Rzemieślnicy, handlowcy, akuszerki i służba dworska z Manajowa
Dodane przez Remek dnia Lipca 08 2012 19:36:28

RZEMIOSŁO, HANDEL, USŁUGI ORAZ PRACOWNICY DWORSCY W MANAJOWIE:Nazwiska tych ludzi zestawiliśmy ze wszystkich aktualnie dostępnych źródeł - to jest ze starych ksiąg kościelnych i książek adresowych przemysłu i handlu. Na pewno to nie są wszyscy rzemieślnicy i handlowcy z Manajowa, ale tylu na dzień dzisiejszy udało się odszukać w dostępnych nam źródłach.

W przypadku Manajowa na tej liście znalazła się też manajowska służba dworska. W czasach, z których mamy źródła - księgi kościelne - głównym włascicielem dóbr manajowskich był Józef Bem - imiennik i krewny sławnego generała. Były to dobra dużo mniejsze niż klucz olejowski, co możemy stwierdzić porównując opublikowaną poniżej listę zatrudnionych na dworze w Manajowie z imponującymi zestawieniami pracowników i służby hrabiów Starzeńskich i Wodzickich z Olejowa, opublikowanymi u nas na stronie w osobnych artykułach. Ekonom, jakiś urzędnik, leśniczy, kilkoro służby - ot i wszystko.

Daty przy nazwiskach oznaczają tylko lata potwierdzone w naszych źródłach. Jednak większość tych osób działała pewnie znacznie dłużej. Gdy trafimy na kolejne materiały źródłowe, ten artykuł będzie uzupełniony i rozszerzony. A jeśli ktoś z Czytelników może to datowanie uzupełnić / poprawić, również prosimy o komentarz lub kontakt.

(Uaktualnione luty 2014)
W CZASACH AUSTRIACKICH:


PRACOWNICY I SŁUŻBA DWORU W MANAJOWIE


ekonomowie z Manajowa (łac. "oeconumus in Manajów")

1845 Wolański Onufry
1864 Zawalnicki Krzysztof Jan, wymieniony pod numerem domu 1 (zapewne dwór)
1865 Kossakowski Jan
1883 Kunicki Józef, mąż Marii zd. Krzyżanowskiej

nadleśniczy (łac. "praefectus sylvarum")

1851 Wiszniewski, imię NN
1860 Świderski Wojciech, wymieniony pod numerem domu 24
1876 Krajewski Jakub

leśniczy (?) (łac. "subsilvanus" / "subsilvarius")

1862 Zawalnicki Krzysztof, wymieniony pod numerem domu 122

urzędnicy dominium manajowskiego - bez podania pełnionej funkcji (łac. "officialista" / "officialista privatus")

przed 1859 Morawski Wojciech, zmarł w roku 1859 w wieku 74 lat, mieszkał w domu nr 59
1861 Garnigowski Franciszek, wymieniony pod numerem domu 92
1861 Zawalnicki Krzysztof, wymieniony pod numerem domu 1 (zapewne dwór)

słudzy pałacowi z Manajowa (łac. "servus aulicus" / "serca aulica" / "famulus aulicus")

1876-1911 Strąg Antoni, mąż Marii zd. Głowackiej i Katarzyny zd. Górskiej
1876 Bożko Marcin, mąż Marianny zd. Orzechowskiej
1877-1879 Masztalerz Bartłomiej, mąż Rozalii zd. Bożko
1877 Balicki Jan, mąż Marianny zd. Maciołek
1878-1881 Winnicka Łucja, rodem z Trościańca Wielkiego
1881 Gulemba Łucja
1883 Boratyn Andrzej, mąż Marii zd. Łyszczarz
1886 Naróg Jan, mąż Agnieszki zd. Krzyżanowskiej
1886 Trymbulak Jan, mąż Eudoksji zd. Kałużka
1886 Bielecki Mikołaj, mąż Katarzyny zd. Kasperkiewicz
1886-1888 Chrzanowski Józef Paweł, mąż Anny zd. Kusiak
1887 Lew Andrzej, mąż Marii zd. Żuczkowskiej
1888 Szczerba Michał, mąż Antoniny zd. Półtorak
1906 Seńków Grzegorz, mąż Julii zd. Ołeksów
1910 Orłowski Józef, mąż Eudokii zd. Nastyn

słudzy domowi z Manajowa (łac. "servus domicelis")

1851 Ołyniec Aleksander, ur. Perepelniki, wymieniony pod numerem domu 92, miał wtedy 43 lata

słudzy (łac. "servus" i "serva") - niektórzy z nich mogli pracować dla dworskich oficjalistów

1851 Majewska Katarzyna, ur. Milatyn, wymieniona pod numerem domu 1 (zapewne dwór), miała wtedy 26 lat
1862-1864 Targowska Katarzyna, w roku 1862 wymieniona pod numerem domu 1
1864 Hadyczów Zuzanna, wymieniona pod numerem domu 114
1885 Safatów Anna
1885 Zińkiewicz Marianna
1892 Klimczuk Anna
1910 Hajduk Piotr, kawaler

słudzy? parobkowie? (łac. "famulus" i "famula" - w słownikach ten termin ma kilka znaczeń, w tym: sługa, dworzanin, parobek, czeladnik)

1856 Kowalczukowski Józef
1856 Kowalczukowski Michał, wymieniony pod numerem domu 3
1906 Jaśnij Anna
1909 Procyk Maria
1911-1912 Grad Antoni, mąż Marii zd. Rudy

słudzy ekonoma manajowskiego (łac. "servus oeconomiens" i "famulus oeconomiens")

1851 Reinhard Jakub, wymieniony pod numerem domu 2
1851-1853 Tomaszewski Jan, w roku 1853 zmarł w wieku 42 lat, mieszkał wtedy w domu nr 1 (zapewne dwór)

klucznica (?) (łac. "custodis claviorum(?)" - nieczyt.)

1851 Babiy Franciszka, wymieniona pod numerem domu 1 (zapewne dwór)

pszczelarze

1878 Sawicki Józef, mąż Jadwigi zd. Bobrowskiej
RZEMIEŚLNICY, HANDEL I AKUSZERKIpiekarz - czy dworski? (łac. "pistorius")

1864 Pióro Teofil Grzegorz, ur. Lwów, miał wtedy 25 lat, nr domu nie podany

młynarze (łac. "molitor" / "molendarius")

1864-1865 Berka Tomasz, w roku 1865 zmarł w wieku 45 lat
1866 Berka Wacław, ur. Sedło w Czechach, wymieniony pod numerem domu 94, miał wtedy 47 lat
1883 Iszczak Teodor, mąż Katarzyny zd. Grysiewicz
1891 Popowski Władysław, mąż Marii zd. Matuszewskiej
1906 Skurski Józef, wdowiec po Józefie z domu Pokutyńskiej, zm. 1906
1909-1911 Bielecki Wawrzyniec, mąż Rozalii zd. Olender

kowale (łac. "ferri faber" / "faber ferri")

1851-1854 Sikolawski Antoni
1851-1864 Sikotorski Aleksander / Sikotowski Aleksander
1912 Sokołowski Andruch

szewcy (łac. "sutor")

1855-1884 Czerwiński Kazimierz, mąż Agnieszki z domu Brayer, w różnych latach wymieniany pod numerami domów 3, 10, 81, 82
1888 Sawicki Michał, mąż Katarzyny z domu Kałuszka

tkacze (łac. "textor")

1852 Bonzelt Franciszek, wymieniony pod numerem domu 65
przed 1855 Bonzelt Antoni, w roku 1855 zmarł w wieku 78 lat, mieszkał wtedy w domu nr 20

karczmarze

1874 Dubowy Jankiel (zamieszany w sprawę srebrnego skarbu wykopanego w Manajowie)
1878 Witkowski Bazyli, mąż Katarzyny zd. Czekanowskiej

akuszerki / położne (łac. "obsterix" / "obstetrix")

prawdopodobnie stale się tym zajmujące:
1851-1855 Kilaniuk Maria / Kilumiuk Maria / Kihunik Maria, odebrała 6 porodów
1856-1864 Gryndus Maria / Gryndus Marianna / Gryntus Maria, odebrała 12 porodów

okazyjnie:
1851 Hanka Teresa, przy 1 porodzie
1851 Sikolawska Marta / Sikotowska Marta, przy 2 porodach
1856 Łebodycha Ewa, przy 1 porodzie
1856 Procyk Maria, przy 1 porodzie
1857-1865 Stororzucka Maria / Storożuk Maria / Storożuk Marianna, przy 4 porodach
1859 Rowińska Helena, przy 1 porodzie
1860-1864 Kiecko Tatiana, przy 3 porodach
1860 Maruda Anna, przy 1 porodzie
1861-1862 Draczuk Matrona / Traczuk Matrona, przy 2 porodach
1864 Semeniuk Maria, przy 1 porodzie
1865 Demczuk Maria, przy 1 porodziekasy oszczędnościowo - pożyczkowe:

1892-1896 Kasa pożyczkowa gminna.

Wysokość funduszu kasy w Manajowie (dane ze schematyzmów galicyjskich):
1892 - 494 złotych reńskich 36 centów
1894 - 347 złotych reńskich 3 centy
1896 - 389 złotych reńskich 92 centy

1912 przedstawicielstwo spółki oszczędności i pożyczek systemu Raffeisena.żebracy

1881 Wołyniec Katarzyna, nazwisko panieńskie NN, wdowa po Aleksandrze Wołyńcu, 54 lata
W II RZECZYPOSPOLITEJ:Młyny:

1926-1930 Skórski J.
1926-1928 Janów T.
1930 Janów M.Kowale:

1926-1930 Sokołowski M.Różne towary:

1928-1930 Buchnik I. - może Budnik I.?Wyszynk trunków:

1926-1930 Kałuszka M.Kooperatywy:

1926-1930 "Nadija", Sp. z o. o.