Otwarcie czytelni ludowej w Białogłowach 1903
Dodane przez Remek dnia Listopad 11 2011 18:59:12
Dwa materiały z "Przyjaciela Ludu" z 1903 r. Autor pierwszej relacji - J. R. - to zapewne ktoś z rodu Rusinowskich. Imię Jan lub Józef.[źródło: Przyjaciel Ludu. Organ stronnictwa ludowego. Rok XV. Nr 9. Dnia 1. marca 1903. Zachowano oryginalną pisownię.]


Z Białogłów (pow. Złoczów).

Trzydzieści kilka lat żyję już na tym bożym świecie, a mało co wiedziałem o narodzie naszym, dopiero gazetce Przyjacielowi Ludu zawdzięczam, że mi się rozjaśniło w głowie i wiem, żem Polakiem. Jest nas tu Polaków 50 numerów, większa część tej liczby to bardzo biedni ludzie, ale trzymamy się wszyscy kupy i co można robimy. W tym miesiącu otworzymy u nas czytelnię ludową na którą składamy się udziałami, a także myślimy, jakby tu wybudować bodaj jaką małą kapliczkę, bo do kościoła mamy 5 kilometrów, wiec dla starych i słabych jest zadaleko chodzić. Cóż, kiedy nie mamy na to potrzebnych pieniędzy, bo ludność sama uboga, a skąd inąd pomoc nie nadchodzi. A kapliczki trzebaby koniecznie, bo jak teraz, to jesteśmy komornem w ruskiej cerkwi i nie wszyscy mogą do kościoła o 5 kilometrów chodzić.

J. R.

(Od Redakcji: Radzimy się zwrócić z prośba do JE. ks. arcybiskupa Bilczewskiego we Lwowie).
[źródło: Przyjaciel Ludu. Organ stronnictwa ludowego. Rok XV. Nr 11. Dnia 15. marca 1903. Zachowano oryginalną pisownię.]


Z Białogłów (pow. Złoczów).

Donosiliśmy już, że we wsi naszej otwieramy czytelnię. Otóż stało się to już w dniu 2. marca br. bardzo uroczyście. Dom Czytelni był wypełniony po brzegi, przyszły także kobiety. Ksiądz proboszcz z Załoziec przemówił pierwszy o oświacie, o zgodzie i jedności, o Ojczyźnie naszej w kajdanach, poczem z wpisanych 26 członków wybrano Zarząd czytelni i na zakończenie odśpiewano patrjotyczne pieśni.

Bibljoteczka mieści się w domu Franciszka Półtoraka i liczy 80 książek, przysłanych ze Lwowa przez Towarzystwo "Oświaty Ludowej", do którego na ten cel myśmy znowu odesłali 27 kor. zebranych w okolicy na rzecz czytelni.

Czytelnię powitaliśmy z wielką radością i mamy nadzieje, że wszyscy tutejsi Polacy z niej korzystać będą.