dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1874

Artykuły z naszej strony
były czytane
5644643 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Milno w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Milnie przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 19 października 2008)1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]. Zachowano oryginalną pisownię.


Milno, wieś

Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: -
gr. kat.: na miejscu

Ludność według popisu z roku 1857: 1800

Grunty orne
większej własności: 549
mniejszej własności: 3049

Łąki i ogrody
większej własności: 111
mniejszej własności: 270

Pastwiska
większej własności: 69
mniejszej własności: 100

Lasy:
większej własności: 1524
mniejszej własności: 8

OGÓŁEM: 5680 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Henryka Pawlikowska1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Milno z Bukowiną, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Załoźce łaciński, Milno grecki

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
2097 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 549
mniejszej własności: 3049

Łąki i ogrody
większej własności: 111
mniejszej własności: 270

Pastwiska
większej własności: 69
mniejszej własności: 100

Lasy:
większej własności: 1524
mniejszej własności: 8

Imię i nazwisko właściciela:
Henryka Pawlikowska1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Milno z Bukowiną, Kamionką i Podliskami, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Załoźce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 7,5
telegraficznego 7,5

Ludność według spisu z roku 1890:
2266

Właściciel tabularny:
Mieczysław Pawlikowski

Wg tej samej książki w Milnie był również posterunek żandarmerii, należący do oddziału nr 12 Brody.1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Milno

Właściciel tabularny:
Pawlikowski Mieczysław
(w uzupełnieniu zmian zaszłych w czasie druku: Pawlikowski Tadeusz)

Poczta i odległość w kilometrach:
na miejscu (? - tak w oryginale, RP)

Telegraf i odległość w kilometrach:
na miejscu (? - tak w oryginale, RP)

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 564

POWIERZCHNIA:

Role:
363 hektary, 9 arów, 80 m2

Łąki:
41 hektarów, 66 arów, 57 m2

Ogrody:
3 hektary, 87 arów, 97 m2

Pastwiska:
43 hektary, 68 arów, 74 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
447 hektarów, 75 arów, 79 m2

Jeziora, moczary i stawy:
326 hektarów, 65 arów, 56 m2

Grunta podbudowlane:
2 hektary, 64 ary, 34 m2

Nieurodzajne:
13 hektarów, 65 arów, 93 m2

Inne od podatku wolne:
3 hektary, 49 arów, 21 m2

RAZEM:
1246 hektarów, 53 ary, 91 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
956 koron 21 grajcarów

domowo-klasowy:
150 koron 40 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Milno z Bukowiną, Kamionką i Podliskami, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce i grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
na miejscu (? - tak w oryginale, RP)

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
na miejscu (? - tak w oryginale, RP)

Właściciele posiadłości:
Marek Bieder i E. Adler1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Milno

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 502
inne zamieszkałe: 3

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 2 276
Mężczyzn: 1 093
Kobiet: 1 183

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 1 131
grecko-katolickiego: 1 090
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: 1
mojżeszowego: 54
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 1 215
rusińską: 1 027
niemiecką: -
żydowską: 34
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Milno

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 1
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 7
Mężczyzn: 3
Kobiet: 4

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: -
grecko-katolickiego: -
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 7
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 7
rusińską: -
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Milno. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Podkamień, sąd okręgowy Złoczów, 2 276 mieszkańców.
Kolej w odległym o 38 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Załoźcach.
Parafia rzymskokatolicka i grekokatolicka.
Młyny.

Właściciele ziemscy:
Hołubowicz Izydor (1064)

Bydło - handel:
Korsower I. (1926-30)
Reiszher M. (1926-30)

Kasy pożyczkowo - oszczednościowe:
Kasa Stefczyka (1928-30)
Spółka Oszczędnościowo - Pożyczkowa z n. o. (1926-30)

Kooperatywy:
"Dobrobyt" (1926-30)
Kółko Rolnicze (1930)

Kowale:
Gazdzicki B. (1926-28)
Petryk B. (1926-30)

Młyny:
Dubowy Salomon (wodny) (1926-30)
Pomys Ludwik (wodny) (1926-30)

Spożywcze artykuły:
Irgol L. (1926-30)
Łucyk M. (1926-30)
Mandel P. (1926-30) /w 1926 pisany jako Mendel/
Olejnik A. (1926-28)

Stolarze:
Szeliga J. (1926-30)

Szewcy:
Procyszyn P. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Gamalewicz J. (1928)
Knopholz M. (1926)
Sigall L. (1928-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Milno, wieś

Gmina: Milno
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 33

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 6

Sąd Grodzki: Załoźce

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki i grekokatolicki na miejscu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020