Nazwisko Lewandowski
Dodane przez Remek dnia Stycznia 14 2013 00:04:55
(uaktualnione styczeń 2013)


Lewandowska Anastazja, po 1-szym mężu Robak, po 2-gim Seńków, po 3-cim Procyk (Robak Anastazja) (Seńków Anastazja) (Procyk Anastazja)
OLEJÓW

1) żona Pawła Robaka
2) żona Stefana Seńków
3) żona Jana Procyka
wg księgi ślubów 1847: ur. ok. 1804
wg księgi ślubów 1856: ur. ok. 1802
córka Damiana Lewandowskiego
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Robak - pod numerem domu 53
w roku 1847 w wieku 43 lat jako wdowa po Pawle Robak wyszła za wdowca Stefana Seńków, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 55 w Olejowie
w roku 1856 mieszkała w domu nr 55 w Olejowie, w wieku 54 lat jako wdowa po Stefanie Seńków wyszła za wdowca Jana Procyka z Białokiernicy, nr domu 26 (w księdze ślubów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowska Anna, po mężu Sagaluk (Sagaluk Anna)
BIAŁOKIERNICA

żona Tymoteusza
córka Damiana Lewandowskiego
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eudoksji Sagaluk - pod numerem domu 47
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowska Anna
OLEJÓW

ur. 1844
rodzice: Lewandowski Mykieta i Kowalów Ewa
rodzice chrzestni: Palamarz Jan i Robak Agafia, żona Andrzeja
numer domu 88
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowska Anna, po mężu Storożuk (Storożuk Anna)
MANAJÓW
żona Antoniego
ur. ok. 1851 Jarosławice, zam. Manajów
rodzice: Lewandowski Józef i Mikołajów Agata
w roku 1872 w wieku 21 lat jako panna wyszła za grekokatolika Antoniego Storożuka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 26
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Lewandowska Katarzyna, po mężu Marchocka (Marchocka Katarzyna)
HARBUZÓW
żona Jana
rodzice: Lewandowski Bazyli i Zofia, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Marchockiego - pod numerem domu nr 48
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Lewandowska Katarzyna, po mężu Staniszewska (Staniszewska Katarzyna)
RENIÓW

żona Juliana
rodzice: Lewandowski Michał i Franciszka
w roku 1895 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Staniszewskiej, zamiast numeru domu zapisano domus aulicus
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Lewandowska Maria, po mężu Skibicka (Skibicka Maria)
MANAJÓW
żona Antoniego
w roku 1861 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 5
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Lewandowska Marta
OLEJÓW

ur. 1856
matka: Lewandowska Ewa, wdowa po Mykiecie Lewandowskim (z domu Kowalów)
rodzice chrzestni: Radom Józef i Procyk Zofia, żona Ostapa
numer domu 14
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowska Matrona
OLEJÓW

ur. i zm. 1848, żyła 6 dni
rodzice: Lewandowski Stefan i Baran Maria
rodzice chrzestni: Wałyluk Andrzej i Lewandowska Eudokia, żona Mykiety
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 26
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowski Bazyli
OLEJÓW

mąż Anny z domu Winiarskiej
ur. 1839
rodzice: Lewandowski Mykieta i Kowalów Eudokia / Ewa
rodzice chrzestni: Tryjuda Łukasz i Owczarz Katarzyna, żona Mateusza
numer domu 88
w roku 1862 mieszkał w domu nr 22, w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Anną Winiarską z domu nr 103 w Olejowie
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Lewandowskiego - pod numerem domu 124
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowski Jan
OLEJÓW

ur. 1842
rodzice: Lewandowski Mykieta i Kowalów Ewa
rodzice chrzestni: Stachów Ostap i Rebryk Anastazja, żona Jana
numer domu 88
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowski Jan
HARBUZÓW / BIAŁOKIERNICA?
mąż Marty Panaś z domu Kusiakiewicz
ur. ok. 1852, Harbuzów
rodzice: Lewandowski Bazyli i Sokołowska Zofia
w roku 1879 mieszkał w domu nr 42 w Harbuzowie, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z wdową Martą Panaś z Kusiakiewiczów z Białokiernicy z domu nr 65; nie wiadomo gdzie po ślubie zamieszkali
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Lewandowski Jan
OLEJÓW

ur. 1864
rodzice: Lewandowski Bazyli i Winiarska Anna
rodzice chrzestni: Kałuszka Piotr i Sławińska Melania, żona Andrzeja
numer domu 124
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowski Jan
MANAJÓW
mąż Barbary z domu Czerwińskiej
grekokatolik
pracownik najemny
ur. ok. 1864
rodzice: Lewandowski Michał i Swyta Zofia
w roku 1887 mieszkał w domu nr 1, w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Barbarą Czerwińską z domu nr 158
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Lewandowski Józef
OLEJÓW

ur. 1847, zm. 1856 w wieku 8 lat
rodzice: Lewandowski Mykieta i Kowalów Eudokia
rodzice chrzestni: Czop Michał i Dolhun Magdalena, żona Jana
w księdze chrztów numer domu 88
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
w księdze zgonów numer domu 80
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowski Józef
MANAJÓW
mąż Agaty z domu Mikołajów
w roku 1872 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Anny z grekokatolikiem Antonim Storożukiem
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Lewandowski Marcin
BZOWICA
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1765, zm. 1823 w wieku 58 lat
w roku 1823 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
mieszkał w domu nr 72
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Lewandowski Michał
MANAJÓW
brak innych danych
w roku 1856 był ojcem chrzestnym dla Tomasza Kopanieckiego z domu nr 25 w Manajowie
w roku 1859 był ojcem chrzestnym dla Bazylego Kopanieckiego z domu nr 15 w Manajowie
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Lewandowski Mykieta
OLEJÓW

mąż Eudokii / Ewy z domu Kowalów (różne wersje zapisu imienia żony)
ur. ok. 1817
syn Dymitra Lewandowskiego
w roku 1837 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Eudokią Kowal, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 88 w Olejowie
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Bazylego Lewandowskiego - pod numerem domu 88
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Lewandowskiego - pod numerem domu 88
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Lewandowskiej - pod numerem domu 88
w roku 1847 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Lewandowskiego - pod numerem domu 88
dane z ksiąg grecko-katolickich

Lewandowski Stefan
OLEJÓW

mąż Marii z domu Baczun
brak informacji o rodzicach
w roku 1848 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Matrony Lewandowskiej - pod numerem domu 26
dane z ksiąg grecko-katolickichNiniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.