dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5886259 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 33. Środa 11 Lutego 1880.

E d y k t.

L. 4357.

Dnia 12 marca, dnia 16 kwietnia i dnia 14 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 60 w Czystopadach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużnika Ołeksy Stecia własnej, w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kredytowego włość. we Lwowie w kwocie 815 złr. 38 ct. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 700 złr.

Wadyum 70 zł. w. a

Resztę warunków przejrzeć można w tusądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 15 września 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 28. Czwartek 5 Lutego 1880.

E d y k t

L 4364.

Dnia 5 marca, dnia 9 kwietnia i dnia 7 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 15 w Czystopadach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużnika Mikołaja Derecha własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włośc. we Lwowie w kwocie 250 złr. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 500 złr. Wadyum 50 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 1 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 40. Sobota, 19 Lutego 1881.

E d y k t.

L. 1873.

Dnia 4 marca, dnia l kwietnia i dnia 6 maja 1881 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 9 w Czystopadach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużnika Iwana Krila własnej w celu ściągnięcia wierzytelności zakładu kredyt. włościańskiego we Lwowie w kwocie 210 zł. 51 ct. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 700 zł. w. a.

Wadyum 70 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tut. sądowym ekspedycie.

C. k. sąd powiatowy.

Załoźce 10 maja 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 142. Piątek, 24 Czerwca 1881.

E d y k t.

L. 4123.

C. k. Sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, iż celem ściągnienia wierzytelności w kwocie 294 zł. a. w. z p. n. na rzecz c. k. uprz. Zakładu kredytowego włościańskiego we Lwowie w dniu 5 sierpnia, 9 września i 21 października 1881 zawsze o godzinie 10tej przed południem licytacya realności nietabularnej w Czystopadach pod l. 18 położonej, Iwana Żuka własnej, wedle protokołu zastawnego opisania z dnia 28 listopada 1873 l. 298 opisanej, składającej się z zabudowań mieszkalnych, ekonomicznych i gruntów w przestrzeni 18 morgów 857 sążni w tusądowym budynku z tem przeprowadzony zostanie, iż takowa przy trzecim terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie.

Cenę wywołania stanowi kwota 2050 złr. aw. Wadyum wynosi 205 złr. aw.

Resztę warunków i akt oszacowania przejrzeć można w t. s. registraturze.

O tem zawiadamia się interesowanych tudzież wszystkich wierzycieli, którymby uchwała dozwalająca licytacyę z jakichkolwiek powodów doręczoną być nie mogła na ręce kuratora Bronisława Malkowskiego aptekarza z Załoziec.

Załoźce, dnia 30 września 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 81. Nr. 252. Czwartek, 5 Listopada 1891.

L. 2303.

W tutejszym Sądzie odbędzie się o godzinie 10. rano dnia 27. listopada 1891 powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 28. grudnia 1891 nawet poniżej takowej, licytacya realności wyk. hip. l. 349 księgi gr. gminy Czystopady objętej, Katarzyny, Anny, Paraskenii, Pawła i Pelagii Zarwańskich własnej na rzecz Sary Rysi Hoch pto: 29 złr. z pn.

Cena wywołania 250 złr.

Wadyum 25 złr.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tut. sądowej registraturze.

Dla nieznanych wierzycieli hipotecznych, ustanawia się kuratorem p. Marcina Mojseowicza.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, dnia 13. lipca 1891.
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 3. Tarnopol, dnia 1 lutego 1930

Ogłoszenie
Wojewody Tarnopolskiego dotyczące przestrogi przed osobami wyłudzającemi wsparcia.
(L. PO. 6243 i 7008/29).

Według doniesień kompetentnych władz niżej wymienione osoby czują wstręt do pracy, włóczą się z miejsca na miejsce i wyłudzają pod rozmaitymi pozorami (n. p. na pokrycie kosztów podróży powrotnej do miejsca stałego zamieszkania, na utrzymanie i t. p.) wsparcia na rachunek gmin przynależności względnie zamieszkania:

poz. 34) Dynia Katarzyna, córka Marka i Anny, lat 28, ur. w Czystopadach, pow. Zborów,

Ewentualnie udzielone zapomogi wyżej wymienionym przez gminy przynależności, oraz przez gminy obowiązane do trwałej opieki zwracane nie będą. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020