dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1874

Artykuły z naszej strony
były czytane
5644665 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
W "Archiwum Dzieduszyckich", przechowywanym w lwowskim Ossolineum (obecnie w zbiorach ukraińskiej Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie) zachowało się dziewięć listów Sióstr Miłosierdzia z Załoziec do hrabiny Alfonsyny Dzieduszyckiej. Osiem z nich napisała siostra Wiktoria Szafrańska, długoletnia przełożona domu zakonnego w Załoźcach, a jeden siostra Zuzanna Marek, następczyni siostry Szafrańskiej.

O Siostrach Miłosierdzia wciąż mamy bardzo mało źródeł, w naszych poszukiwaniach bardzo rzadko się trafiają.

Źródło: Listy do Alfonsyny z Miączyńskich Dzieduszyckiej od różnych osób na literę Sz. XIX-XX w. http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-012553. Od strony 12. Zachowano oryginalną pisownię.


Załoźce 31/12 [1]896

Jaśnie Wielmożna Pani Hrabino!

Nie spodziewając się mieć szczęścia złożenia osobiście Noworocznych życzeń Jaśnie Wielmożnej Pani Hrabinie, ośmielam się przynajmniéj przesłać takowe pismiennie.

Oby maleńki nasz Zbawca, użyczając jak najlepszego zdrowia i najdłuższego życia Jaśnie Wielmożnéj Pani Hrabinie wśród wszelkiej pomyślności, zlewał na Nią i całą Jej zacną Rodzinę najobfitsze łaski i błogosławieństwa. O co też jak dotąd, tak i nadal nie przestaniemy błagać Boga a polecając Jéj łaskawéj pamięci naszę sprawę pozostaję z wysokiém poważaniém Jaśnie Wielmożnéj Pani Hrabiny

uniżoną sługą

S[ios]tra Szafrańska.
Załoźce d. 10/XI 1908 r.

P.J.Ch.

JWna Pani Hrabino Dobrodziejko!

Z jak największą radością otrzymałam od JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki 100 K. na moje wydatki, a 20 K. na ubranie dziewczynki.

Jestem bardzo wdzięczną JWnej Pani Hrabinie Dobrodziejce, jakby mi z nieba spadła ta pomoc, niech Pan Jezus stokrotnie wynagrodzi miłosierdzie JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki, niech Bóg Wszechmogący zlewa zdroje łask najobfitych na życie JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki, a to życie niech będzie tak długie, pokąd nie zabraknie łez do otarcia, smutnych do pociechy, nieszczęśliwych do ratunku!

Modlimy się codziennie za Jej Czcigodną zacną i szlachetną Osobę.

Udaje się do mnie JWna Pani Hrabina Dobrodziejka z prośbą o radę, gdzieby założyć ochronkę, otóż czy w Reniowie lub Wertełce jest potrzebna ochrona dla Dzieci, tego powiedzieć nie mogę, gdyż nie wiem, i wątpię czyby tam się ochrona utrzymała. Na wsi, matka mając kilkoro dzieci, zazwyczaj najstarsze posyła do szkoły, drugie idzie paść bydło, a inne zwyczajnie pilnuje chaty, lub niemowlęcia.

Ale jeżeli JWna Pani Hrabina Dobrodziejka ma zamiar założyć ochronkę, to najodpowiedniejsze miejsce byłoby w Załoźcach, tutaj jest taka masa dzieci, które jeszcze nie chodzą do szkoły, jak tylko przyjdzie wiosna, to ta biedna dziatwa wałęsa się po ulicy, i tylko swawoli zbytków i kradzieży się uczy.

Gdyby tak chciała JWna Pani Hrabina Dobrodziejka pozostawić taką pamiątkę w swoich dobrach, toby mogła być wystawiona ochronka pod Imieniem JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki, a ta biedna dziatwa prowadzona do Boga od maleńkości i wyuczona wiary i obyczajów stałaby się dobremi członkami społeczeństwa i drogiej naszej ojczyzny.

A modlitwa tych niewinnych dziatek za swoją Dobrodziejkę wznosiłaby się po wszystkie czasy przed Tron Najwyższego.

Na tych paru słowach zakończam mój list, i jeszcze raz, stokrotne "Bóg zapłać" za pomoc.

A polecam się nadal mojej Najczcigodniejszej Dobrodziejce.

Całujc Czcigodne ręce JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki pozostaję z jak najgłębszym szacunkiem i poważaniem

najniższa sługa
S[ios]tra Wiktorya Szafrańska.

P.S. Z jak największą troskliwością zaopiekujemy się protegowaną dziewczynką, przez JWną Panią Hrabinę Dobrodziejkę.
Załoźce d. 1 - I 1909 r.

JWna Pani Hrabino Dobrodziejko!

Spieszę z życzeniami na Rok Nowy do JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki.

Życzę aby Bóg Wszechmocny zlewał zdroje łask Swoich na JWną Panią Hrabinę Dobrodziejkę, aby nam żyła w jak najdłuższe lata zdrowa, wesoła zadowolona ze szlachetnych Swoich czynów. - Modlitwa ubogich przebije Niebiosa i uprosi u Dzieciny Bożej, zdrowie i długie lata w pomyślności Bożej nieograniczonej!

Bardzo mi jest przyjemnie, że nadarza mi się sposobność wynurzenia przynajmniej piórem o ile wdzięczną jestem JWnej Pani Hrabinie Dobrodziejce za tyle łask wyświadczonych, Ten co powiedział, że kubeł wody podany bliźniemu nie będzie bez nagrody, Pan Jezus Sam będzie zapłatą wiekuistą. - My tylko nadal modlić się będziemy, aby w tym roku oddalał Bóg wszelką troskę i boleść.

Na tych paru słowach kończę moje życzenia, a polecając się łaskawej pamięci pozostaję z jak najgłębszym szacunkiem i poważaniem dla JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki

najniższa sługa
S[ios]tra W. Szafrańska.
Załoźce d. 23/3 1909 r.

JWna Pani Hrabino Dobrodziejko!

Na szanowny list JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki odpisuję, że gruntu pod ochronę ja odstąpię, jest to miejsce najodpowiedniejsze, w ogrodzie, na południe, jeżeli JWna Pani Hrabina Dobrodziejka ma tę piękną myśl założenia ochrony, to musimy pomówić osobiście, dlatego też gdy JWna Pani Hrabina Dobrodziejka powróci z Kuracyi do kraju, będzie taka łaskawa donieść mi, gdzie chce się ze mną widzieć, a najchętniej służyć będę radą.

Zapewniamy JWną Panią Hrabinę Dobrodziejkę o gorącej naszej modlitwie za Jej Czcigodną Osobę.

Powoli u nas zanosi się na wiosnę, może Bóg da że ciepłe dni nastaną, a wtedy można by się już wziąść dobudowy, jeżeliby JWna Pani Hrabina Dobrodziejka życzyła sobie, aby w tym roku stanęła ochrona.

Kreśląc się z jak najgłębszym szacunkiem i poważaniem dla JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki, pozostaję jej najniższą sługą

S[ios]tra W. Szafrańska.
Załoźce 9/III 1910 r.

N. B. p. J. Ch.

JWna Pani Hrabino Dobrodziejko!

Nie potrafię wyrazić wdzięczności JWnej Pani Hrabinie Dobrodziejce za przysłaną kwotę 200 Kor. na utrzymanie Anny Ślusarko.

Modlimy się gorąco za JWną Panią Hrabinę Dobrodziejkę prosimy Boga, aby jak najdłuższe lata zachował przy zdrowiu i najdłuższem życiu naszą Czcigodną Dobrodziejkę.

Przy sposobności ośmielam się zapytać JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki co będzie z tą ochronką, o której zapytywała się JWna Pani Hrabina Dobrodziejka, możeby w tym roku mogłam się widzieć z JWną Panią Hrabiną Dobrodziejką aby w tej sprawie pomówić. Czuję że już niedługo pożyję, starość nadchodzi, za życia chciałabym się tem zająć, błagam JWną Panią Hrabinę Dobrodziekę aby była tak łaskawą pamiętać o tem piękném celu, to będzie pamiątka dla społeczeństwa. - Te maleńkie dziateczki po wszystkie czasy modlić się będą za swoją Dobrodziejkę.

Ufam, znając szlachetne serce, i hojność dla biednych że JWna Pani Hrabina Dobrodziejka pamięta o tej sprawie. - A my wraz z naszemi sierotkami modlimy się, i modlić się nadal będziemy.

Kreślę się z jak najgłębszym szacunkiem i poważaniem

najniższa sługa
S[ios]tra Wiktorya Szafrańska.
Załoźce d. 16/I 1912 r.

JWna Pani Hrabino Dobrodziejko!

Przepraszam najpokorniej JWną Panią Hrabinę Dobrodziejkę że teraz dopiero odpisuję, liczne moje prace i kłopoty nie dają mi chwili wolnej.

Donoszę więc JWnej Pani Hrabinie Dobrodziejce że otrzymałam 100 Kor. i serdeczne składam "Bóg zapłać"/ Nie wiem doprawdy czem ja się odwdzięczę za dobroć JWnej Pani Dobrodziejki, Bóg, tylko Pani stokrotnie nagrodzi, - my tylko w raz z naszemi sierotami modlić się będziemy aby Pan Jezus zachował nam naszą Dobrodziejkę przy jak najlepszym zdrowiu najdłuższe lata, aby ubodzy i nieszczęśliwi doznając wiele łask i miłosierdzia przez ręce JWnej Pani Dobr. Hrabiny zasyłali za nią ustawiczne modły, i wypraszali błogosławieństwo Boże!

Przy sposobności dowiaduje się o szanowne zdrowie JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki. - Zapewniam, że się codziennie modlę za Jej Czcigodną Odobę..

Polecając się nadal łaskawej pamięci JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki pozostaję z najgłębszym szacunkiem i poważaniem

najniższa sługa
S[ios]tra Wiktorya Szafrańska
Załoźce d. 3/III 1912 r.

N. b. p. J. Ch.

JWna Pani Hrabino Dobrodziejko!

Korzystając z wolnej chwili siadam aby parę słów napisać do JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki.

Donoszę więc JWnej Pani Hrabinie Dobrodziejce że już znużona kłopotami, i rozmaitemi cierpieniami po 45 latach mojej pracy w Załoźcach podziękowałam za ciężki urząd Przełożeństwa, na mieszkanie dalsze pozostałam w Załoźcach, i co sił mi jeszcze starczy pracować będę dla biednych i ubogich. Ten rok był dla mnie najgorszy, szkody elementarne pociągły za sobą większe wydatki, a ponieważ żyje się tylko z tej ziemi, więc byłam zmuszona zapożyczyć, myślałam że kartofle odpłacą, tymczasem, kartofle zmarzły, i ostatnia deska ratunku została złamana. Proszę JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki mam długi, podatki nie mam zapłacone, asekuracye, i inne wydatki naglące nie mam skąd zapłacić.

Nie mogłam oprzeć się prośbą przyjmowałam do Zakładu biedne sieroty, trza ubrać, wyżywić, obuwie kosztuje, a tu straszna drożyzna, piszę to do JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki jak do matki, nie mam znikąd ratunku, udaję się więc do JWnej Pani Hrabiny Dobrodziejki i proszę najpokorniej dopomódz mi jakąś kwotą pieniężną, a będę niewymówienie wdzięczną. To serce dobre i złote i dla wszystkich miłosierne, ufam że mię wesprze w mojej potrzebie. - JWna Pani Hrabina Dobrodziejka zawsze mi dopomogła gdym przedstawiła Jej swoje przykre położenie, mam więc nadzieję że JWna Pani Hrabina Dobrodziejka poda mi pomoc, a zapewniam JWną Panią Hrabinę Dobrodziejkę że gorąco wraz z naszemi sierotami modlić się będziemy za jej Czcigodną Osobę.

Donoszę również JWnej Pani Hrabinie Dobrodz. że Przełożoną w Załoźcach została S. Zuzanna Marek, która była 9 lat Przełożoną w Budzanowie, jest bardzo dobra Siostra, kocha ubogich, i poświęcać będzie życie i zdrowie dla dobra potrzebujących.

Polecając się łaskawej pamięci pozostaję z jak najgłębszem szacunkiem i poważaniem dla JW Pani Hrabiny Dobrodziejki

najniższa sługa
S[ios]tra Wiktorya Szafrańska.


[dopisek na marginesie:] Serdecznie dziękuję JW. P. Hrabinie Dobr. za przysłanie w styczniu 100 Kor. na młyn, niech Bóg stokrotnie nagrodzi.
Załoźce d. 16/5 1912 r.

N. b. p. J. Ch.

JWna Pani Hrabino Dobrodziejko!

Przepraszam najmocniej JWną Panią Hrabinę Dobrodziejkę że zaraz nie odpisałam na Jej szanowny list, lecz różne zajęcia nie pozostawiały mi chwili czasu. Dziś więc dopiero siadam aby parę słów odpisać JWnej Pani Hrabinie.

Otóż, co się tyczy Tej Pani, którą by JWna Pani Hrabina chciała gdzieś w klasztorze umieścić, aby miała Kaplicę dostępną, opiekę i życzliwe otoczenie i spokój, mogę JWnej Pani Hrabinie doradzić że najodpowiedniejsze pomieszczenie Ta Osoba miałaby we Lwowie "Zakład Bilińskich". Tam wszystko znaleść można, czego pragnie Ta Osoba. Zakład jest pod opieką Sióstr Miłosierdzia, na miejscu Kaplica, i wszelkie wygody. - U nas zaś tego nie ma, sale są wspólne, osobnego takiego pokoiku nie mamy, aby mogła mieszkać jedna Osoba, JWna Pani Hrabina Dobrodziejka wie, jakie u nas jest urządzenie, ale u Bilińskich tam już będzie najodpowiedniejsze miejsce, to jest rada, jaką mogę udzielić JWnej Pani Hrabinie Dobrodziejce, można się przez kogoś dowiedzieć, jakiej by żądali miesięcznej płacy i na jakich warunkach.

Serdecznie dziękuję JWnej Pani Hrabinie Dobrodziejce za życzliwość dla mnie, jeszcze pracuję, obecnie jestem przy chorych na sali; za JWną Panią Hrabinę Dobrodziejkę zawsze się modlimy.

Polecam się łaskawej pamięci. - Pozostaję z najgłębszym szacunkiem i poważaniem dla JWnej Pani Hrabiny

najniższa sługa
S[ios]tra Wiktorya Szafrańska.


podpis Siostra Miłosierdzia Wiktorya Szafranska 1912

Podpis siostry Wiktorii Szafrańskiej w liście z 1912 roku


Źródło: Listy do Alfonsyny z Miączyńskich Dzieduszyckiej od różnych osób na literę M. XIX-XX w. http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-012460. Od strony 110. Zachowano oryginalną pisownię.


Załoźce 1/8 [1]913.

J. M. J. W.

Jaśnie Wielmożna Pani Hrabino!

Znana od dawna uczynność i wspaniałomyślność JW. Pani Hrabiny ośmiela mnie zanieść pokorną prośbę aby JWP. Hrabina nie zapomniała o nas i tego roku jak innych lat była łaskawą udzielić nam swojej zapomogi, przynajmniej na młyn, jak to JW Pani Hrabina co roku czyniła. W przykrym położeniu jesteśmy, w polu wszystko wskutek deszczów gnije, zbiory nie zapowiadają się dobre, żniw jeszcze nie ma, i tak ze wszystkich stron bieda. Proszę nas poratować, a Pan Bóg to stokrotnie wynagrodzi.

Ufam że prośba moja przyjęta będzie i kreślę się z winnym szacunkiem i poważaniem

S[ios]tra Zuzanna Marek
Siostra Miłosierdzia


podpis Siostra Miłosierdzia Zuzanna Marek 1913

Podpis siostry Zuzanny Marek w liście z 1913 roku

grób siostry Zuzannny Marek

Grób siostry Zuzanny Marek
na cmentarzu w Trościańcu

(kliknij żeby obejrzeć)
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020