Rzemiosło, handel i usługi w Harbuzowie
Dodane przez Remek dnia Lipca 08 2012 20:18:12

RZEMIOSŁO, HANDEL I USŁUGI W HARBUZOWIE:Nazwiska tych ludzi zestawiliśmy ze wszystkich aktualnie dostępnych źródeł - to jest ze starych ksiąg kościelnych i książek adresowych przemysłu i handlu. Na pewno to nie są wszyscy rzemieślnicy i handlowcy z Harbuzowa, ale tylu na dzień dzisiejszy udało się odszukać w dostępnych nam źródłach.

Daty przy nazwiskach oznaczają tylko lata potwierdzone w naszych źródłach. Jednak większość tych osób działała pewnie znacznie dłużej. Gdy trafimy na kolejne materiały źródłowe, ten artykuł będzie uzupełniony i rozszerzony. A jeśli ktoś z Czytelników może to datowanie uzupełnić / poprawić, również prosimy o komentarz lub kontakt.

(Uaktualnione luty 2014)

W CZASACH AUSTRIACKICH:


Gorzelnie:

1901 gorzelnia, właściciel Wodzicki hr. Aleksander
1910 przedsiebiorcy gorzelniani: Aleks., Lud. i M. Leopoldyna hr. Wodziccy; kontyngent gorzelni: 610 hektolitrów 29 litrów

gorzelnicy / obsługujący gorzelnię w Harbuzowie (łac. "operator cremati")

1861-1865 Hoffmann Aleksander, mieszkał w domu nr 1 w Harbuzowiemechanicy (?) (łac. "mechanicus")

1840-1864 Rakietty Leopold, mieszkał w domu nr 2murarze

1917 Hnenny Augustyn, mąż Anastazji zd. Dziobakowale (łac. "ferri faber" / "faber ferri")

1855 Żuczkowski Tomasz, zmarł w roku 1855 w wieku 40 lat, mieszkał wtedy w domu nr 41
1857 Hauptmann Antoni, zmarł w roku 1857 w wieku 27 lat
1877 Czarnecki Józef, mąż Pauliny zd. Łonskiej
1879 Niedźwiecki Tomasz
1882-1908 Peremebida Leon, mąż Agnieszki zd. Domarackiej
1882-1885 Korzenny Zygmunt vel Józef Zygmunt, mąż Marii zd. Płotnickiej
1898 Kotowski Wincenty, mąż Julii zd. Łoburcieśle / stolarze (łac. "faber lignarius" / "faber ligni")

1873 Michalski Jan
1885 Raniowski Jan, mąż Anastazji zd. Wowkkołodzieje

1882 Fröss Franciszekbednarz? garncarz? (?) (łac. błędnie "dolinator")

1852-1860 Sábo Antoni (pisany też "Szabo")szewcy

1886-1899 Wąsicki Julian, mąż Anny zd. Dolińskiej
1910 Wąsicki Józef, kawaler, zm. 1910krawcy

1909-1925 Marchocki Janoberżyści

1911 Kałużka Michałhandel - sklepy:

1912 sklep towarzystwa "Proświta"służąca na wsi Harbuzów (łac. "famula villica")

1913 Duć Teklaakuszerki / położne (łac. "obsterix" / "obstetrix")

prawdopodobnie stale się tym zajmujące:
1851-1859 Łobur Helena, odebrała 17 porodów
1856-1865 Sábo Julia, odebrała 11 porodów
1859-1864 Zawadowska Anna, odebrała 14 porodów

okazyjnie:
1851-1855 Romani Helena / Romanów Helena / Romanycha Helena, przy 3 porodach
1856 Wrześniewicz Anastazja, przy 1 porodzie
1864 Żuczkowska Anna, przy 1 porodzie
pisarz gromadzki Harbuzów (łac. "scriba communitatis")

1859 Tomaszewski Karol, mieszkał w domu nr 7
botanik z Harbuzowa (łac. "bothanicus ex Harbuzów")

przed 1863 Tascher Joachim, w roku 1863 zmarła wdowa po nim
kasy odzczędnościowo-pożyczkowe

1892-1897 Kasa pożyczkowa gminna

Wysokość funduszu kasy w Harbuzowie (dane ze schematyzmów galicyjskich):
1892 - 379 złotych reńskich 61 centów
1894 - 467 złotych reńskich 58 centów
1896 - 472 złotych reńskich 32 centy
1897 - 740 złotych reńskich 86 centów

1912 przedstawicielstwo spółki oszczędności i pożyczek systemu Raffeisenażebracy

1895 Łobur Anna
W II RZECZYPOSPOLITEJ:


Młyny:

1930 Leszczuk P. (wodny).Kowale:

1909-1925 Marchocki Jan
1926-1930 Brudkowski M.Stolarze:

1926-1930 Dunicz W.
1926-1930 Zieliński J.Kołodzieje:

1926-1930 Czyż W.
1926-1930 Łobur Wł.Szewcy:

1926-1930 Łobur W.
1926-1930 Półtorak Piotr, mąż Marii zd. KaczanKrawcy:

1926-1930 Dajczak P.
1926 Hrycko Ł.Różne towary:

1926-1930 Błażków J.
1926-1930 Błażków P.Tytoniowe wyroby:

1926-1930 Kowalak P. / Kowalik P.
1926-1930 Telich A. / Tetiak A.Kooperatywy:

1930 ukraińska kooperatywa "Wira"