Nazwisko Darmohraj
Dodane przez Remek dnia Luty 21 2013 19:22:06
(uaktualnione luty 2013)


Darmohraj Bartłomiej
RENIÓW

ur. 1846
rodzice: Darmohraj Łukasz i Kociubińska Ewa
rodzice chrzestni: Kociubiński Łukasz i Brzozowa Maria
numer domu 14

Darmohraj Jan
BIAŁOKIERNICA

ur. 1862
rodzice: Darmohraj Paweł i Jamnycz Maria
rodzice chrzestni: Daniłów Mikołaj i Koriń Maria, żona Jana
numer domu 35
dane z ksiąg grecko-katolickich

Darmohraj Józef
RENIÓW

ur. 1887
rodzice: Darmohraj Tomasz i Okopniak Maria
rodzice chrzestni: Krąp Wincenty i Żytyńska Anna, żona Józefa
numer domu 27

Darmohraj Łukasz
RENIÓW

mąż Ewy z domu Kociubińskiej
ur. ok. 1814, zm. 1879 w wieku 65 lat
brak informacji o rodzicach
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Darmohraj, pod numerem domu 14
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Barłomieja Darmohraja, pod numerem domu 14
w roku 1879 zmarł, już jako wdowiec po Ewie z domu Kociubińskiej, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 13

Darmohraj Maria
RENIÓW

ur. 1840
rodzice: Darmohraj Łukasz i Kociubińska Ewa
rodzice chrzestni: Kociubiński Łukasz i Berkieta Eufrozyna
numer domu 14

Darmohraj Maria
RENIÓW

ur. 1889
rodzice: Darmohraj Tomasz i Petryszyn Maria
rodzice chrzestni: Horiszny Michał i Berkieta Ewa, żona Zacharego
numer domu 14

Darmohraj Michał
RENIÓW

ur. 1884, zm. 1886 w wieku 1,5 roku
rodzice: Darmohraj Tomasz i Okopniak Maria
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze
numer domu 14

Darmohraj Paweł
MILNO / BIAŁOKIERNICA

mąż Marii z domu Jamnycz
ur. ok. 1827
rodzice: Darmohraj Maksym i Pelagia
w roku 1861 mieszkał w domu nr 52 w Milnie, w wieku 34 lat jako kawaler ożenił się z wdową Marią Witrenko z domu Jamnycz z Białokiernicy, nr domu 35
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Darmohraj - pod numerem domu 35 w Białokiernicy
dane z ksiąg grecko-katolickich

Darmohraj Tomasz
RENIÓW

mąż Marii z domu Okopniak, córki Daniela i Ewy
rodzice Darmohraj Łukasz i Ewa
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Darmohraja, pod numerem domu 27

Darmohraj Tomasz
RENIÓW

mąż Marii z domu Petryszyn, córki Eustachego i Ewy
rodzice Darmohraj Łukasz i Kociubińska Maria
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Darmohraj, pod numerem domu 14
(być może osoba j.w. i jakieś przekłamania z danymi rodziców i żony - lub druga żona? - jednak zbyt dużo różnic, w tym numer domu, więc na razie traktujemy ich jako różne osoby)

Darmohraj Wawrzyniec
RENIÓW

ur. i zm. 1858, żył 5 dni
rodzice: Darmohraj Wawrzyniec i Kociubińska Ewa
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 14
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.