dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1874

Artykuły z naszej strony
były czytane
5734667 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba". Często występowała też sama literka "l."

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").

3) Wykaz uchylających się od służby wojskowej (lata 30-te XX wieku) - obecność na liście nie oznacza bynajmniej, że wszystkie te osoby ukrywały się po lasach. Większość z nich przebywała poza miejscem zamieszkania - najczęściej na emigracji zarobkowej (np. USA, Francja, Argentyna). Jednak przed wyjazdem mieli, jak to się mówiło za czasów PRL "nieuregulowany stosunek do służby wojskowej". Po pojawieniu się w rodzinnych stronach czekały ich kłopoty.

Od administratorów: Wiele z wycinków poniżej wyszukał nasz Czytelnik, Pan Dariusz Białoś / Przyboś. Dziękujemy!
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 28. Czwartek 5 Lutego 1880.

Edykt.

L. 4356.

Dnia 12go marca, dnia 16go kwietnia i dnia 7 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 467 w Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Jana i Anastazyi Hetmanów własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kredyt, włość. we Lwowie w kwocie 133 zł. 76 ct. a. w.

Cenę wywołania stanowi kwota 250 zł.

Wadyum 25 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załośce 15 września 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 33. Środa 11 Lutego 1880.

E d y k t.

L. 4049.

W dniu 19 marca 1880 o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności Mikołaja Pysnickiego własnej, nieintabulowanej pod l. 177 w Załoścach starych położonej, na rzecz zakładu kredytowego włościańskiego pto 428 złr. 35 ct. w. a.

Cenę wywołania stanowi 850 złr. a. w.

Wadyum wynosi 85 złr. w. a.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce dnia 15 września 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 136. Środa 16 Czerwca 1880.

E d y k t.

L. 4583.

Dnia 18go czerwca, dnia 25 czerwca i dnia 2 lipca 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 165 820 w Załoścacb położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużników Bazylego i Euforny Skrypczuków własnej w celu ściągnienia [wierzytelności] zakładu kredytowego włość, we Lwowie w kwocie 191 zł. 84 ct. a. w.

Cenę wywołania stanowi kwota 400 złr. w. a.

Wadyum 40 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załośce 8 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 28. Czwartek 5 Lutego 1880.

Edykt.

L. 4558.

Dnia 12 marca, dnia 16 kwietnia i dnia 14 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 926 w Załoścach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej dłużników Stefana i Oryszki Łanowej własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 367 zł. 11 ct. a. w.

Cenę wywołania stanowi kwota 800 zł.

Wadyum 80 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załośce 9 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 28. Czwartek 5 Lutego 1880.

Edykt.

L. 4352.

Dnia 5 marca, dnia 9 kwietnia i dnia 7 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie [się] w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 609 w Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Szymona i Paranki Jurczenków własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włośc, we Lwowie w kwocie 209 złr. 83 ct. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 900 złr. Wadyum 90 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 10 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 136. Środa 16 Czerwca 1880.

E d y k t.

L. 4531. Dnia 18go czerwca, dnia 25 czerwca i dnia 2 lipca 1880, każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie [się] w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. top. 2277 i 2577 w Załoścach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużników Daniela i Aleksandry Chorościelów własnej, w celu ściągnienia [wierzytelności] zakładu kred. włość, we Lwowie w kwocie 118 zł. 25 ct. a. w.

Cenę wywołania stanowi kwota 250 zł.

Wadyum 25 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załośce 13 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 28. Czwartek 5 Lutego 1880.

Edykt.

L. 4641.

Dnia 12 marca, dnia 16 kwietnia i dnia 14 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 846 w Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Daniela i Maryanny Bencałów własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 203 złr. 93 ct. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 450 zł.

Wadyum 45 zł. w. a

Resztę warunków przejrzeć można w tusądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 16 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 28. Czwartek 5 Lutego 1880.

Edykt.

L. 4763. Dnia 12 marca, dnia 16 kwietnia i dnia 14 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 714 w Załoścach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużników Bazylego i Anny Breusów własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włośc. we Lwowie w kwocie 336 złr. 84 ct w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 700 złr. Wadyum 70 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 18 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 87. Piątek 16 Kwietnia 1880.

Edykt.

L. 4764.

Dnia 23 kwietnia, dnia 14 maja i dnia 4 czerwca 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 848 w Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Mykity i Maryi Makarów własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 318 zł. 10 ct.

Cenę wywołania stanowi kwota 700 zł.

Wadyum 70 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy.

Załośce 18 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 87. Piątek 16 Kwietnia 1880.

Edykt.

L 5164.

Dnia 23 kwietnia, dnia 14 maja i dnia 4 czerwca 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie [się] w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 790 w Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Zacharka i Ewy Dekontych własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 78 zł. 88 ct.

Cenę wywołania stanowi kwota 700 zł.

Wadyum 70 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy.

Załośce 10 listopada 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 87. Piątek 16 Kwietnia 1880.

Edykt.

L. 5842.

Dnia 23 kwietnia, dnia 14 maja i dnia 4 czerwca 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie [się] w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. [numer nie wpisany] w Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużnika Michała Chwostowskiego własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 356 zł 69 ct. a. w.

Cenę wywołania stanowi kwota 1500 zł.

Wadyum 150 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tusądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy.

Załośce 23 grudnia 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 26. Czwartek, 3 Lutego 1881.

E d y k t.

L. 57. Na dniu 25 lutego, l kwietnia i 27 maja 1881 zawsze o godzinie 9 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie publiczna licytacya realności nietabularnej pod l. 843 w Załoścach położonej, Łucia i Hapki Topornickich własnej, na rzecz Samuela Akselrada o zapłacenie 20 zł. w. a. z przyn.

Cenę wywołania stanowi kwota 56 zł. wal. austr.

Wadyum wynosi 5 zł 60 ct. w. a.

Resztę warunków i akt oszacowania przejrzeć można w tusądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy.

Załośce dnia 7 stycznia 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 54. Wtorek, 8 Marca 1881.

E d y k t.

L. 1601. C. k. sąd powiatowy w Załoścach podaje do wiadomości, iż celem zaspokojenia kwoty 495 zł. z pn. odbędzie się na dniu 1 kwietna, na dniu 6 maja i na dniu 3 czerwca 1881 każdym razem o godzinie 10 przed południem w tutejszosądowym budynku publiczna licytacya realności pod l. 661 w Załoścach położonej, Awryszka Bazana własnej, ciała tabularnego niestanowiącej, na rzecz Anny Geller.

Cenę wywołania stanowi kwota 170 zł. w. a.

Wadyum wynosi 17 zł.

Resztę warunków i akt oszacowania przejrzeć można w tut. sąd. registraturze.

Załośce, 30 kwietnia 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 41. Poniedziałek, 21 Lutego 1881.

E d y k t

L. 1946.

Dnia 4 marca, dnia 1 kwietnia i dnia 6 maja 1881 każdym razem o godzinie 10tej przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 774 w Załoścach położonej ciała tabularnego niestanowiącej dłużników spadkb. po Janie Nazarewiczu i Paranki Nazarewicz własnej w celu ściągnięcia wierzytelności zakładu kredyt. włość. we Lwowie w kwocie 300 złr. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 1050 zł

Wadyum 105 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowym ekspedycie.

C. k. sąd powiatowy.

Załośce dnia 15 maja 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 143. Sobota, 25 Czerwca 1881.

Edykt.

L. 1876.

Dnia 5 sierpnia 1881, dnia 9 września 1881 i dnia 21 października 1881, każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 776 w Załoźcach położonej ciała tabularnego niestanowiącej nieobjętej masy Ignacego Burawy i Katarzyny Fedorowicz własnej w celu ściągnienia wierzytelności Zakładu kredytowego włościańskiego we Lwowie w kwocie 139 złr 90 ct.

Cenę wywołania stanowi kwota 510 złr. w. a.

Wadyum 51 złr. w. a.

Resztę warunków przejrzeć można w tusądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy.

Załoźce dnia 30 maja 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 72. Nr. 69. Piątek, 24 Marca 1882.

Edykt.

L 5875. C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje niniejszem do wiadomości, iż na dniu 28 kwietnia, 26 maja i 30 czerwca 1882 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w budynku sądowym licytacya połowy realności masy spadkowej po Ilku Krzywym własnej, pod Nr. 844 subrep. 395 w Załoźcach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej celem ściągnienia sumy 41 zł. wa. z pn. na rzecz Anny Geller.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa 100 zł. wa. Wadyum wynosi 10 zł.

Dalsze warunki i akt oszacowania przejrzeć można w ts. registraturze.

O tem zawiadamia się strony Dyrekcyę Zakładu kredytowego włościańskiego, Ignacego Witrykusa, tudzież wszystkich tych wierzycieli, którzyby prawo zastawu na powyższej realności uzyskali, a którymby niniejsza uchwała z jakichkolwiek powodów doręczoną być nie mogła na ręce ustanowionego kuratora p. Michała Wnuka z Załoziec.

Załoźce dnia 31 grudnia 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 142. Piątek, 24 Czerwca 1881.

Edykt.

L. 372.

C. k. Sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, iż na dniu 5 sierpnia, na dniu 9 września i na dniu 21 października 1881, każdym razem o godzinie 10tej przed południem przeprowadzi w sądowym budynku licytacyę realności pod l. 823 w Załoźcach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, Michała Chwostowskiego własnej celem ściągnienia kwoty 194 zł. 94 ct. a. w. z pn. na rzecz zakładu kredytowego włościańskiego we Lwowie.

Cenę wywołania stanowi cena szacunkowa 1500 zł. a. w.

Wadyum wynosi 150 zł. a. w.

Akt oszacowania i dalsze warunki licytacyi przejrzeć można w t. s. registraturze.

Załoźce dnia 2 lutego 1881.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 143. Sobota, 25 Czerwca 1881.

Edykt.

L. 1195.

C k. sąd powiatowy w Założcach podaje do wiadomości, iż celem ściągnienia pretensyi Zakładu kredytowego włościańskiego we Lwowie w kwocie 281 zł. 27 ct. w. a. z pn. odbędzie się na dniu 5 sierpnia, na dniu 9 września, i na dniu 21 października 1881, każdym razem o godzinie 10tej przed południem w tusądowym budynku publiczna licytacya realności pod l. kons. 232 w Załoźcach położonej ciała tabularnego niestanowiącej dłużników Stefana i Magdaleny Zająców własnej.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa tej realności w kwocie 600 zł.

Wadyum wynosi 60 zł.

Bliższe warunki tudzież akt oszacowania przejrzeć można w tusądowej registraturze

O tem zawiadamia się strony spór wiodące, c. k. Prokuratoryę skarbu imieniem Wysokiego skarbu tudzież wszystkich tych wierzycieli, którzyby prawo zastawu na realności l. 232 w Załoźcach mieli a którymby uchwała ta doręczoną być nie mogła, do rąk kuratora p. Bronisława Malkowskiego w Załoźcach.

Załoźce dnia 15go marca 1881.
Gazeta Lwowska. Rok 73. Nr. 143. Poniedziałek, 25 Czerwca 1883.

L. 2260.

Na dniu 7 lipca, na dniu 3 sierpnia i na dniu 7 wrześaia 1883 zawsze o godzinie 9tej przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie publiczna licytacya realności nietabularnej pod l. 843 w Załoścach położonej, Lucia i Hapki Topornickich własnej, na rzecz Samuela Akselrada o zapłacenie 20 zł. w. a. z pn.

Cenę wywołania stanowi kwota 56 zł. w. a. wadyum wynosi 5 zł. 60 ct.

Resztę warunków i akt oszacowania przejrzeć można w tus. registraturze.

O tem zawiadamia się Lucia i Hapkę Topornickich, Samuela Akselrada, c. k. prokuratoryę skarbu tudzież wszystkich tych wierzycieli, którzyby prawo zastawu na powyższej realności uzyskali a którymby uchwała ta lub późniejsza z jakichkolwiek powodów doręczoną być nie mogła, na ręce kuratora p. Bronisława Malkowskiego z Załoziec.
C. k sąd powiatowy.

Załośce dnia 17 czerwca 1881.
Gazeta Lwowska. Rok 72. Nr. 122. Poniedziałek, 30 Maja 1882.

L. 4864.

C. k. sąd powiatowy w Załoścach podaje niniejszem do wiadomości, iż celem ściągnienia pretensyi w kwocie 61 zł. a. w. z pn. na rzecz Anny Geller odbędzie się na dniu 30 czerwca, na dniu 4 sierpnia i na dniu 22 września 1882 zawsze o godzinie 10 przed południem w t. s. budynku publiczna licytacya realności pod l. spis. 2624 w Załoścach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, masy spadkowej Iwana Pawłyszyna i Hanny Pawłyszynowej własnej.

Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkową w kwocie 80 zł., wadyum wynosi 8 zł. a. w. Bliższe warunki i akt oszacowania przejrzeć można w tusądowej registraturze.

O tem uwiadamia się strony, tudzież wszystkich wierzycieli, którzyby prawo zastawu na realności pod l. 2624 w Załoścach uzyskali, a którymby uchwała dozwalająca sprzedaż tej realności doręczoną być nie mogła na ręce kuratora Jana Skorobohatego z Załoziec.


Załośce dnia 30 grudnia 1881.
Gazeta Lwowska. Rok 73. Nr. 131. Poniedziałek, 11 Czerwca 1883.

L. 1051.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje niniejszem do wiadomości, że celem ściągnięcia pretensyi Zakładu kredyt. włość. we Lwowie w kwocie 130 złr. 11 ct a.w. z pn., odbędzie się na dniu 22 czerwca, 10 sierpnia i 14 września 1883, każdym razem o godz. 10 przed południem w tusądowym budynku publiczna licytacya realności nietabularnej pod l. sp. 844 subrep. 395 w Załoźcach położonej, masy spadkowej Tomasza i Eliasza Krzywych tudzież Maryi Krzywej własnej, z tem, że licytacya ta na pierwszych dwu terminach tylko za lub powyżej ceny szacunkowej, zaś na trzecim nawet niżej ceny wywołania sprzedaną zostanie.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa w kwocie 700 złr.

Wadyum wynosi 70 złr. a. w.

Bliższe warunki, akt oszacowania przejrzeć można w tusądowej registraturze.

O tem zawiadamia się strony, c. k. Prokuratoryę Skarbu, c. k. główny urząd podatkowy, Annę Geller a wreszcie wszystkich wierzycieli, którzyby na sprzedać się mającej realności prawo zastawu uzyskali a którymby uchwała sprzedaż onej dozwalająca lub późniejsza doręczoną być nie mogła, do rąk kuratora p. Jana Stójkiewicza w Załoźcach i przez edykta.

Załoźce, dnia 31 marca 1883.
Gazeta Lwowska. Rok 77. Nr. 231. Wtorek, 11. Października 1887.

L. 1894.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje niniejszem do wiadomości, że celem ściagnięcia pretensyi Markusa Berischa, 2-im. Schwadrona w kwocie 100 zł. aw. z pn. odbędzie się na dniu 18 października, 18 listopada i 19 grudnia 1887 każdym razem w ts. budynku, o 10tej godzinie przed południem, egzekucyjna sprzedaż realności wykazem hipotecznym l. 1653 gminy Załoźce objętej, Paraskewii Zając własnej i realności wykazem hipotecznym l. 1654 gminy Załoźce objętej, Wasyla Zająca, syna Janka i Paraskewii Zając własnej, z tem, że realności te, bądź razem bądź też każda z osobna, przy pierwszych dwóch terminach tylko za lub powyżej ceny szacunkowej, przy trzecim zaś nawet poniżej takowej zostaną sprzedane.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa tych realności w kwocie 74 złr.

Wadyum wynosi 7 zł. 40 ct. aw.

Bliższe warunki i akt oszacowania przejrzeć można w tus. registraturze.

O tem zawiadamia się strony do rąk własnych, zaś wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu wystawienia wyciągów tabularnych prawo zastawu na sprzedać się mających realnościach uzyskali, a którymby uchwała, sprzedaż onych dozwalająca, lub późniejsza wcześnie lub wcale doręczoną być nie mogła, na ręce kuratora Wasyla Stachowa z Załoziec.

C. k. sąd powiatowy.

Załoźce, dnia 9 lipca 1887.
Gazeta Lwowska. Rok 82. Nr. 219. Niedziela, 25 Września 1892.

L. 5821

W tutejszym sądzie odbędzie się o godzinie 10 rano dnia 21 października 1892 powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 21 listopada 1892 nawet poniżej takowej licytacya realności l. sp. 844 w Załoścach według wyk. hip 717 księgi gruntowej gminy Załośce Eliasza Krzywego własnej na rzecz c. k. uprzyw. Zakładu kredytowego włościańskiego w likwidacyi pto 130 zł. 11 ct. zpn.

Cena wywołania 250 zł.

Wadyum 25 zł.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusądowej registraturze.

Dla nieznanych z życia i miejsca pobytu i dla wierzycieli hipotecznych, ustanawia się kuratorem p. Bronisława Malkowskiego burmistrza z Załoziec.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, dnia 21 sierpnia 1892.
Gazeta Lwowska. Rok 86. Nr. 264. Niedziela, 19 Lipca 1896.

L 10516

W tutejszym Sądzie odbędzie się o godzinie 10 rano w dniu 20 sierpnia 1896 powyżej ceny szacunkowej, zaś w dniu 24 września 1896 nawet poniżej takowej, licytacya realności l. 341 według wyk. hip. 928 gminy kat. Załośce objętej Jana Marczenki własnej na rzecz Herscha Amaranta pto 800 zł. z pn.

Cena wywołania 1253 zł., wadyum 125 zł. 30 ct.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusądowej registraturze.

Dla nieznanych z życia i miejsca pobytu i dla wierzycieli hipotecznych, ustanawia się kuratorem Marcina Mojseowicza w Załoścach.

Załośce, dnia 1 lutego 1896
Gazeta Lwowska. Rok 88. Nr. 43. Czwartek, 24 Lutego 1898.

L 7009

W tutejszym Sądzie odbędzie się o godzinie 10 rano dnia 18 marca 1898 powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 21 kwietnia 1898 także poniżej takowej licytacya połowy realności lwh. 738 gminy Załośce Ołeny Knużel własnej na rzecz spadkobierców Izaka Charap pto 126 zł zł. 80 ct. z pn.

Cena wywołania 481 zł. 50 ct.

Wadyum 48 zł 15 ct.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusądowej registraturze.

Kuratorem wierzycieli hipotecznych notaryusz Mojseowicz.

Załośce, 16 grudnia 1897.
Gazeta Lwowska. Rok 90. Nr. 239. Piątek, 19. Października 1900.

L. cz. E. 63/00 (6)

Na żądanie Kseńki Skrypczuk, odbędzie się dnia 15. listopada 1900 o godz. 10 1/2 przed południem, w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. II., licytacya

1) 6/10 części realności lwh. 1981 gm. Załośce, wraz z przynależnościami, składającymi się z 6/10 części domu, chlewu, stajenki i studni;

2) 1/10 części realności lwh. 2224 gm. Załośce.

Nieruchomości powyższe, wystawione na licytacyę, są, ocenione a to nieruchomość ad 1) na 182 kor., przynależności zaś na 40 kor., ad 2) nieruchomość na 127 kor. 86 hal.

Najniższa cena wynosi za nieruchomość ad 1) 211 kor., zaś za nieruchomość ad 2) 95 kor. 24 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. II.

Takie prawa, w obec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach, bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załośce, 17. września 1900.
Gazeta Lwowska. Rok 92. Nr. 243. Czwartek, 23. Października 1902.

L. cz. A. 342/2 (2)

Niewiadomą z miejsca pobytu Jewkę Kary i Maryę Wolaniuk wzywa się, by w przeciągu roku zgłosiły się do spadku po Tacyannie Wajda gdyż inaczej ustanowiony dla nich kurator spadek przyjmie i takowy aż do ich śmierci w Sądzie przechowany będzie.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, dnia 13. sierpnia 1902.
Gazeta Lwowska. Rok 94. Nr. 168. Niedziela, 24. Lipca 1904.

L. cz. P. 24/4 (4)

Eustachego Breusa z Załoziec uznano marnotrawcą, kuratorem ustanowiono Antoniego Sierżanta.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.

Załoźce, dnia 1. marca 1904,
Gazeta Lwowska. Rok 95. Nr. 68. Piątek, 24. Marca 1905.

L. cz. E. 9/5 (4)

Na żądanie małoletniej Rozalii Żuk, zastąpionej przez Pawła Żuka, odbędzie się dnia 20. kwietnia 1905 o godz. 11 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. II. w Załoźcach, licytacya realności objetej whl. 313 ks. gr. gm. kat. Załoźce.

Nieruchomość, wystawiona na licytacyę jest oceniona na 251 kor. 56 hal.

Najniższa cena wynosi 167 kor. 70 hal. poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d. może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sadzie niżej wymienionym, w biurze Nr. II.

Takie prawa, w obec których mniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

Wyznaczenie terminu licytacyjnego należy zanotować na karcie ciężarów wykazu hipotecznego dla wzmiankowanej cząstki nieruchomości.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 7. marca 1905.
Gazeta Lwowska. Rok 102. Nr. 260. Wtorek, 12 Listopada 1912.

L. cz. C. I. 335/12 (1)

E d y k t.

Przeciw Pawłowi Beszłejowi, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu powiatowego w Zborowie przez Michała Sztafirnego i Ignacego Czepelskiego w Załoźcach pozew o 252 kor. 44 hal.

Na podstawie pozwu wyznaczono audyencyę do ustnej rozprawy na dzień 13 listopada 1912 o godz. 9 rano.

Calem strzeżenia praw pozwanego ustanawia się p. adw. dr. Naglera w Zborowie, kuratorem.

Tenże kurator zastępywać bedzie pozwanego w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje.

C, k. Sąd powiatowy, Oddział I.

Zborów, 29 października 1912.
DODATEK - ZAGINIENITarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 8. Tarnopol, dnia 1 lipca 1931

Poszukiwania osób.

Bazyli Makar, urodzony w r. 1907 w Załoźcach pow. Zborów, syn Michała i Anastazji, zarobnik wydalił się w niewiadomym kierunku. O dodatnim wyniku należy zawiadomić Starostwo powiatowe w Zborowie do L. 1/31/1102.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020