dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5818942 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
1786

[źródło: Ewaryst Andrzej hr. Kuropatnicki: "Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi". Wydanie powtórne. we Lwowie, nakładem Wojciecha Manieckiego. 1858. Reprint z 1998 roku, Krosno, wyd. Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze "Roksana" oraz Muzeum Okręgowe w Krośnie.] Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję, dla wygody Czytelników rozwinięto dawne skróty.

Rozdział 14. - "Brodzki Cyrkuł. Miasta i wsie znakomitsze"

Załoźce.

Miasto przedtym domu Potockich, teraz Jaśnie Wielmożnego Ronikiera czesnika Wielkiego Xięstwa Litewskiego, kawalera orderu świętego Stanisława; zamkiem arcywspaniałym nieszkalnym niegdyś Jaśnie Oświeconego Potockiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego Koronnego, potym i syna jegoż Jaśnie Wielmożnego wojewody poznańskiego, stawem wielkim oblanym, kościołem wielkim wspaniałym, kościołem i klasztorem Xięży Augustyanów ozdobne.1886

[źródło: "Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F. K. Martynowskiego". Tom III. Warszawa. Nakład i druk S. Orgelbranda Synów, Krakowskie-Przedmieście No 66. 1886. Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję, dla wygody Czytelników rozwinięto dawne skróty.

Załośce nad Seretem

Zygmunt I, przychylając się do prośby wielkich zasług męża: Marcina Kamienieckiego Wojewody podolskiego, który w ziemi lwowskiéj zakłada miasto Zaloyscze, uwalnia je 1516 r. dla nabrania tém rychlejszego wzrostu na lat 4 od wszelkich podatków, ceł, myt i stacyj, wyjąwszy od opłaty czopowego.

Załośce, obronne zamkiem i wałami, przeszły w posiadanie ks. Wiśniowieckich, z których Janusz Koniuszy Koronny Starosta krzemieniecki zmarłszy 21 maja 1641 r., przyprawił o śmierć strapionego ojca swego Konstantyna Wojewodę ruskiego, dnia 25 maja tegoż roku: oba spoczywają w tutejszym kościele. Uchwała sejmu 1677 r. postanowiła: "fortuny Xięcia Dymitra Jerzego Wiśniowieckiego Wojewody bełzkiego Hetmana Wielkiego Koronnego częścią per hostilitatem odeszłe, częścią w popiół obrócone, aby przynajmniej ex ruderibus resurgant, dziedziczne miasto Załoszce, aby pos clades mogło respirare, ab omnibus oneribus reipublicae(*), prócz ceł koronnych do lat 12 uwalniamy".

Następnie stały się te dobra własnością Potockich, gdzie skołatany żywot, zakończył 19 maja 1751 r. Józef Potocki kasztelan krakowski Hetman Wielki Koronny, mając lat 83. Od 1772 r. zostaje miasto pod panowaniem austryjackiém, a około 1786 r. należąc do Michała Ronikiera Cześnika Litewskiego, ozdobione jeszcze było wspaniałym zamkiem nad wielkim stawem, farą i klasztorem Augustyanów.

[(*) aby po klęskach mogło przyjść do siebie, od wspólnych obciążeń Rzeczypospolitej ... uwalniamy]
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020