Nazwisko Boszko - Bożko
Dodane przez Remek dnia Stycznia 21 2013 17:05:11
(uaktualnione styczeń 2013)


Boszko Jan
HNIDAWA

mąż Anny z domu Rzeźnik
rodzice: Boszko Feliks i Sawicka Tekla
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Sebastiana Boszko, pod numerem domu 21

Boszko Jan
HNIDAWA

oryg. "Bożko"
ur. 1896
rodzice: Boszko Teodor i Fedczyna Anastazja
rodzice chrzestni: Drapiaty Teodor i Dynia Maria
numer domu 23

Boszko Józef
HNIDAWA

ur. 1877
rodzice: Boszko Paweł i Grela Anna
rodzice chrzestni: Olender Franciszek i Olender Parania, żona An(...) /imię zasłonięte zszywką/
numer domu 20

Boszko Katarzyna, po mężu Denisiewicz (Denisiewicz Katarzyna)
HNIDAWA

oryg. "Bożko"
żona Daniela
rodzice: Boszko Piotr i Gruntowska Tekla
w roku 1896 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Denysiewicz, pod numerem domu 82

Boszko Maria
HNIDAWA

ur. 1878
rodzice: Boszko Piotr i Kałuszka Tekla
rodzice chrzestni: Jednorewicz Stefan i Kałuszka Apolonia, żona Aleksandra
numer domu 20

Boszko Michał
HNIDAWA

ur. 1873
rodzice: Boszko Paweł i Grela Anna
rodzice chrzestni: Olender Jan i Boszko Anna
numer domu 20

Boszko Paweł
HNIDAWA

1) mąż Anny z domu Grela
2) mąż Tekli z domu Kałuszka
rodzice: Boszko Feliks i Sawicka Tekla (w r. 1877 imię ojca zapisane jako Filip)
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Boszko, pod numerem domu 20
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Boszko, pod numerem domu 20

Boszko Paweł
HNIDAWA

ur. 1887
rodzice: Boszko Piotr i Gałuszka Tekla
rodzice chrzestni: Olender Antoni i Kałuszka Pelagia, żona Aleksego
numer domu 20

Boszko Piotr
HNIDAWA

mąż Tekli z domu Kałuszka (w r. 1877 jej nazwisko zapisano jako Gałuszka)
rodzice: Boszko Feliks i Sawicka Tekla
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Boszko, pod numerem domu 20
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pawła Boszko, pod numerem domu 20

Bożko Rozalia, po mężu Masztalerz (Masztalerz Rozalia)
OLEJÓW
żona Bartłomieja
ur. ok. 1844 Blich, zam. Olejów
rodzice: Bożko Józef i Steszkowska Magdalena
w roku 1866 w wieku 22 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Masztalerza, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 161

Boszko Sebastian
HNIDAWA

oryg. "Bożko"
mąż Tekli z domu Petlowany
ur. ok. 1808, zm. 1876 w wieku 68 lat
zapisana przyczyna zgonu: astma
numer domu 20

Boszko Sebastian
HNIDAWA

ur. 1880, zm. 1888 w wieku 8 lat
rodzice: Boszko Jan i Rzeźnik Anna
rodzice chrzestni: Kałuszka Jakub i Kołodij Maria, żona Daniela
w księdze chrztów numer domu 21
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
w księdze zgonów numer domu 64

Boszko Teodor
HNIDAWA

oryg. "Bożko"
mąż Anastazji z domu Fedczyna
rodzice: Boszko Feliks i Sawicka Tekla
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Boszko, pod numerem domu 23Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.