Nazwisko Maćkiewicz
Dodane przez Remek dnia Lutego 05 2013 18:40:55
(uaktualnione luty 2013)


Maćkiewicz Andrzej / Rusinowski recte Maćkiewicz Andrzej
BIAŁOGŁOWY
mąż Reginy (Reiny) z domu Koryszko
brak informacji o rodzicach
w roku 1838 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Rusinowskiego, pod numerem domu 72
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Rusinowskiego, pod numerem domu 72
w roku 1867 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Rozalii z Mykitą Kokurudza
(przy tej osobie duży kłopot - dzieci zapisywane pod nazwiskiem Rusinowski, lecz w dorosłym wieku używały nazwiska Maćkiewicz)

Maćkiewicz Andrzej
BIAŁOGŁOWY

mąż Marianny z domu Kloc
ur. ok. 1819, zm. 1875 w wieku 56 lat
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc
numer domu 82

Maćkiewicz Andrzej
BIAŁOGŁOWY

ur. 1884, zm. 1885 w wieku 3 miesiące
rodzice: Maćkiewicz Łukasz i Tomczyszyn Eufrozyna
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Józef i Szewc Anna, żona Jana
w księdze chrztów numer domu 14
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
w księdze zgonów numer domu 82

Maćkiewicz Anna, po mężu Breus (Breus Anna)
BIAŁOGŁOWY

żona Teodora
rodzice: Maćkiewicz Andrzej i Koryszko Regina
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Breus, pod numerem domu 82
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Breus, pod numerem domu 115

Maćkiewicz Anna, po mężu Rusinowska (Rusinowska Anna)
BIAŁOGŁOWY
żona Wojciecha
córka Andrzeja i Reginy z domu Nalepa
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Rusinowskiego, pod numerem domu 63
(być może osoba j.w. - pierwszy mąż?)

Maćkiewicz Anna
BIAŁOGŁOWY

ur. i zm. 1877 w wieku 4 i 1/2 mies.
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Olech Michał i Buczny Eufrozyna, żona Macieja
w księdze chrztów numer domu 72
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
w księdze zgonów numer domu 70

Maćkiewicz Anna
BIAŁOGŁOWY

ur. i zm. 1881 w wieku 8,5 miesiąca
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Kwiatek Mikołaj i Olech Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: kaszel konwulsyjny
numer domu 72

Maćkiewicz Anna
BIAŁOGŁOWY

ur. 1887
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Rusinowski Jan i Rusinowska Franciszka, żona Wawrzyńca
numer domu 72

Maćkiewicz Anna
BIAŁOGŁOWY

ur. 1892, zm. 1896 w wieku 4 lat
rodzice: Maćkiewicz Józef i Agnieszka
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 151

Maćkiewicz Antoni
BIAŁOGŁOWY

ur. 1876
rodzice: Maćkiewicz Józef i Ptasznik Jadwiga
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Feliks i Buczny Tatiana, żona Mikołaja
numer domu 15

Maćkiewicz Feliks
BIAŁOGŁOWY

mąż Rozalii z domu Górskiej
rodzice: Maćkiewicz Szczepan i Rusinowska Rozalia
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Maćkiewicz, pod numerem domu 84

Maćkiewicz Filip
BIAŁOGŁOWY

(w księdze chrztów błędnie pod nazwiskiem Świadkiewicz)
ur. 1837
rodzice: Maćkiewicz Szczepan i Rusinowska Rozalia
rodzice chrzestni: Kwiatek Franciszek i Partacz Maria
numer domu 72

Maćkiewicz Franciszka
BIAŁOGŁOWY

ur. 1872
rodzice: Maćkiewicz Feliks i Górska Rozalia
dane rodziców chrzestnych nie wpisane; w obliczu śmierci ochrzciła dziecko akuszerka Wiktoria Jary
numer domu 84

Maćkiewicz Jan
BIAŁOGŁOWY

ur. 1832
rodzice: Maćkiewicz Szczepan i Rusinowska Rozalia
rodzice chrzestni: Kwiatek Franciszek i Partacz Maria
numer domu 72

Maćkiewicz Jan
BIAŁOGŁOWY

mąż Marii z domu Półtorak
ur. ok. 1850
rodzice: Maćkiewicz Maciej i Petryszyn Anastazja (w r. 1872 i 1873 matka zapisana jako Berkieta Anastazja)
w roku 1867 mieszkał w domu nr 72 w Białogłowach, w wieku 17 lat jako kawaler ożenił się z Marią Półtorak z Trościańca Wielkiego, nr domu 39
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Maćkiewicz, pod numerem domu 72
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Maćkiewicz, pod numerem domu 52
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wincentego Maćkiewicza, pod numerem domu 72
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Maćkiewicz, pod numerem domu 72
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Maćkiewicza, pod numerem domu 72
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Maćkiewicz, pod numerem domu 72
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Maćkiewicza, pod numerem domu 72
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Maćkiewicz, pod numerem domu 72
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Maćkiewicz, pod numerem domu 72
w roku 1888 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Stanisławy z Piotrem Kich

Maćkiewicz Jan
BIAŁOGŁOWY

ur. 1878, zm. 1890 w wieku 12 lat
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Rusinowski Wawrzyniec i Wolik Katarzyna, żona Michała
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu 72

Maćkiewicz Jan
BIAŁOGŁOWY

ur. i zm. 1883, żył 5 dni
rodzice: Maćkiewicz Piotr i Jasny (Jaśnij) Barbara
rodzice chrzestni: Sikora Wojciech i Maćkiewicz Maria, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 98

Maćkiewicz Józef
BIAŁOGŁOWY

1) mąż Agnieszki / Agaty / Jadwigi z domu Ptasznik (różne wersje zapisu imienia żony)
2) mąż Agnieszki z domu Kowalów (w r. 1888 nazwisko panieńskie żony zapisane jako Łakomska)
ur. 1838
(uwaga: w księdze chrztów zapisany jako Józef Rusinowski - i tak samo niektórzy z jego rodzeństwa; w dorosłym wieku zawsze pod nazwiskiem Maćkiewicz)
rodzice: Maćkiewicz Andrzej (Rusinowski recte Maćkiewicz Andrzej) i Koryszko Regina (Reina) (w r. 1873 nazwisko matki zapisano jako Nalepa)
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Kowal Maria
w księdze chrztów numer domu 72
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Maćkiewicza, pod numerem domu 82
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Maćkiewicza, pod numerem domu 15
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Maćkiewicz, pod numerem domu 151
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Maćkiewicz, pod numerem domu 152
w roku 1887 mieszkał w domu nr 151 w Białogłowach, w wieku 49 lat jako wdowiec po Agnieszce z domu Ptasznik ożenił się z Agnieszką Kowalów z Neterpiniec, nr domu 46
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Maćkiewicz, pod numerem domu 151
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Maćkiewicza, pod numerem domu 151

Maćkiewicz Józef
BIAŁOGŁOWY

ur. i zm. 1886, żył 7 dni
rodzice: Maćkiewicz Piotr i Jany (Jaśnij) Barbara
rodzice chrzestni: Breus Teodor i Jary Maria, żona Józefa
zapisana przyczyna zgonu: dyfteryt
numer domu 82

Maćkiewicz Józef
BIAŁOGŁOWY

ur. 1896
rodzice: Maćkiewicz Józef i Kowalów Agnieszka
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Wawrzyniec i Olender Anna, żona Macieja
numer domu 151

Maćkiewicz Katarzyna, po mężu Półtorak (Półtorak Katarzyna)
BIAŁOGŁOWY
żona Wawrzyńca
ur. 1861
rodzice: Maćkiewicz Andrzej i Kloc Maria
w roku 1876 mieszkała w domu nr 82, w wieku 14 lat i 10 mies. jako panna wyszła za Wawrzyńca Półtoraka z Trościańca Wielkiego, nr domu 39

Maćkiewicz Katarzyna
BIAŁOGŁOWY

ur. i zm. 1879 w wieku 2 tygodnie
rodzice: Maćkiewicz Wawrzyniec i Rutkowska Teresa
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 14

Maćkiewicz Katarzyna
BIAŁOGŁOWY

ur. 1888
wg księgi chrztów: rodzice: Maćkiewicz Józef i Łakomska Agnieszka (prawdopodobnie błąd i nazwisko matki winno być Kowalów)
rodzice chrzestni: Jary Kazimierz i Sikora Maria, żona Wojciecha
numer domu 151

Maćkiewicz Łukasz
BIAŁOGŁOWY

mąż Eufrozyny z domu Tomczyszyn
ur. ok. 1858, zm. 1886 w wieku 28 lat
rodzice: Maćkiewicz Wawrzyniec i Moroz Anna
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Maćkiewicza, pod numerem domu 14
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Maćkiewicza, pod numerem domu 14
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Maćkiewicza, pod numerem domu 14
w roku 1886 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 14

Maćkiewicz Maciej
BIAŁOGŁOWY

mąż Anastazji z domu Petryszyn
w roku 1867 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Jana z Marią Półtorak z Trościańca Wielkiego
w roku 1889 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Szczepana z Teklą Dajczak z Trosciańca Wielkiego

Maćkiewicz Marcin
BIAŁOGŁOWY

ur. 1880, zm. 1881 w wieku 2,5 roku
wg księgi chrztów: rodzice: Maćkiewicz Wawrzyniec i Hadzic Teresa
wg księgi zgonów: rodzice: Maćkiewicz Wawrzyniec i Żurakowska Teresa
rodzice chrzestni: Partacz Eliasz i Foryś Rozalia, żona Ignacego
w księdze chrztów numer domu nie podany
zapisana przyczyna zgonu: kaszel konwulsyjny
w księdze zgonów numer domu 17

Maćkiewicz Marcin (I)
BIAŁOGŁOWY

ur. 1882
rodzice: Maćkiewicz Łukasz i Tomczyszyn Eufrozyna
rodzice chrzestni: Kuc Paweł i Łukiańska Helena, żona Stefana
numer domu 14

Maćkiewicz Marcin (II)
BIAŁOGŁOWY

ur. 1883
rodzice: Maćkiewicz Łukasz i Tomczyszyn Eufrozyna
rodzice chrzestni: Rusinowski Jan i Szwec Anna, żona Jana
numer domu 14

Maćkiewicz / Madzkiewicz Maria (Marianna), po mężu Olender (Olender Maria) (Olender Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

(różne wersje zapisu jej nazwiska w różnych latach)
żona Andrzeja
wg danych z 1827: rodzice: Madzkiewicz Jan i Konstancja
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Macieja Olendra - pod numerem domu 49
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Olender - pod numerem domu 49

Maćkiewicz Maria, po 1-szym mężu Partacz, po 2-gim Chadała (Partacz Maria) (Chadała Maria)
BIAŁOGŁOWY / NETERPIŃCE

(w księdze chrztów błędnie pod nazwiskiem Rusinowska)
1) żona Bazylego Partacza
2) żona Jakuba Chadały
ur. 1839, zm. 1878 w wieku 39 lat
rodzice: Maćkiewicz Szczepan i Rusinowska Rozalia
rodzice chrzestni: Jasny Paweł i Sikorowa Katarzyna
w księdze chrztów numer domu 72 w Białogłowach
w roku 1867 mieszkała w domu nr 22 w Neterpińcach, w wieku 26 lat (w księdze ślubów wiek błędnie 26 lat) jako wdowa po Bazylim Partaczu wyszła za Jakuba Chadałę z domu nr 37 w Neterpińcach
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Chadała, pod numerem domu 37
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - trojaczków Kacpra, Melchiora i Baltazara Chadała, pod numerem domu 37
w tym samym roku 1878 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: otrucie? ("venenose occidit"), numer domu 37

Maćkiewicz Maria, po mężu Sikora (Sikora Maria)
BIAŁOGŁOWY

żona Wojciecha
ur. ok. 1852, zm. 1883 w wieku 31 lat
rodzice: Maćkiewicz Andrzej i Kloc Maria
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Sikory, pod numerem domu 96
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Pauliny Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Sikory, pod numerem domu 96
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Sikory, pod numerem domu 69
w roku 1883 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie, numer domu 106

Maćkiewicz Maria
BIAŁOGŁOWY

ur. 1872
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Feliks i Buczna Helena, żona Macieja
numer domu 72

Maćkiewicz Maria
BIAŁOGŁOWY

ur. 1880
rodzice: Maćkiewicz Józef i Ptasznik Jadwiga
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Wawrzyniec i Partacz Maria, żona Jana
numer domu 152

Maćkiewicz Michał
BIAŁOGŁOWY

ur. 1878, zm. 1879 w wieku 2 miesiące
matka: Maćkiewicz Rozalia, wdowa po Janie Męczenko, córka Andrzeja i Reginy
rodzice chrzestni: Paryj Stanisław i Maćkiewicz Zofia, żona Andrzeja
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 87

Maćkiewicz Paweł
BIAŁOGŁOWY

ur. 1844, zm. 1845 w wieku 1 rok
rodzice: Maćkiewicz Szczepan i Rozalia
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 72

Maćkiewicz Piotr
BIAŁOGŁOWY

mąż Barbary z domu Jasny / Jaśnij
rodzice: Maćkiewicz Andrzej i Kloc Maria
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Maćkiewicza, pod numerem domu 98
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Maćkiewicza, pod numerem domu 82

Maćkiewicz Piotr
BIAŁOGŁOWY

ur. 1873
rodzice: Maćkiewicz Józef i Ptasznik Jadwiga (w księdze chrztów imię matki zapisano jako Agata)
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Jan i Sikora Maria
numer domu 82

Maćkiewicz Piotr
BIAŁOGŁOWY

ur. 1882
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Olech Michał i Rusinowska Franciszka, żona Wawrzyńca
numer domu 72

Maćkiewicz Rozalia po mężu Kokurudza (Kokurudza Rozalia)
BIAŁOGŁOWY

wg danych z 1867: żona Mykity Kokurudza
wg danych z 1872: żona Mikołaja Kokurudza
ur. ok. 1846
rodzice: Maćkiewicz Andrzej i Koryszko Regina
w roku 1867 mieszkała w domu nr 72, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Mykitę Kokurudza z domu nr 87 w Białogłowach
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Kokurudza, pod numerem domu 87

Maćkiewicz Rozalia, po mężu Męczenko (Męczenko Rozalia)
BIAŁOGŁOWY
wdowa po Janie Męczenko
rodzice: Maćkiewicz Andrzej i Regina
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Maćkiewicza, pod numerem domu 87
(prawdopodobnie osoba j.w. - po śmierci drugiego męża?)

Maćkiewicz Rozalia
BIAŁOGŁOWY

ur. 1885
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Rusinowski Jan i Gerc Katarzyna, żona Józefa
numer domu 72

Maćkiewicz Stanisława po mężu Kich (Kich Stanisława)
BIAŁOGŁOWY

żona Piotra
ur. ok. 1868
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
w roku 1888 mieszkała w domu nr 72, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Piotra Kicha z domu nr 58 w Białogłowach
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Pelagii Kich, pod numerem domu 58
w roku 1897 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Kich, pod numerem domu 58

Maćkiewicz Szczepan
BIAŁOGŁOWY

(w r. 1837 błędnie pod nazwiskiem Świadkiewicz, w r. 1839 błędnie pod nazwiskiem Rusinowski)
mąż Rozalii z domu Rusinowskiej
ur. ok. 1795
rodzice: Maćkiewicz Jan i Konstancja
w roku 1817 w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Rusinowską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 49 (ślub wpisany przy Trościańcu Wielkim)
w roku 1832 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Maćkiewicza, pod numerem domu 72 w Białogłowach
w roku 1837 (pod nazwiskiem Świadkiewicz) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Filipa Maćkiewicz (oryg. Świadkiewicza), pod numerem domu 72
w roku 1839 (pod nazwiskiem Rusinowski) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Maćkiewicz (oryg. Rusinowskiej), pod numerem domu 72

Maćkiewicz Szczepan
BIAŁOGŁOWY

mąż Tekli z domu Dajczak
ur. ok. 1867
rodzice: Maćkiewicz Maciej i Petryszyn Anastazja
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
w roku 1889 mieszkał w domu nr 72 w Białogłowach, w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Teklą Dajczak z Trościańca Wielkiego, nr domu 46

Maćkiewicz Wawrzyniec
BIAŁOGŁOWY
1) mąż Katarzyny Juchna
2) mąż Teresy Żuk z domu Hadzic / Hadzicz
ur. ok. 1833, Białogłowy, zamieszkały tamże
rodzice: Maćkiewicz Szczepan i Rusinowska Rozalia
w roku 1878 wymieniony pod numerem domu 14 w Białogłowach, w wieku 45 lat jako wdowiec po Katarzynie Juchna ożenił się z wdową Teresą Żuk z Hadziczów ur. Załoźce, zam. w Olejowie w domu nr 155; nie wiadomo gdzie po ślubie zamieszkali
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Maćkiewicza, Białogłowy, numer domu nie podany

Maćkiewicz Wincenty
BIAŁOGŁOWY

mąż Barbary z domu Paryj
ur. ok. 1860, zm. 1888 w wieku 28 lat
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica
numer domu 14

Maćkiewicz Wincenty
BIAŁOGŁOWY

ur. 1875
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Feliks i Rusinowska Franciszka, żona Wawrzyńca
numer domu 72

Maćkiewicz Zofia, po mężu Semeniuk / Semeńków (Semeniuk Zofia) (Semeńków Zofia)
BIAŁOGŁOWY

żona Andrzeja Semeniuka (w r. 1874 zapisanego jako Andrzej Moskal)
rodzice: Maćkiewicz Andrzej i Kloc Maria
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Semeniuk, pod numerem domu 82
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Semeniuka (w księdze chrztów oryg. Andrzeja Moskala, pod numerem domu 82
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Semeniuk, pod numerem domu 82
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Semeniuk, pod numerem domu 82
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Jana i Katarzyny Semeńków, pod numerem domu 82

Maćkiewicz Zofia
BIAŁOGŁOWY

ur. 1873
rodzice: Maćkiewicz Jan i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Feliks i Rusinowska Franciszka, żona Wawrzyńca
numer domu 52

Maćkiewicz Zofia
BIAŁOGŁOWY

ur. 1878, zm. 1879 w wieku 7 miesięcy
rodzice: Maćkiewicz Józef i Ptasznik Jadwiga
rodzice chrzestni: Ptasznik Filemon i Buczny Tatiana, żona Mikołaja
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 151
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.