dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5892460 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

PLAN ZAGRÓD OLEJOWA Z 1830 ROKU


Przedstawiamy Czytelnikom unikalny materiał historyczny.

Dawne zagrody olejowskie, na starej mapie katastralnej, tak "zwanej wiedence", z 1830 roku.

W 2015 roku nasz Olejowski Dobrodziej sprawił naszemu projektowi piękny (i kosztowny) prezent. Kilkadziesiąt kolorowych skanów, w dużej rozdzielczości, pozyskanych w zagranicznym archiwum. Razem tworzyły komplet 10 oryginalnych, dużych arkuszy. Razem z naszym Dobrodziejem mieliśmy okazję unikalnej, wirtualnej podróży w przeszłość - aż do czasów pańszczyźnianych. Pierwsze co się rzucało w oczy, to ten olbrzymi staw, czy raczej małe jezioro, w samym centrum wioski, niedaleko dworu i cerkwi Świętego Mikołaja. Nikt z naszych przodków już o nim nie pamiętał, bo osuszono je w I połowie XIX wieku. Inną ciekawostką jest wyraźnie jeszcze widoczny w terenie pierwotny układ wsi, z czasów Sobieskich. Dwa niezależne od siebie ośrodki. Pierwotna wieś Olejów, przy cerkwi Świętego Ilji, prawdopodobnie wytyczona w kształcie zbliżonym do prostokąta. I wojskowa "fortalicja" Sobieskich, na cyplu częściowo oblanym wodami stawu, przy późniejszym dworze i cerkwi Świętego Mikołaja - za czasów Sobieskich będąca kaplicą "zamkową", o czym pamiętano jeszcze w 1761 roku, jak świadczy protokół wizytacji cerkwi. Oba ośrodki były oddalone od siebie i dodatkowo rozdzielone bagnistymi wodami Łopuszanki. Jedyne połączenie stanowił most w okolicy młyna, na trakcie Zborów - Załoźce. I miało to niestety swoje złe strony. Jeśli Tatarzy nadciągnęli traktem zborowskim lub drogą od Bzowicy, mogli bardzo łatwo odciąć jedyną drogę ucieczki. I wtedy los mieszkańców Olejowa był marny, o czym wspominają dawne legendy - patrz artykuł Olejowskie legendy i podania ludowe.

Wróćmy jednak do 1830 roku. Na mapie widać bardzo ciekawe i od dawna nie istniejące obiekty - kopalnia gliny, karczma, fabryka porcelany, browar dworski. Kolor żółty oznacza budynki drewniane, czerwony - murowane. W czasach kreślenia tej mapy większość budynków Olejowa była z drewna, a dokładniej pewnie w konstrukcji typu lepianka, czyli drewniane słupy, plus plecionka oblepiona gliną, a jako dach - słomiana strzecha. Takie domy były bardzo nietrwałe, w dodatku często płonęły. Bardzo dziwi nieobecność na tej mapie rzymsko-katolickiego kościoła. Budynek istniał na pewno, bo mamy wiarygodne informacje o pochówkach w kościele w Olejowie kilku członków rodziny Starzeńskich (z dokładnymi datami), a krypta rodzinna Starzeńskich istniała przy olejowskim kościele aż do jego zburzenia przez kołchoz po II wojnie światowej.

Dużym utrudnieniem jest bardzo dziwna numeracja. W kolorze czarnym numery domów, w kolorze czerwonym numery działek. I te numery działek nie pasują do austriackich dokumentów podatkowych (metryk józefińskich i franciszkańskich). Także numery domów nie zgadzają się z oryginalnymi, tak zwanymi "konskrypcyjnymi" numerami, występującymi w księgach kościelnych. Są fantazją (czy raczej niechlujstwem) cesarskiego rytownika, pana Arthura Ofenheima, który - według podpisu na mapie - odpowiada za tą numerację. Skąd pewność? Ponieważ zachowały się oryginalne szkice do tych map, sporządzone na miejscu w Olejowie przez nieznanego c.k. geometrę. Dostaliśmy ich zdjęcia w 2013 roku od jednej z naszych Czytelniczek. I na tych szkicach były nazwiska gospodarzy (czego na mapie z 1830 roku już nie ma) i oryginalna, "konskrypcyjna" numeracja domów. Nazwiska i numery pasowały do ksiąg kościelnych.

Jak to wyglądało od strony technicznej, możecie zobaczyć poniżej.(kliknij, żeby powiększyć)


Porównując szkice i skany map udało nam się poprawnie podpisać większość olejowskich gospodarstw z 1830 roku. Zaznaczyliśmy także (niebieskim prostokątem), które z obiektów w gospodarstwie były budynkami mieszkalnymi. Na szkicu były one inaczej zaznaczone. Pozostałe budynki pełniły funkcję gospodarczą - jako stodoły i/lub stajnie i chlewy. Część gospodarstw nie ma nazwisk - bo na szkicu też ich nie było. Żadnych dodatkowych materiałów opisowych do tych szkiców i map niestety nie było w archiwach i nie wiemy, gdzie są przechowywane. I czy w ogóle zachowały się do naszych czasów?

Czytelników z olejowskich rodów zapraszamy do oglądania i szukania Waszych "rodzinnych gniazd" sprzed 185 lat.

Administratorzy strony "Olejów na Podolu".
Plan zagród Olejowa z 1830 roku
(kliknij, żeby powiększyć)
ZLOKALIZOWANI NA MAPIE OLEJOWSCY GOSPODARZE Z 1830 ROKU:Numeracja ze szkicu - ta prawidłowa i zgodna z księgami kościelnymi (poza kilkoma zdublowanymi numerami) - na planie została przez nas naniesiona komputerowo w kolorze niebieskim. Numeracja według mapy (wiedeńska) to ta oryginalna, w czarnym kolorze.

Przy osobach, które już mamy naniesione w drzewkach na naszej podstronie genealogicznej, umieściliśmy klikalne linki.

Bielecki Mikołaj, na szkicu dom nr 68, na mapie dom nr 50
Bodnar Ołeksa, na szkicu brak numeru domu (być może 84?), na mapie dom nr 41
Bolak Iwan, na szkicu dom nr 95, na mapie dom nr 12
Brzezicki Marcin, na szkicu dom nr 83, na mapie dom nr 39
Bury Daniło, na szkicu dom nr 117 (zdublowany), na mapie dom nr 116
Bury Fedko, na szkicu dom nr 33, na mapie dom nr 104
Chmiel Jacko, na szkicu dom nr 46, na mapie dom nr 150
Cholewa Jaśko, na szkicu dom nr 48, na mapie dom nr 66
Darmoros Jacko, na szkicu dom nr 45, na mapie dom nr 148
Darmoros Pietro, na szkicu dom nr 141, na mapie brak numeru domu
Darmoros Stefan, na szkicu brak numeru domu, na mapie dom nr 71
Diaków Jakob, na szkicu dom nr 35, na mapie dom nr 101
Dołhań Fedko, na szkicu dom nr 57, na mapie dom nr 135
Dołhego Iwan, na szkicu dom nr 30, na mapie dom nr 115
Douhańka Maria, na szkicu dom nr 21 (zdublowany), na mapie dom nr 95
Drozda Paweł, na szkicu dom nr 76, na mapie dom nr 44
Drozdowski Jan, na szkicu dom nr 119, na mapie dom nr 78
Duć Maćko, na szkicu dom nr 97, na mapie dom nr 152
Dybasz Andruch, na szkicu dom nr 92, na mapie dom nr 24
Dybasz Iwan, na szkicu dom nr 66, na mapie dom nr 57
Dybasz Jacko, na szkicu dom nr 58, na mapie dom nr 139
Dybasz Semko, na szkicu dom nr 70, na mapie dom nr 52
Funiak Franko, na szkicu dom nr 78, na mapie dom nr 42
Gac Ewa, na szkicu dom nr 24, na mapie dom nr 83
Gac Mikoła, na szkicu dom nr 105, na mapie dom nr 75
Hajduk Janko (być może błąd i poprawnie Hajduk Jantoch, czyli Antoni), na szkicu dom nr 69, na mapie dom nr 57
Hlas Łuć, na szkicu dom nr 54 (zdublowany), na mapie dom nr 96
Hyk Jacko, na szkicu dom nr 147, na mapie dom nr 111
Ilko Iwan, na szkicu dom nr 12 (zdublowany), na mapie dom nr 74
Ilków Pietro, na szkicu dom nr 59, na mapie dom nr 138
Jarusiewicz Stach, na szkicu dom nr 87, na mapie dom nr 32
Kowal Fedko, na szkicu dom nr 124, na mapie dom nr 88
Kowal Hryć, na szkicu dom nr 41, na mapie dom nr 141
Kowal Tymko, na szkicu dom nr 44, na mapie dom nr 140
Krzywy Franko, na szkicu dom nr 61, na mapie dom nr 126
Krzywy Walko, na szkicu dom nr 133, na mapie dom nr 117
Lewandowski Wasyl, na szkicu dom nr 88, na mapie dom nr 31
Lichota Kuba, na szkicu dom nr 72, na mapie dom nr 48
Łemega Iwan, na szkicu dom nr 96, na mapie dom nr 7
Łuć Wasyl, na szkicu dom nr 126, na mapie dom nr 70
Matwijów Hnatko, na szkicu dom nr 42, na mapie dom nr 143
Miaskowski Jan, na szkicu dom nr 120, na mapie dom nr 54
Mrozicki Kazimierz, na szkicu dom nr 71, na mapie dom nr 53
Nahorny Iwan, na szkicu dom nr 37, na mapie dom nr 119
Niemilowski Iwan, na szkicu dom nr 13, na mapie dom nr 72
Olejnik Hryć, na szkicu dom nr 38, na mapie dom nr 123
Olejnik Jacko, na szkicu dom nr 138, na mapie dom nr 124
Olejnik Józko, na szkicu dom nr 149, na mapie dom nr 79
Olejnik Michał, na szkicu dom nr 22, na mapie dom nr 87
Opryszko Wasyl, na szkicu dom nr 40, na mapie dom nr 142
Osiecka Magda, na szkicu dom nr 127, na mapie dom nr 38
Osiecki Wawrzek, na szkicu dom nr 93, na mapie dom nr 154
Owczarz Franko, na szkicu dom nr 137, na mapie dom nr 65
Owczarz Kaźko, na szkicu dom nr 140, na mapie dom nr 84
Owczarz Michał, na szkicu dom nr 14, na mapie dom nr 69
Owczarz Paweł, na szkicu dom nr 15, na mapie dom nr 68
Posny Dmytro, na szkicu brak numeru domu, na mapie dom nr 97
Posny Michał, na szkicu dom nr 25, na mapie dom nr 93
Powroznik Semko, na szkicu dom nr 142, na mapie dom nr 86
Procyk Dmytro, na szkicu dom nr 19, na mapie dom nr 92
Procyk Jacko, na szkicu dom nr 36, na mapie dom nr 103
Radom Franko, na szkicu dom nr 116, na mapie dom nr 80
Radom Franko (Wojtków), na szkicu dom nr 81, na mapie dom nr 81
Radom Ignac, na szkicu dom nr 73, na mapie dom nr 47
Radom Jaśko, na szkicu dom nr 16, na mapie dom nr 81
Radom Kacper, na szkicu dom nr 64, na mapie dom nr 58
Robak Iwan, na szkicu dom nr 21 (zdublowany), na mapie dom nr 89
Robak Pawło, na szkicu dom nr 53, na mapie dom nr 130
Robak Wasyl, na szkicu dom nr 145, na mapie brak numeru domu
Romanów Onufry, na szkicu dom nr 32, na mapie dom nr 100
Sawkowa Ewa, na szkicu dom nr 79, na mapie dom nr 35
Seńkowski Dmytro, na szkicu brak numeru domu, na mapie dom nr 113
Seńków Wasyl, na szkicu dom nr 23, na mapie dom nr 85
Siamro Semko, na szkicu dom nr 63, na mapie dom nr 59
Sikorski Augustyn, na szkicu dom nr 47, na mapie dom nr 149
Skałuba Wojtko, na szkicu dom nr 131 (zdublowany - poprawnie nr 139?), na mapie dom nr 77
Sokołowski Jacko, na szkicu dom nr 94, na mapie dom nr 13
Sokołowski Kacper, na szkicu dom nr 67, na mapie dom nr 54
Smoliński Józef, kowal, na szkicu dom nr 50, na mapie dom nr 34
Synków Stepan, na szkicu dom nr 55, na mapie dom nr 128
Szewcow Michał, na szkicu dom nr 122, na mapie brak numeru domu
Szkałuba Antoni, na szkicu dom nr 74, na mapie dom nr 46
Trijuda Wasyl, na szkicu dom nr 111, na mapie dom nr 134
Tryjuda Hnatko, na szkicu dom nr 51, na mapie dom nr 133
Wałyluk Andruch, na szkicu dom nr 90, na mapie dom nr 94
Wergelas Iwan, na szkicu dom nr 144, na mapie brak numeru domu
Wergilas Wasyl, na szkicu dom nr 62, na mapie dom nr 62
Winiarski Iwan, na szkicu dom nr 29, na mapie dom nr 110
Winiarski Pawło, na szkicu dom nr 118, na mapie dom nr 50
Wolaniuczka Malanka, na szkicu dom nr 49, na mapie dom nr 155
Wolaniuk Andruch, na szkicu dom nr 34, na mapie dom nr 120
Wolaniuk Stefan, na szkicu dom nr 115, na mapie dom nr 109
Wolaniuk Tymko, na szkicu brak numeru domu, na mapie dom nr 121
Zdorowega Anton, na szkicu dom nr 28 (zdublowany), na mapie dom nr 99
Zdorowega Fedko, na szkicu dom nr 18, na mapie dom nr 91
Zdorowega Kost, na szkicu dom nr 11, na mapie dom nr 76
Zwarycz Hnat, na szkicu dom nr 20, na mapie dom nr 90
Zwarycz Stefan, na szkicu brak numeru domu, na mapie brak numeru domu -
nazwisko nie wpisane - być może Baturyna? - na szkicu dom nr 131 (zdublowany), na mapie dom nr 82
nazwisko nie wpisane - być może Brzezicki Franciszek? - na szkicu dom nr 82, na mapie dom nr 40
nazwisko nie wpisane - być może Gac Jakub? - na szkicu dom nr 52, na mapie dom nr 132
nazwisko nie wpisane - być może Kowal Aleksy? - na szkicu dom nr 80, na mapie dom nr 147
nazwisko nie wpisane - być może Mandziuk Leon? - na szkicu dom nr 56, na mapie dom nr 136
nazwisko nie wpisane - być może Stefaniszyn? - na szkicu dom nr 28 (zdublowany), na mapie dom nr 108


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020