dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1865

Artykuły z naszej strony
były czytane
5425127 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Materiały historyczne z akt sądu załozieckiego z końca XVII wieku. Oryginały były przechowywane przed wojną w lwowskich zbiorach Ossolineum, obecnie w zbiorach ukraińskiej Biblioteki im. Stefanyka we Lwowie. Zasób liczy 80 stron rękopisu.

W niniejszym artykule dwie sprawy o podział spadku.tymf Jana Kazimierza

Srebrna złotówka Korony Polskiej, tak zwany "tymf". Średnica 31 mm, waga 6,72 g.
Wybita za czasów króla Jana Kazimierza, w obiegu aż do 1766 roku.
Ze zbiorów Administratorów strony "Olejów na Podolu".
(kliknij, żeby powiększyć)
[źródło: Akta sądu załozieckiego 1685-1696, manuskrypt w rękopisie bez karty tytułowej. Dla wygody naszych Czytelników - w tym zagranicznych, posługujących się translatorami - przepisaliśmy te materiały używając współczesnej pisowni i ortografii.]


Anno Domini 1690 die 29 Decembris 1690 [Roku Pańskiego 1690, dnia 29 grudnia]

Z Wierzchności Jego Mość Pana Wacława Hryniewieckiego, Administratora Włości Załozieckiej, toczyła się sprawa między Maksymem Kowalem i Semenem także Kowalem, Bracią rodzoną po Matce o Sukcessyą przed Urzędem Miejskim Załozieckim na ten czas będącym, mianowicie Panem Andrzejem Tyncem Burmistrzem a Panem Semenem Tyncem i Panem Wojciechem [Wolskim], Rajcami.

Gdzie mianowany Semen Kowal naprzód jako młodszy brat Maksyma także Kowala, który ostawszy się po Matce nieboszczce swojej w latach jeszcze niezupełnych, a w tym mianowany Maksym z żoną swoją wiele rzeczy po nieboszczce Matce pod się podgarnął jako regestrem ony Semen pokazał. A ony Semen po Matce tylko pusty plac pod groblą objął, gdzie kosztem swoim ten plac sprawiwszy wymościwszy(?) /nieczytelne słowo/, bo tam tylko błoto było, tamże domek postawił, przy nim i kuźnicę. W tym zabiegając temu, aby na potym żona jak też i dzieci jego nie mieli turbacyi żadnej od Maksyma brata swego, tak też i bratowej jako i dzieci jego, udał się do prawa.

Tedy będąc zapozwany Maksym Kowal z żoną swoją przed Urząd Miejski Załoziecki o to, który to Maksym z żoną swoją przed Urzędem Miejskim sami dobrowolnie z mianowanego placu, na którym Semen się pobudował wyrok uczynili, nie mając żadnego prawa tak sami przez się, jako i potomkowie ich nie będą mieć żadnego prawa dochodzenia tego placu ani turbacyj żadnych wiecznemi czasy, ale onemu Semenowi, żonie i potomstwu ich wolno będzie co chcieć z tym placem czynić i komu chcąc dać, darować, sprzedać, zastawić i jaki mogą sobie pożytek wynaleźć, co jest do Ksiąg Miejskich zapisane.

Jednak że mianowany Semen nie kontentując się cale tym placem do tego prezentował przed Jego Mość Panem Administratorem, tak też i Urzędem Miejskim regestr w którym zostaje nad złotych sto lekkim porachunkiem, co mianowany Maksym brat jego z żoną swoją tak też i synem swoim w onego przed tym różnemi rzeczami pobrali i pożyli, a teraz żadnym sposobem mianowany Maksym nie mając onemu tego czym wypłacić i [za]spokoić; tedy Urząd Zwierzchności Jego Mość Pana Administratora onych zawiedzianych rzeczy przez Maksyma jako i żony jego; względem aby ten ogród, który za miastem zostaje, który to ogród ten Semen z Maksymem w pół trzymał i [który] do tego placu Semenowego i przed tym należał i by Maksym już cale od tego ogrodu odstąpił, tylko Semenowi cale należeć ten ogród ma, a mianowany z żoną swoją i potomstwem ich nie ma już żadnego prawa do tego ogrodu, jako i placu wyż[ej] mianowanego. Temuż Semenowi Kowalowi także z Wierzchności Jego Mość Pana Administratora przysądzamy sianożęć za wodą, która i przed tym do tegoż gruntu Semenowego należała.
Anno Domini 1691 die 27 July [Roku Pańskiego 1691, dnia 27 lipca]

Przed Urzędem Miejskim Załozieckim toczyła się sprawa między Iwanem z Iwaczowa mielnikiem Wolańskim a Semenem Pasierbem jego Iwana i przytomnymi do tej sprawy to jest Kucychą Ciotką onego Semena a Iwanem Mielnikiem Bratem stryjecznym onegoż Successorami. W ten sposób skarżąc, że ten Iwan Iwaczowski będąz za Czeladnika to jest za Mierocznika u nieboszczyka Martyna Mielnika Brata mego rodzonego i jako nieboszczyk Martyn pomarł a żona jego która już także nieboszczka została się z dwiema Dziatkami, przy której i chudoba niemała została się była, to jest Młyn, Dom, pasów dwa srebrnych złocistych, sukien para z guzikami srebrnymi, to jest żupan tuzinkowy, kontusz falendyszowy, Wołów para i Pasieki, co z inszych rzeczy nie pomnę i nie mianuję, które to wszystko nieboszczyk Martyn swoją własną pracą i kosztem nabył i ten Iwan i po nieboszczyku Bratu moim będąc przy bratowej także za mierocznika i w tym pojęli się ze sobą i żyjąc z sobą czas niemały więcej dziesiątku lat i w roku teraźniejszym i sama [bratowa] pomarła, zostawiając dzieci spłodzone z wtórym mężem pozostałym teraz Iwanem i po niej nie bawiąc za Matką syn starszy nieboszczyka Martyna Brata mego pomarł a młodszy został się i teraz przy ojczymie, tedy teraz ten Iwan ojczym Bratanicza mego nad oną Sierotą znęca się i nie za co onego ma, a z jego chudoby żyje z dziećmi teraźniejszemi, a ta chudoba pozostała jest cale /"w całości"/ nieboszczyka Martyna a Ojca własnego tego Semena Sieroty a Brata naszego, która i chudoba nie wiemy jak się obraca, Tedy Upraszamy aby ten Semen Sierota nie był w tym ukrzywdzony i wiedział przy czym ma zostawać, gdyż to krew nasza jest i my Successorowie właśni temu i bliższi jesteśmy onemu opiekunami być do doskonałości, tak też i chudobie i dotrzymać onemu cale. Tedy przeciwko Skargi wyż mianowanych Iwan a ojczym Semenów nie był w tym onym niczym sprzeciwnym, tylko tak chudobę nieprzyznawał i cokolwiek jak teraz czego nie masz jako oni mianują, tedy to jeszcze nieboszczka Matka tego Semena Pasierba mego a żona moja w swoim zawiadowaniu i rządzeniu miała.

Tedy Urząd przesłuchawszy tak Skargi jako i odpowiedzi a uważając na obie Strony nakazali, żeby Kucycha i Iwan Mielnik jako Successorowie tego Semena Sierotę mieli w swoim zawiadowaniu, a teraz temu Semenowi nakazujemy pół Młyna i pół Domu, pas jeden srebrny złocisty i kontusz, a ten pas mają Successorowie Powagą odebrać i tak dotrzymać, a co zaś jak nie staje i nie pokazuje chudoby Iwan ojczym Semenów jako Successorowie mianują; tedy co by za żywota swego nieboszczka Matka Semenowa z Mężem swoim z mianowanej chudoby cobykolwiek sprzedali i na jakąkolwiek Potrzebę obrócili, tedy mianowany Iwan Ojczym Semenów nie ma ni przed kim o to odpowiadać, ani Turbacyj o to mieć, jednak Urząd teraźniejszym Dekretem na cale uważając tej Sprawy ale Wolny Rekurs na Semena do dalszej Sprawy według Prawa o Młyn i Dom oddala tą Sprawę o Succcessią.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020