Posiadacze gruntów w metrykach franciszkańskich - cz.1
Dodane przez Remek dnia Wrzesień 19 2011 21:28:35
Niniejsz± listę sporz±dzili¶my z tzw. metryk franciszkańskich, czyli drugiego katastru gruntowego Galicji. Te olejowskie nosiły daty 1820-1821, czyli w tych wła¶nie latach je sporz±dzono.

W przyszło¶ci opublikujemy dokładniejsze wykazy wszystkich olejowskich działek z metryk józefińskich i franciszkańskich. Z przeliczeniem archaicznych miar (s±żnie) na współczesne. Na razie zamieszczamy skrócon± kwerendę, z oryginalnymi numerami porz±dkowymi z metryk franciszkańskich.

W przypadku imion i nazwisk mieli¶my do czynienia z różnymi wersjami ich pisowni. Nazwiska dopiero się formowały i nie wszystkie miały już ustalon± pisownię. Większo¶ć z tych ludzi nie posiadała zreszt± własnych dokumentów. Imiona niektórych gospodarzy zapisano w wersji zdrobniałej, tak jak ich używano na codzień. Zachowujemy to wszystko w oryginale, przy czym wersje rzadziej występuj±ce w Ľródle umie¶cili¶my w nawiasach.

Metryki franciszkańskie powstały ponad 30 lat po józefińskich. Służyły jako uaktualnienie stanu faktycznego, a także poprawienie błędów poprzednich spisów. Dla nas s± szczególnie cenne także ze względu na różne dopiski. W tych uwagach można znaleĽć informacje o współwła¶cicielach pól, czego nie było przy metrykach józefińskich. Gdzieniegdzie również informacje przydatne genealogiczne - np. o rodzaju pokrewieństwa między współwła¶cicielami ("Używa wspólnie brat tegoż Juzko", "Te pole używa wspólnie i syn jego Iwan" itp.).

Stara i nowa numeracja działek jest bardzo przydatna. Można sobie porównać z opublikowanymi na naszej stronie w innych artykułach metrykami józefińskimi. Zobaczyć, jak zmieniły się dane wła¶cicieli - gdy czasem pola przechodziły do innych rodów.

Ciekawa jest sprawa numeracji domów. Czę¶ć się pokrywa z metrykami józefińskimi, a czę¶ć nie. Na przykład dwór olejowski w metrykach józefińskich nosi numer 91, a w metrykach franciszkańskich - 84. A numer działki jest wci±ż ten sam. Podobnie "wędrowały" w numeracji niektóre inne domy. Prawdopodobnie wi±zało się to z likwidacj± niektórych chałup - wypadło z listy trochę numerów domów, więc na pocz±tku XIX wieku doszło do jakie¶ zmiany numeracji. Ponieważ jednak działki siedliskowe się nie przemieszczały, porównuj±c ich numery w obu metrykach, można ustalić stan faktyczny, czyli jak się zmienił (lub nie zmienił) numer chałupy, i kto tam poprzednio mieszkał.

Tu jeszcze dochodzi sprawa ksi±g ko¶cielnych, a raczej kolejny "galimatias". Ko¶ciół miał swoj± własn± numerację - w której dwór olejowski miał zawsze numer 1. Więc wszystko powinno być zupełnie inaczej. Ale - jakim¶ cudem - czę¶ć numeracji jednak się pokrywa z cesarsko-królewsk± z metryk. Np. domy 67 i 111 rodziny Drozdowskich, czy dom 52 Krzywych. Raczej już tego "węzła gordyjskiego" nie rozsupłamy, jednak temat numeracji olejowskich domów jest bardzo ciekawy i na pewno po¶więcimy mu niebawem osobny artykuł.

Wielkie podziękowania dla naszych Dobrodziejów i Przyjaciół projektu "Olejów na Podolu", od których otrzymali¶my kopie tych archiwaliów.

Z powodów technicznych (ograniczenia oprogramowania naszej strony) musieli¶my podzielić cały materiał na trzy artykuły.
Posiadacze olejowskich gruntów w metrykach franciszkańskich - cz.1
Własno¶ć pańska, własno¶ć cerkiewna, gospodarze - nazwiska od Bednarzów do Kosiński


Czę¶ć druga z nazwiskami od Kowalów do Procyk jest tutaj

Czę¶ć trzecia z nazwiskami od Radom do Zwarycz jest tutajWŁASNO¦Ć DWORSKA - HRABIÓW STARZEŃSKICH:

pod numerem domu 84:
- dworska rezydencja - stary nr: 2 / nowy nr: 2 - Niwa 01 - Ogrody
- dominikalna fabryka - stary nr: 96 / nowy nr: 102 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski młyn - stary nr: 120 / nowy nr: 126 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 3 / nowy nr: 3 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 4 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 5 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 6 / nowy nr: 6 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 7 / nowy nr: 7 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 9 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 49 / nowy nr: 54 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 50 / nowy nr: 55 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 86 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 82 / nowy nr: 87 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 83 / nowy nr: 88 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 84 / nowy nr: 89 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 91 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 94 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 90 / nowy nr: 95 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 96 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 92 / nowy nr: 97 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 97 / nowy nr: 103 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 104 / nowy nr: 110 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 106 / nowy nr: 112 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 107 / nowy nr: 113 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 108 / nowy nr: 114 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 109 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 115 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 110 / nowy nr: 116 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 113 / nowy nr: 119 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 1462 / nowy nr: 1515 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- dworski ogród - stary nr: 1633 / nowy nr: 1687 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- dworskie pole - stary nr: brak / nowy nr: 511 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- dworskie pole - stary nr: brak / nowy nr: 586 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- dworskie pole - stary nr: 632 / nowy nr: 668 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- dworskie pole - stary nr: 633 / nowy nr: 668 1/2 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- dworskie pole - stary nr: 634 / nowy nr: 669 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- dworskie pole - stary nr: 635 / nowy nr: 670 - Niwa 10 - Od Serwirowskiej granicy między Bzowickiemi polami
- dworskie pole - stary nr: 636 / nowy nr: 671 - Niwa 10 - Od Serwirowskiej granicy między Bzowickiemi polami
- dworskie pole - stary nr: 868 / nowy nr: 905 - Niwa 18 - Koło Folwarku Halczyna Dolina
- dworskie pole Za Rop± - stary nr: 1415 / nowy nr: 1468 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- dworskie pole - stary nr: 1428 / nowy nr: 1481 - Niwa 42 - Od Łopuszan
- dworskie pole - stary nr: 1547 / nowy nr: 1600 - Niwa 44 - Od Krzyża Harbuzowskiego
- dworskie pole - stary nr: 1548 / nowy nr: 1601 - Niwa 45 - Pod Kowalow± Dębin±
- dworskie pole - stary nr: 1626 / nowy nr: 1680 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- dworskie pole - stary nr: 1628 / nowy nr: 1682 - Niwa 48 - Na Bębnie
- dworskie pole - stary nr: 1644 / nowy nr: 1698 - Niwa 50 - Na Sklepach
- dworskie pole - stary nr: 1423 / nowy nr: 1476 - Niwa 41 - Pod Toustym
- dworskie pole - stary nr: brak / nowy nr: 1603 - Niwa 46 - Kowalowa Dębina
- dworskie pole - stary nr: brak / nowy nr: 1684 - Niwa 48 - Na Bębnie
- dworski las dębowy - stary nr: 1352 / nowy nr: 1404 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski
- dworski las dębowy - stary nr: 1631 / nowy nr: 1685 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- dworski las Temne zwany - stary nr: 288 / nowy nr: 307 - Niwa 02 - Zamczysko
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 386 / nowy nr: 416 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 387 / nowy nr: 417 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 1180 / nowy nr: 1232 - Niwa 33 - Tyszkowszczyzna
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: brak / nowy nr: 414 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: brak / nowy nr: 415 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 388 / nowy nr: 418 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 389 / nowy nr: 419 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 390 / nowy nr: 420 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 1418 / nowy nr: 1471 - Niwa 40 - Na Toustym
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 1429 / nowy nr: 1482 - Niwa 42 - Od Łopuszan
- dworski staw - stary nr: 121 / nowy nr: 127 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski stawek - stary nr: brak / nowy nr: 48 - Niwa 01 - Ogrody
- dworska wierzchowina czyli błoto - stary nr: 122 / nowy nr: 128 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 82:
- dworska karczma - stary nr: brak / nowy nr: 25 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 85:
- dworski browar - stary nr: 85 / nowy nr: 90 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 75:
- dworski folwark - stary nr: 11 / nowy nr: 11 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski folwark - stary nr: 12 / nowy nr: 12 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski folwark - stary nr: 13 / nowy nr: 13 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 10 / nowy nr: 10 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 102:
- dworski folwark Halczyna Dolina - stary nr: 869 / nowy nr: 906 - Niwa 18 - Koło Folwarku Halczyna Dolina
- dworski ogród Halczyna Dolina - stary nr: 870 / nowy nr: 907 - Niwa 18 - Koło Folwarku Halczyna Dolina
- dworskie pole - stary nr: 871 / nowy nr: 908 - Niwa 19 - Za Dębem
- dworskie pole - stary nr: 880 / nowy nr: 917 - Niwa 22 - Pod Opryszkow± Dolin±
- dworskie pole - stary nr: 881 / nowy nr: 918 - Niwa 23 - W Tarniku
- dworskie pole - stary nr: 946 / nowy nr: 985 - Niwa 26 - Klin
- dworskie pole - stary nr: 947 / nowy nr: 986 - Niwa 26 - Krypin
- dworskie pole - stary nr: 882 / nowy nr: 919 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 877 / nowy nr: 914 - Niwa 21 - W Opryszkowej Dolinie

pod numerem domu 94:
- dworska chałupa - stary nr: 1634 / nowy nr: 1688 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- dworski ogród - stary nr: 1635 / nowy nr: 1689 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- dworski sadek - stary nr: 1636 / nowy nr: 1690 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana

pod numerem domu 96:
- dworska chałupa - stary nr: 1419 / nowy nr: 1472 - Niwa 40 - Na Toustym
- dworski ogród - stary nr: 1420 / nowy nr: 1473 - Niwa 40 - Na Toustym
- dworski ogród - stary nr: 1421 / nowy nr: 1474 - Niwa 40 - Na Toustym
- dworski sadek - stary nr: 1422 / nowy nr: 1475 - Niwa 40 - Na Toustym

pod numerem domu 97:
- dworska chałupa - stary nr: 1353 / nowy nr: 1405 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski
- dworski ogród - stary nr: 1354 / nowy nr: 1406 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski
- dworski sad - stary nr: 1355 / nowy nr: 1407 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski
- dworska sianożęć w Krzakach - stary nr: 1356 / nowy nr: 1408 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski

pod numerem domu 100:
- dworska chałupa przy pasiece - stary nr: 878 / nowy nr: 915 - Niwa 21 - W Opryszkowej Dolinie
- dworski ogród przyległy - stary nr: 879 / nowy nr: 916 - Niwa 21 - W Opryszkowej Dolinie

pod numerem domu 101:
- dworska chałupa - stary nr: 872 / nowy nr: 909 - Niwa 19 - Za Dębem
- dworski ogród - stary nr: 873 / nowy nr: 910 - Niwa 19 - Za Dębem
- dworski sad - stary nr: 874 / nowy nr: 911 - Niwa 19 - Za Dębem

pod numerem domu 113:
- dominikalna chałupa - stary nr: 101 / nowy nr: 107 - Niwa 01 - Ogrody
- dominikalny ogród - stary nr: 102 / nowy nr: 108 - Niwa 01 - Ogrody

bez numeru domu:
- dworska góra Nowy Gaj, krzaki i chrusta Białokiernickie - stary nr: 1178 1/2 / nowy nr: 1230 - Niwa 32 - Chimierzówka
- dworska sianożęć (ł±ka) - stary nr: 875 / nowy nr: 912 - Niwa 20 - Na Halczynej Dolinie
- dworska sianożęć Klin - stary nr: 876 / nowy nr: 913 - Niwa 20 - Na Halczynej Dolinie

WŁASNO¦Ć OLEJOWSKIEJ CERKWI GRECKO-KATOLICKIEJ:

pod numerem domu 66:
księdza parocha
- dom - stary nr: 57 / nowy nr: 61 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 58 / nowy nr: 62 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród drugi - stary nr: 59 / nowy nr: 63 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród trzeci - stary nr: 60 / nowy nr: 64 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród czwarty - stary nr: 61 / nowy nr: 65 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 417 / nowy nr: 449 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 514 / nowy nr: 549 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 572 / nowy nr: 608 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 923 / nowy nr: 962 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1023 / nowy nr: 1062 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1084 / nowy nr: 1124 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1114 / nowy nr: 1154 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1261 / nowy nr: 1313 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1339 / nowy nr: 1391 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1377 / nowy nr: 1429 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1432 / nowy nr: 1485 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1468 / nowy nr: 1521 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1546 / nowy nr: 1599 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1614 / nowy nr: 1668 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- sianożęć (ł±ka) - stary nr: 922 / nowy nr: 961 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- sianożęć (ł±ka) - stary nr: 1427 / nowy nr: 1480 - Niwa 41 - Pod Toustym

pod numerem domu 80:
- szkoła parafialna - stary nr: 87 / nowy nr: 92 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród przy szkole parafialnej - stary nr: 88 / nowy nr: 93 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 92:
- ks. parocha chałupa - stary nr: 1640 / nowy nr: 1694 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- ks. parocha sad - stary nr: 1641 / nowy nr: 1695 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana

bez numeru domu:
- cmentarz przy cerkwi - stary nr: 95 / nowy nr: 101 - Niwa 01 - Ogrody
- cmentarz przy cerkwi - stary nr: 145 / nowy nr: 150 - Niwa 01 - Ogrody "Mierzony trzyma 22 s±żni długo¶ci i 16 szeroko¶ci"
- sad cerkiewny - stary nr: 295 / nowy nr: 315 - Niwa 03 - Sady na Górze

GOSPODARZE:

Bednarzów Oleksa z domu nr 76:
- ogród - stary nr: 68 / nowy nr: 72 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 938 / nowy nr: 977 - Niwa 25 - Na Diduchowym

Bielec Krzy¶ko z domu nr 95:
- dom - stary nr: 1637 / nowy nr: 1691 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- ogród - stary nr: 1638 / nowy nr: 1692 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- sad - stary nr: 1639 / nowy nr: 1693 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana

Bielec Mikoła z domu nr 59:
- dom - stary nr: 23 / nowy nr: 23 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 24 / nowy nr: 24 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 414 / nowy nr: 446 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 520 / nowy nr: 555 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 594 / nowy nr: 630 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 682 / nowy nr: 717 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 760 / nowy nr: 796 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 859 / nowy nr: 896 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 901 / nowy nr: 940 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 954 / nowy nr: 993 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 1003 / nowy nr: 1042 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1085 / nowy nr: 1125 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1105 / nowy nr: 1145 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1266 / nowy nr: 1318 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1342 / nowy nr: 1394 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1393 / nowy nr: 1445 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1473 / nowy nr: 1526 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1484 / nowy nr: 1537 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1624 / nowy nr: 1678 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 396 / nowy nr: 427 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Bodak Iwan / Bolak Iwan z domu nr 98:
- dom - stary nr: 114 / nowy nr: 120 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 115 / nowy nr: 121 - Niwa 01 - Ogrody
- ł±ka - stary nr: 404 / nowy nr: 436 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Bojków Iwan z domu nr 31:
- pole - stary nr: 1181 / nowy nr: 1233 - Niwa 34 - Od Moniłówki po Kowalow± Brzezinę

Brzezicki Franko z domu nr 73:
- dom - stary nr: 78 / nowy nr: 83 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 79 / nowy nr: 84 - Niwa 01 - Ogrody

Brzezicki Marcin z domu nr 74:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 74 / nowy nr: 79 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 75 / nowy nr: 80 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 76 / nowy nr: 81 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 77 / nowy nr: 82 - Niwa 01 - Ogrody
we wspólnym użytkowaniu z Semko Dybaszem z domu nr 61:
- pole - stary nr: 426 / nowy nr: 458 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 567 / nowy nr: 603 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 610 / nowy nr: 646 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 753 / nowy nr: 789 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 774 / nowy nr: 810 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 1063 / nowy nr: 1103 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1183 / nowy nr: 1235 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1280 / nowy nr: 1332 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1562 / nowy nr: 1616 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- pole - stary nr: 1436 / nowy nr: 1489 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan

Buryj (Bury) Fedko z domu nr 23:
- dom - stary nr: 208 / nowy nr: 213 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 209 / nowy nr: 214 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 210 / nowy nr: 215 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 211 / nowy nr: 216 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 339 / nowy nr: 359 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 352 / nowy nr: 372 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 429 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- pole - stary nr: 442 / nowy nr: 474 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 555 / nowy nr: 592 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 623 / nowy nr: 659 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 640 / nowy nr: 675 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 738 / nowy nr: 773 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 813 / nowy nr: 850 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 977 / nowy nr: 1016 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 987 / nowy nr: 1026 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1035 / nowy nr: 1074 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1152 / nowy nr: 1192 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1207 / nowy nr: 1259 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1299 / nowy nr: 1351 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1527 / nowy nr: 1580 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1573 / nowy nr: 1627 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: brak / nowy nr: 428 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Buryj Daniło z domu nr 105:
- dom - stary nr: 125 / nowy nr: 131 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 126 / nowy nr: 131 - Niwa 01 - Ogrody

Chmiel Andruch z domu nr 103:
- dom - stary nr: 1463 / nowy nr: 1516 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- ogród - stary nr: 1464 / nowy nr: 1517 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1465 / nowy nr: 1518 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- ł±ka - stary nr: 1466 / nowy nr: 1519 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan

Chmiel Jacko z domu nr 36:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 138 / nowy nr: 144 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 139 / nowy nr: 145 - Niwa 01 - Ogrody
- ł±ka - stary nr: 1174 / nowy nr: 1225 - Niwa 32 - Chimierzówka
we wspólnym użytkowaniu ze Stefanem Wolaniukiem z domu nr 107:
- pole - stary nr: 329 / nowy nr: 349 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 451 / nowy nr: 483 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 661 / nowy nr: 696 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 728 / nowy nr: 763 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 779 / nowy nr: 815 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 821 / nowy nr: 858 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 942 / nowy nr: 981 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1044 / nowy nr: 1083 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1142 / nowy nr: 1182 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1310 / nowy nr: 1362 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1394 / nowy nr: 1446 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1582 / nowy nr: 1636 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 920 / nowy nr: 959 - Niwa 25 - Na Diduchowym

Cholewa Wicko z domu nr 143:
- zabudowania - stary nr: brak / nowy nr: 1212 - Niwa 32 - Nyczajówka
- ogród - stary nr: 41 / nowy nr: 45 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 1211 - Niwa 32 - Nyczajówka

Darmoroz (Darmoros) Jacko z domu nr 35:
- dom - stary nr: 140 / nowy nr: 146 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 142 / nowy nr: 147 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 143 / nowy nr: 148 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 144 / nowy nr: 149 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 304 / nowy nr: 324 - Niwa 03 - Sady na Górze
- pole - stary nr: 457 / nowy nr: 489 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 490 / nowy nr: 525 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 543 / nowy nr: 578 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 576 / nowy nr: 612 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 653 / nowy nr: 688 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 722 / nowy nr: 757 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 827 / nowy nr: 864 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 936 / nowy nr: 975 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1051 / nowy nr: 1090 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1136 / nowy nr: 1176 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1222 / nowy nr: 1274 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1314 / nowy nr: 1366 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1400 / nowy nr: 1453 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1512 / nowy nr: 1565 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1587 / nowy nr: 1641 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 399 / nowy nr: 431 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Darmoroz (Darmoros) Petro z domu nr 138:
samodzielnie:
- dom - stary nr: brak / nowy nr: 36 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 39 / nowy nr: 39 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 40 / nowy nr: 40 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 41 / nowy nr: 42 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 337 / nowy nr: 357 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 354 / nowy nr: 374 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 444 / nowy nr: 476 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 553 / nowy nr: 590 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 625 / nowy nr: 661 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 642 / nowy nr: 677 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 736 / nowy nr: 771 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 814 / nowy nr: 851 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 979 / nowy nr: 1018 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 989 / nowy nr: 1028 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1037 / nowy nr: 1076 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1150 / nowy nr: 1190 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1211 / nowy nr: 1263 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1279 / nowy nr: 1331 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1301 / nowy nr: 1353 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1525 / nowy nr: 1578 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1577 / nowy nr: 1631 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 1210 / nowy nr: 1262 - Niwa 35 - Na Berezowym
we wspólnym użytkowaniu z Fedko Dżur± z domu nr 25:
- ł±ka - stary nr: 1243 / nowy nr: 1295 - Niwa 35 - Na Berezowym

Darmoroz Stefan z domu nr 7:
- dom - stary nr: 279 / nowy nr: 298 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 280 / nowy nr: 299 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 511 / nowy nr: 546 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 595 / nowy nr: 631 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 854 / nowy nr: 891 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 906 / nowy nr: 945 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 926 / nowy nr: 965 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1021 / nowy nr: 1060 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1081 / nowy nr: 1121 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1106 / nowy nr: 1146 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 1199 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1186 / nowy nr: 1238 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1289 / nowy nr: 1341 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1541 / nowy nr: 1594 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1611 / nowy nr: 1665 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 918 / nowy nr: 957 - Niwa 25 - Na Diduchowym

Dmytrów Iwan z domu nr 17:
- dom - stary nr: 224 / nowy nr: 229 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 225 / nowy nr: 230 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 226 / nowy nr: 231 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 227 / nowy nr: 232 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 344 / nowy nr: 364 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 350 / nowy nr: 370 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 559 / nowy nr: 596 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 619 / nowy nr: 655 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 666 / nowy nr: 701 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 741 / nowy nr: 776 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 810 / nowy nr: 847 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 974 / nowy nr: 1013 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 985 / nowy nr: 1024 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1031 / nowy nr: 1070 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1156 / nowy nr: 1196 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1205 / nowy nr: 1257 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1296 / nowy nr: 1348 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1447 / nowy nr: 1500 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1530 / nowy nr: 1583 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1570 / nowy nr: 1624 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 1445 / nowy nr: 1498 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan

Dołhań Demko z domu nr 48:
- dom - stary nr: 167 / nowy nr: 172 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 168 / nowy nr: 173 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 319 / nowy nr: 339 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: 318 / nowy nr: 338 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: 320 / nowy nr: 340 - Niwa 03 - Sady na Górze
- pole - stary nr: 465 / nowy nr: 497 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 483 / nowy nr: 518 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 537 / nowy nr: 572 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 638 / nowy nr: 673 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 648 / nowy nr: 683 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 705 / nowy nr: 740 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 714 / nowy nr: 749 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 750 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 851 / nowy nr: 888 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 884 / nowy nr: 921 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1058 / nowy nr: 1098 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1127 / nowy nr: 1167 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1228 / nowy nr: 1280 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1321 / nowy nr: 1373 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1373 / nowy nr: 1425 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1409 / nowy nr: 1462 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1505 / nowy nr: 1558 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1596 / nowy nr: 1650 - Niwa 47 - Za Wergelasem

Dołhego Iwan z domu nr 20:
- dom - stary nr: 309 / nowy nr: 329 - Niwa 03 - Sady na Górze
- ogród - stary nr: 310 / nowy nr: 330 - Niwa 03 - Sady na Górze
- ogród - stary nr: 311 / nowy nr: 331 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: 312 / nowy nr: 332 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: brak / nowy nr: 385 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- sad - stary nr: brak / nowy nr: 386 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- pole - stary nr: 425 / nowy nr: 457 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 608 / nowy nr: 644 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 689 / nowy nr: 724 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 771 / nowy nr: 807 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 822 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 801 / nowy nr: 838 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 867 / nowy nr: 904 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 955 / nowy nr: 994 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 996 / nowy nr: 1035 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1093 / nowy nr: 1133 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1115 / nowy nr: 1155 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1273 / nowy nr: 1325 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1348 / nowy nr: 1400 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1357 / nowy nr: 1409 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1359 / nowy nr: 1411 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1476 / nowy nr: 1529 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1623 / nowy nr: 1677 - Niwa 47 - Za Wergelasem

Dołhego Marunka z domu nr 114:
- dom - stary nr: 98 / nowy nr: 104 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 245 - Niwa 01 - Ogrody

Drozda Michał z domu nr 111:
- dom - stary nr: 270 / nowy nr: 289 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 271 / nowy nr: 290 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 459 / nowy nr: 491 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 532 / nowy nr: 567 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 578 / nowy nr: 614 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 654 / nowy nr: 689 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 719 / nowy nr: 754 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 766 / nowy nr: 802 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 829 / nowy nr: 866 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 933 / nowy nr: 972 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1053 1/2 / nowy nr: 1093 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 1204 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1224 / nowy nr: 1276 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1316 / nowy nr: 1368 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1398 / nowy nr: 1451 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1510 / nowy nr: 1563 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1590 / nowy nr: 1644 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 367 / nowy nr: 397 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Drozda Pawło z domu nr 67:
- dom - stary nr: 62 / nowy nr: 66 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 63 / nowy nr: 67 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: brak / nowy nr: 392 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- pole - stary nr: 412 / nowy nr: 444 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 431 / nowy nr: 463 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 598 / nowy nr: 634 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 693 / nowy nr: 728 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 855 / nowy nr: 892 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 913 / nowy nr: 952 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1012 / nowy nr: 1051 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1096 / nowy nr: 1136 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1112 / nowy nr: 1152 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1193 / nowy nr: 1245 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1285 / nowy nr: 1337 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1440 / nowy nr: 1493 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1538 / nowy nr: 1591 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1556 / nowy nr: 1610 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 368 / nowy nr: 398 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Duć Maciej z domu nr 39:
- dom - stary nr: 132 / nowy nr: 138 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 133 / nowy nr: 139 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 394 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Dybasz Hrynko z domu nr 55:
- dom - stary nr: 33 / nowy nr: 32 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 34 / nowy nr: 33 - Niwa 01 - Ogrody

Dybasz Jędrzej z domu nr 83:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 93 / nowy nr: 98 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 93 1/2 / nowy nr: 99 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 94 / nowy nr: 100 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 589 / nowy nr: 625 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 934 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1075 / nowy nr: 1115 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
we wspólnym użytkowaniu z Wojtkiem Szkałuba:
- pole - stary nr: 410 / nowy nr: 442 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 506 / nowy nr: 541 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 678 / nowy nr: 713 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 756 / nowy nr: 792 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 838 / nowy nr: 875 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 896 / nowy nr: 933 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 948 / nowy nr: 987 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 1008 / nowy nr: 1047 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1260 / nowy nr: 1312 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1335 / nowy nr: 1387 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1360 / nowy nr: 1412 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1388 / nowy nr: 1440 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1449 / nowy nr: 1502 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1490 / nowy nr: 1543 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1609 / nowy nr: 1663 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 1441 / nowy nr: 1494 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan

Dybasz Juzko z domu nr 49:
- dom - stary nr: 190 / nowy nr: 195 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 191 / nowy nr: 146 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 237 / nowy nr: 242 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 454 / nowy nr: 486 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 477 / nowy nr: 509 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 546 / nowy nr: 581 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 658 / nowy nr: 693 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 727 / nowy nr: 762 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 784 / nowy nr: 820 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 824 / nowy nr: 861 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 945 / nowy nr: 984 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1047 / nowy nr: 1086 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1139 / nowy nr: 1179 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1199 / nowy nr: 1251 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1312 / nowy nr: 1364 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1351 / nowy nr: 1403 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1397 / nowy nr: 1449 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1471 / nowy nr: 1524 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1515 / nowy nr: 1568 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1585 / nowy nr: 1639 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 1552 / nowy nr: 1606 - Niwa 46 - Kowalowa Dębina

Dybasz Semko z domu nr 61:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 16 / nowy nr: 16 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 17 / nowy nr: 17 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 674 / nowy nr: 709 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 915 / nowy nr: 954 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 966 / nowy nr: 1005 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 1014 / nowy nr: 1053 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1018 / nowy nr: 1057 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1436 / nowy nr: 1489 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1544 / nowy nr: 1597 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1562 / nowy nr: 1616 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 1170 / nowy nr: 1221 - Niwa 32 - Chimierzówka
we wspólnym użytkowaniu z Marcinem Brzezickim:
- pole - stary nr: 426 / nowy nr: 458 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 567 / nowy nr: 603 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 610 / nowy nr: 646 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 753 / nowy nr: 789 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 774 / nowy nr: 810 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 1063 / nowy nr: 1103 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1183 / nowy nr: 1235 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1280 / nowy nr: 1332 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1562 / nowy nr: 1616 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- pole - stary nr: 1436 / nowy nr: 1489 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan

Dżura Fedko z domu nr 25:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 205 / nowy nr: 210 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 206 / nowy nr: 211 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 207 / nowy nr: 212 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 338 / nowy nr: 358 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 353 / nowy nr: 373 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 443 / nowy nr: 475 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 554 / nowy nr: 591 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 624 / nowy nr: 660 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 641 / nowy nr: 676 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 737 / nowy nr: 772 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 812 / nowy nr: 849 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 978 / nowy nr: 1017 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 988 / nowy nr: 1027 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1036 / nowy nr: 1075 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1151 / nowy nr: 1191 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1208 / nowy nr: 1260 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1277 / nowy nr: 1329 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1300 / nowy nr: 1352 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1526 / nowy nr: 1579 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1574 / nowy nr: 1628 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 1209 / nowy nr: 1261 - Niwa 35 - Na Berezowym
we wspólnym użytkowaniu z Petrem Darmorozem:
- ł±ka - stary nr: 1243 / nowy nr: 1295 - Niwa 35 - Na Berezowym

Fedków Jacko z domu nr 57:
- dom - stary nr: 31 / nowy nr: 30 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 32 / nowy nr: 31 - Niwa 01 - Ogrody

Funiak Franko z domu nr 69:
- dom - stary nr: 66 / nowy nr: 70 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 67 / nowy nr: 71 - Niwa 01 - Ogrody

Gacyk (Gacek) Matwij z domu nr 14:
- pole - stary nr: 415 / nowy nr: 447 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 512 / nowy nr: 547 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 597 / nowy nr: 633 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 858 / nowy nr: 895 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 910 / nowy nr: 949 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 959 / nowy nr: 998 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 1082 / nowy nr: 1122 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1107 / nowy nr: 1147 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1267 / nowy nr: 1319 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1343 / nowy nr: 1395 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1430 / nowy nr: 1483 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1434 / nowy nr: 1487 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1482 / nowy nr: 1535 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1612 / nowy nr: 1666 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 1425 / nowy nr: 1478 - Niwa 41 - Pod Toustym

Gacyk Jacko z domu nr 144:
- dom - stary nr: brak / nowy nr: 313 - Niwa 03 - Sady na Górze
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 312 - Niwa 03 - Sady na Górze
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 393 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Hawryłów Jędruch z domu nr 21:
- dom - stary nr: 315 / nowy nr: 335 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: 316 / nowy nr: 336 - Niwa 03 - Sady na Górze

Hłasyszyn Łuć z domu nr 45:
- dom - stary nr: 179 / nowy nr: 184 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 180 / nowy nr: 185 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 246 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 469 / nowy nr: 501 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 503 / nowy nr: 538 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 539 / nowy nr: 574 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 580 / nowy nr: 616 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 701 / nowy nr: 736 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 823 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 788 / nowy nr: 824 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 791 / nowy nr: 827 - Niwa 14 - Na Maksymowym
- pole - stary nr: 848 / nowy nr: 885 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 892 / nowy nr: 929 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1064 / nowy nr: 1104 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1124 / nowy nr: 1164 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1250 / nowy nr: 1302 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1327 / nowy nr: 1379 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1368 / nowy nr: 1420 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1412 / nowy nr: 1465 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1500 / nowy nr: 1553 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1602 / nowy nr: 1656 - Niwa 47 - Za Wergelasem

Hłasyszyna Ka¶ka z domu nr 41:
- ogród - stary nr: 124 / nowy nr: 130 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 123 / nowy nr: 129 - Niwa 01 - Ogrody

Hyka Jacko z domu nr 142:
samodzielnie:
- ogród - stary nr: 243 / nowy nr: 253 - Niwa 01 - Ogrody
- ł±ka - stary nr: 1238 / nowy nr: 1290 - Niwa 35 - Na Berezowym
we wspólnym użytkowaniu z Onufrym Romaniszynem z domu nr 22:
- ogród - stary nr: 213 / nowy nr: 218 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 340 / nowy nr: 360 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 441 / nowy nr: 473 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 556 / nowy nr: 593 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 622 / nowy nr: 658 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 639 / nowy nr: 674 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 739 / nowy nr: 774 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 811 / nowy nr: 848 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 976 / nowy nr: 1015 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 986 / nowy nr: 1025 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1034 / nowy nr: 1073 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1206 / nowy nr: 1258 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1290 / nowy nr: 1342 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1298 / nowy nr: 1350 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1572 / nowy nr: 1626 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 1175 / nowy nr: 1226 - Niwa 32 - Chimierzówka

Ilków Iwan z domu nr 2:
- dom - stary nr: 275 / nowy nr: 294 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 276 / nowy nr: 295 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 423 / nowy nr: 455 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 523 / nowy nr: 558 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 607 / nowy nr: 643 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 704 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 686 / nowy nr: 721 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 767 / nowy nr: 803 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 866 / nowy nr: 903 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 903 / nowy nr: 942 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 952 / nowy nr: 991 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 998 / nowy nr: 1037 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1090 / nowy nr: 1130 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1103 / nowy nr: 1143 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1281 / nowy nr: 1333 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1458 / nowy nr: 1511 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1480 / nowy nr: 1533 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1557 / nowy nr: 1611 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: 1237 / nowy nr: 1289 - Niwa 35 - Na Berezowym

Ilków Petro z domu nr 50:
- dom - stary nr: 188 / nowy nr: 193 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 189 / nowy nr: 194 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 306 / nowy nr: 326 - Niwa 03 - Sady na Górze

Jacków Fedko z domu nr 57:
- sad - stary nr: 317 / nowy nr: 337 - Niwa 03 - Sady na Górze
- pole - stary nr: 464 / nowy nr: 496 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 484 / nowy nr: 519 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 536 / nowy nr: 571 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 637 / nowy nr: 672 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 649 / nowy nr: 684 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 706 / nowy nr: 741 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 751 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 752 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 718 / nowy nr: 753 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 850 / nowy nr: 887 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 885 / nowy nr: 922 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1057 / nowy nr: 1097 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1126 / nowy nr: 1166 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1229 / nowy nr: 1281 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1320 / nowy nr: 1372 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1372 / nowy nr: 1424 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1410 / nowy nr: 1463 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1506 / nowy nr: 1559 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1597 / nowy nr: 1651 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- pole - stary nr: 1625 / nowy nr: 1679 - Niwa 47 - Za Wergelasem

Jezierański Hryć z domu nr 119:
- dom - stary nr: brak / nowy nr: 281 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 288 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 411 / nowy nr: 443 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 493 / nowy nr: 528 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 521 / nowy nr: 556 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 591 / nowy nr: 627 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 679 / nowy nr: 714 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 757 / nowy nr: 793 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 836 - Niwa 14 - Na Maksymowym
- pole - stary nr: 800 / nowy nr: 837 - Niwa 14 - Na Maksymowym
- pole - stary nr: 837 / nowy nr: 874 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 898 1/2 / nowy nr: 937 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1007 / nowy nr: 1046 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1076 / nowy nr: 1116 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1098 / nowy nr: 1138 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1263 / nowy nr: 1315 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1337 / nowy nr: 1389 - Niwa 37 - Za Rop±
- pole - stary nr: 1390 / nowy nr: 1442 - Niwa 39 - Pod Bałaszówk±
- pole - stary nr: 1448 / nowy nr: 1501 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1457 / nowy nr: 1510 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1460 / nowy nr: 1513 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1488 / nowy nr: 1541 - Niwa 43 - Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - stary nr: 1622 / nowy nr: 1676 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- ł±ka - stary nr: brak / nowy nr: 835 - Niwa 14 - Na Maksymowym

Juzków Iwan z domu nr 2:
- pole - stary nr: 1184 / nowy nr: 1236 - Niwa 35 - Na Berezowym

Kajetanów Andruch z domu nr 58:
- dom - stary nr: 18 / nowy nr: 18 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 19 / nowy nr: 19 - Niwa 01 - Ogrody

Kosiński Michał z domu nr 130:
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 387 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w ChrustachCzę¶ć druga z nazwiskami od Kowalów do Procyk jest tutaj

Czę¶ć trzecia z nazwiskami od Radom do Zwarycz jest tutaj