Dawna 'Nasza klasa'
Dodane przez Remek dnia Grudnia 10 2012 04:58:23
Dawniej nauka nie była darmowa. Na przykład w gimnazjum Brodach na początku XX wieku opłata szkolna wynosiła 30 koron na półrocze. W razie dobrych postępów w nauce niektórzy ubodzy uczniowie mogli liczyć na warunkowe uwolnienie od tej opłaty - musieli jednak przedstawić urzędowe, wystawiane przez gminę, świadectwo ubóstwa. Oprócz tego corocznie pobierano od nich 1 koronę na zabawy szkolne, a od wstępujących do gimnazjum (jednorazowo) 2 korony na pomoce naukowe i 4 korony 20 halerzy opłaty wpisowej. Od tych opłat nikt nie był zwalniany. Musieli także na własny koszt zaopatrywać się w mundurki. Jednak największym wydatkiem dla rodziców były wszelkiego rodzaju stancje.

Z czasów międzywojennych mamy wiadomości o bursie przy gimnazjum w Tarnopolu. W roku 1931 miesięczna opłata wynosiła 55 złotych plus (jednorazowo, na początku roku) 10 złotych opłaty wpisowej i 20 złotych na nakrycia łóżka. Ceny stancji musiały być jeszcze wyższe, skoro do bursy było wielu chętnych, więcej niż liczba oferowanych miejsc. Zdumiewający jest też wykaz obowiązkowego wyposażenia, zwłaszcza te własne metalowe, łóżka. Musiały sporo ważyć.

"Przyjęci uczniowie mają się zgłosić do bursy w towarzystwie rodziców lub opiekunów najwcześniej w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego i przywieźć ze sobą: 1) żelazne łóżko, 2) siennik z słomą, 3) poduszkę, 4) kołdrę, 5) własny nóż, widelec i łyżkę 5) garnuszek półlitrowy; nadto w myśl rozp. W. R. i O. P. z dnia 15 listopada 1927 r. Nr. 1-20129/27 conajmniej: 1) dwie zmiany bielizny pościelowej, 2) 4 zmiany bielizny osobistej, 3) cztery ręczniki, 4) mydło, 5) grzebień, 6) szczoteczkę i proszek lub pastę do zębów, 7) kubek na wodę do ust, 8) szczoteczkę do paznokci, 9) dwie szczotki i pastę do obuwia, 10) szczotkę do ubrania, 11) pantofle nocne, 12) woreczek na brudną bieliznę." ("Państwowe gimnazjum I. typu klasycznego dawnego im. Wincentego Pola w Tarnopolu. Sprawozdanie Dyrekcji za rok szkolny 1930/31".)

Wśród nazwisk przeważają dzieci z rodzin bogatych i, jak byśmy to dziś powiedzieli, z klasy średniej. Z wiosek np. synowie olejowskich hrabiów, dworskich oficjalistów, wiejskich nauczycieli. Z Załoziec - potomkowie kupców i rzemieślników (w tym wielu Izraelitów). Niewiele jest tu nazwisk chłopskich. Dla rolników z takiego Trościańca czy Reniowa, nawet tych zamożniejszych, edukacja szkolna syna to był duży wydatek. Dlatego nie ma ich na tej liście wielu. Jedynie ci najlepsi, utalentowani, których warto było kształcić - i ojciec wysupływał dla nich ten przysłowiowy "ostatni grosz". Między innymi inżynier architekt Wawrzyniec Dajczak, budowniczy wielu kościołów. Ksiądz doktor Józef Dajczak, wybitny teolog i duszpasterz akademicki. Stanisław Dajczak, oficer WP, zamordowany w Katyniu.


Albert Anker - Piszący chłopiec
Albert Anker "Piszący chłopiec" (ok. 1908 r.).
Zdjęcie z Wikipedii
OLEJÓW:

Borysławski Julian, syn Jana, ur. 1862 Olejów, wyznania rzymsko-katolickiego, w roku 1872 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Fellner Aleksander, syn Karola, ur. 1855 Olejów, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1868-1869 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Fellner Michał, syn Karola, ur. 1850 Olejów, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1868-1871 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Stebelski Franciszek, syn Franciszka, ur. 1869 Olejów, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1884-1887 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Stebelski Tadeusz, syn Aleksandra, ur. 1864 Olejów, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1874-1877 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Wodzicki hr. Aleksander, syn Kazimierza, ur. 1860 Olejów, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1872-1880 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Wodzicki hr. Antoni, syn Kazimierza, ur. 1862 Olejów, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1873-1880 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Wodzicki hr. Kazimierz, ur. 4.02.1900 w Olejowie, złożył egzamin dojrzałości w czerwcu 1918 r. w c.k. gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie.
[Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie za rok szkolny 1917/18. We Lwowie. Nakładem Funduszu Naukowego. Z drukarni Jakubowskiego i sp. 1918.]

Zarewicz Tadeusz, syn Adama, ur. 1881 Olejów, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1896-1897 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]
TROŚCIANIEC WIELKI:

Kostrząb Władysław, ur. 1878 Trościaniec Wielki, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1891-1898 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Dajczak Józef - w latach 1906-1913 uczęszczał do c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach. Ostatnia klasa i egzamin maturalny wypadły w roku szkolnym 1913/1914 - tu niestety brak danych (nie mamy dostępu do sprawozdania gimnazjum z roku 1914). Szkołę na pewno ukończył. W późniejszych latach wybitny kapłan, doktor filozofii i docent katechetyki).
[XXX. Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1908. W Brodach 1908. Nakładem Funduszu Szkolnego. Drukiem Feliksa Westa.
XXXI. Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1909. W Brodach 1909. Drukiem Feliksa Westa.
XXXII Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1910. Z drukarni Feliksa Westa w Brodach. 1910.
XXXIII Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1910/11. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach. Z drukarni Feliksa Westa. 1911.
XXXIV Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok szkolny 1911/12. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach. Drukiem Feliksa Westa, 1912.
XXXV Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok szkolny 1912/13. W Brodach 1913. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach.]


Dajczak Stanisław - w latach 1906-1913 uczęszczał do c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach. Ostatnia klasa i egzamin maturalny wypadły w roku szkolnym 1913/1914 - tu niestety brak danych (nie mamy dostępu do sprawozdania gimnazjum z roku 1914). Szkołę prawdopodobnie ukończył. W późniejszych latach oficer Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu.
[XXX. Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1908. W Brodach 1908. Nakładem Funduszu Szkolnego. Drukiem Feliksa Westa.
XXXI. Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1909. W Brodach 1909. Drukiem Feliksa Westa.
XXXII Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1910. Z drukarni Feliksa Westa w Brodach. 1910.
XXXIII Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1910/11. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach. Z drukarni Feliksa Westa. 1911.
XXXIV Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok szkolny 1911/12. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach. Drukiem Feliksa Westa, 1912.
XXXV Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok szkolny 1912/13. W Brodach 1913. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach.]miejscowość nie podana, prawdopodobnie Trościaniec Wielki:

Dzik Franciszek, w latach 1909-1912 uczęszczał do c.k. gimnazjum im. Rudolfa w Brodach (klasy I-III), w roku szkolnym 1912/13 uczęszczał do c.k. Gimnazyum II. z językiem wykładowym polskim w Tarnopolu (klasa IV), informacji z późniejszych lat nie posiadamy. Razem z nim do tych samych klas i szkół uczęszczał Dzik Józef - być może jego brat?
[XXXIII Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1910/11. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach. Z drukarni Feliksa Westa. 1911.
XXXIV Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok szkolny 1911/12. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach. Drukiem Feliksa Westa, 1912.
Sprawdozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum II. z jęz. wykł. polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1912/1913. Tarnopol. Nakładem Funduszu Naukowego. "Drukarnia Polska" Józefa Stepka. 1913.]


Dzik Jakób, w roku szkolnym 1911/12 (klasa I) uczęszczał do c.k. gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, a w roku szkolnym 1912/13 (klasa II) do c.k. Gimnazyum II. z językiem wykładowym polskim w Tarnopolu, informacji z późniejszych lat nie posiadamy.
[XXXIV Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok szkolny 1911/12. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach. Drukiem Feliksa Westa, 1912.
Sprawdozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum II. z jęz. wykł. polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1912/1913. Tarnopol. Nakładem Funduszu Naukowego. "Drukarnia Polska" Józefa Stepka. 1913.]


Dzik Józef, w latach 1909-1912 uczęszczał do c.k. gimnazjum im. Rudolfa w Brodach (klasy I-III), w roku szkolnym 1912/13 uczęszczał do c.k. Gimnazyum II. z językiem wykładowym polskim w Tarnopolu (klasa IV), informacji z późniejszych lat nie posiadamy. Razem z nim do tych samych klas i szkół uczęszczał Dzik Franciszek - być może jego brat?
[XXXIII Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1910/11. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach. Z drukarni Feliksa Westa. 1911.
XXXIV Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok szkolny 1911/12. Nakładem c. k. Gimnazyum w Brodach. Drukiem Feliksa Westa, 1912.
Sprawdozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum II. z jęz. wykł. polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1912/1913. Tarnopol. Nakładem Funduszu Naukowego. "Drukarnia Polska" Józefa Stepka. 1913.]

RENIÓW:

Dajczak Michał, w latach 1911-1913 (klasa I i II) uczęszczał do c.k. Gimnazyum II. z językiem wykładowym polskim w Tarnopolu, informacji z późniejszych lat nie posiadamy. Razem z nim w tych samych klasach pobierał nauki jego brat Tomasz
[Sprawdozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum II. z jęz. wykł. polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1911/1912. Tarnopol. Nakładem Funduszu Naukowego. "Drukarnia Polska" Józefa Stepka. 1912.]
[Sprawdozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum II. z jęz. wykł. polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1912/1913. Tarnopol. Nakładem Funduszu Naukowego. "Drukarnia Polska" Józefa Stepka. 1913.]

Dajczak Tomasz, w latach 1911-1913 (klasa I i II) uczęszczał do c.k. Gimnazyum II. z językiem wykładowym polskim w Tarnopolu, informacji z późniejszych lat nie posiadamy. Razem z nim w tych samych klasach pobierał nauki jego brat Michał.
[Sprawdozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum II. z jęz. wykł. polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1911/1912. Tarnopol. Nakładem Funduszu Naukowego. "Drukarnia Polska" Józefa Stepka. 1912.]
[Sprawdozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum II. z jęz. wykł. polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1912/1913. Tarnopol. Nakładem Funduszu Naukowego. "Drukarnia Polska" Józefa Stepka. 1913.]


Dajczak Wawrzyniec, urodzony w Reniowie, wiek 21 lat, w roku 1903 po 8 latach nauki w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach (1895-1903) złożył egzamin dojrzałości, jako przyszły zawód podał filozofię.
[XXV. Jahresbericht des k. k. Rudolf-Gymnasiums in Brody 1903. Brody 1903. Verlag des Studienfonds. Druck von Felix West.]

[około roku 1913] "młodszych dwóch braci ojca Tomek i Michał w tym czasie było w gimnazjum w Tarnopolu, a najstarszy syn mego dziadka Macieja, Wawrzyniec, był już inżynierem we Lwowie". Jan Dajczak: Wojenne wspomnienia z Trościańca Wielkiego i Reniowa, Bojków, w styczniu 2000. Tekst opublikowany na stronie "Olejów na Podolu".
ZAŁOŹCE:

Albinowski Alfred, syn Tomasza, ur. 1859 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1870-1871 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Buchsbaum Juda, wyznania mojżeszowego, ur. 18 VI 1889 Załoźce, w roku 1909 otrzymał świadectwo dojrzałości w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, jako przyszły zawód podał medycynę.
[XXXI Sprawozdanie c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1909. W Brodach 1909. Drukiem Feliksa Westa.]

Buchsbaum Schulim, wyznania mojżeszowego, ur. 5 I 1892 Załoźce, w roku 1910 otrzymał świadectwo dojrzałości w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, jako przyszły zawód podał prawo.
[XXXII Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1910. Z drukarni Feliksa Westa w Brodach. 1910.]

Czechowicz Karol, syn Leona, ur. 1862 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1877-1878 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Czechowski Mieczysław Klemens, ur. 23.XI.1920 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, dnia 19.V.1938 złożył egzamin dojrzałości w II. Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Tarnopolu.
[Sprawdozdanie Dyrekcji II. Państwowego Gimnazjum Państwowego im. Juliusza Słowackiego w Tarnopolu za rokszkolny 1937/38. Tarnopol 1938. Drukarnia M. Białkowski Tarnopol.]

Dobrucki Mieczysław, urodzony w Załoźcach, wiek 18 lat, w roku 1901 po 8 latach nauki w gimnazjum złożył z wyróżnieniem egzamin dojrzałości w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, jako przyszły zawód podał technika.
[XXIII. Jahresbericht des k. k. Rudolf-Gymnasiums in Brody 1901. Brody 1901. Verlag des Studienfonds. Druck von F. West, Brody.]

Eisen Mojżesz, ur. 5.06.1898 Załoźce, 6.09.1918 złożył egzamin dojrzałości w c.k. Gimnazjum w Złoczowie.
[Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Złoczowie za rok szkolny 1920/21. Nakładem Funduszu naukowego. Złoczów. Odbito w drukarni W. Zukerkandla.]

Gurski Bolesław, syn Henryka, ur. 1855 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, w roku 1872 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Halpern Ryfka, ur. 6.09.1886 Załoźce, wyznania mojżeszowego, w roku 1909 w terminie letnim otrzymała świadectwo dojrzałości w c.k. Gimnazjum w Złoczowie, jako przyszły zawód podała medycynę.
[Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Złoczowie za rok szkolny 1909. Nakładem Funduszu naukowego. Złoczów. Drukarnia Wilhelma Zukerkandla.]

Karpiński Antoni, wyznania grecko-katolickiego, ur. 12 IV 1888 Załoźce, w roku 1910 otrzymał świadectwo dojrzałości w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, jako przyszły zawód podał prawo.
[XXXII Sprawozdanie (Jahresbericht) c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1910. Z drukarni Feliksa Westa w Brodach. 1910.]

Krauss Stanisław, wyznania rzymsko-katolickiego, ur. 7.IV.1901 Załoźce, dnia 27.VI.1921 złożył egzamin dojrzałości w Gimnazjum Państwowym im. Józefa Korzeniowskiego w Brodach.
[XXXVII Sprawdozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Józefa Korzeniowskiego w Brodach za rok szkolny 1920/21 oraz najważniejsze wykazy z lat wojny 1914-20. Brody 1921. Nakładem funduszu naukowego. Z drukarni Pitscha i Weinstocka w Brodach.]

Kułakowski Maryan, ur. 2.09.1893 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, w roku 1913 w terminie letnim otrzymał świadectwo dojrzałości w c.k. Gimnazjum w Złoczowie, jako przyszły zaweód podał prawo.
[Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Złoczowie za rok szkolny 1913. Nakładem Funduszu naukowego. Złoczów. Drukarnia Wilhelma Zukerkandla.]

Kułakowski Mieczysław, ur. 19.08.1896 Załoźce, 25.02.1918 złożył egzamin dojrzałości w c.k. Gimnazjum w Złoczowie.
[Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Złoczowie za rok szkolny 1920/21. Nakładem Funduszu naukowego. Złoczów. Odbito w drukarni W. Zukerkandla.]

Landau Juda, urodzony w Załoźcach, wiek 29 lat, w roku 1894 złożył egzamin dojrzałości jako ekstern w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, jako przyszły zawód podał teologię.
[Sechszehnter Jahresbericht des Ober-Gymnasiums in Brody für das Schuljahr 1894. Brody. Druck von Feliks West 1894.]

Machnowski Józef, ur. 1860 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, w roku 1878 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Machnowski Seweryn, ur. 1857 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1870-1871 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Markhauser Wilhelm, urodzony w Załoźcach, wiek 20 lat, w roku 1905 po 9 latach nauki w gimnazjum złożył egzamin dojrzałości w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, jako przyszły zawód podał prawo.
[XXVII. Jahresbericht des k. k. Rudolf-Gymnasiums in Brody 1905. Brody 1905. Verlag des Studienfonds. Druck von F. West, Brody.]

Michalewski Michał, syn Błażeja, ur. 1848 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, w roku 1862 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Mochnacki Karol, syn Edwarda, ur. 1840 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1852-1853 uczęszczał do filii gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Nazarewicz Emilian, urodzony w Załoźcach, wiek 20 lat, w roku 1902 po 9 latach nauki w gimnazjum złożył egzamin dojrzałości w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, jako przyszły zawód podał technika.
[XXIV. Jahresbericht des k. k. Rudolf-Gymnasiums in Brody 1902. Brody 1902. Verlag des Studienfonds. Druck von Felix West.]

Ostern Efrojem, ur. 13 V 1892 Załoźce, w terminie letnim 1913 złożył egzamin dojrzałości w c.k. II. Gimnazjum z językiem wykładowym polskim w Tarnopolu, jako przyszłe zajęcie podał specjalizację zawodową.
[Sprawdozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum II. z jęz. wykł. polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1912/1913. Tarnopol. Nakładem Funduszu Naukowego. "Drukarnia Polska" Józefa Stepka. 1913.]

Rudnicki Kazimierz Julian, wyznania rzymsko-katolickiego, ur. 7 X 1889 Załoźce, w roku 1909 otrzymał świadectwo dojrzałości w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, jako przyszły zawód podał prawo.
[XXXI Sprawozdanie c. k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1909. W Brodach 1909. Drukiem Feliksa Westa.]

Schaffel Kohos, ur. 10 IX 1895 Załoźce, w terminie letnim 1913 złożył egzamin dojrzałości w c.k. II. Gimnazjum z językiem wykładowym polskim w Tarnopolu, jako przyszły zawód podał medycynę.
[Sprawdozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum II. z jęz. wykł. polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1912/1913. Tarnopol. Nakładem Funduszu Naukowego. "Drukarnia Polska" Józefa Stepka. 1913.]

Schweig Bernard, ur. 21.04.1903 Załoźce, otrzymał świadectwo dojrzałosci w roku szkolnym 1922/23 w Państwowym Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Złoczowie.
[Państwowe Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Złoczowie. Sprawozdanie Jubileuszowe 1873/4-1923/4. Nakładem Dyrekcji Gimnazjum przy zasiłku Komitetu Jubileuszowego.]

Siess Josef, urodzony w Załoźcach, wiek 18 lat, w roku 1889 złożył egzamin dojrzałości w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach.
[Eilfter Jahresbericht des k. k. Real- und Ober-Gymnasiums in Brody für das Schuljahr 1889. Brody. Druck von Feliks West. 1889.]

Solecki Stanisław, wyznania rzymsko-katolickiego, ur. 20.VIII.1895 Załoźce, dnia 8.XI.1918 złożył egzamin dojrzałości jako ekstern w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach
[XXXVII Sprawdozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Józefa Korzeniowskiego w Brodach za rok szkolny 1920/21 oraz najważniejsze wykazy z lat wojny 1914-20. Brody 1921. Nakładem funduszu naukowego. Z drukarni Pitscha i Weinstocka w Brodach.]

Zawadzki Włodzimierz, syn Stanisława, ur. 1863 Załoźce, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1873-1880 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]
MANAJÓW:

Bem Teodor, syn Władysława, ur. 1876 Manajów, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1888-1894 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Bem Władysław, syn Władysława, ur. 1875 Manajów, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1888-1894 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

Peszeński Tytus, syn Tytusa, ur. 1844 Manajów, wyznania rzymsko-katolickiego, w roku 1857 uczęszczał do filii gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]
BIAŁOGŁOWY:

Kossakowski Władysław, ur. 1850 Białogłowy, wyznania rzymsko-katolickiego, w roku 1868 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]
CZYSTOPADY:

Kulczycki Jan, szlachcic, urodzony w Czystopadach, wiek 20 lat, w roku 1898 po 9 latach nauki w gimnazjum złożył egzamin dojrzałości w c.k. Gimnazjum im. Rudolfa w Brodach, jako przyszły zawód podał prawo.
[XX. Jahresbericht des k. k. Rudolf-Gymnasiums in Brody. 1898. Brody. Verlag des Studienfonds. Druck von Feliks West. 1898.]
HARBUZÓW:

Hrehorowicz Tadeusz, syn Józefa, ur. 1858 Harbuzów, wyznania grecko-katolickiego, w latach 1869-1870 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]
PEREPELNIKI:

Chomycz Mikołaj, ur. 5.05.1888 Perepelniki, wyznania grecko-katolickiego, w roku 1909 w terminie letnim otrzymał świadectwo dojrzałości w c.k. Gimnazjum w Złoczowie, jako przyszły zawód podał teologię.
[Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Złoczowie za rok szkolny 1909. Nakładem Funduszu naukowego. Złoczów. Drukarnia Wilhelma Zukerkandla.]