotywy, to jest in debitum cultum sanctorum Martyrum et Benedictae, których sacra ossa w ołtarzu kościoła farnego załozieckiego zostają, przed tymże ołtarzem w Poniedziałek jednę, drugą wotywę we Środę in honorem S. Joannis Nepomuceni pro remissione peccatorum meorum ac in debitam gratitudinis et satisfactionis tym, którym obowiązany jestem, tak żywym jako i umarłym, ut retribuat illis Dominus z ofiar i zasług najdroższéj krwi swojéj, zapisuję. Praefatam summam, za które w tydzień w każdym roku perpetuis temporibus celebrować i ofiarować się powinny wspomniane wotywy, także daję, daruję wiecznemi a nigdy nieodzownemi czasy rzeczone 6000 złp. do kościoła farnego załozieckiego rezygnuję i zapisuję.

Trzecią zaś sumę 1000 złp. na kahale załozieckim na skrypt alias membran od tegoż kahału die 15 aprilis Anno 1760 praesenti spisany, do rąk moich dany, na 2000 złp. aprobatą zwiérzchności zamkowéj die 17 ejusdem anni stwierdzony i na litanią codzienną przez cały tydzień co rok wiecznemi czas, tj.: w Poniedziałek o św. Trójcy, we Wtorek o św. Aniołach stróżach, we Środę o Wszystkich Świetych, we Czwartek o św. Duchu, w Piątek o przenajświętszém Imieniu Jezus, w Sobotę o Najśw. Pannie Maryji, aby śpiewane i grane na organach były, temuż kościołowi farnemu załozieckiemu perpetuis temporibis daję, daruję i zapisuję. Które to obowiązki i obligacye aby od dnia dzisiejszego według ordynacyi funduszu mego zapisane i zeznane, tak in adorationem sacratissimi Corporis Christi we Czwartek z expozycyą i prosesyą, jako téż przed ołtarzem relikwii świętych w Poniedziałek, a św. Jana Nepomucena we Środę wotywy odprawiane z ichmościami księżą wikarymi przy tym kościele panu Bogu zemną służącymi stante vita mea były, i aby litanie codziennie bez omieszkania śpiewane i grane były, przestrzegać obowiązany jestem i assekuruję się niniejszym zapisem perpetuae fundationis, a po mnie succedaneos probostwa załozieckiego do pełnienia tych wszystkich obligacyi jure irrevocabilis fundationis obowiązuję i obscero per amorem Christi, aby się starał przez tych Xięży wikarych dwóch i trzeciego promotora bractwa przenajświętszéj Trójcy dawniejszemi erekcyami i fundacyami przy kościele załozieckim farnym postanowionych X. Proboszcz załoziecki trzymać, osobliwie drugich dwóch xięży wikarych, na których konserwacyą praedictam summam 11,000 złp. super Rakowiec haerentem niniejszém zeznaniem mojem, quo supra, zapisuję przy tymże kościele farnym załozieckim tak do pełnienia teraźniejszych fundoszowych obowiązków, jako téż i innych kościołowi farnemu przywiązanych, osobliwie ad curam animarum obligacyi i usilnéj pilności należących, wraz z drugiemi dawniejszemi erekcyami fundowanemi.

Sumy zaś niniejszym zapisem funduszowym na wyż rzeczone obligacye i dwóch Xięży do pełnienia wyż rzeczonych obligacji i na konserwowanie onych dysponowane, tak teraźniejszą fundacyą moją, jako Temezwarowską i Jurkiewiecką in unum computando 13,000 złp., jakie lokacyi bezpieczeństwo mieć mają, in ulteriori tractu evictio ad praemissa za życia mego starać się będę obmyślać i uprosić kogo ad acta authentica regni sprowadzić, na czystéj i niezawodnéj fortunie ad incribendam locationem, nec non cavere evictionem dla punktualnego dochodzenia census kościołowi farnemu załozieckiemu inscripti. A ja sam natychmiast, już z mojemi sukcessorami quo ad concernentem mię dotąd moich proprietatem summ, niniejszą fundacyą sysponowanych, z których prawa własności państwa excepto usus fructus sibi ad vitae tempora quotannis proventusque od nich reservati, odtąd zrzekam, ustępuję i wyzuwam się, żadnego regresu odezwy sobie i sukcessorom moim do upominania się nie zostawujac. Na to daję ten mój dobrowolny perpetuae fundationis zapis pod zakładem drugiéj takowéjże sumy 13,000 złp. In casu contraventionis, forum ubiquinarium ubi de jure venerit competens sobie i sukcessorom moim do odpowiadania naznaczając, a dla większéj wiary, wagi i waloru przy uproszonych przyjaciołach do podpisu téj fudacyi podpisem ręki mojéj własnéj stwierdzam i przed aktami grodu tutejszego zeznawam. Datum die 17 Junii w Krzemieńcu 1760. Ks. Paweł Przybylski, proboszcz załoziecki, kanonik łucki. Jako proszony przyjaciel Franciszek z Rokszyc Ruskowski. I. Piasecki. Do funduszu zaliczają się: Obligacya c. k. Kamery nadwornéj z 1 Lipca 1788 r. l. 11,590 na 1,500 złr. w. w. po 3 i pół prc. dla bractwa Św. Trójcy. Obligacya c. k. Kamery nadwornéj z 1 Stycznia 1794 r. l. 21,710 na 1248 złr. w. w. po 3 i pół prc. dla Koscioła. Obligacya c. k. Kamery nadwornéj 1 Stycznia 1794 r. l. 2,086 na 240 złr. w. w. po 3 i pół prc. dla szpitala. (15)Przypisy oryginalne:

(15) Fundusze kościoła zapisane są w księdze Liber erectionis ecclesiae Załozcensis in fol. kartek nieliczb. 27. Własność tegoż Kościoła. Póki Potoccy dzierżyli Załoźce, proboszczowie krzywdy nie mieli. Lecz gdy te dobra przeszły w ręce Ronikiera, nie umiejacego rachować się z wydatkami swémi, fundusze doznały szkodliwéj przerwy. Trzeba było prawnie dochodzić punkt za punktem należytości przez zacnych fundatorów kościołowi odkazanych.

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020