Nazwisko Bojko
Dodane przez Remek dnia Styczeń 21 2013 16:59:52
(uaktualnione styczeń 2013)


Bojko Anastazja, po mężu Juźwin (Juźwin Anastazja)
HUKAŁOWCE
żona Jana
rodzice: Bojko Michał i Kieryk Paraskewa
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Juźwina
mieszkała w domu nr 30

Bojko Anastazja
OLEJÓW

ur. 1863
rodzice: Bojko Jan i Brzezicka Zofia
rodzice chrzestni: Łuciów Mykieta i Łuciów Eudokia, żona Michała
numer domu 159
dane z ksiąg grecko-katolickich

Bojko Eudokia
OLEJÓW

ur. 1858
rodzice: Bojko Jan i Brzezicka Zofia
rodzice chrzestni: Łuciów Mykieta i Wałyluk Helena, żona Maksyma
numer domu 159
dane z ksiąg grecko-katolickich

Bojko Eudokia
HNIDAWA

ur. 1896
matka: Bojko Marta, służąca
rodzice chrzestni: Zając Bazyli i Kołodziej Magdalena, żona Pawła
numer domu 1?
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Bojków Hapka
HUKAŁOWCE
żona włościanina, brak innych danych
w roku 1851 była matką chrzestną dla Jakuba Błaszków z domu nr 29 w Hukałowcach
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Bojko Jan
OLEJÓW

mąż Zofii z domu Brzezickiej
syn Grzegorza
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Bojko - pod numerem domu 42
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Bojko - pod numerem domu 83
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Bojko - pod numerem domu 159
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Bojko - pod numerem domu 159
dane z ksiąg grecko-katolickich

Bojko Józef
OLEJÓW

ur. i zm. 1853, żył 6 dni
rodzice: Bojko Jan i Brzezicka Zofia
rodzice chrzestni: Jamborski Mikołaj i Dynysiuk Anastazja, żona Ostapa
zapisana przyczyna zgonu: przedwczesny poród
numer domu 42
dane z ksiąg grecko-katolickich

Bojków Ksenia, po mężu Burij (Burij Ksenia)
OLEJÓW

żona Jana
ur. ok. 1820
córka Teodora Bojków
w roku 1844 w wieku 24 lat jako panna wyszła za Jana Burija, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 75 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Bojko Katarzyna
OLEJÓW

ur. 1855
rodzice: Bojko Jan i Brzezicka Zofia
rodzice chrzestni: Jamborski Mikołaj i Dynysiuk Anastazja
numer domu 83
dane z ksiąg grecko-katolickich

Bojko / Bojków Maria, po mężu Mandziuk (Mandziuk Maria)
OLEJÓW

żona Leona (w r. 1855 imię męża zapisane błędnie jako Aleksy)
rodzice: Bojko Michał i Anna z Moniłówki
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Mandziuka - pod numerem domu 56
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Metroneli Mandziuk - pod numerem domu 56
w roku 1842 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Bazylego Mandziuka - pod numerem domu 56
w roku 1849 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Onufrego Mandziuka - pod numerem domu 66
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Mandziuk - pod numerem domu 56
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Grzegorza Mandziuka - pod numerem domu 56
dane z ksiąg grecko-katolickich

Bojko Marta
HNIDAWA

służąca
rodzice: Bojko Michał i Jadwiga (mieszkańcy Wierzbowczyka)
w roku 1896 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Eudokii Bojko, pod numerem domu 1?
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Bojków Michał
OLEJÓW

mąż Oryni z domu Diduszkowej
ur. ok. 1796
dane rodziców nie wpisane
w roku 1835 w wieku 39 lat jako kawaler ożenił się z Orynią Diduszkową, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Bojko Teodor
OLEJÓW

rodzice: Bojko Piotr i Katarzyna, mieszkańcy Moniłówki
ur. ok. 1839, zm. 1857 w wieku 18 lat w Olejowie i tu pochowany
numer domu 1
dane z ksiąg grecko-katolickich

Bojko Teodor
HUKAŁOWCE
mąż Marianny z domu Grabas
w roku 1865 wymieniony jako mąż zmarłej
mieszkał w domu nr 42
dane z ksiąg rzymskokatolickichNiniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.