Nazwisko Jabłoński
Dodane przez Remek dnia Styczeń 21 2013 18:53:12
(uaktualnione styczeń 2013)


Jabłońska Anna (I)
RATYSZCZE

ur. i zm. 1880, żyła 2 dni
rodzice: Jabłoński Jan i Kieryluk Helena
rodzice chrzestni: Hryńczuk Andrzej i Bogucka Agata
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 79

Jabłońska Anna (II)
RATYSZCZE

ur. i zm. 1890 w wieku 3 tygodnie
rodzice: Jabłoński Jan i Kieryluk Helena
rodzice chrzestni: Majkut Aleksy i Kłos Agnieszka, żona Józefa
zapisana przyczyna zgonu: słabość naturalna
numer domu 79

Jabłońska Barbara
RATYSZCZE

ur. 1891
rodzice: Jabłoński Jan i Kiryluk Helena
rodzice chrzestni: (..) Grzegorz /nazwisko nieczytelne/ i Bogucka Rozalia, żona Aleksandra
numer domu 38

Jabłońska Ewa, po mężu Kłos (Kłos Ewa)
RATYSZCZE

w r. 1881 oryg. "Joblińska"
żona Józefa
ur. ok. 1835, zm. 1881 w wieku 46 lat
rodzice: Jabłoński Mikołaj i Maria
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Sabiny Kłos, pod numerem domu 40
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kłosa, pod numerem domu 25
w roku 1881 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 40

Jabłońska Józefa po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
HNIDAWA

żona Szczepana Jabłońskiego
ur. ok. 1851, zm. 1893 w wieku 42 lat
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 57

Jabłońska Katarzyna
RATYSZCZE

ur. i zm. 1887 w wieku 2,5 miesiąca
rodzice: Jabłoński Jan i Kieryluk Helena
rodzice chrzestni: Bogucki Aleksander i Skowrońska Franciszka
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 79

Jabłońska Marianna, po mężu Linda (Linda Marianna)
BIAŁOKIERNICA
żona Mikołaja
ur. ok. 1834, Glinna koło Brzeżan
rodzice: Jabłoński Jakub i Zawadzka Wiktoria
w roku 1857 wymieniona pod numerem domu 1, w wieku 23 lat jako panna wyszła za wdowca Mikołaja Lindę ur. Wójkowice w Przemyskiem, wymienionego pod tym samym numerem domu 1
jako Linda Marianna, żona Mikołaja:
w roku 1861 była matką chrzestną dla Barbary Drozda z domu nr 32 w Białokiernicy
w roku 1863 była matką chrzestną dla Pauliny Jabłońskiej z domu nr 34 w Białokiernicy
w roku 1865 była matką chrzestną dla Franciszki Wolaniuk z domu nr 174 w Olejowie
w roku 1865 była matką chrzestną dla Julianny Kusiakiewicz z domu nr 2 w Białokiernicy

Jabłońska Maria, po mężu Sobierańska (Sobierańska Maria)
BIAŁOGŁOWY

żona Szymona
rodzice: Jabłoński Szczepan i Anna
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Karoliny Sobierańskiej, pod numerem domu 1

Jabłońska Maria
RATYSZCZE

ur. 1882
rodzice: Jabłoński Jan i Kieryluk Helena
rodzice chrzestni: Jan i Ewa, żona Józefa /nazwiska zasłonięte przez zszywkę/
numer domu 79

Jabłońska Paulina
BIAŁOKIERNICA
ur. i zm. 1863 w wieku 1 miesiąc
rodzice: Jabłoński Tomasz i Wolaniuk Marianna
rodzice chrzestni: Wolaniuk Mikołaj i Linda Marianna, żona Mikołaja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkała w domu nr 34

Jabłońska Róża
BIAŁOKIERNICA
ur. i zm. 1865 w wieku 12 godzin
rodzice: Jabłoński Tomasz i Wolaniuk Marianna
rodzice chrzestni: Wolaniuk Michał i Gloss Anna, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkała w domu nr 34

Jabłońska NN (dziewczynka bez imienia, urodzona martwa)
BIAŁOKIERNICA
ur. i zm. 1864
rodzice: Jabłoński Tomasz i Wolaniuk Marianna
mieszkała w domu nr 34

Jabłoński Jakub
OLEJÓW
mąż Magdaleny z domu Zawadzkiej
(przy ślubie córki Marianny i przy zgonie samego Jakuba imię żony zapisano jako Wiktoria)
ur. ok. 1797, zm. 1859 w wieku 62 lata
woźnica ("auriga")
brak danych o rodzicach
w roku 1841 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Jabłońskiego, pod numerem domu 1
w roku 1857 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Marianny z Mikołajem Lindą
w roku 1859 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: gorączka trawiąca, numer domu 34

Jabłoński Jan
RATYSZCZE

1) mąż Heleny z domu Kiryluk / Kieryluk (różne wersje zapisu nazwiska)
2) mąż Anny z domu Krupnickiej
ur. ok. 1844 Markopol, zam. Ratyszcze
rodzice: Jabłoński Mikołaj i Czyżewska Anna
w roku 1876 mieszkał w domu nr 37, w wieku 32 lat jako kawaler ożenił się z Heleną Kiryluk z domu nr 110 w Ratyszczu
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Jabłońskiej, pod numerem domu 79
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Jabłońskiej, pod numerem domu 79
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Jabłońskiej, pod numerem domu 79
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Jabłońskiego, pod numerem domu 79
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Jabłońskiej, pod numerem domu 79
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Barbary Jabłońskiej, pod numerem domu 38
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Jabłońskiego, pod numerem domu 58

Jabłoński Jan
OLEJÓW
ur. 1841
syn woźnicy
rodzice: Jabłoński Jakub i Zawadzka Magdalena
rodzice chrzestni: Mrawec Franciszek i Kostecka Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty Stock, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 1 (dwór olejowski)

Jabłoński Józef
RATYSZCZE

ur. 1896
rodzice: Jabłoński Jan i Krupnicka Anna
rodzice chrzestni: Krupnicki Józef i Rozmus Maria
numer domu 58

Jabłoński Mikołaj (I)
RATYSZCZE

ur. 1878, zm. 1883 w wieku 4 lat i 9 mies.
rodzice: Jabłoński Jan i Kieryluk Helena
zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna
numer domu 79

Jabłoński Mikołaj (II)
RATYSZCZE

ur. 1888, zm. 1889 w wieku 1 i 1/4 roku
rodzice: Jabłoński Jan i Kiryluk Helena
rodzice chrzestni: Majkut Aleksander i Skowrońska Franciszka, żona Cypriana
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
numer domu 79

Jabłoński Szczepan
OLEJÓW
1) mąż Katarzyny z domu Nogas
2) mąż Józefiny z domu Chelańskiej
ur. ok. 1824 Byczki, zamieszkały Wertełka
(dane rodziców nieczytelne; imię ojca być może Jan)
w roku 1871 mieszkał w domu nr 47; w wieku 47 lat jako wdowiec po Katarzynie Nogas ożenił się z Józefiną Chelańską z Czyżowa, zam. Olejów, dom nr 2

Jabłoński Tomasz
BIAŁOKIERNICA
mąż Marianny z domu Wolaniuk
ur. ok. 1834, Kuniuchy koło Brzeżan
mieszkaniec Białokiernicy
rodzice: Jabłoński Jakub i Zawadzka Magdalena
w roku 1860 mieszkał w domu nr 15 (czy w Białokiernicy?), w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Wolaniuk z domu nr 157
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pauliny Jabłońskiej, pod numerem domu 34
w roku 1864 wymieniony jako ojciec urodzonej martwo dziewczynki bez imienia, pod numerem domu 34
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Róży Jabłońskiej, pod numerem domu 34
w roku 1865 był ojcem chrzestnym dla Franciszki Wolaniuk z domu nr 174 w OlejowieNiniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.