dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5886094 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba". Często występowała też sama literka "l."

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").

3) Wykaz uchylających się od służby wojskowej (lata 30-te XX wieku) - obecność na liście nie oznacza bynajmniej, że wszystkie te osoby ukrywały się po lasach. Większość z nich przebywała poza miejscem zamieszkania - najczęściej na emigracji zarobkowej (np. USA, Francja, Argentyna). Jednak przed wyjazdem mieli, jak to się mówiło za czasów PRL "nieuregulowany stosunek do służby wojskowej". Po pojawieniu się w rodzinnych stronach czekały ich kłopoty.

Od administratorów: Wiele z wycinków poniżej wyszukał nasz Czytelnik, Pan Dariusz Białoś / Przyboś. Dziękujemy!
Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej. Nro 80. 5. Kwietnia 1860.

Na liście poszukiwanych przez urząd powiatowy w Załoźcach za uchylanie się od obowiązku wojskowego, datowanej Załoźce 18 marca 1860, znaleźli się mieszkańcy Załoziec:

Jossel Brun, ur. 1838, dom nr 328.
Moses Köstenbaum, ur. 1838, dom nr 55.
Michael Stanisławski, ur. 1838, dom nr 529.
Peisach Szpringer, ur. 1838, dom nr 321.
Gerschon Tenenbaum, ur. 1838, dom nr 80.
Wolf Friedmann, ur. 1837, dom nr 307.
Abraham Köstenbaum, ur. 1837, dom nr 55.
Schulim Zamoire, ur. 1837, dom nr 329.
Leisor Guttmann, ur. 1836, dom nr 290.
Wolf Müllendorf, ur. 1836, dom nr 320.
Hersch Pollak, ur. 1836, dom nr 297.
Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej. Nro 279. 4. Grudnia 1866.

Edykt powołujący.

Nr. 1597.

Wojskowo - popisowego Berla Gołogurera, syna Josia Gołogurera z Załoziec, bawiącego nieprawnie w księstwach naddunajskich w mieście Jasach wzywa się niniejszem do powrotu w miejsce rodzinne i usprawiedliwienia swego nieprawnego pobytu za granicą w przeciągu 6ciu miesięcy od dnia pierwszego ogłoszenia niniejszego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej, w przeciwnym zaś razie postąpi się przeciw niemu wedle najwyższego cesarskiego patentu o wychodztwie z dnia 24. marca 1832 r.

Od c. k. urzędu powiatowego.

Załośce, dnia 20. października 1866.
Gazeta Lwowska. Rok 61. Nr. 156. Wtorek 11. Lipca 1871.

Edykt.

Nr. 580 cyw.

Na prośbę c. k. prokuratoryi skarbowej we Lwowie, odbędzie się dnia 31. lipca 1871 o godzinie 10 przed południem w c. k. sądzie powiatowym w Załościach przymusowa publiczna sprzedaż realności pod Nr. 7 w Załościach do spadkobierców Leiby Auerbach należącej na zaspokojenie wierzytelności aerarialnej 30 złr. 62 ct. w. a.; za cenę wywoławczą będzie przyjęta kwotą 45 złr. w. a., z której 5% każdy chęć kupienia mający przed rozpoczęciem licytacyi komisyi licytacyjnej złoży. Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany połowę ofiarowanej przez się ceny kupna w 30 dniach od doręczenia rezolucyi akt licytacyi do wiadomości sądu biorący - drugą zaś połowę ceny kupna z odsetkami 4% od dnia doręczenia tabuli płatniczej do sądowego depozytu złożyć - poczem w fizyczne posiadanie kupionej realności wprowadzony i dekret własności wydany mu będzie. - Reszta kondycyi licytacyi w registraturze sądowej przejrzeć może.

O tej licytacyi zawiadamia się c. k. Prokuratoryę we Lwowie, deklarowanych spadkobierców Leiby Auerbach jakoto: Nufsima Auerbacha w Brodach, Dwore Joiles urodzony Auerbach we Lwowie do rąk własnych, mniemanych z miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców Leiby Auerbach jakoto: Mojżesza Auerbach, Brache Szeinfeld w Kałuszu, dalej intabulowanych na realności pod Nr 7 w Załoścach wierzycieli Matwija Żurakowskiego i Jędrzeja Hadzica, nakoniec wszystkich tych wierzycieli, którzyby już po zapadłem niniejszem rozporządzeniu do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała, albo wcale nie, albo niedość wcześnie doręczoną być mogła, przez kuratora ad aktum w osobie p. Daniela Halpern z Załoziec i przez edykt

C. k. sąd powiatowy.

Załośce, dnia 18. czerwca 1871.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 92. Sobota, 23 Kwietnia 1881.

Edykt.

L. 3430.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, iż celem ściągnienia wierzytelności w kwocie 384 zł, w. a. z pn. na rzecz małoletnich Herscha, Chany i Eili Zamojrów odbędzie się w tutejszosądowym budynku na dniu 10 czerwca, na dniu 15 lipca i na dniu 2 września 1881, każdym razem o godzinie 10 przed południem licytacya połowy realności pod licz. 290 w Załoźcach położonej wedle dom. tom. I. str. 97 poz. II. Schulima i Rozy Mariem Gutmanów własnej.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa tej połowy realności w kwocie 1250 zł. w. a.

Wadyum wynosi 125 zł. w. a.

Bliższe warunki i akt oszacowania przejrzeć można w t. s. registraturze.

O tem zawiadamia się wierzycieli hipotecznych, tudzież wszystkich tych wierzycieli, którzyby dopiero po dniu siódmego czerwca 1880, prawo zastawu do realności 290 w Załoźcach uzyskali, lub którymby uchwała ta doręczoną być nie mogła na ręce ustanowionego kuratora p. Marcina Mojseowicza c. k, notaryusza z Załoziec.

Załoźce 15 sierpnia 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 72. Nr. 85. Piątek, 14 kwietnia 1882.

L. 427.

C. k. sąd powiatowy w Załoścach zawiadamia niniejszem z życia i miejsca pobytu niewiadomego Schlojmę Rozena, że na prośbę c. k. gal. Prokuratoryi Skarbu imieniem funduszu indemnizacyjnego wniesionej dozwolone zostało uchwałą z dnia 28 stycznia 1882 do l. 427 celem ściągnienia pretensyi Wysokiego Skarbu w kwotach 3 zł 36 ct. 4 zł. 20 ct. 4 zł. 64 ct. 101 i 62 zł. wa. z pn. egzekucyjne opisanie realności bez numeru w Załoścach położonej, własność jego stanowiącej.

Wzywa się zatem Schlojmę Rozena, ażeby w celu obrony praw swoich zgłosił się do ustanowionego dla niego kuratora p. Bronisława Malkowskiego, aptekarza z Załoziec, bądź też do tutejszego sądu osobiście lub przez wymienić się mającego pełnomocnika.

Załośce dnia 28go stycznia 1882.
Gazeta Lwowska. Rok 73. Nr. 11. Poniedziałek, 15 stycznia 1883.

L. 4184.

C. k. sąd powiatowy w Załoścach podaje niniejszem do wiadomości, że celem ściągnienia sum 85 zł. 5 ct., 85 zł. 5 ct. i 664 zł. a. w. z pn. na rzecz c. k. uprzyw. gal. akc. banku hipotecznego we Lwowie odbędzie się na dniu 9 lutego, 16 marca i 20 kwietnia 1883 każdym razem o 10tej godzinie przed południem w ts. budynku publiczna licytacya realności pod l. sp. 298 w Załoścach położonej, wedle dom. tom. I. pag. 168 u. 8 haer. w 21/36 do Róży Amarant a w 15/36 częściach do spadkobierców Salomona Amaranta należącej.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa 6224 zł. a. w.

Wadyum wynosi kwotę 622 zł.

Bliższe warunki licytacyi i wyciąg hipoteczny przejrzeć można w t. s. registraturze.

Gdyby realność ta w powyższych terminach za cenę wywołania lub wyżej tej ceny sprzedaną nie została natenczas dla ułożenia ułatwiających warunków wyznacza się termin sądowy na dzień 25 maja 1883 o 10 godzinie przed południem, z tem oznajmieniem, iż niestawający na terminie wierzyciele hipoteczni jako do większości głosów przystępujący uważani będą.

O tem zawiadamia się strony interesowane, tudzież wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu 20 sierpnia 1882 jako dniu wydania wyciągu z księgi gruntowej prawo zastawu na tej realności nabyli, lub którymby uchwała licytacyjna albo też późniejsza, bądź wcale bądź wcześnie przed terminem doręczoną być nie mogła na ręce ustanowionego kuratora p. Juliana Karabińskiego z Załoziec.

Załośce dnia 30 września 1882.
Gazeta Lwowska. Rok 73. Nr. 222. Piątek, 28 Września 1883.

L. 2706.

C. k. sąd powiatowy w Załoścach podaje do wiadomości, że celem ściągnienia pretensyi galic. akcyj. Banku hipotecznego we Lwowie w kwotach 113 złr. 40 ct, 113 złr. 40 ct. i 1198 złr. 9 ct. w. a z pn. odbędzie się w tusądowym budynku na dniu 26 października 1883, o 10 godzinie przed południem, na koszt i niebezpieczeństo Chawy Ostrower relicytacya realności w Załoścach nowych pod l. kons. 325/390 leżącej, jak Dom. L str. 175 l. 7 i 8 haer. i str. 181 l. 10 haer. do masy rozbiorowej dłużnika Barucha czyli Borucha Markusa Ostrowera należącej z tem, że realność ta na tym terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedana zostanie.

Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkową 4000 złr.

Wadyum wynosi 400 złr. w. a.

Bliższe warunki i wyciąg z ksiąg gruntowych przejrzeć można w tusądowej registraturze.

O tem zawiadamia się obie strony i wierzycieli hipotecznych do rąk własnych, zaś tych wierzycieli hipotecznych, którymby ta uchwała lub późniejsza z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła lub którzyby po dniu 5 kwietnia 1883 prawo zastawu na sprzedać się mającej realności uzyskali do rak kuratora p. Juliana Karabińskiego w Załoścach.

Załośce, dnia 29 czerwca 1883.
Gazeta Lwowska. Rok 74. Nr. 130. Piątek, 6 Czerwca 1884.

L. 1546.

C. k. sąd powiatowy w Załoścach podaje do wiadomości, że celem ściągnienia pretensyi galicyjskiego akcyjnego Banku hipotecznego we Lwowie w kwotach 113 złr. 40 ct. 113 złr 40 ct. i 1198 złr. 9 ct. aw. z pn. odbędzie się w tusądowyin budynku na dniu 18go lipca 1884, o godzinie 10tej przed południem na koszt i niebezpieczeństwo Chawy Ostrower relicytacya realności w Załoścach nowych pod l. konk. 325/390 leżącej jak dom I. str. 175 l. 7 i 8 haer. i str. 181 l. 10 haer. do masy rozbiorowej dłużnika Barucha czyli Borucha Markusa Ostrowera należącej z tem, że realność ta na tym terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkową 4000 złr., wadyum wynosi 400 zł. wa.

Bliższe warunki i wyciąg z ksiąg gruntowych przejrzeć można w ts. registraturze.

O tem zawiadamia się obie strony i wierzycieli hipotecznych do rąk własnych, zaś tych wierzycieli hipotecznych, którymby ta uchwała lub późniejsza z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła lub którzyby po dniu 5 kwietnia 1883 prawo zastawu na sprzedać się mającej realności uzyskali do rąk kuratora p. Juliana Karabińskiego w Załoścach.

Załośce, dnia 31 marca 1884.
Gazeta Lwowska. Rok 75. Nr. 10. Środa, 14 Stycznia 1885.

L. 4807.

C. k. sąd powiatowy w Załoścach podaje do publicznej wiadomości, że celem ściągnienia kwoty 50 złr. a. w., na rzecz funduszu propinacyjuego z pn., odbędzie się na dniu 16 stycznia 1885, 20 lutego 1885 i 27 marca 1885, każdym razem o 10 godz. przed południem publiczna licytacya realności pod l. sp. 857 w Załoścach położonej, Berla Glasa własnej, ciała tabularnego niestanowiącej.

Cenę wywołania stanowi cena szacunkowa 140 złr. a. w.

Wadyum wynosi 14 złr. a. w.

Gdyby realność ta na powyższych dwu terminach za lub wyżej ceny szacunkowej zaś na trzecim terminie przynajmniej za kwotę funduszowi propinacyjnemu należną sprzedaną nie została, wyznacza się do ułożenia warunków przystępniejszych termin na dzień 16 kwietnia 1885, o godz. 10 rano, i wzywa się na takowy wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem, że niestawający uważani będą jako przystępujący do większości wierzycieli przy terminie obecnych.

O tem zawiadamia się interesowanych tudzież wszystkich tych wierzycieli, którzyby prawo zastawu na sprzedać się mającej realności uzyskali, a którymby uchwała sprzedaż takowej dozwalająca lub późniejsza wcale lub wcześnie doręczoną nie została, na ręce ustanowionego kuratora p. Juliana Karabińskiego z Załoziec.

Załośce, dnia 7 listopada 1884.
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 104. Piątek, 7 Maja 1886.

L 1968.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, że celem ściągnięcia kwoty 50 zł. wa. z pn. na rzecz funduszu propinacyjnego odbędzie się na dniu 7 czerwca 1886 o 10 godzinie przed południem publiczna licytacya realności pod l. sp. 857 w Załoźcach położonej, Berla Glasa własnej.

Cenę wywołania stanowi cena szacunkowa 140 zł. wa.

Wadyum wynosi 7 zł. aw.

Resztę warunków i akt oszacowania przejrzeć można w ts. registraturze.

O tem zawiadamia się interesowanych tudzież wszystkich tych wierzycieli, którzyby, prawo zastawu na sprzedać się mającej realności uzyskali a którymby uchwała sprzedaż onej dozwalająca lub późniejsza wcześnie lub wcale doręczoną być nie mogła na ręce kuratora p. Juliana Karabińskiego z Załoziec.

Załoźce, dnia 20 maja 1885
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 76. Sobota, 3 Kwietnia 1886.

L. 1825.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, iż celem ściągnienia kwoty 101 zł. wa. z pn. na rzecz galicyjskiego funduszu indemnizacyjnego, odbędzie się na dniu 29 kwietnia i na dniu 28 maja 1886, każdym razem w tusądowym budynku o 10 godzinie przed południem licytacya realności niewiadomego z życia i miejsca pobytu Schlomy Rozena własnej, ciała tabularnego niestanowiącej, numerem konskrypcyjnym nie oznaczonej, w Załoźcach starych położonej, a to za lub powyżej ceny szacunkowej.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa 35 zł. aw.

Wadyum wynosi 3 zł. 50 ct. aw.

Bliższe warunki i akt oszacowania przejrzeć można w tusądowej registraturze.

Gdyby przy dwu pierwszych terminach realność ta sprzedana być nie mogła, to do ułożenia lżejszych warunków wyznacza się termin na dzień 11 czerwca 1886 o godzinie 10 rano.

O tem zawiadamia się niewiadomego z życia i miejsca pobytu Schlomę Rosena na ręce kuratora p. Bronisława Malkowskiego, zaś wszystkich tych wierzycieli, którzyby uzyskali prawo zastawu na sprzedać się mającej realności a którymby uchwała sprzedaż dozwalająca lub późniejsze doręczona być nie mogła, na ręce ustanowionego kuratora p. Juliusza Korabińskiego z Załoziec.

C. k. sąd powiatowy.

Załoźce, dnia 10 września 1885.
Gazeta Lwowska. Rok 77. Nr. 14. Środa, 19 stycznia 1887.

L 3397

C. k sąd powiatowy w Załoścach podaje do wiadomości, iż celem ściągnienia kwoty 101 złr. z pn., na rzecz gal. funduszu indemnizacyjnego odbędzie się w dniu 28 stycznia 1887 o godzinie 10 przedpołudniem publiczna licytacya realności niewiadomego z życia i miejsca pobytu Schlomy Rosena własnej, numerem konskrypcyjnym nieoznaczonej, w Załoścach starych położonej.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa 35 złr. wa.

Wadyum wynosi l zł. 75 ct. w. a.

Bliższe warunki i akt oszacowania przejrzeć można w tusąd. registraturze.

O tem zawiadamia się niewiadomego z życia i miejsca pobytu Schlomę Rosena na ręce kuratora Bronisława Malkowskiego, a wreszcie wszystkich tych wierzycieli, którzyby prawo zastawu na sprzedać się mającej realności uzyskali, a którymby uchwała sprzedaż dozwalająca, lub późniejsza wcześnie lub wcale doręczoną być nie mogła, na ręce kuratora Juliana Karabińskiego ze Złoczowa.

Załośce, 30 czerwca 1886.
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 236. Piątek, 15 Października 1886.

L. 4262.

C. k. Sąd powiatowy w Załoścach zawiadamia, że celem ściągnienia pretensyi galic. akc. banku hipotecznego we Lwowie w kwotach 113 zł. 40 ct., 113 zł. 40 ct. i 1198 zł. 9 ct. w. a. z pn. odbędzie się na dniu 17 grudnia 1886 o 10 godzinie rano relicytacya realności w Załoścach nowych pod l. sp. 325/390 leżącej, jak dom. I. str. 175 l. 7 i 8 haer. i str. 181 l. 10 haer. do masy rozbiorowej dłużnika Barucha czyli Borucha Markusa Ostrowera należącej, z tem, że realność ta na tym terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkową 4000 zł.

Wadyum wynosi 400 zł. w. a.

Bliższe warunki i wyciąg z ksiąg gruntowych przejrzeć można w ts. registraturze.

O tem zawiadamia się obie strony i wierzycieli hipotecznych do rąk własnych, zaś tych wierzycieli hipotecznych którymby ta uchwała lub późniejsza z jakiejbądź przyczyny doręczoną być nie mogła lub którzyby po dniu 5 kwietnia 1883 prawo zastawu na sprzedać się mającej realności uzyskali, do rąk kuratora p. Juliana Karabińskiego.

Załośce, dnia 26 lipca 1886.
Gazeta Lwowska. Rok 78. Nr. 12. Wtorek, 17 stycznia 1888.

L. 4253.

C. k. sąd powiatowy w Załoścach zawiadamia, że celem ściągnienia pretensyi Kasy zaliczkowej "wzajemna pomoc" w Bełzie pto 106 zł, 46 ct. a. w. z pn., odbędzie się na dniu 3 marca i na dniu 13 kwietnia 1888, każdym razem o 10 godzinie przed południem w budynku sądowym w Załoścach publiczna licytacya realności wykazem hipotecznym l. 668 gminy katastralnej objętej, Nussima Koestenmana w 3/4 częściach a Małki Koestenman w 1/4 części własnej z tem, że przy drugim terminie realność ta nawet poniżej ceny oszacowania sprzedaną zostanie.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa w kwocie 2400 zł. wa.

Wadyum wynosi 240 zł. wa.

Bliższe warunki, akt oszacowania i wyciąg tabularny przeglądnąć można w t. s. registraturze.

O teim zawiadamia się strony do rąk własnych, zaś wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu 30 maja 1887 prawo zastawu na sprzedać się mającej realności nabyli, lub którymby uchwała licytacyę dozwalająca bądź późniejsza wcześnie lub wcale doręczoną być nie mogła na ręce ustanowionego kuratora p. Tomasza Robaka z Bełza.

C. k. sąd powiatowy.

Załośce, dnia 19 września 1887.
Gazeta Lwowska. Rok 82. Nr. 182. Czwartek, 11 Sierpnia 1892.

L. 4135

C. k, Sąd powiatowy w Załoścach zawiadamia nieobecną Cywię Schapira urodzoną Hoch, że na prośbę Jakóba Salomona 2 im. Marguliesa z 4 listopada 1890 l. 6651 dozwolono tus. uchwałę z 6 listopada 1890 l. 6651 na podstawie kontraktu kupna sprzedaży z daty Załośce 28 października 1890 intabulacyę prawa własności do 19/74 części ciała hip. wyk. hip. l. 1376 gminy kat. Załośce objętego dotychczas na rzecz Cywii Schapiry urodzonej Hoch intabulowanych, i że dla niej kuratorem Mojżesza Vogelmanna ustanowiono.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, dnia 26 czerwca 1892.
Gazeta Lwowska. Rok 82. Nr. 226. Środa, 5 Października 1892.

L. 3616

W tutejszym ck. sądzie odbędzie się o godzinie 10 rano dnia 21 października 1892 powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 25 listopada 1892 nawet poniżej takowej licytacya 1/2 realności l. pris. 290 w Załoźcach według wyk. hip. 512 ks. gr. dla gminy kat. Załoźce, Lazara i Chany Gutman w jednej połowie, zaś Rosy Mariem 2 im. Gutman w drugiej połowie własnej, na rzecz Herscha, Chany i Etli Zamojre pto 93 zł., z większej 384 zł. zpn.

Cena wywołania 1250 zł.

Wadyum 125 zł.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusąd. registraturze.

Dla nieznanych z życia i miejsca pobytu i dla wierzycieli hipotecznych ustanowiony został kuratorem Marcin Mojseowicz, ck. notaryusz z Załoziec.

C. k. Sąd powiatowy.

Załoźce, dnia 10 lipca 1892.
Gazeta Lwowska. Rok 81. Nr. 97. Czwartek, 30 Kwietnia 1891.

L. 7571

W tut. Sądzie odbędzie się o godz. 10 rano dnia 4 czerwca 1891 powyżej ceny szacunkowej lub za takową, zaś dnia 16 lipca 1891 nawet poniżej takowej, licytacya realności pod l. sp. 292 w Załoścach według wyk. hip. 188 ks. gr. gminy Załośce Izaka Brunn własnej na rzecz Wolfa Klein pto 100 zł. zpn.

Cena wywołania 500 zł,

Wadyum 50 zł.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tus. registraturze.

Dla nieznanych z życia i miejsca pobytu i dla wierzycieli hipot., ustanawia się kuratorem p. Bronisława Malkowskiego burmistrza w Załoścach.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, dnia 31 stycznia 1891.
Gazeta Lwowska. Rok 84. Nr. 59. Środa, 14 Marca 1894.

L. 8585

W tutejszym Sądzie odbędzie się o godzinie 10 rano w dniu 12 kwietnia 1894 powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 17 maja 1894 nawet poniżej takowej, licytacya realności pod liczbą spisu 310 w Załoścach położonej, wyk. hipot. 446 gminy Załośce objętej, Mosesa Friedmana i Jakóba Friedmana własnej, na rzecz Salomona Pasternaka pto 400 zł. z pn.

Cena wywołania 1640 zł.

Wadyum 164 zł.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusądowej registraturze.

Dla nieznanych z życia i miejsca pobytu i dla wierzycieli hipotecznych, ustanawia się kuratorem c. k. notaryusza Marcina Mojseowicza z Załoziec.

Załośce, dnia 2 grudnia 1893.
Gazeta Lwowska. Rok 85. Nr. 199. Sobota, 31 Sierpnia 1895.

L. 1664

W tutejszym Sądzie odbędzie się o godzinie 10 rano w dniu 14 listopada 1895 powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 19 grudnia 1895 nawet poniżej takowej licytacya realności pod liczbą spisu 310 w Załoścach położonej wyk. hip. 446 gminy Załośce objętej przedtem Mojżesza Friedmana obecnie Samuela Józefa dw. im. Friedmana i Jakóba Friedmana własnej na rzecz Salomona Pasternaka pto 400 zł. z pn.

Cena wywołania 1640 zł., wadyum 164 zł.

Resztę, warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w registraturze.

Dla nieznanych z życia i miejsca pobytu i dla wierzycieli hipotecznych, ustanawia się kuratorem c. k. notaryusza Marcina Mojseowicza z Załoziec.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, 5 sierpnia 1895.
Gazeta Lwowska. Rok 91. Nr. 36. Czwartek, 14. Lutego 1901.

L. cz. IV. 258/95 - 99 (9)

Niewiadomych dziedziców Mojżesza Wolfa dw. im. Bruna zmarłego w Załoźcach i tych, którzyby z jakiegokolwiek tytułu rościli sobie prawa do spadku, wzywa się, aby donieśli w przeciągu roku o swych prawach sądowi, wykazali tytuł dziedziczenia i złożyli oświadczenie do spadku, gdyż po bezskutecznym upływie zakreślonego czasokresu zostanie przewód spadkowy przeprowadzony tylko z tymi, którzy wykazali tytuł dziedziczenia oraz wniosą oświadczenie i im też zostanie w miarę wykazania praw przyznanym spadek.

W braku wykazania praw spadkowych i złożenia oświadczeń do spadku przypadnie nieobjęta część dziedzictwa c. k. Skarbowi Państwa jako bezdziedziczny spadek.

C. k. Sąd powiatowy. Oddział II.

Załoźce, 1. listopada 1899.
Gazeta Lwowska. Rok 90. Nr. 257. Sobota, 10. Listopada 1900.

L. cz. Nr. II 636/00 (1)

W stanie biernym realności wyk. hip. 1 ks. gr. gminy Załośce objętej Wigdora Schleichera i Diny Schleicher po 1/4 części własnej jest wedle karty C. poz. 1 na podstawie odezwy magistratu tarnopolskiego z dnia 18. czerwca 1836 l. 886 wniesionej do tutejszego sądu dnia 12. lipca 1836 l. 532 zaintabulowanem egzekucyjne prawo zastawu dla sumy 727 rubli srebrnych z 5% odsetkami od dnia 21 lutego 1836 bieżącymi na rzecz Stanisława Piątkowskiego.

Wzywa się wszystkich którzy do wierzytelności powyższej roszczą sobie pretensyę, aby w przeciągu jednego roku czyli do dnia 30. października 1901 pretensye swoje w tutejszym sądzie zgłosili, gdyż inaczej na żądanie Wigdora Schleichera i Diny Schleicher własnej zaintabulowanem zostanie.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załośce, dnia 8. września 1900.
Gazeta Lwowska. Rok 101. Nr. 37. Czwartek, 16 Lutego 1911.

L. cz. E. 819/10 (7)

Edykt licytacyjny.

Na żądanie c. k. uprzyw. galic. akc. Banku hipotecznego we Lwowie zastąpionego przez Dyrekcyę odbędzie się dnia 7 marca 1911 o godzinie 10 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 3 w Załoźcach licytacya realności obj. lwh. 8 ks. gr. gm. kat. Załoźce z obowiązanych Tauby Amarant urodz. Ginsberg, Sary Amarant urodz. Brenner i Mojżesza Dawida 2 im. Mościskera własnej.

Nieruchomość wystawiona na licytacyę, jest ocenioną na 6800 kor.

Najniższa cena wynosi 3400 kor., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta, (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy, mający chęć kupienia przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 2.

Takie prawa, w obec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie. wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 17 stycznia 1911.
Gazeta Lwowska. Rok 103. Nr. 228. Niedziela, 5 Października 1913.

L. cz. Nc. I. 437/13 (2)

Wdrożenie postępowania amortyzacyjnego.

Na wniosek Osiasa Schwadrona w Załoźcach wdraża się postępowanie celem amortyzacyi następującej rzekomo przez wnioskodawcę zagubionej policy asekuracyjnej Towarzystwa ubezpieczeń na życie "Victoria w Berlinie" (Generalna reprezentacya na Austryę w Wiedniu) Nr. 326.558 na 2000 kor. opiewającej, na okaziciela płatnej po latach 20 lub w razie wcześniejszej śmierci Osiasa Schwadrona.

Posiadacza powyższej policy wzywa się przeto, aby zgłosił się ze swojemi prawami w ciągu jednego roku, w przeciwnym bowiem razie po upływie powyższego czasokresu za nieistniejące uznane zostaną.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.

Załoźce, dnia 12 czerwca 1913.
Gazeta Lwowska. Rok 103. Nr. 232. Piątek, 10 Października 1913.


L. cz. Nc. I. 49413 (1)

Wdrożenie postępowania amortyzacyjnego.

Na wniosek Samuela Lipmana w Załoźcach, wdraża się postępowanie celem amortyzacyi rzekomo przez wnioskodawcę zagubionego kwitu depozytowego z daty Lwów 11 września 1903 wydanego przez lwowską Reprezentacyę Towarzystwa asekuracyjnego "Gizela" we Wiedniu, poświadczającego złożenie w tejże Reprezentacyi polic asekuracyjnych Nr. 131.403/4 i Nr. 411.846 tegoż samego Towarzystwa asekuracyjnego.

Posiadacza powyższego kwitu wzywa się przeto, aby zgłosił się ze swojemi prawami w ciągu jednego roku, w przeciwnym bowiem razie po upływie powyższego czasokresu za nieistniejący uznany zostanie.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.

Załoźce, dnia 22 września 1913.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 91. Czwartek, 23 Kwietnia 1914.

L. cz. Cw. 1009/1 (14)

E d y k t.

Przeciw Chaimowi Osiasowi Adlerowi ze Załoziec, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do tut. sądu przez Seweryna Weisglasa, właściciela dóbr w Mszańcu pozew o zapłacenie sumy wekslowej 2100 koron zpn.

Na podstawie pozwu wydano nakaz zapłaty z dnia dzisiejszego.

Celem strzeżenia praw Chaima Osiasa Adlera ustanawia się p. dr. Halperna, adwokata w Złoczowie, kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie Chaima Osiasa Adlera w rzeczonej sprawie na jego koszt [i] niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, Oddział II.

Złoczów, dnia 23 marca 1914.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 90. Środa, 22 Kwietnia 1914.

L. cz. E. 767/13

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Józefa Saphiera jun. w Tarnopolu odbędzie się dnia 20 maja 1914 o godz. 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 1, licytacya 1/4 części realności objętej wyk. hip. l. 1 gminy Załoźce, zobowiązanej Diny Schleicher własnej, składającej się z parc. bud. 434 wraz z przynależnościami.

Nieruchomości wystawione na licytacyę są ocenione na 3557 kor. 50 h., przynależności zaś na 12.830 kor,, z czego 1/4 część wynosi 3207 kor. 50 h., którą uwzględniono przy ogólnej wartości szacunkowej.

Najniższa cena wynosi 1778 kor. 75 h,

Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które się zatwierdza i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych, w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 1.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalna, nałoży zgłosić w sądzie najpóźniej na wyznaczonym terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacyi, inaczej pretensye tego rodzaju co do samej nieruchomości nie miałyby już znaczenia.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 30 marca 1914.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 173. Sobota, 1 Sierpnia 1914.

L. cz. E. 1652/13

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Centralnej Kasy Związkowej we Lwowie, odbędzie się dnia 26 sierpnia 1914 o godzinie 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. l, licytacya :
a) realności obj. lwh 810 gm. Załoźce, składającej się z pb. 645 i
b ) realności obj. lwh. 1953 tejże gminy, składającej się z pbd. 646 i pgr. 2112 i 2113 Isaka Teichholza własnych, wraz z przynależnościami, składającemi się z domu. komórki, drewutni, szopy i piwnicy.

Nieruchomości wystawione na licytacyę są ocenione na 6200 kor., przynależności zaś na 4500 kor.

Najniższa cena 3200 kor.

Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które się niniejszem zatwierdza i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i td.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 1.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić w sądzie najpóźniej na wyznaczonym terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacyi, inaczej pretensye tego rodzaju co do samej nieruchomości nie miałyby już znaczenia.

Osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już są wpisane, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadomi się o dalszych wydarzeniach tego postępowania tylko przez ogłoszenie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu i nie wskażą mu pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 2 lipca 1914.
Gazeta Lwowska. Rok 121. Nr. 59. Piątek, 13 marca 1931.

I. 2. Sa 38/30.

Postępowanie układowe dłużników Dawida i Jochwet Rechtschafferów, kupców w Załoźcach, zastanawia się z powodu cofnięcia wniosku przez dłużników.

Sąd okręgowy, Wydział I.

Złoczów, 30 czerwca 1930.
Gazeta Lwowska. Rok 121. Nr. 70. Czwartek, 26 marca 1931.

1931-070

I. Nc. 194/29.

Umorzenie.

Na wniosek Józefa Antkiewicza w Załoźcach zarządza się postępowanie w celu umorzenia weksla następującej treści:

Weksel z protestem na kwotę 32 dol. am., płatny dnia 25 września 1929 w Załoźcach na zlecenie Dawida Bronnera, hurtowny skład skór, Kraków, ul. Miodowa 16, wystawiony przez Anschla Halperna w Załoźcach, który został zgubiony względnie skradziony i wzywa się posiadacza tego weksla, aby do dni 60, licząc od dnia ogłoszenia, przedłożył wyżej wymieniony weksel tut. Sądowi. W razie przeciwnym, po upływie tego Terminu uznałby Sąd weksel za umorzony i bez znaczenia.

Sąd grodzki, Oddział I.

Załoźce, dnia 18 marca 1931.
Gazeta Lwowska. Rok 122. Nr. 196. Niedziela, 28 sierpnia 1932.

L. IX. Nc. 442/32.

Uchwała.

Na wniosek dra Ottona Schorra lekarza w Załoźcach - zarządza się postępowanie celem umorzenia niżej oznaczonego weksla, który miał zaginąć i wzywa się posiadacza tego weksla, aby do dni 60 licząc od dnia ogłoszenia t. j. do dnia 27 września 1932 przedłożył Sądowi. W razie przeciwnym po upływie tego terminu uznałby Sąd weksel za umorzony i bez znaczenia.

Weksel ten wystawiony dnia 31 lipca 1931 płatny dnia 1 lutego 1932 w Złoczowie został przyjęty przez Stanisława Zawidowskiego indosowany przez Kasę Chorych w Złoczowie. Dyrektor A. Herman Komisarz zarządzający W. Małachowski.

Sąd grodzki.

Złoczów, dnia 28 lipca 1932. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020