Rzemiosło, handel i usługi w Białogłowach
Dodane przez Remek dnia Lipiec 08 2012 20:21:52

RZEMIOSŁO, HANDEL, USŁUGI ORAZ PRACOWNICY DWORSCY W BIAŁOGŁOWACH:Nazwiska tych ludzi zestawiliśmy ze wszystkich aktualnie dostępnych źródeł - to jest ze starych ksiąg kościelnych i książek adresowych przemysłu i handlu. Na pewno to nie są wszyscy rzemieślnicy i handlowcy z Białogłów, ale tylu na dzień dzisiejszy udało się odszukać w dostępnych nam źródłach.

Daty przy nazwiskach oznaczają tylko lata potwierdzone w naszych źródłach. Jednak większość tych osób działała pewnie znacznie dłużej. Gdy trafimy na kolejne materiały źródłowe, ten artykuł będzie uzupełniony i rozszerzony. A jeśli ktoś z Czytelników może to datowanie uzupełnić / poprawić, również prosimy o komentarz lub kontakt.

(Uaktualnione luty 2014)
W CZASACH AUSTRIACKICH:


mandatariusz: ("Mandatarius")

1824 Rzechański (Rzehański) Antoni, mąż Teresy z domu Grabczyńskiej, miał wtedy 29 lat
1831 Reich Antoni, mąż Ksaweryny z domu Zaręba, miał wtedy 24 latapisarz w dominium: ("Scriba Dominicalis")

1823 Drohomirowski Bazyliekonomowie:

1824 Ostrowski, imię nie podane
1824 Zaręba Franciszek
1885 Czarnocki Franciszekleśniczy:

1818 Lubiański Antonigajowy: ("Inspector Silva")

1824 Kruczkowski Stanisławkucharz: ("Coqus")

1823 Bilasiewicz Teodor, mąż Teresy z domu Ubiszsłudzy pałacowi: ("Famulus Aulicus")

1895 Baruch Bazyli, mąż Marii zd. Zwaryczsłużące: ("Ancilla")

1823 Rusinowska Annamłynarze: ("molitor")

1887 Buczny Jankowale: ("ferri faber")

1885 Sadowski Jan
1887 Salecki Bazyli, mąż Katarzyny z domu Jary
1890 Bilaszewski, imię NN
1890 Górski Wiktorakuszerki:

pradopodobnie stale się tym zajmujące:
1818-1824 Sokołowska Katarzyna, 5 porodów
1823-1824 Kulpicka Zofia, 5 porodów
1824-1838 Rusinowska Anna, 9 porodów

okazyjnie:
1818 Kużel(?) Fećka, 1 poród
1824 Baranowa Tekla, 1 poród
1824 Ryhlowa Katarzyna, 1 poród
1838 Popowicz Paraska, 2 porodykasy pożyczkowe:

1872-1897 Kasa pożyczkowa gminna.

Wysokość funduszu kasy w Białogłowach (dane ze schematyzmów galicyjskich):
1872-1874 - 119 złotych reńskich 43 centy
1876-1878 - 119 złotych reńskich 40 centów
1879-1881 - 403 złotych reńskich 57 centów
1882-1883 - 333 złotych reńskich 93 centy
1884-1885 - 367 złotych reńskich 31 centów
1886-1887 - 402 złotych reńskich 59 centów
1888 - 483 złotych reńskich 20 centów
1892 - 1.363 złotych reńskich 48 centów
1894 - 1.670 złotych reńskich 63 centy
1896 - 1.877 złotych reńskich 11 centów
1897 - 1.961 złotych reńskich 46 centów
W II RZECZYPOSPOLITEJ:


Wiatraki:

1926-1930 Morawski P.Kowale:

1926-1930 Derech P.
1926-1930 Gaździcki F.Cieśle:

1926-1930 Buczny Ł.
1926-1930 Kociubiński T.
1926-1930 Łukijański G.
1926-1930 Morawski E.Stolarze:

1926 Krąp W.
1926 Sosiński J.
1926-1930 Winicki J.Krawcy:

1926-1930 Dajczak F.
1926-1930 Rusinowski J.
1926-1930 Wegera B.Szewcy:

1926 Łysak B.
1928-1930 Łepak B.
1926-1930 Małanczuk W.Handel - różne towary:

1926-1930 Kółko Rolnicze
1930 Kwaśnicki St.
1926 First M.
1930 Rechtszafer M.Handel - wyroby tytoniowe:

1928-1930 Warłam T.Kooperatywy:

1926-1930 Spółka Gospodarsko Spożywcza, Sp. z n. o.Kasy pożyczkowo - oszczednościowe:

1926-1930 Spółka Oszczędności i Pożyczek, Sp. z n. o.