Nazwisko Olender cz.3 - imiona od Kacper do Marcin
Dodane przez Remek dnia Maj 03 2012 15:14:30
(uaktualnione luty 2013)


Nazwisko Olender - część 3
Imiona od Kacper do Marcin


Uwaga techniczna: Dla rodu Olender ilość osób jest olbrzymia. Z powodu ograniczeń technicznych oprogramowania naszej strony musieliśmy podzielić materiał na części. Do roku 2013 ten ród mieścił się w czterech artykułach, obecnie potrzeba aż sześciu. Zdajemy sobie sprawę, że jest to utrudnienie dla naszych Czytelników. Ale cóż robić, inaczej się nie da.

Część pierwsza z imionami od Adam do Ewa jest tutaj
Część druga z imionami od Feliks do Józef jest tutaj
Część czwarta z imionami od Maria do Mikołaj jest tutaj
Część piąta z imionami od Paulina do Szymon jest tutaj
Część szósta z imionami od Tatiana do Zofia jest tutaj
Olender Kacper
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Rozalii z domu Drozd
ur. 1839
rodzice: Olender Maciej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Olendrowa Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 99
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 99

Olender Karolina, po mężu Dajczak (Dajczak Karolina)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. ok. 1870
rodzice: Olender Marcin i Sąsiadek Zofia
w roku 1887 mieszkała w domu nr 127, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Józefa Dajczaka z domu nr 107
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Dajczak pod numerem domu 228
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Dajczak, pod numerem domu 127
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Wincentego i Jana Dajczaków - pod numerem domu 278

Olender Katarzyna, po mężu Drozd (Drozd Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1818 oryg. "Olendrocka"
żona Wojciecha
ur. ok. 1779, zm. 1837 w wieku 58 lat
rodzice: Olender Szczepan i Zofia
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Stanisława Drozda - pod numerem domu 104
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Drozd - pod numerem domu 104
w roku 1825 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Drozda - pod numerem domu 104
w roku 1826 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szymona Drozda - pod numerem domu 104
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Magdaleny Drozd - pod numerem domu 104
w roku 1837 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki, numer domu 104 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie podane)

Olender Katarzyna, po mężu Zięblak (Zięblak Katarzyna)
RATYSZCZE

żona Jana
brak informacji o rodzicach
w roku 1819 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Zięblak, pod numerem domu 7 (przy tym chrzcie nazwisko panieńskie nie wpisane)
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Zięblaka, pod numerem domu 8

Olender Katarzyna, po 2-gim mężu Markowska, (Markowska Katarzyna)
RENIÓW

1) żona NN
2) żona Kacpra Markowskiego
ur. ok. 1800
wg danych z 1830: rodzice: Olender Andrzej i Regina
wg danych z 1831: rodzice: Olender Andrzej i Apolonia
w roku 1830 w wieku 30 lat jako wdowa (w księdze ślubów nie podano, po kim) wyszła za wdowca Kacpra Markowskiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 2 w Reniowie
w roku 1831 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Markowskiej, pod numerem domu 2

Olender Katarzyna, po mężu Łukasiewicz (Łukasiewicz Katarzyna)
RATYSZCZE

wdowa po Grzegorze Łukasiewiczu
ur. ok. 1808, zm. 1873 w wieku 65 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 60

Olender Katarzyna, po mężu Kołtowska (Kołtowska Katarzyna)
RENIÓW

żona Tomasza
brak informacji o rodzicach
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Kołtowskiej, pod numerem domu 10
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kołtowskiego, pod numerem domu 10
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Kołtowskiego, pod numerem domu 25

Olender Katarzyna po mężu Półtorak (Półtorak Katarzyna)
RENIÓW
żona Grzegorza
ur. ok. 1817
rodzice: Olender Józef i Jadwiga
w roku 1837 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Grzegorza Półtoraka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 11 w Reniowie
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Półtoraka, pod numerem domu 11
(być może osoba j.w. i błędny wiek w księdze ślubów - w r. 1837 jej ślub zapisano przy Reniowie)

Olender Katarzyna
RATYSZCZE

ur. 1819 Ratyszcze
rodzice: Olender Józef i Dec Jadwiga
rodzice chrzestni: Majkut Błażej i Łukasiewicz Katarzyna
numer domu 15

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1821
rodzice: Olender Andrzej i Naróg Małgorzata
rodzice chrzestni: Naróg Mateusz i Półtorakowa Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 47

Olender Katarzyna, po mężu Krówka (Krówka Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Szymona
ur. 1826, zm. 1875 w wieku 50 lat
rodzice: Olender Sebastian i Świadkiewicz Katarzyna
(w r. 1850 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Gruntowska)
rodzice chrzestni: Półtorak Bartłomiej i Świadkiewicz Anna, żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 28
w roku 1845 w wieku 19 lat (w księdze ślubów wiek błędnie 24 lata) jako panna wyszła za Szymona Krówkę z domu nr 29
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1854 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Krówki - pod numerem domu 91
w roku 1875 zmarła (już jako wdowa po Szymonie Krówka), zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 149

Olender Katarzyna po mężu Żuk (Żuk Katarzyna)
RATYSZCZE

żona Maksymiliana
ur. ok. 1825/1826, zm. 1882 w wieku 57 lat
rodzice: Olender Jan i Rozalia
w roku 1840 w wieku 14 lat jako panna wyszła za grekokatolika Maksymiliana Żuka z Czystopadów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 21 w Ratyszczu
w roku 1882 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 8

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1826, zm. 1838 w wieku 12 lat
rodzice: Olender Augustyn i Bil Agnieszka
rodzice chrzestni: Kwiatek Piotr i Sąsiadek Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: gorączka
numer domu 91

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1827
rodzice: Olender Andrzej i Madzkiewicz Maria
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Sąsiadek Maria, żona Łukasza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 49

Olender Katarzyna, po mężu Łokieć (Łokieć Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Grzegorza
ur. 1827, zm. 1890 w wieku 63 lata (w księdze zgonów wiek błędnie 72 lata)
rodzice: Olender Franciszek i Półtorak Anna
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Półtorak Marianna, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 199
w roku 1842 mieszkała w domu nr 122, w wieku 16 lat jako panna wyszła za Grzegorza Łokcia z domu nr 121
w roku 1890 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie starcze, numer domu 207

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1828, zm. 1831 w 4 roku życia
rodzice: Olender Maciej i Koryszko Marianna
rodzice chrzestni: Koryszko Szymon i Dajczakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 107
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
w księdze zgonów numer domu 67

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1831, zm. 1844 w wieku 13 lat
rodzice: Olender Jakub i Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: uduszenie się ("asphyxia")
numer domu 88

Olender Katarzyna, po 1-szym mężu Kusiak, po 2-gim Dajczak (Kusiak Katarzyna) (Dajczak Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI
1) żona Michała Kusiaka
2) żona Pawła Dajczaka
ur. ok. 1834/1835, zm. 1882 w wieku 47 lat
rodzice: Olender Maciej i Koryszko Maria
w roku 1865 mieszkała w domu nr 67, w wieku 30 lat jako panna wyszła za Michała Kusiaka z domu nr 70
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Magdaleny Kusiak, pod numerem domu 67
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Kusiaka, pod numerem domu 67
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Kusiaka, pod numerem domu 163
w roku 1875 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 67
w roku 1880 mieszkała w domu nr 67, w wieku 45 lat jako wdowa po Michale Kusiaku wyszła za wdowca Pawła Dajczaka z domu nr 34
w roku 1882 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 67

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1835
rodzice: Olender Maciej i Kuzik Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Krzyżanowska Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 67
(być może osoba j.w. i jakieś przekłamania z nazwiskiem panieńskim matki?)

Olender Katarzyna, po mężu Kwiatek (Kwiatek Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI / BIAŁOGŁOWY

żona Kazimierza
ur. 1836
rodzice: Olender Szczepan i Turczyńska Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Michał i Baj Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 47 w Trościańcu
w roku 1863 w wieku 27 lat jako panna wyszła za wdowca Kazimierza Kwiatka z Białogłów, nr domu 60
po ślubie zamieszkała w Białogłowach
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Kwiatek, pod numerem domu 60
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Kwiatka, pod numerem domu 60

Olender Katarzyna, po mężu Łaciak (Łaciak Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jakuba
ur. 1837
rodzice: Olender Wawrzyniec i Drozd Katarzyna
(w r. 1859 nazwisko panieńskie matki zapisano jako Zarwańska, a w r. 1864 jako Półtorak)
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Bilecka Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 113
w roku 1856 w wieku 19 lat (w księdze ślubów wiek błędnie 16 lat) jako panna wyszła za Jakuba Łaciaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 56
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Łaciaka - pod numerem domu 56
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Julianny Łaciak - pod numerem domu 56
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Łaciaka - pod numerem domu 56
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Łaciaka - pod numerem domu 56
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Józefa i Grzegorza Łaciaków - pod numerem domu 56
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Łaciaka - pod numerem domu 56
w roku 1885 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 56

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1844
rodzice: Olender Jakub i Wojtyna Katarzyna
rodzice chrzestni: Olender Adam i Czaharyn Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 88

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1845
rodzice: Olender Bartłomiej i Wojtyna Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Kacper i Drozd Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 49

Olender Katarzyna, po mężu Kieryluk / Kiryluk (Kieryluk Katarzyna) (Kiryluk Katarzyna)
RATYSZCZE

żona Gabriela vel Daniela Kieryluka / Kiryluka
ur. ok. 1853, zm. 1877 w wieku 24 lat
rodzice: Olender Andrzej i Markwat / Markwart Maria
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Kieryluka, pod numerem domu 37
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Kiryluk, pod numerem domu 37
w roku 1877 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 37

Olender Katarzyna, po mężu Kowal (Kowal Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Teodora
ur. 1861
rodzice: Olender Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Antoni i Płoszaj Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu nie podany
w roku 1877 mieszkała w domu nr 91, w wieku 16 lat jako panna wyszła za Teodora Kowala z Hnidawy, nr domu 24
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Kowala, pod numerem domu 91

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1867
rodzice: Olender Marcin i Świadkiewicz Anna
rodzice chrzestni: Olender Wojciech i Świadkiewicz Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 115

Olender Katarzyna, po mężu Dzik (Dzik Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Józefa
ur. ok. 1871
rodzice: Olender Wojciech i Dajczak Teresa
w roku 1891 mieszkała w domu nr 133, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Józefa Dzika z domu nr 159

Olender Katarzyna
RATYSZCZE

ur. i zm. 1873 w wieku 5 tygodni
rodzice: Olender Jan i Jednorowicz Anna
rodzice chrzestni: Ferenc Michał i Darmopuk Pelagia
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 42

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1881
rodzice: Olender Tomasz i Bil Helena
rodzice chrzestni: Worobiec Jan i Półtorak Anna, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. D. Eliasiewicz (pełne imię NN), administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkała w domu nr 18

Olender Katarzyna
RATYSZCZE

ur. 1882, zm. 1883 w wieku 3 tygodnie
rodzice: Olender Paweł i Krupnicka Wiktoria
rodzice chrzestni: Olender Józef i Majkut Maria
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 15

Olender Katarzyna
HNIDAWA

ur. 1884, zm. 1886 w wieku 1 lat i 5 mies.
rodzice: Olender Antoni i Stolarz Paraskewia
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
numer domu 23

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1888, zm. 1889 w wieku 1 rok
rodzice: Olender Tomasz i Bil Helena
rodzice chrzestni: Bil Antoni i Czaharyn Anna, żona Mikołaja
zapisana przyczyna zgonu: gorączka (lub: febra)
mieszkała w domu nr 18

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1890
rodzice: Olender Marcin i Półtorak Anna
rodzice chrzestni: Krówka Wincenty i Żuk Katarzyna, żona Michała
mieszkała w domu nr 228

Olender Katarzyna
RATYSZCZE

ur. 1891
rodzice: Olender Aleksy i Krupnicka Wiktoria
rodzice chrzestni: Kruczek Filip i Kłos Agata
numer domu 15

Olender Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1892, zm. 1893 w wieku 6 miesięcy
wg księgi chrztów rodzice: Olender Maciej i Dajczak Teresa
wg księgi zgonów rodzice: Olender Mateusz i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Płoszaj Franciszek i Żytyńska Maria, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Środoń, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 114
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
w księdze zgonów pod numerem domu 213

Olender Katarzyna
RENIÓW

ur. 1894, zm. 1895
rodzice: Olender Maciej i Kociubińska Zofia
rodzice chrzestni: Kaszuba Eliasz i Szklanny Paulina
numer domu 76

Olender Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1846, żył 5 dni
rodzice: Olender Wojciech i Dibosz Maria
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisano jako Dobosz, a w księdze zgonów jako Wojtyna)
rodzice chrzestni: Bil Jan i Półtorak Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 47

Olender Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Drozd
ur. 1861
rodzice: Olender Adam i Gładysz Zofia
rodzice chrzestni: Trymbulak Marcin i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 66
w czasie ślubu c.k. żołnierz
w roku 1885 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marią Drozd z domu nr 85
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 75

Olender Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Olender Józef i Nyszta Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Szczepan i Dajczak Katarzyna, żona Wojciecha
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 55

Olender Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1881
rodzice: Olender Marcin i Sąsiadek Zofia
rodzice chrzestni: Olender Józef i Olender Maria, żona Macieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 107

Olender Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1881
rodzice: Olender Józef i Naróg Zofia
rodzice chrzestni: Strąg Wojciech i Olender Maria, żona Marcina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 240

Olender Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1882 w wieku 10 dni
rodzice: Olender Bartłomiej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Strąg Wojciech i Wojtyna Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. D. Eliasiewicz (pełne imię NN), administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 233

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Teresy z domu Dajczak
ur. ok. 1799, zm. 1879 w wieku 80 lat
rodzice: Olender Tomasz i Anna
(przy chrzcie syna Józefa w r. 1836 zapisany pod imieniem Mateusz)
w roku 1824 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Ewy Olender - pod numerem domu 99
w roku 1827 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Olendra - pod numerem domu 43
w roku 1830 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Macieja Olendra - pod numerem domu 43
w roku 1833 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Olender - pod numerem domu 43
w roku 1836 (jako Mateusz Olender) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Olendra - pod numerem domu 67
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kacpra Olendra - pod numerem domu 99
w roku 1843 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 99
w roku 1852 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Mikołaja z Agnieszką Półtorak
w roku 1852 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Szymonem Bilem
w roku 1861 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Anny z Kazimierzem Drozdem
w roku 1879 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: ze starości, numer domu 99

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Anny z domu Dajczak
brak danych o rodzicach
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 52
(nie wiemy do końca, czy to nie jest błąd i ta osoba nie jest tożsama z Maciejem Dajczakiem j.w., mężem Teresy z domu Dajczak)

Olender Maciej
RATYSZCZE

brak informacji o rodzicach
mąż Teresy z domu Kłos
w roku 1830 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 15

Olender Maciej
RATYSZCZE

ur. ok. 1801, zm. 1831 w wieku 30 lat
kawaler
rodzice: Olender Józef i Jadwiga
zapisana przyczyna zgonu: biegunka / czerwonka
numer domu 15

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Katarzyny z domu Dajczak
brak danych o rodzicach
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Olendra - pod numerem domu 99

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marii (Marianny) z domu Koryszko
wg księgi ślubów: ur. ok. 1802
wg księgi zgonów: ur. ok. 1804, zm. 1881 w wieku 77 i pół roku
wg danych z księgi ślubów: rodzice: Olender Wawrzyniec i Wojtyna Marianna
wg danych z 1830: rodzice: Olender Wawrzyniec i Helena
w roku 1825 w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Koryszko, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 67
w roku 1828 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Olender - pod numerem domu 107
w roku 1830 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Olendra - pod numerem domu 67
w roku 1832 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 76
w roku 1838 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Olendra - pod numerem domu 67
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Olendra - pod numerem domu 67
w roku 1843 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 77
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Bartłomieja Olendra - pod numerem domu 67
w roku 1881 zmarł (już jako wdowiec po Marii Koryszko), zapisana przyczyna zgonu: ze starości, numer domu 231
[Uwaga: przy tej osobie i jego żonie niejasny zapis z 1828 r. Na końcu jednej strony i początku kolejnej są dwa chrzty dzieci. Najpierw (koniec strony) urodzona "8 Majus" i ochrzczona tego samego dnia Katarzyna, córka Macieja Olendra i Marianny córki Marcina Koryszko, numer domu 107. Na następnej stronie - z datą "9 Martius" (więc dwa miesiące wcześniej!) urodziny i chrzest jakiegoś Grzegorza Olendra, syna Macieja Olendra i Anny córki Marcina Koryszko, numer domu 114. Podobieństwo danych rodziców, lecz drugi wpis wygląda na błędny. Ta Katarzyna istniała na pewno, w r. 1831 jest zapis o jej zgonie. Natomiast imię Grzegorz w XIX wieku w rodzie Olendrów w ogóle nie występuje. Może to być dziecko z jakiegoś innego rodu, z błędnie przepisanymi danymi rodziców. Dlatego nie wpisujemy Grzegorza ur. 1828 jako potomka tej pary.]

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Kuzik
brak informacji o rodzicach
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 67
(być może osoba j.w. i jakieś przekłamania z nazwiskiem panieńskim żony?)

Olender Maciej / Mateusz
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marii z domu Wojtyna
wg księgi ślubów: ur. ok. 1813
wg księgi zgonów: ur. ok. 1803, zm. 1854 w wieku 51 lat
rodzice: Olender Tomasz i Anna
(w księdze ślubów jako Maciej, ale przy chrztach niektórych dzieci jego imię zapisywano jak Mateusz; w r. 1850 nazwisko panieńskie żony zapisane błędnie jako Kalinowska)
w roku 1834 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Marią Wojtyna, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 88
w roku 1836 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Olender - pod numerem domu 88
w roku 1837 (pod imieniem Mateusz) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Olendra - pod numerem domu 88
w roku 1842 (pod imieniem Mateusz) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 88
w roku 1845 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Olender - pod numerem domu 105
w roku 1850 (pod imieniem Mateusz) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Pawła Olendra - pod numerem domu 105
w roku 1854 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 105

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1818, zm. 1819 w wieku 3/4 roku
syn Tomasza Olendra
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 113

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1824
rodzice: Olender Andrzej i Mackiewicz Maria
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Sąsiadkowa Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 49

Olender Maciej
RENIÓW

ur. 1833
rodzice: Olender Jan i Litwin Rozalia
rodzice chrzestni: Krupnicki Jan i Ferenc Katarzyna
numer domu 27

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI / BIAŁOGŁOWY

mąż Anny z domu Rusinowskiej
ur. 1837 Trościaniec Wielki
rodzice: Olender Franciszek i Półtorak Anna
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Półtorak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 122 w Trościańcu
przed rokiem 1872 poślubił Annę Rusinowską i zamieszkał w Białogłowach
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 117
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Olender, pod numerem domu 117
w roku 1882 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Ewy z Wojciechem Dajczakiem z Reniowa
w roku 1889 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Janem Sikorą

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1839, żył 3 dni
rodzice: Olender Wojciech i Żuk Maria
rodzice chrzestni: Żuk Paweł i Dajczak Petronela
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 28

Olender Maciej
RENIÓW

1) mąż Pelagii z domu Michalczyszyn
2) mąż Zofii z domu Kociubińskiej
ur. 1839
rodzice: Olender Bazyli i Brzezowa / Brzezowska / Berezowska Teresa (różne wersje zapisu nazwiska panieńskiego matki)
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 41
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Olendra, pod numerem domu 41
w roku 1881 mieszkał w domu nr 76, w wieku 42 lat i 2 miesiące jako wdowiec po Pelagii z domu Michalczyszyn ożenił się z Zofią Kociubińską z domu nr 36 w Reniowie
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Olender, pod numerem domu 76
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wincentego Olendra, pod numerem domu 76
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 76
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Olendra, pod numerem domu 76
w roku 1894 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 76

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Strąg
ur. 1844
rodzice: Olender Adam i Gładysz Zofia
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 66
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendera, pod numerem domu 76
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Olendera, pod numerem domu 66
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 66
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Adama Olendera, pod numerem domu 66
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 66
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Olender, pod numerem domu 204
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Olender, pod numerem domu 264

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii (Marianny) z domu Półtorak
ur. 1845
rodzice: Olender Wojciech i Dzik Maria
rodzice chrzestni: Sikora Andrzej i Sąsiadek Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 114
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender - pod numerem domu 113
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra - pod numerem domu 113
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra - pod numerem domu 113
w 1888 roku jako ojciec wyraził zgodę na ślub małoletniej córki Anny z Jakubem Kusiakiem

Olender Maciej Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1849
rodzice: Olender Augustyn i Żytyńska Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Marcin i Półtorak Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 91

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Teresy z domu Dajczak
ur. 1859
rodzice: Olender Michał i Wojtyna Tekla
rodzice chrzestni: Wojtyna Tomasz i Trymbulak Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 132
w roku 1881 w wieku 22 lat i 8 mies. jako kawaler ożenił się z Teresą Dajczak z domu nr 110
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 213
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 213
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 132
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 114

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875, zm. 1888 w wieku 13 lat
rodzice: Olender Wojciech i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Sąsiadek Maria, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
mieszkał w domu nr 133

Olender Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1876
rodzice: Olender Józef i Nyszta Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Szczepan i Olender Agnieszka, żona Tomasza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 55

Olender Magdalena po mężu Jakimczuk (Jakimczuk Magdalena)
RATYSZCZE

żona Ostapa
ur. ok. 1800
rodzice: Olender Antoni i Krichowa Regina
w roku 1824, w wieku 24 lat jako panna wyszła za Ostapa Jakimczuka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 36 w Ratyszczu

Olender Magdalena
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1802, zm. 1824 w wieku 22 lat
rodzice: Olender Sebastian i Kusiak Marianna
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 81

Olender Magdalena
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1830
rodzice: Olender Andrzej i Naróg Małgorzata
rodzice chrzestni: Winnicki Mikołaj i Narogowa Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 47

Olender Magdalena
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1864
rodzice: Olender Wojciech i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Wojtyna Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 133

Olender Małgorzata
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1858, zm. 1859 w wieku 1 rok i 9 miesięcy
rodzice: Olender Paweł i Dynysiewicz Julianna
rodzice chrzestni: Buczny Piotr i Półtorak Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 18

Olender Marcin
RATYSZCZE

mąż Marianny z domu Romanowicz
ur. ok. 1793, zm. 1822 w wieku 29 lat
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 20

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1815, zm. 1831 w wieku 16 lat
rodzice: Olender Maciej i Maria
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
numer domu 67

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1830
rodzice: Olender Maciej i Koryszko Maria
rodzice chrzestni: Koryszko Jan i Koryszko Małgorzata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 67

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI / BIAŁOKIERNICA

mąż Anny z domu Świadkiewicz
ur. 1833 w Trościańcu Wielkim
rodzice: Olender Adam i Gładysz Zofia
(w r. 1874 nazwisko panieńskie matki zapisano błędnie jako Buczny)
rodzice chrzestni: Olejnik Jan i Dajczakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 66
w roku 1853 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Anną Świadkiewicz z domu nr 115
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Olender - pod numerem domu 115
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Olendra - pod numerem domu 115
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 115
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Olender - pod numerem domu 115
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Olender - pod numerem domu 115
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Olendra - pod numerem domu 115
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Olendra - pod numerem domu 115
w roku 1882 mieszkał w już Białokiernicy, jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Zofii z Grzegorzem Daszkiewiczem

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Naróg
ur. 1840
rodzice: Olender Maciej i Koryszko Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Koryszkowa Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 67
w czasie ślubu żołnierz c.k. pułku hrabiego Gondrecourt
w roku 1867 mieszkał w domu nr 87, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marią Naróg z domu nr 72
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Olendra, pod numerem domu 68
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Olender, pod numerem domu 67
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Olender, pod numerem domu 67
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 67
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Olender, pod numerem domu 67
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Olender, pod numerem domu 67
w 1889 roku jako ojciec wyraził zgodę na ślub małoletniej córki Marii z Antonim Trymbulakiem

Olender Marcin
RATYSZCZE

ur. i zm. 1840, żył 4 dni
rodzice: Olender Marcin i Maria
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 26

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1841, zm. 1842 w wieku 3 miesiące
rodzice: Olender Wojciech i Żuk Maria
rodzice chrzestni: Olejnik Daniel i Dajczak Petronela
sakramentu chrztu udzielił: ks. Grzegorz Strzelbicki, proboszcz grecko-katolicki w Białogłowach
w księdze chrztów numer domu 29
zapisana przyczyna zgonu: astma
w księdze zgonów numer domu 28

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
1) mąż Zofii z domu Sąsiadek
2) mąż Anny z domu Półtorak
ur. 1843
rodzice: Olender Sebastian i Turczyńska Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Tomasz i Świadkiewicz Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Franciszek Moechel, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 28
w roku 1865 mieszkał w domu nr 28, w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Zofią Sąsiadek z domu nr 107
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 108
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Olender, numer domu nie podany
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Olender, pod numerem domu 107
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 117
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Kazimierza Olendra, pod numerem domu 107
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 228
w roku 1887 jako ojciec wyraził zgodę na ślub małoletniej córki Karoliny z Józefem Dajczakiem
w roku 1888 wymieniony jako mąż zmarłej Zofii z domu Sąsiadek, pod numerem domu 127
w tym samym roku 1888 jako ojciec wyraził zgodę na ślub małoletniej córki Anny z Janem Płoszaj
w tym samym roku 1888 wymieniony pod numerem domu 228, w wieku 45 lat jako wdowiec po Zofii Sąsiadek ożenił się z Anną Półtorak z domu nr 62?
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 228

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Katarzyny z domu Jasny / Jaśnij (różne wersje zapisu nazwiska panieńskiego żony)
ur. 1845, zm. 1877 w wieku 31 lat
rodzice: Olender Wawrzyniec i Dajczak Anna
(w r. 1875 nazwisko panieńskie matki zapisane błednie jako Bujar)
rodzice chrzestni: Dajczak Bartłomiej i Olender Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 114
w czasie ślubu i zgonu c.k. żołnierz pułku księcia Montenouvo (oryg. "c.r. miles praesidiarius de legione Principis Montenuovo")
w roku 1873 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Jasny z domu nr 100
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Olendra - pod numerem domu 114
w roku 1877 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 114

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1852
matka: Żuk Maria, po mężu Olender, wdowa po Wojciechu Olendrze
rodzice chrzestni: Bil Wawrzyniec i Żuk Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 28

Olender Marcin
HARBUZÓW
mąż Marii z domu Kozak
w roku 1895 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Zofii z Michałem Dmytrów

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1873 w wieku 1 tydzień
jeden z bliźniąt
rodzice: Olender Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni bliźniąt: Żytyński Jakub i Szklanny Marta
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Łukasik, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkał w domu nr 91

Olender Marcin (I)
RENIÓW

ur. i zm. 1875, żył 6 dni
rodzice: Olender Jan i Worobiec Anna, grekokatoliczka
rodzice chrzestni: Krawczuk Mikołaj i Krąp Agnieszka, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 67

Olender Marcin (II)
RENIÓW

ur. i zm. 1880, żył 1 tydzień
rodzice: Olender Jan i Worobiec Anna
rodzice chrzestni: Nazarczuk Grzegorz i Krąp Agnieszka, żona Jana
w księdze chrztów numer domu 77
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
w księdze zgonów numer domu 76

Olender Marcin
HNIDAWA

ur. 1881
rodzice: Olender Antoni i Rzeźnik Paraskewa
rodzice chrzestni: Owsiak Mikołaj i Milewicz Katarzyna, żona Andrzeja
numer domu 23

Olender Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1890
jeden z bliźniąt - z bratem Janem
rodzice: Olender Bartłomiej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Sikora Łukasz i Dajczak Anna, żona Józefa
mieszkał w domu nr 231
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.