Nazwisko Dżura
Dodane przez Remek dnia Styczeń 14 2013 01:44:38
(uaktualnione styczeń 2013)


Dzura Bazyli
BIAŁOKIERNICA

ur. 1835
rodzice: Dzura Mikołaj i Kaczan Feuronia
rodzice chrzestni: Kaczan Grzegorz i Olejnik Maria, żona Michała
numer domu 14
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Damian
OLEJÓW

ur. i zm. 1835 w wieku 6 miesięcy
rodzice: Dżura Jan i Zdorowega Ewa
rodzice chrzestni: Robak Jan i Burij Tatiana, żona Bazylego
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 35
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dzura Dymitr
BIAŁOKIERNICA

ur. 1837
rodzice: Dzura Mikołaj i Kaczan Feuronia
rodzice chrzestni: Siwak Kazimierz i Olejnik Maria, żona Michała
numer domu 14
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Dymitr
BIAŁOKIERNICA
mąż Jeriny z domu Hładun
syn Mikołaja
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Dżura - pod numerem domu 11
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Dżura - pod numerem domu 11
dane z ksiąg grecko-katolickich
(prawdopodobnie osoba j.w.)

Dżura Dymitr
BIAŁOKIERNICA

ur. 1855
rodzice: Dżura Piotr i Brzezicka Paraskewa
rodzice chrzestni: Zarwański Jakub i Kostyk Tatiana, żona Aleksego
numer domu 50
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Dymitr
BIAŁOKIERNICA

ur. 1858
matka: Dżura Maria, córka Piotra i Paraskewy
rodzice chrzestni: Pałamarz Szymon i Kusiakiewicz Pelagia
numer domu 50
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Eliasz
OLEJÓW

mąż Maryny z domu Nazarewskiej
ur. ok. 1811
syn Jakuba Dżury
w roku 1843 w wieku 32 lat jako kawaler ożenił się z Maryną Nazarewską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 35 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dzura Eudokia
OLEJÓW

córka Teodora Dzury
ur. ok. 1812, zm. 1836 w wieku 24 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 35
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Eufrozyna
BIAŁOKIERNICA

ur. 1864
matka: Dżura Maria, córka Piotra i Paraskewy
rodzice chrzestni: Makowski Grzegorz i Kusiakiewicz Pelagia
numer domu 51
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Helena
BIAŁOKIERNICA

rodzice: Dżura Piotr i Paraskewa
ur. ok. 1850, zm. 1855 w wieku 5 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 50
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dzura Jan
OLEJÓW

mąż Ewy z domu Zdorowega
brak informacji o rodzicach
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Damiana Dzura - pod numerem domu 35
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Jan
OLEJÓW

ur. 1840
rodzice: Dżura Piotr i Brzezicka Prakseda
rodzice chrzestni: Wiśniowski Tomasz, szewc ("sutor") i Kocur Rozalia, żona Macieja
numer domu 83
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Jan
BIAŁOKIERNICA

ur. 1853
rodzice: Dżura Roman i Pałamarz Franciszka
rodzice chrzestni: Kaczan Jan i Dżura Paraskewa, żona Piotra
numer domu 18
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Jan
BIAŁOKIERNICA

ur. 1864
rodzice: Dżura Dymitr i Hładun Jerina
rodzice chrzestni: Koriń Maksym i Mielnik Katarzyna, żona Maksyma
numer domu 11
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Justyna po 1-szym mężu Robak, po 2-gim Szełepa (Robak Justyna) (Szełepa Justyna)
OLEJÓW

1) żona Bazylego Robaka
2) żona Macieja Szełepa
ur. ok. 1810
córka Tymoteusza Dżury
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Robaka - pod numerem domu 43
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Bazylego Robaka - pod numerem domu 136
w roku 1844 w wieku 34 lat jako wdowa po Bazylim Robak wyszła za wdowca Macieja Szełepa, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 52 w Olejowie (w księdze ślubów nazwisko panieńskie nie wpisane)

Dżura Maria, nazwisko panieńskie nie podane
BIAŁOKIERNICA

żona Dymitra Dżury
ur. ok. 1799, zm. 1856 w wieku 57 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 14
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Maria
BIAŁOKIERNICA

służąca ("famula")
rodzice: Dżura Piotr i Paraskewa
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Dymitra Dżura - pod numerem domu 50
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eufrozyny Dżura - pod numerem domu 51
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dzura Mikołaj
BIAŁOKIERNICA

mąż Feuronii / Eufrozyny z domu Kaczan (różne wersje zapisu imienia żony)
brak informacji o rodzicach
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Bazylego Dzura - pod numerem domu 14
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Dymitra Dzura - pod numerem domu 14
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Pantalemona Dzura - pod numerem domu 14
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Mikołaj
BIAŁOKIERNICA
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1787, zm. 1841 w wieku 54 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 11
dane z ksiąg grecko-katolickich
(być może osoba j.w. ?)

Dżura Mikołaj
OLEJÓW

ur. 1843
rodzice: Dżura Piotr i Brzezicka Paraskewa
rodzice chrzestni: Dybasz Józef i Brzezicka Maria, żona Jana
numer domu 4
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Mikołaj
BIAŁOKIERNICA

ur. 1862
rodzice: Dżura Dymitr i Hładun Jerina
rodzice chrzestni: Hładun Onufry i Koriń Maria, żona Maksyma
numer domu 11
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dzura Pantalemon
BIAŁOKIERNICA

ur. 1840
rodzice: Dzura Mikołaj i Kaczan Eufrozyna
rodzice chrzestni: Olejnik Michał i Kowal Anna, żona Jana
numer domu 14
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Paraskewa, po mężu Mielnik (Mielnik Paraskewa)
BIAŁOKIERNICA

żona Jana
córka Mikołaja
w roku 1848 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Mielnik - pod numerem domu 11
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Piotr
OLEJÓW / BIAŁOKIERNICA

mąż Paraskewy / Praksedy z domu Brzezickiej (różne wersje zapisu imienia żony)
brak informacji o rodzicach
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tymoteusza Dżura - pod numerem domu 83 w Olejowie
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Dżura - pod numerem domu 83 w Olejowie
w roku 1843 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Dżura - pod numerem domu 4 w Białokiernicy
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Dymitra Dżura - pod numerem domu 50 w Białokiernicy
w roku 1863 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Tekli z Bazylim Kociubińskim z Olejowa
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Roman
BIAŁOKIERNICA

mąż Franciszki z domu Pałamarz
ur. ok. 1830 (lub ok. 1821?)
rodzice: Dżura Jan i Zdorowega Jadwiga
w wieku 1850 mieszkał w domu nr 75, w wieku ?? /20? 29?/ lat jako kawaler ożenił się z Franciszką Pałamarz z domu nr 15 (R)
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Dżura - pod numerem domu 18
dane z ksiąg grecko-katolickich
(R) - dane z ksiąg rzymskokatolickich

Dżura Tekla, po mężu Kociubińska (Kociubińska Tekla)
BIAŁOKIERNICA

żona Bazylego
ur. ok. 1845
rodzice: Dżura Piotr i Paraskewa
w roku 1863 mieszkała w domu nr 50 w Białokiernicy, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Bazylego Kociubińskiego z Olejowa, nr domu 1
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Kociubińskiej - pod numerem domu 50
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dzura Teodor
OLEJÓW

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1765, zm. 1835 w wieku 70 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu nie podany
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dżura Tymoteusz
OLEJÓW

ur. 1837
rodzice: Dżura Piotr i Brzezicka Paraskewa
rodzice chrzestni: Kowal Józef i Kocur Rozalia, żona Macieja
numer domu 83
dane z ksiąg grecko-katolickichNiniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.