Nazwisko Baturyna
Dodane przez Remek dnia Stycznia 14 2013 01:27:01
(uaktualnione styczeń 2013)


Baturyna Barbara, po mężu Olejnik (Olejnik Barbara)
OLEJÓW

1) żona Szymona Olejnika
2) żona Andrzeja Trymbulaka
rodzice: Baturyna Filip i Maria
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Olejnik - pod numerem domu 22
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Trymbulak - pod numerem domu 116
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Eudokia
OLEJÓW

rodzice: Baturyna Jan i Tekla
ur. ok. 1859, zm. 1861 w wieku 2 lat
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 131
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Filip
OLEJÓW

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1799, zm. 1837 w wieku 38 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu nie podany
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Helena, po mężu Wałyluk (Wałyluk Helena)
OLEJÓW

żona Maksyma
ur. ok. 1819
rodzice: Baturyna Filip i Maria
w roku 1843 w wieku 24 lat jako panna wyszła za Maksyma Wałyluk, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 90 w Olejowie (W księdze ślubów jej imię zapisano błędnie jako Melania)
w roku 1848 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Wałyluk - pod numerem domu 90
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Wałyluk - pod numerem domu 90
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Wałyluk - pod numerem domu 107
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Jan
OLEJÓW

mąż Tekli z domu Radom
ur. ok. 1817
syn Filipa Baturyna
w roku 1841 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Teklą Radom, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 19 w Olejowie
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Melanii Baturyna - pod numerem domu 62
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Stefana Baturyna - pod numerem domu 131
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Jan
OLEJÓW

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1820, zm. 1863 w wieku 43 lat
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze
numer domu 83
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Józef
OLEJÓW

ur. 1842
rodzice: Baturyna Łukasz i Radom Maria
rodzice chrzestni: Owczarz Jan i Diaków Maria, żona Daniela
numer domu 1
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Łukasz
OLEJÓW

1) mąż Marii z domu Radom
2) mąż wdowy Marii Kowal
wg księgi ślubów 1838: ur. ok. 1811
wg księgi ślubów 1853: ur. ok. 1808
brak informacji o rodzicach
w roku 1838 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Marią Radom, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 91 (R)
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Baturyna - pod numerem domu 1
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Maksyma Baturyna - pod numerem domu 1
w roku 1853 w wieku 45 lat jako wdowiec po Marii z domu Radom ożenił się z wdową Marią Kowal, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich
(R) - dane z ksiąg rzymskokatolickich

Baturyna Łukasz
OLEJÓW
sługa w dominium ("servus dominicalis")
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1814, zm. 1855 w wieku 41 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 1
dane z ksiąg grecko-katolickich
(być może osoba j.w.)

Baturyna Maksym
OLEJÓW

ur. 1844
rodzice: Baturyna Łukasz i Radom Maria
rodzice chrzestni: Owczarz Jan i Radom Maria, żona Józefa
numer domu 1
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Maria, nazwisko panieńskie nie podane
OLEJÓW

wdowa po Filipie Baturyna
ur. ok. 1790, zm. 1865 w wieku 75 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 116
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Marianna po 1-szym mężu, po 2-gim Szewczyk, nazwisko panieńskie nie podane (Szewczyk Marianna)
OLEJÓW

1) żona Filipa Baturyna
2) żona Mateusza Szewczyka
ur. ok. 1801
dane rodziców nie wpisane
w roku 1850 w wieku 49 lat jako wdowa po Filipie Baturyna wyszła za Mateusza Szewczyka wyznania rzymsko-katolickiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 44 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Maria po 1-szym mężu, po 2-gim Stecyk, nazwisko panieńskie nie podane (Stecyk Maria)
OLEJÓW

1) żona Łukasza Baturyna
2) żona Antoniego Stecyka
ur. ok. 1808
dane rodziców nie wpisane
w roku 1856 w wieku 48 lat jako wdowa po Łukaszu Baturyna wyszła za wdowca Antoniego Stecyka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Maria
OLEJÓW

córka Filipa Baturyny
ur. 1836, zm. 1837 w wieku 4 miesiące
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 116
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Melania, po mężu Olejnik (Olejnik Melania)
OLEJÓW

żona Eliasza
ur. 1850
rodzice: Baturyna Jan i Radom Tekla
rodzice chrzestni: Radom Andrzej i Wałyluk Helena, żona Maksyma
w księdze chrztów numer domu 62
w roku 1865 mieszkała w domu nr 131, w wieku 15 lat jako panna wyszła za Eliasza Olejnika z domu nr 149(?) w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Michał
OLEJÓW
rodzice: Baturyna Jan, młynarz w Olejowie i Tekla
ur. 1854, zm. 1855 w wieku 5 miesięcy
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 131
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Mikołaj
OLEJÓW

mąż wdowy Marii Procyk
ur. ok. 1826
rodzice: Baturyna Filip i Maria
w roku 1849 w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z wdową Marią Procyk, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 124 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Baturyna Stefan
OLEJÓW

ur. 1855
rodzice: Baturyna Jan i Radom Tekla
rodzice chrzestni: Radom Andrzej i Wałyluk Helena, żona Maksyma
numer domu 131
dane z ksiąg grecko-katolickichNiniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.