Nazwisko Żuryk
Dodane przez Remek dnia Styczeń 14 2013 02:19:50
(uaktualnione styczeń 2013)


Żuryk Anastazja
BIAŁOKIERNICA

ur. 1864
rodzice: Żuryk Józef i Procyk Katarzyna
rodzice chrzestni: Daniłów Mikołaj i Mielnik Katarzyna
numer domu 37
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żurek Andrzej
OLEJÓW
mąż Katarzyny z domu Pobereźnik
brak danych o rodzicach
w roku 1836 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Żurka
mieszkał w domu nr 27
dane z ksiąg rzymsko-katolickich

Żurek Eudokia, po mężu Dzierżanowska (Dzierżanowska Eudokia)
BIAŁOKIERNICA

żona Wojciecha
ur. ok. 1814
córka Jakuba Żurek
w roku 1842 w wieku 28 lat jako panna wyszła za wdowca Wojciecha Dzierżanowskiego wyznania rzymsko-katolickiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 48 w Białokiernicy
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żuryk Ewa
BIAŁOKIERNICA / OLEJÓW
ur. 1842, zm. 1865 w wieku 23 lata
rodzice: Żuryk Jan syn Jakuba i Marii oraz Cholewa Anna córka Jana i Katarzyny
(w r. 1865 imię matki zapisano jako Eufrozyna)
rodzice chrzestni: Andrzej Szymoniszyn i Agnieszka Laszkiewicz
w czasie chrztu mieszkała w domu nr 38 w Białokienicy
zapisana przyczyna zgonu: astma, nr domu 72 w Olejowie
dane z ksiąg rzymsko-katolickich

Żurykowa Feuronia
BIAŁOKIERNICA

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1789, zm. 1835 w wieku 46 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 24
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żuryk Helena
BIAŁOKIERNICA

córka Jakuba Żuryka
ur. 1836, zm. 1837 w wieku 1 rok
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 54
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żuryk Jakub
BIAŁOKIERNICA
wdowiec po Helenie, nazwisko panieńskie nie podane
ur. ok. 1784, zm. 1859 w wieku 75 lat
zapisana przyczyna zgonu: uwiąd starczy
mieszkał w domu nr 22
dane z ksiąg rzymsko-katolickich

Żury Jakub
BIAŁOKIERNICA
brak innych danych
w roku 1834 jako opiekun pana młodego udzielił zgody na ślub małoletniego wychowanka Jana Koriń z Agnieszką Zarwańską
(zapewne osoba j.w., inny zapis nazwiska)
dane z ksiąg rzymsko-katolickich

Żurak Jan
OLEJÓW

mąż Marii z domu Jamnycz
ur. ok. 1809
rodzice: Żurak Jakub i Paraskewa
w roku 1848 w wieku 39 lat jako kawaler ożenił się z Marią Jamnycz, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 35 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żuryk Jan
BIAŁOKIERNICA

mąż Marii z domu Panas
brak informacji o rodzicach
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Żuryk - pod numerem domu 35
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żurek / Żuryk Jerina, po mężu Korzeń / Koriń (Korzeń Jerina) (Koriń Jerina)
OLEJÓW

żona Ignacego
ur. ok. 1823
wg danych z 1848: rodzice: Żurek Jakub i Pelagia
wg danych z 1857 i 1863: rodzice: Żuryk Jakub i Paraskewa
wg danych z 1861: rodzice: Żuryk Jakub i Maria
w roku 1848 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Ignacego Korzenia, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 64
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Piotra Koriń - pod numerem domu 13
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jerzego Koriń - pod numerem domu 13
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Koriń - pod numerem domu 66
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żurek Józef
OLEJÓW

mąż Anny z domu Procyk
ur. 1836
wg księgi chrztów: rodzice: Zurek Andrzej i Pobereźnik Katarzyna (R)
wg księgi ślubów: rodzice: Żuryk Andrzej i Semonyszyn Katarzyna
rodzice chrzestni: Danilów Łukasz i Mielniczka Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
w księdze chrztów pod numerem domu 27
w roku 1862 mieszkał w domu nr 37 w Białokiernicy, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anną Procyk z Łopuszan, nr domu 54
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Żuryk - pod numerem domu 37
dane z ksiąg grecko-katolickich
(R) - dane z ksiąg rzymsko-katolickich

Żuryk Katarzyna
BIAŁOKIERNICA

ur. 1857
rodzice: Żuryk Jan i Panas Maria
rodzice chrzestni: Kowal Grzegorz i Różycka Maria, żona Bazylego
numer domu 35
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żuryk Maria, po mężu Mielnik (Mielnik Maria)
BIAŁOKIERNICA

żona Jakuba
ur. ok. 1794, zm. 1859 w wieku 65 lat
córka Wincentego
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Bazylego Mielnika - pod numerem domu 54
w roku 1859 zmarła, już jako wdowa po Jakubie Mielniku, zapisana przyczyna zgonu: astma, numer domu 54 (R)
dane z ksiąg grecko-katolickich
(R) - dane z ksiąg rzymsko-katolickich

Żuryk Maria po 1-szym mężu Różycka, po 2-gim Procyk (Różycka Maria) (Procyk Maria)
BIAŁOKIERNICA

1) żona Bazylego Różyckiego
2) żona Andrzeja Procyka
ur. ok. 1834
brak informacji o rodzicach
w roku 1859 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 12 (R)
w roku 1865 mieszkała w domu nr 37 w Białokiernicy, w wieku 31 lat jako wdowa po Bazylim Różyckim wyszła za wdowca Andrzeja Procyka z Olejowa, nr domu 132 (w księdze ślubów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich
(R) - dane z ksiąg rzymsko-katolickich

Żuryk Paraskewia, po mężu Drozd (Drozd Paraskewia)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Marcina
rodzice: Łucyk Szymon i Kusiak Ewa
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Drozd
mieszkała w domu nr 168
dane z ksiąg rzymsko-katolickichNiniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.