Nazwisko Chadała
Dodane przez Remek dnia Styczeń 21 2013 17:06:25
(uaktualnione styczeń 2013)


Chadała Anna
BIAŁOGŁOWY

ur. 1867
rodzice: Chadała Jakub i Maćkiewicz Maria
rodzice chrzestni: Taras Atanazy i Łakomska Matrona, żona Wiktora
numer domu 37

Chadała Antoni
NETERPIŃCE

w r. 1841 oryg. "Hadała"
mąż Paraskewy / Praksedy z domu Taras
brak informacji o rodzicach
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Chadała, pod numerem domu 37
w roku 1841 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Chadała, pod numerem domu 37

Chadała Antonina
NETERPIŃCE

ur. ok. 1874, zm. 1878 w wieku 4 lat
rodzice: Chadała Jakub i Maćkiewicz Maria
zapisana przyczyna zgonu: choleryna
numer domu 37

Chadała Baltazar
NETERPIŃCE

ur. 1878, zm. 1879 w wieku 1 rok
jeden z trojaczków - z braćmi Melchiorem i Kacprem
rodzice: Chadała Jakub i Maćkiewicz Maria
rodzice chrzestni: Sen(...) Jan /nazwisko ucięte przez zszywkę/ i Taras Anastazja
zapisana przyczyna zgonu: osłabienie / wyniszczenie
numer domu 37

Chadała Jakub
NETERPIŃCE

w r. 1841 oryg. "Hadała"
1) mąż Marii z domu Maćkiewicz, po 1-szym mężu Partacz
2) mąż Heleny z domu Szwed
ur. 1841
rodzice: Chadała Antoni i Taras Paraskewa / Prakseda
rodzice chrzestni: Łakomski Jakub i Drozd Maria
w księdze chrztów numer domu 37
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles gregarius de legione Com. Gondrecourt")
w roku 1867 mieszkał w domu nr 37, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdową Marią Partacz z domu Maćkiewicz, nr domu 22 w Neterpińcach
w tym samym roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Chadała, pod numerem domu 37
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - trojaczków Kacpra, Melchiora i Baltazara Chadała, pod numerem domu 37
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Chadała, pod numerem domu 37

Chadała Jan
NETERPIŃCE

ur. 1839
rodzice: Chadała Antoni i Taras Paraskewa
rodzice chrzestni: Łakomski Jan i Petrykowa Eudoksja
numer domu 37

Chadała Józef
NETERPIŃCE

ur. 1887
rodzice: Chadała Jakub i Szwed Helena
rodzice chrzestni: Sawa Konrad i Taras Maria, żona Pawła
numer domu 37

Chadała Kacper
NETERPIŃCE

ur. i zm. 1878 w wieku 20 dni
jeden z trojaczków - z braćmi Melchiorem i Baltazarem
rodzice: Chadała Jakub i Maćkiewicz Maria
rodzice chrzestni: Maćkiewicz Feliks i Łucyk Maria
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 37

Chadała Kunegunda, po mężu Piotrów / Pietrow (Piotrów Kunegunda) (Pietrow Kunegunda)
BIAŁOGŁOWY

żona Marcina
ur. ok. 1818
rodzice: Chadała Wojciech i Maria
w roku 1838 mieszkała w domu nr 37 w Neterpińcach, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Marcina Pietrow z Białogłów, nr domu 22
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Piotrów, pod numerem domu 22

Chadała Maria po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
NETERPIŃCE

żona Wojciecha Chadały
ur. ok. 1785, zm. 1835 w wieku 50 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych (dosł. "ordinaria")
numer domu 30

Chadała Maria, po mężu Ptasznik (Ptasznik Maria)
NETERPIŃCE

żona Macieja
rodzice: Chadała Antoni i Taras Paraskewa
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Ptasznika, pod numerem domu 13

Chadała Maria po mężu Łozińska (Łozińska Maria)
NETERPIŃCE

żona Aleksego
ur. ok. 1867
rodzice: Chadała Jan i Kusiakiewicz Maria
w roku 1888 mieszkała w domu nr 37 w Neterpińcach, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Aleksego Łozińskiego z Nosowiec, nr domu 38

Chadała Maria
NETERPIŃCE

ur. 1871, zm. 1878 w wieku 7 i pół roku
rodzice: Chadała Jakub i Maćkiewicz Maria
zapisana przyczyna zgonu: otrucie? ("venenose occidit")
numer domu 37

Chadała Melchior
NETERPIŃCE

ur. i zm. 1878 w wieku 10 miesięcy
jeden z trojaczków - z braćmi Baltazarem i Kacprem
rodzice: Chadała Jakub i Maćkiewicz Maria
rodzice chrzestni: Taras Maksymilian i Łukiańska Ksenia
zapisana przyczyna zgonu: galopujące suchoty
numer domu 37

Chadała Tekla, po mężu Paryj
BIAŁOGŁOWY

żona Szymona
ur. ok. 1830, zm. 1876 w wieku 46 lat
zapisana przyczyna zgonu: astma
numer domu 62Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.