Działki i grunty olejowskie w metrykach franciszkańskich cz.1
Dodane przez Remek dnia Wrzesień 19 2011 20:52:40
Niniejszą listę sporządziliśmy z tzw. metryk franciszkańskich, czyli drugiego katastru gruntowego Galicji. Te olejowskie nosiły daty 1820-1821.

W przyszłości zamieścimy dokładniejsze wykazy wszystkich olejowskich działek z metryk józefińskich i franciszkańskich. Z przeliczeniem archaicznych miar (sążnie) na współczesne. Na razie zamieszczamy skróconą kwerendę.

Metryki franciszkańskie powstały ponad 30 lat po józefińskich. Służyły jako uaktualnienie stanu faktycznego, a także poprawienie błędów poprzednich spisów. Dla nas są szczególnie cenne także ze względu na różne dopiski. W tych uwagach można znaleźć informacje o współwłaścicielach pól, czego nie było przy metrykach józefińskich. Gdzieniegdzie również informacje przydatne genealogiczne - np. o rodzaju pokrewieństwa między współwłaścicielami ("Używa wspólnie brat tegoż Juzko", "Te pole używa wspólnie i syn jego Iwan" itp.). Wgłębiając się w inne dopiski, można także wyłowić nieznane informacje z życia wioski Olejów. Na przykład o budowie gościńca publicznego i przyległego rowu, które zajęły część gruntów Niwy 31 - zwanej Na Wyhonach. O jakieś wielkiej powodzi w 1813 roku, w efekcie której jedno z pól na Niwie 39 - Pod Bałaszówką zostało całkowicie zamulone i jeszcze siedem lat później, przy sporządzaniu metryk, nie nadawało się do użytku. O zmianie przeznaczenia niektórych gruntów (czasem z datą roczną), itp.

Po lewej stronie jest stary numer działek (z metryk józefińskich), potem nowy numer i opisy. Zamieszczamy także oryginalne uwagi z marginesów (tu ujęte w cudzysłów). Ta stara i nowa numeracja jest bardzo przydatna. Można sobie porównać z opublikowanymi na naszej stronie w innych artykułach metrykami józefińskimi. Zobaczyć, jak zmieniły się dane właścicieli - czasem pola przechodziły do innych rodów.

Z powodów technicznych (ograniczenia oprogramowania naszej strony) musieliśmy podzielić materiał na trzy artykuły.

Zapraszamy do lektury. I w imieniu strony "Olejów na Podolu" wielkie podziękowania dla naszych Dobrodziejów i Przyjaciół projektu, którzy podarowali nam kopie tych ciekawych dokumentów.Działki i grunty olejowskie w metrykach franciszkańskich część 1
numery działek od 1 do 630


Część druga z numerami działek od 631 do 1205 jest tutaj

Część trzecia z numerami działek od 1206 do 1698 jest tutaj
Niwa 01 - Ogrody:
stary nr: 1 / nowy nr: 1 - Plac miejscowy
stary nr: 2 / nowy nr: 2 - Dworska rezydencja - nr domu 84
stary nr: 3 / nowy nr: 3 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 4 / z nowych metryk wykreślone - Ogrodnika Mikołaja chałupa "Teraz dworski ogród"
stary nr: brak / nowy nr: 4 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 5 / z nowych metryk wykreślone - Maciejewskiego Krzysztofa chałupa
stary nr: brak / nowy nr: 5 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 6 / nowy nr: 6 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 7 / nowy nr: 7 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 8 / nowy nr: 8 - Sokołoski Jacko ogród - nr domu 88
stary nr: 9 / z nowych metryk wykreślone - Mazura Wojciecha chałupa Brak uwag, ale z numeracji wynika, że działka włączona do ogrodu dworskiego
stary nr: brak / nowy nr: 9 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 10 / nowy nr: 10 - Dworski ogród - nr domu 75
stary nr: 11 / nowy nr: 11 - Dworski folwark - nr domu 75
stary nr: 12 / nowy nr: 12 - Dworski folwark - nr domu 75
stary nr: 13 / nowy nr: 13 - Dworski folwark - nr domu 75
stary nr: 14 / nowy nr: 14 - Mrozicki Kazimierz dom - nr domu 62
stary nr: 15 / nowy nr: 15 - Mrozicki Kazimierz ogród - nr domu 62
stary nr: 16 / nowy nr: 16 - Dybasz Semko dom - nr domu 61
stary nr: 17 / nowy nr: 17 - Dybasz Semko ogród - nr domu 61
stary nr: 18 / nowy nr: 18 - Kajetanów Andruch dom - nr domu 58
stary nr: 19 / nowy nr: 19 - Kajetanów Andruch ogród - nr domu 58
stary nr: 20 / nowy nr: 20 - Tataryn Lesko dom - nr domu 60
stary nr: 21 / nowy nr: 21 - Tataryn Lesko ogród - nr domu 60
stary nr: 22 / nowy nr: 22 - Mrozicki Kazimierz ogród - nr domu 62
stary nr: 23 / nowy nr: 23 - Bielec Mikoła dom - nr domu 59
stary nr: 24 / nowy nr: 24 - Bielec Mikoła ogród - nr domu 59
stary nr: 25 / z nowych metryk wykreślone - Mazura Wojtka chałupa "Na tym miejscu gdzie była chałupa i ogród Wojtka Mazura teraz dworska karczma"
stary nr: 26 / z nowych metryk wykreślone - Mazura Wojtka ogród
stary nr: brak / nowy nr: 25 - Dworska Karczma - nr domu 82
stary nr: 27 / nowy nr: 26 - Niemieloski Iwan dom - nr domu 112
stary nr: 28 / nowy nr: 27 - Niemieloski Iwan ogród - nr domu 112
stary nr: 29 / nowy nr: 28 - Rzepka Wicenty dom - nr domu 110
stary nr: 30 / nowy nr: 29 - Rzepka Wicenty ogród - nr domu 110
stary nr: 31 / nowy nr: 30 - Fedków Jacko dom - nr domu 57
stary nr: 32 / nowy nr: 31 - Fedków Jacko ogród - nr domu 57
stary nr: 33 / nowy nr: 32 - Dybasz Hrynko dom - nr domu 55
stary nr: 34 / nowy nr: 33 - Dybasz Hrynko ogród - nr domu 55
stary nr: 35 / nowy nr: 34 - Siamro Semko dom - nr domu 54
stary nr: 36 / z nowych metryk wykreślone - Siamra Wasyla ogród "W tym ogrodzie pobudował się Darmoroz Petro i zabrał na zabudowanie połać terenu 520 sążni kwadratowych, resztę ogrodu używa wspólnie z Wasylem Wergelasem"
stary nr: brak / nowy nr: 35 - Siamro Semko ogród - nr domu 54
stary nr: brak / nowy nr: 36 - Darmoros Petro dom - nr domu 138
stary nr: 37 / nowy nr: 37 - Wergelas Wasyl dom - nr domu 53
stary nr: 38 / nowy nr: 38 - Wergelas Wasyl ogrod - nr domu 53
stary nr: 39 / nowy nr: 39 - Darmoros Petro ogród - nr domu 138
stary nr: 40 / nowy nr: 40 - Darmoros Petro ogród - nr domu 138
stary nr: 41 / nowy nr: 41 - Staw Dybasz zwany Stawiskiem Dybasz zwany Pańskim "Na tym stawisku zakładają ogrody poddani. Te ogrody zostały dołączone do ogrodów w bliskości przyległych."
stary nr: 41 / nowy nr: 42 - Darmoros Petro ogród - nr domu 138
stary nr: 41 / nowy nr: 43 - Posny Dmytro ogród - nr domu 125
stary nr: 41 / nowy nr: 44 - Owczarz Franko ogród - nr domu 132
stary nr: 41 / nowy nr: 45 - Cholewa Wicko ogród - nr domu 143
stary nr: 41 / nowy nr: 46 - Owczarz Jędruch ogród - nr domu 91
stary nr: 42 / nowy nr: 47 - Błota od stawu - nr domu 84
stary nr: 43 / z nowych metryk wykreślone - Młyn przy stawie - nr domu 84 "Zupełnie zamulony i w tym miejscu trzęsawica nieprzystępna."
stary nr: brak / nowy nr: 48 - Dworski stawek - nr domu 84
stary nr: 44 / nowy nr: 49 - Radom Kasper dom - nr domu 56
stary nr: 45 / nowy nr: 50 - Radom Kasper ogród - nr domu 56
stary nr: 46 / nowy nr: 51 - Radom Kasper ogród - nr domu 56
stary nr: 47 / nowy nr: 52 - Lichota Kuba dom - nr domu 63
stary nr: 48 / nowy nr: 53 - Lichota Kuba ogród - nr domu 63
stary nr: 49 / z nowych metryk wykreślone - Stochmala Petra chałupa "Teraz dworski ogród."
stary nr: 49 / nowy nr: 54 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 50 / nowy nr: 55 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 51 - w tym miejscu dopisek "Numer 51 opuszczony w dawnej metryce."
stary nr: 52 / nowy nr: 56 - Radom Ignatz dom - nr domu 64
stary nr: 53 / nowy nr: 57 - Radom Ignatz ogród - nr domu 64
stary nr: 54 / nowy nr: 58 - Szkałuba Anton dom - nr domu 65
stary nr: 55 / nowy nr: 59 - Szkałuba Anton ogród - nr domu 65
stary nr: 56 / nowy nr: 60 - Szkałuba Anton ogród - nr domu 65
stary nr: 57 / nowy nr: 61 - Parafialny dom - nr domu 66
stary nr: 58 / nowy nr: 62 - Parafialny ogród - nr domu 66
stary nr: 59 / nowy nr: 63 - Parafialny ogród drugi - nr domu 66
stary nr: 60 / nowy nr: 64 - Parafialny ogród trzeci - nr domu 66
stary nr: 61 / nowy nr: 65 - Parafialny ogród czwarty - nr domu 66
stary nr: 62 / nowy nr: 66 - Drozda Pawło dom - nr domu 67
stary nr: 63 / nowy nr: 67 - Drozda Pawło ogród - nr domu 67
stary nr: 64 / nowy nr: 68 - Radom Jozeph dom - nr domu 68
stary nr: 65 / nowy nr: 69 - Radom Jozeph ogród - nr domu 68
stary nr: 66 / nowy nr: 70 - Funiak Franko dom - nr domu 69
stary nr: 67 / nowy nr: 71 - Funiak Franko ogród - nr domu 69
stary nr: 68 / nowy nr: 72 - Bednarzów Oleksa ogród - nr domu 76
stary nr: 68 / nowy nr: 73 - Osiecka wdowa dom - nr domu 121
stary nr: 69 / nowy nr: 74 - Osiecka wdowa ogród - nr domu 121
stary nr: 70 / nowy nr: 75 - Sawków Hryc dom - nr domu 70
stary nr: 71 / nowy nr: 76 - Sawków Hryc ogród - nr domu 70
stary nr: 72 / nowy nr: 77 - Radom Wojciech dom - nr domu 72
stary nr: 73 / nowy nr: 78 - Radom Wojciech ogród - nr domu 72
stary nr: 74 / nowy nr: 79 - Brzezicki Marcin dom - nr domu 74
stary nr: 75 / nowy nr: 80 - Brzezicki Marcin ogród - nr domu 74
stary nr: 76 / nowy nr: 81 - Brzezicki Marcin ogród drugi - nr domu 74
stary nr: 77 / nowy nr: 82 - Brzezicki Marcin ogród trzeci - nr domu 74
stary nr: 78 / nowy nr: 83 - Brzezicki Franko dom - nr domu 73
stary nr: 79 / nowy nr: 84 - Brzezicki Franko ogród - nr domu 73
stary nr: 80 / nowy nr: 85 - Radom Wojciech ogród - nr domu 72
stary nr: 81 / z nowych metryk wykreślone - Graboskiego Józefa chałupa "Teraz dworski ogród"
stary nr: brak / nowy nr: 86 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 82 / nowy nr: 87 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 83 / nowy nr: 88 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 84 / nowy nr: 89 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 85 / nowy nr: 90 - Dworski browar - nr domu 85
stary nr: 86 / z nowych metryk wykreślone - Jacychy wdowy chałupa "Teraz dworski ogród"
stary nr: brak / nowy nr: 91 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 87 / nowy nr: 92 - Parafialna szkoła - nr domu 80
stary nr: 88 / nowy nr: 93 - Parafialna szkoła ogród - nr domu 80
stary nr: 89 / z nowych metryk wykreślone - Pałamarza Tymka chałupa "Teraz dworski ogród"
stary nr: brak / nowy nr: 94 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 90 / nowy nr: 95 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 91 / z nowych metryk wykreślone - Pajuka Jana chałupa "Teraz dworski ogród"
stary nr: brak / nowy nr: 96 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 92 / nowy nr: 97 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 93 / nowy nr: 98 - Dybasz Jędrzej dom - nr domu 83
stary nr: 93 1/2 / nowy nr: 99 - Dybasz Jędrzej ogród - nr domu 83
stary nr: 94 / nowy nr: 100 - Dybasz Jędrzej ogród - nr domu 83
stary nr: 95 / nowy nr: 101 - Cmentarz przy cerkwi
stary nr: 96 / nowy nr: 102 - Dominikalna fabryka - nr domu 84
stary nr: 97 / nowy nr: 103 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 98 / nowy nr: 104 - Dołhego Marunka dom - nr domu 114
stary nr: 99 / nowy nr: 105 - Miaskowski Walko dom - nr domu 115
stary nr: 100 / nowy nr: 106 - Miaskowski Walko ogród - nr domu 115
stary nr: 101 / nowy nr: 107 - Dominikalna chałupa - nr domu 113
stary nr: 102 / nowy nr: 108 - Dominikalny ogród - nr domu 113
stary nr: 103 / z nowych metryk wykreślone - Mateuszowej wdowy chałupa "Teraz dworski ogród"
stary nr: brak / nowy nr: 109 - Dominikalny ogród - nr domu 84
stary nr: 104 / nowy nr: 110 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 105 / nowy nr: 111 - Siklucki Jan dom - nr domu 123
stary nr: 106 / nowy nr: 112 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 107 / nowy nr: 113 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 108 / nowy nr: 114 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 109 / z nowych metryk wykreślone - Stolarza Jana chałupa "Teraz dworski ogród"
stary nr: brak / nowy nr: 115 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 110 / nowy nr: 116 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 111 / nowy nr: 117 - Sokołoski Jacko dom - nr domu 88
stary nr: 112 / nowy nr: 118 - Sokołoski Jacko ogród - nr domu 88
stary nr: 113 / nowy nr: 119 - Dworski ogród - nr domu 84
stary nr: 114 / nowy nr: 120 - Bolak Iwan dom - nr domu 89
stary nr: 115 / nowy nr: 121 - Bolak Iwan ogród - nr domu 89
stary nr: 116 / nowy nr: 122 - Lemiega Jacko dom - nr domu 90
stary nr: 117 / nowy nr: 123 - Lemiega Jacko ogród - nr domu 90 "Ten ogród używa wspólnie i jego brat Iwan"
stary nr: 118 / nowy nr: 124 - Lemiega Jacko ogród - nr domu 90 "Ten ogród używa wspólnie i jego brat Iwan"
stary nr: 119 / nowy nr: 125 - Lemiega Jacko sianożęć - nr domu 90 "Tej sianożęci używa wspólnie i jego brat Iwan"
stary nr: 120 / nowy nr: 126 - Dworski młyn
stary nr: 121 / nowy nr: 127 - Dworski staw - nr domu 84
stary nr: 122 / nowy nr: 128 - Dworska wierzchowina czyli błoto - nr domu 84
stary nr: 123 / nowy nr: 129 - Hłasyszyna Kaśka dom - nr domu 41
stary nr: 124 / nowy nr: 130 - Hłasyszyna Kaśka ogród - nr domu 41
stary nr: 125 / nowy nr: 131 - Buryj Daniło dom - nr domu 105
stary nr: 126 / nowy nr: 131 - Buryj Daniło ogród - nr domu 105
stary nr: 127 / nowy nr: 133 - Procyk Stefan dom - nr domu 42
stary nr: 128 / nowy nr: 134 - Procyk Stefan ogród - nr domu 42
stary nr: 129 / nowy nr: 135 - Tryjuda Wasyl dom - nr domu 43
stary nr: 130 / nowy nr: 136 - Tryjuda Wasyl ogród - nr domu 104
stary nr: 131 / nowy nr: 137 - Robak Martin ogród - nr domu 131
stary nr: 132 / nowy nr: 138 - Duć Maciej dom - nr domu 39
stary nr: 133 / nowy nr: 139 - Duć Maciej ogród - nr domu 39
stary nr: 134 / nowy nr: 140 - Osiecki Wawro dom - nr domu 38
stary nr: 135 / nowy nr: 141 - Osiecki Wawro ogród - nr domu 38
stary nr: 136 / nowy nr: 142 - Sikorski August dom - nr domu 37
stary nr: 137 / nowy nr: 143 - Sikorski August ogród - nr domu 37
stary nr: 138 / nowy nr: 144 - Chmiel Jacko dom - nr domu 36
stary nr: 139 / nowy nr: 145 - Chmiel Jacko ogród - nr domu 36
stary nr: 140 / nowy nr: 146 - Darmoros Jacko dom - nr domu 35
stary nr: 141 - w tym miejscu dopisek "Numer 141 opuszczony w dawnej metryce."
stary nr: 142 / nowy nr: 147 - Darmoros Jacko ogród - nr domu 35
stary nr: 143 / nowy nr: 148 - Darmoros Jacko ogród drugi - nr domu 35
stary nr: 144 / nowy nr: 149 - Darmoros Jacko sad - nr domu 35
stary nr: 145 / nowy nr: 150 - Cmentarz przy cerkwi "Mierzony trzyma 22 sążni długości i 16 szerokości"
stary nr: 146 / nowy nr: 151 - Kowalów Jacko ogród - nr domu 31
stary nr: 147 / nowy nr: 152 - Mormol Petro dom - nr domu 33
stary nr: 148 / nowy nr: 153 - Mormol Petro ogród - nr domu 33
stary nr: 149 / nowy nr: 154 - Mormol Petro sad - nr domu 33
stary nr: 150 / nowy nr: 155 - Mormol Petro ogród drugi - nr domu 33
stary nr: 151 / nowy nr: 156 - Kowalów Oleksa ogród - nr domu 71
stary nr: 152 / nowy nr: 157 - Krzywego Walko dom - nr domu 32
stary nr: 153 / nowy nr: 158 - Krzywego Walko ogród - nr domu 32
stary nr: 154 / nowy nr: 159 - Krzywego Walko sad - nr domu 32
stary nr: 155 / nowy nr: 160 - Nahorny Iwan dom - nr domu 27
stary nr: 156 / nowy nr: 161 - Nahorny Iwan ogród - nr domu 27
stary nr: 157 / nowy nr: 162 - Nahorny Iwan sad drugi - nr domu 27 "Ten ogród i sad używa wspólnie i Martynów Iwan"
stary nr: 158 / nowy nr: 163 - Opryszko Wasyl dom - nr domu 30
stary nr: 159 / nowy nr: 164 - Opryszko Wasyl ogród - nr domu 30
stary nr: 160 / nowy nr: 165 - Kowalów Jacko dom - nr domu 31
stary nr: 161 / nowy nr: 166 - Kowalów Jacko ogród - nr domu 31
stary nr: 162 / nowy nr: 167 - Kowalów Tymko dom - nr domu 34
stary nr: 163 / nowy nr: 168 - Kowalów Tymko ogród - nr domu 34
stary nr: 164 / z nowych metryk wykreślone - Kowalów Wasyl ogród "Na tym miejscu pobudował się Kowalów Oleksa"
stary nr: brak / nowy nr: 169 - Kowalów Oleksa dom - nr domu 71
stary nr: 165 / nowy nr: 170 - Kowalów Tymko ogród drugi - nr domu 34
stary nr: 166 / nowy nr: 171 - Kowalów Tymko sad - nr domu 34
stary nr: 167 / nowy nr: 172 - Dołhań Demko dom - nr domu 48
stary nr: 168 / nowy nr: 173 - Dołhań Demko ogród - nr domu 48
stary nr: 169 / nowy nr: 174 - Wolaniuk Iwan dom - nr domu 40
stary nr: 170 / nowy nr: 175 - Wolaniuk Iwan ogród - nr domu 40
stary nr: 171 / nowy nr: 176 - Stecyk Danko dom - nr domu 47
stary nr: 172 / nowy nr: 177 - Stecyk Danko ogród - nr domu 47
stary nr: 173 / z nowych metryk wykreślone - Tryjudy Andrucha chałupa "Teraz ogród Procyka Stefana"
stary nr: brak / nowy nr: 178 - Procyk Stefan ogród - nr domu 42
stary nr: 174 / nowy nr: 179 - Procyk Stefan ogród - nr domu 42
stary nr: 175 / nowy nr: 180 - Tryjuda Wasyl dom - nr domu 104
stary nr: 176 / nowy nr: 181 - Tryjuda Wasyl ogród - nr domu 104
stary nr: 177 / nowy nr: 182 - Robak Pawło dom - nr domu 44
stary nr: 178 / nowy nr: 183 - Robak Pawło ogród - nr domu 44
stary nr: 179 / nowy nr: 184 - Hłasyszyn Łuć dom - nr domu 45
stary nr: 180 / nowy nr: 185 - Hłasyszyn Łuć ogród - nr domu 45
stary nr: 181 / nowy nr: 186 - Senkow Stefan dom - nr domu 46
stary nr: 182 / nowy nr: 187 - Senkow Stefan ogród - nr domu 46
stary nr: 183 / nowy nr: 188 - Krzywego Franko dom - nr domu 52
stary nr: 184 / nowy nr: 189 - Krzywego Franko ogród - nr domu 52
stary nr: 185 / z nowych metryk wykreślone - Szewca Fedka chałupa "Teraz ogród którego używa Zwarycz Stefan sub Nr. 51"
stary nr: brak / nowy nr: 190 - Zwarycz Stefan ogród - nr domu 51
stary nr: 186 / nowy nr: 191 - Zwarycz Stefan ogród - nr domu 51
stary nr: 187 / nowy nr: 192 - Zadorożny Stefan ogród - nr domu 78
stary nr: 188 / nowy nr: 193 - Ilków Petro dom - nr domu 50
stary nr: 189 / nowy nr: 194 - Ilków Petro ogród - nr domu 50
stary nr: 190 / nowy nr: 195 - Dybasz Juzko dom - nr domu 49
stary nr: 191 / nowy nr: 146 - Dybasz Juzko ogród - nr domu 49
stary nr: 192 / nowy nr: 197 - Łuciów Iwan dom - nr domu 29
stary nr: 193 / nowy nr: 198 - Łuciów Iwan ogród - nr domu 29
stary nr: 194 / nowy nr: 199 - Olejnik Jacko dom - nr domu 28
stary nr: 195 / nowy nr: 200 - Olejnik Jacko ogród - nr domu 28
stary nr: 196 / nowy nr: 201 - Opryszków Iwan dom - nr domu 77
stary nr: 197 / nowy nr: 202 - Opryszków Iwan ogród - nr domu 77
stary nr: 198 / nowy nr: 203 - Opryszko Iwan sad - nr domu 77
stary nr: 199 / nowy nr: 204 - Wolaniuk Andruch dom - nr domu 24
stary nr: 200 / nowy nr: 205 - Wolaniuk Andruch ogród - nr domu 24
stary nr: 201 / nowy nr: 206 - Procyk Jacko dom - nr domu 26
stary nr: 202 / nowy nr: 207 - Procyk Jacko ogród - nr domu 26
stary nr: 203 / nowy nr: 208 - Procyk Jacko ogród - nr domu 26
stary nr: 204 / nowy nr: 209 - Procyk Jacko ogród - nr domu 26
stary nr: 205 / nowy nr: 210 - Dzura Fedko dom - nr domu 25
stary nr: 206 / nowy nr: 211 - Dzura Fedko ogród - nr domu 25
stary nr: 207 / nowy nr: 212 - Dzura Fedko sad - nr domu 25
stary nr: 208 / nowy nr: 213 - Buryj Fedko dom - nr domu 23
stary nr: 209 / nowy nr: 214 - Buryj Fedko ogród - nr domu 23
stary nr: 210 / nowy nr: 215 - Buryj Fedko sad - nr domu 23
stary nr: 211 / nowy nr: 216 - Buryj Fedko sad - nr domu 23
stary nr: 212 / nowy nr: 217 - Romaniszyn Unofry dom - nr domu 22
stary nr: 213 / nowy nr: 218 - Romaniszyn Unofry ogród - nr domu 22 "Ten ogród używa wspólnie i Hyka Jacko"
stary nr: 214 / nowy nr: 219 - Romaniszyn Unofry sad - nr domu 22
stary nr: 215 / nowy nr: 220 - Szewców Michał dom - nr domu 117
stary nr: 216 / nowy nr: 221 - Szewców Michał sad - nr domu 117
stary nr: 217 / z nowych metryk wykreślone - Posnego Iwana chałupa "Teraz ogródek Szewca Michała na tym placu"
stary nr: brak / nowy nr: 222 - Szewców Michał ogród - nr domu 117
stary nr: 218 / nowy nr: 223 - Winiarski Iwan dom - nr domu 19
stary nr: 219 / nowy nr: 224 - Winiarski Iwan ogród - nr domu 19
stary nr: 220 / nowy nr: 225 - Stefaniszyn Piotr dom - nr domu 18
stary nr: 221 / nowy nr: 226 - Stefaniszyn Piotr ogród - nr domu 18
stary nr: 222 / nowy nr: 227 - Stefaniszyn Piotr ogród - nr domu 18
stary nr: 223 / nowy nr: 228 - Stefaniszyn Piotr sad - nr domu 18
stary nr: 224 / nowy nr: 229 - Dmytrów Iwan dom - nr domu 17
stary nr: 225 / nowy nr: 230 - Dmytrów Iwan ogród - nr domu 17
stary nr: 226 / nowy nr: 231 - Dmytrów Iwan ogród - nr domu 17
stary nr: 227 / nowy nr: 232 - Dmytrów Iwan sad - nr domu 17
stary nr: 228 / nowy nr: 233 - Posny Pawło dom - nr domu 16
stary nr: 229 / nowy nr: 234 - Posny Pawło ogród - nr domu 16
stary nr: 230 / nowy nr: 235 - Posny Pawło ogród - nr domu 16
stary nr: 231 / nowy nr: 236 - Posny Pawło sad - nr domu 16
stary nr: 232 / nowy nr: 237 - Posny Michał dom - nr domu 15
stary nr: 233 / nowy nr: 238 - Posny Michał ogród - nr domu 15
stary nr: 234 / nowy nr: 239 - Posny Michał sad - nr domu 15
stary nr: 235 / z nowych metryk wykreślone - Lemiegi Pawła chałupa "Teraz plac na którym ma zagrodę Zwarycz Stefan sub Nr. 51"
stary nr: 236 / z nowych metryk wykreślone - Babieja Jurka ogród "Na tym ogrodzie pobudował się Procyk Michał i zabrał 270 sążni kwadratowych, reszta została ogrodem 1500 sążni kwadratowych"
stary nr: brak / nowy nr: 240 - Procyk Michał ogród - nr domu 9
stary nr: brak / nowy nr: 241 - Procyk Michał ogród - nr domu 9
stary nr: 237 / nowy nr: 242 - Dybasz Juzko ogród - nr domu 49
stary nr: 238 / z nowych metryk wykreślone - Wygon na Gliniskach "Na tym wygonie posiadają pięć gospodarzów jak następują ogrody"
stary nr: brak / nowy nr: 243 - Gromadzkie pastwisko zostaje
stary nr: brak / nowy nr: 244 - Szewców Michał ogród - nr domu 117
stary nr: brak / nowy nr: 245 - Dołhego Marunka ogród - nr domu 114
stary nr: brak / nowy nr: 246 - Hłasyszyn Łuć ogród - nr domu 45
stary nr: brak / nowy nr: 247 - Waliłuk Andruch ogród - nr domu 81
stary nr: brak / nowy nr: 248 - Lichota Kuba ogród - nr domu 63
stary nr: 239 / nowy nr: 249 - Procyk Dmytro dom - nr domu 124
stary nr: 240 / nowy nr: 250 - Procyk Michał sad - nr domu 9
stary nr: 241 / nowy nr: 251 - Procyk Dmytro ogród - nr domu 124
stary nr: 242 / nowy nr: 252 - Wolaniuk Stefan ogród - nr domu 107
stary nr: 243 / nowy nr: 253 - Hyka Jacko ogród - nr domu 142
stary nr: 244 / nowy nr: 254 - Zdorowega Fedko dom - nr domu 8
stary nr: 245 / nowy nr: 255 - Zdorowega Fedko ogród - nr domu 8
stary nr: 246 / nowy nr: 256 - Zdorowega Fedko ogród - nr domu 8
stary nr: 247 / nowy nr: 257 - Zdorowega Fedko ogród - nr domu 8
stary nr: 248 / nowy nr: 258 - Procyk Dmytro ogród - nr domu 124
stary nr: 249 / nowy nr: 259 - Zwarycz Hnatko dom - nr domu 10
stary nr: 250 / nowy nr: 260 - Zwarycz Hnatko ogród - nr domu 10
stary nr: 251 / nowy nr: 261 - Zwarycz Hnatko ogród - nr domu 10
stary nr: 252 / nowy nr: 262 - Ostapów Iwan dom - nr domu 11 "W tym miejscu pod jednym topograficznym numerem chałupa i ogród w metryce gruntowej zapisana była"
stary nr: brak / nowy nr: 263 - Ostapów Iwan ogród - nr domu 11
stary nr: 253 / nowy nr: 264 - Ostapów Iwan ogród drugi - nr domu 11
stary nr: 254 / w nowych metrykach zmienione - Ostapów Iwan ogród trzeci "Na tym placu pobudował się Kowalów Fedko i zabrał na zabudowanie 548 sążni kwadratowych, reszta została ogrodem"
stary nr: brak / nowy nr: 265 - Ostapów Iwan ogród trzeci - nr domu 11
stary nr: brak / nowy nr: 266 - Kowalów Fedko zabudowanie - nr domu 118
stary nr: 255 / nowy nr: 267 - Olejnik Michał dom - nr domu 12
stary nr: 256 / nowy nr: 268 - Olejnik Michał ogród - nr domu 12
stary nr: 257 / nowy nr: 269 - Olejnik Michał ogród - nr domu 12
stary nr: 258 / nowy nr: 270 - Wasylów Iwan dom - nr domu 13
stary nr: 259 / z nowych metryk wykreślone - Robaka Wasyla ogród "Na tym placu pobudował się Tymko Powroźnik i zabrał ten wszystek plac na zabudowanie"
stary nr: brak / nowy nr: 271 - Powroźnik Tymko dom - nr domu 137
stary nr: 260 / nowy nr: 272 - Wasylów Iwan ogród - nr domu 13
stary nr: 261 / nowy nr: 273 - Wasylów Iwan ogród - nr domu 13
stary nr: 262 / z nowych metryk wykreślone - Hnatowego Iwana ogród "Ten sam Kaźko Owczarz pobudował się na tym ogrodzie i zabrał na zabudowanie 129 1/6 sążni kwadratowych"
stary nr: brak / nowy nr: 274 - Owczarz Kaźko ogród - nr domu 135
stary nr: brak / nowy nr: 275 - Owczarz Kaźko dom - nr domu 135
stary nr: 263 / nowy nr: 276 - Owczarz Kaźko ogród - nr domu 135
stary nr: 264 / nowy nr: 277 - Procyk Matwij dom - nr domu 14
stary nr: 265 / nowy nr: 278 - Procyk Matwij ogród - nr domu 14
stary nr: 266 / nowy nr: 279 - Procyk Matwij ogród - nr domu 14
stary nr: 267 / nowy nr: 280 - Radom Juzko dom - nr domu 126
stary nr: 268 / z nowych metryk wykreślone - Kondrowego Matwija ogród "Na tym ogrodzie pobudował się Jezierański Hryć i zabrał ten wszystek plac na budynki i obory oraz gumna"
stary nr: brak / nowy nr: 281 - Jezierański Hryć dom - nr domu 119
stary nr: 269 / w nowych metrykach zmienione - Pastwisko na Bałachowym "Z byłego gromadzkiego pastwiska zostało 21 morgów 980 kwadratowych sążni jako pastwisko, które z dawnym topograficznym numerem 269 paryfikowane, zaś 780 kw. sążni zajęto na zabudowanie a reszta obrócona została na ogrody"
stary nr: brak / nowy nr: 282 - Gromadzkie pastwisko zostaje
stary nr: brak / nowy nr: 283 - Radom Franko dom - nr domu 108
stary nr: brak / nowy nr: 284 - Radom Franko ogród - nr domu 108
stary nr: brak / nowy nr: 285 - Radom Jaśko dom - nr domu 6
stary nr: brak / nowy nr: 286 - Radom Jaśko ogród - nr domu 6
stary nr: brak / nowy nr: 287 - Radom Juzko ogród - nr domu 126
stary nr: brak / nowy nr: 288 - Jezierański Hryć ogród - nr domu 119
stary nr: 270 / nowy nr: 289 - Drozda Michał dom - nr domu 111
stary nr: 271 / nowy nr: 290 - Drozda Michał ogród - nr domu 111
stary nr: 272 / nowy nr: 291 - Zdorowega Kost dom - nr domu 1
stary nr: 273 / nowy nr: 293 - Zdorowega Iwan ogród - nr domu 99
stary nr: 274 / nowy nr: 293 - Zdorowega Kost ogród - nr domu 1
stary nr: 275 / nowy nr: 294 - Ilków Iwan dom - nr domu 2
stary nr: 276 / nowy nr: 295 - Ilków Iwan ogród - nr domu 2
stary nr: 277 / nowy nr: 296 - Niemieloski Piotr dom - nr domu 3
stary nr: 278 / nowy nr: 297 - Niemieloski Piotr ogród - nr domu 3
stary nr: 279 / nowy nr: 298 - Darmoroz Stefan dom - nr domu 7
stary nr: 280 / nowy nr: 299 - Darmoroz Stefan ogród - nr domu 7
stary nr: 281 / z nowych metryk wykreślone - Bałaszowskiego Wasyla chałupa Brak uwagi, ale z numeracji wynika, że plac po chałupie Wasyla Bałaszowskiego stał się ogrodem Michała Owczarza
stary nr: brak / nowy nr: 300 - Owczarz Michał ogród - nr domu 4
stary nr: 282 / nowy nr: 301 - Owczarz Michał ogród - nr domu 4 "Wspólne używanie z Wasylem Łuciowym"
stary nr: 283 / nowy nr: 302 - Owczarz Pawło dom - nr domu 5 "W dawnej metryce pod jednym numerem topograficznym wykazano chałupę i ogród razem"
stary nr: brak / nowy nr: 303 - Owczarz Pawło ogród - nr domu 5
stary nr: 284 / nowy nr: 304 - Owczarz Pawło ogród - nr domu 5
stary nr: 285 / nowy nr: 305 - Owczarz Michał dom - nr domu 4
stary nr: 286 / nowy nr: 306 - Owczarz Michał ogród - nr domu 4

Niwa 02 - Zamczysko:
stary nr: 287 / nowy nr: - Góra nad stawkiem Krzywy zwana Zamczysko i nad nią "W dawnej metryce Nr 287 opuszczony był"
stary nr: 288 / nowy nr: 307 - Dworski las Temne zwany - nr domu 84

Niwa 03 - Sady na Górze:
stary nr: 289 / z nowych metryk wykreślone - Kaliniaka Petra sad "Od roku 1800 używa gromada cała jako pastwisko"
stary nr: brak / nowy nr: 308 - Gromadzkie pastwisko
stary nr: 290 / nowy nr: 309 - Senków Stefan sad - nr domu 46
stary nr: 291 / nowy nr: 310 - Osiecki Franciszek sad - nr domu 38
stary nr: 292 / nowy nr: 311 - Zadorożny Stefan sad - nr domu 78
stary nr: 293 / z nowych metryk wykreślone - Osieckiego Franciszka ogród "Zabrał na zabudowanie sążni kwadratowych 69 1/6 a resztę zorał"
stary nr: brak / nowy nr: 312 - Gacyk Jacko ogród - nr domu 144
stary nr: brak / nowy nr: 313 - Gacyk Jacko dom - nr domu 144
stary nr: 294 / nowy nr: 314 - Robak Marcin sad - nr domu 131
stary nr: 295 / nowy nr: 315 - Cerkiewny sad
stary nr: 296 / nowy nr: 316 - Procyk Stefan sad - nr domu 42
stary nr: 297 / nowy nr: 317 - Tryjuda Wasyl sad - nr domu 43
stary nr: 298 / nowy nr: 318 - Procyk Stefan dom - nr domu 42
stary nr: 299 / nowy nr: 319 - Procyk Stefan sad - nr domu 42 "Ten sad używa wspólnie i Tryjuda Wasyl"
stary nr: 300 / nowy nr: 320 - Procyk Stefan ogród drugi - nr domu 42 "Ten ogród używa wspólnie i Tryjuda Wasyl"
stary nr: 301 / nowy nr: 321 - Procyk Stefan ogród trzeci - nr domu 42 "Ten ogród używa wspólnie i Tryjuda Wasyl"
stary nr: 302 / nowy nr: 322 - Kowalów Jacko sad - nr domu 31
stary nr: 303 / nowy nr: 323 - Kowalów Tymko sad - nr domu 34
stary nr: 304 / nowy nr: 324 - Darmoros Jacko sad - nr domu 35
stary nr: 305 / nowy nr: 325 - Mormol Oleksa sad - nr domu 129
stary nr: 306 / nowy nr: 326 - Ilków Petro ogród - nr domu 50
stary nr: 307 / nowy nr: 327 - Olejnik Jacko sad - nr domu 28
stary nr: 308 / nowy nr: 328 - Olejnik Iwan sad - nr domu 133
stary nr: 309 / nowy nr: 329 - Dołhego Iwan dom - nr domu 20
stary nr: 310 / nowy nr: 330 - Dołhego Iwan ogród - nr domu 20
stary nr: 311 / nowy nr: 331 - Dołhego Iwan ogród drugi - nr domu 20
stary nr: 312 / nowy nr: 332 - Dołhego Iwan sad - nr domu 20
stary nr: 313 / z nowych metryk wykreślone - Bednarza Jacka chałupa "Teraz gromadzkie pastwisko"
stary nr: brak / nowy nr: 333 - Gromadzkie pastwisko
stary nr: 314 / z nowych metryk wykreślone - Bednarza Jacka ogród
stary nr: brak / nowy nr: 334 - Gromadzkie pastwisko
stary nr: 315 / nowy nr: 335 - Hawryłów Jędruch dom - nr domu 21
stary nr: 316 / nowy nr: 336 - Hawryłów Jędruch sad - nr domu 21
stary nr: 317 / nowy nr: 337 - Jacków Fedko sad - nr domu 57
stary nr: 318 / nowy nr: 338 - Dołhań Demko sad - nr domu 48
stary nr: 319 / nowy nr: 339 - Dołhań Demko ogród - nr domu 48
stary nr: 320 / nowy nr: 340 - Dołhań Demko sad drugi - nr domu 48
stary nr: 321 / z nowych metryk wykreślone - Babija Jurka chałupa "Teraz sianożęć Michała Procyka"
stary nr: brak / nowy nr: 341 - Procyk Michał łąka - nr domu 9
stary nr: 322 / nowy nr: 342 - Procyk Michał ogród - nr domu 9
stary nr: 323 / nowy nr: 343 - Łuciów Iwan sad - nr domu 29
stary nr: 324 / nowy nr: 344 - Senków Dmytro sad - nr domu 46
stary nr: 325 / nowy nr: 325 - Senków Dmytro ogród - nr domu 46
stary nr: 326 / nowy nr: 346 - Olejnik Michał sad - nr domu 12

Niwa 04 - Pola w Temnym:
stary nr: 327 / nowy nr: 347 - Procyk Jacko pole - nr domu 26 "Te pole używa wspólnie i Zwarycz Stefan"
stary nr: 328 / nowy nr: 348 - Mormol Petro pole - nr domu 33 "Te pole używa wspólnie i Radom Franko"
stary nr: 329 / nowy nr: 349 - Wolaniuk Stefan pole - nr domu 107 "Te pole używa wspólnie i Chmiel Jacko"
stary nr: 330 / nowy nr: 350 - Kowalów Jacko pole - nr domu 31
stary nr: 331 / nowy nr: 351 - Nahorny Iwan pole - nr domu 27
stary nr: 332 / nowy nr: 352 - Opryszko Wasyl pole - nr domu 30 "Te pole używa wspólnie i Waliluk Jędruch"
stary nr: 333 / nowy nr: 353 - Łuciów Iwan pole - nr domu 29 "Te pole używa wspólnie i Luciów Wasyl brat"
stary nr: 334 / nowy nr: 354 - Olejnik Jacko pole - nr domu 28 "Te pole używa wspólnie i Olejnik Iwan"
stary nr: 335 / nowy nr: 355 - Wolaniuk Andruch pole - nr domu 24
stary nr: 336 / nowy nr: 356 - Opryszków Iwan pole - nr domu 77
stary nr: 337 / nowy nr: 357 - Darmoroz Petro pole - nr domu 138
stary nr: 338 / nowy nr: 358 - Dżura Fedko pole - nr domu 25
stary nr: 339 / nowy nr: 359 - Buryj Fedko pole - nr domu 23
stary nr: 340 / nowy nr: 360 - Romaniszyn Unofry pole - nr domu 22 "Te pole używa wspólnie i Jacko Hyka"
stary nr: 341 / nowy nr: 361 - Owczarz Andruch pole - nr domu 91
stary nr: 342 / nowy nr: 362 - Procyk Michał pole - nr domu 9 "Te pole używa wspólnie i Dmytro Procyk"
stary nr: 343 / nowy nr: 363 - Zdorowega Antoch pole - nr domu 127
stary nr: 344 / nowy nr: 364 - Dmytrów Iwan pole - nr domu 17
stary nr: 345 / nowy nr: 365 - Stefaniszyn Petro pole - nr domu 18
stary nr: 346 / nowy nr: 366 - Procyk Stefan pole - nr domu 42 "Te pole używa wspólnie i Wasyl Tryjuda"
stary nr: 347 / nowy nr: 367 - Robak Pawło pole - nr domu 44 "Te pole używa wspólnie i Stefan Tryjuda - z Robakiem"
stary nr: 348 / nowy nr: 368 - Procyk Dmytro pole - nr domu 124 "Te pole używa wspólnie i Michałko Procyk"
stary nr: 349 / nowy nr: 369 - Owczarz Jędruch pole - nr domu 91
stary nr: 350 / nowy nr: 370 - Dmytrów Iwan pole - nr domu 17
stary nr: 351 / nowy nr: 371 - Romaniszyn Unofry pole - nr domu 22
stary nr: 352 / nowy nr: 372 - Bury Fedko pole - nr domu 23
stary nr: 353 / nowy nr: 373 - Dzura Fedko pole - nr domu 25
stary nr: 354 / nowy nr: 374 - Darmoroz Petro pole - nr domu 138
stary nr: 355 / nowy nr: 375 - Procyk Stefan pole - nr domu 42 "Te pole używa wspólnie i Wasyl Tryjuda"
stary nr: 356 / nowy nr: 376 - Procyk Stefan pole - nr domu 42 "Te pole używa wspólnie i Wasyl Tryjuda"
stary nr: 357 / nowy nr: 377 - Procyk Stefan pole - nr domu 42 "Te pole używa wspólnie i Wasyl Tryjuda"
stary nr: 358 / nowy nr: 378 - Nahorny Iwan pole - nr domu 27
stary nr: 359 / nowy nr: 379 - Łuciów Iwan pole - nr domu 29
stary nr: 360 / nowy nr: 380 - Olejnik Jacko pole - nr domu 28

Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach:
stary nr: 361 / nowy nr: 381 - Stecyk Danko sianożęć - nr domu 47
stary nr: 362 / nowy nr: 382 - Owczarz Pawło sianożęć - nr domu 5
stary nr: 363 / nowy nr: 383 - Nahorny Jan sianożęć - nr domu 27
stary nr: 364 / w nowych metrykach zmienione - Gromadzkie pastwisko "Na tym pastwisku posiadają poddani ogrody, które ogrody do lepszego stanu przyprowadzone zostały jako pastwisko przeto dla zapowiększej części rady przerobione dla tego zgodnie z numerem 40/40 paryfikowane"
stary nr: brak / nowy nr: 384 - Gromadzkie pastwisko zostaje
stary nr: brak / nowy nr: 385 - Dołhego Iwan sad - nr domu 20
stary nr: brak / nowy nr: 386 - Dołhego Iwan sad drugi - nr domu 20
stary nr: brak / nowy nr: 387 - Kosiński Michał ogród - nr domu 130
stary nr: brak / nowy nr: 388 - Wolaniuk Stefan dom - nr domu 107 "Ten cały plac na zabudowanie zabrał to jest zagrody, gumno i ettc. Wolaniuk Stefan sub. Nr. 107, 700 sążni kwadr."
stary nr: brak / nowy nr: 389 - Kowalów Stepko sad - nr domu 71
stary nr: brak / nowy nr: 390 - Tryjuda Pawło ogród - nr domu 140
stary nr: brak / nowy nr: 391 - Sikorski August sad - nr domu 37
stary nr: brak / nowy nr: 392 - Drozda Pawło sad - nr domu 67
stary nr: brak / nowy nr: 393 - Gacyk Jacko ogród - nr domu 144
stary nr: brak / nowy nr: 394 - Duć Maciej ogród - nr domu 39 "Żytem zasiane, któren zostaje parefikowano sub. Nr. topograficznym 306"
stary nr: 365 / nowy nr: 395 - Łuciów Iwan sianożęć - nr domu 29 "Te łąki używa wspólnie i Wasyl Łuciów"
stary nr: 366 / nowy nr: 396 - Mormol Petro sianożęć - nr domu 33
stary nr: 367 / nowy nr: 397 - Drozda Michał sianożęć - nr domu 111
stary nr: 368 / nowy nr: 398 - Drozda Pawło sianożęć - nr domu 67
stary nr: 369 / nowy nr: 399 - Gromadzka łąka
stary nr: 370 / nowy nr: 400 - Opryszków Iwan łąka - nr domu 77
stary nr: 371 / nowy nr: 401 - Wolaniuk Andruch łąka - nr domu 24
stary nr: 372 / nowy nr: 402 - Olejnik Jacko łąka - nr domu 28
stary nr: 373 / nowy nr: 403 - Kowalów Jacko łąka - nr domu 31
stary nr: 374 / nowy nr: 404 - Łuciów Iwan łąka - nr domu 29 "Tę sianożęć używa wspólnie i Łuciów Wasyl"
stary nr: 375 / nowy nr: 405 - Nahorny Iwan łąka - nr domu 27
stary nr: 376 / nowy nr: 406 - Robak Pawło łąka - nr domu 44
stary nr: 377 / z nowych metryk wykreślone - Tryjudy Andrucha łąka "Te sianożęci zorał na rolę, która zostaje paryfikowaną z rolą sub. Nr. topograficznym 354"
stary nr: brak / nowy nr: 407 - Procyk Stefan łąka - nr domu 42
stary nr: 378 / z nowych metryk wykreślone - Tryjudy Fedka łąka "Te sianożęci zorał na rolę, która zostaje paryfikowaną z rolą sub. Nr. topograficznym 354"
stary nr: brak / nowy nr: 408 - Tryjuda Wasyl łąka - nr domu 104
stary nr: 379 / nowy nr: 409 - Krzywego Franko łąka - nr domu 52
stary nr: 380 / nowy nr: 410 - Zdorowega Kost - nr domu 1 "Tę sianożęć używa wspólnie i Zdorowega Iwan"
stary nr: 381 / nowy nr: 411 - Olejnik Michał łąka - nr domu 12
stary nr: 382 / nowy nr: 412 - Wasylów Iwan łąka - nr domu 13 "Tę sianożęć używa wspólnie i Wolaniuk Iwan"
stary nr: 383 / nowy nr: 413 - Gromadzkie pastwisko
stary nr: 384 / z nowych metryk wykreślone - Dworska pasieka w Temnym "Na tym miejscu teraz sianożęć dworska - która do sianożęci sub Nr. topograficznym 363 paryfikowaną została"
stary nr: brak / nowy nr: 414 - Dworska sianożęć - nr domu 84
stary nr: 385 / z nowych metryk wykreślone - Czajkowskiego Józefa chałupa "Na tym miejscu teraz sianożęć dworska - która do sianożęci sub Nr. topograficznym 363 paryfikowaną została"
stary nr: brak / nowy nr: 415 - Dworska sianożęć - nr domu 84
stary nr: 386 / nowy nr: 416 - Dworska łąka - nr domu 84
stary nr: 387 / nowy nr: 417 - Dworska łąka - nr domu 84
stary nr: 388 / nowy nr: 418 - Dworska sianożęć - nr domu 84
stary nr: 389 / nowy nr: 419 - Dworska sianożęć - nr domu 84
stary nr: 390 / nowy nr: 420 - Dworska sianożęć - nr domu 84
stary nr: 391 / z nowych metryk wykreślone - Robaka Ostapa sianożęć "Tej sianożęci połowę zorał i używa jako rolę która od niwy sub. Nr. 378 parefikowaną zostaje"
stary nr: brak / nowy nr: 421 - Ostapów Iwan sianożęć - nr domu 11
stary nr: brak / nowy nr: 422 - Ostapów Iwan pole - nr domu 11
stary nr: 392 / nowy nr: 423 - Robak Martin sianożęć - nr domu 131
stary nr: 393 / nowy nr: 424 - Gromadzkie pastwisko
stary nr: 394 / nowy nr: 425 - Niemieloski Piotr sianożęć - nr domu 3
stary nr: 395 / nowy nr: 426 - Sikorski Augustyn sianożęć - nr domu 37
stary nr: 396 / nowy nr: 427 - Bielec Mikoła sianożęć - nr domu 59
stary nr: 397 / z nowych metryk wykreślone - Buryja Hrynka łąka "Tej sianożęci połowę zorał a połowa jako sianożęć zostaje parefikowana do powyższej roli sub Nr. 378"
stary nr: brak / nowy nr: 428 - Buryj Fedko łąka - nr domu 23
stary nr: brak / nowy nr: 429 - Buryj Fedko pole - nr domu 23
stary nr: 398 / nowy nr: 430 - Osiecki Wawro łąka - nr domu 38
stary nr: 399 / nowy nr: 431 - Darmoroz Jacko łąka - nr domu 35
stary nr: 400 / nowy nr: 432 - Sawków Hryć łąka - nr domu 70
stary nr: 401 / nowy nr: 433 - Kowalów Tymko łąka - nr domu 34
stary nr: 402 / nowy nr: 434 - Kowalów Oleksa łąka - nr domu 71
stary nr: 403 / nowy nr: 435 - Radom Franko łąka - nr domu 108
stary nr: 404 / nowy nr: 436 - Bodak Iwan łąka - nr domu 89
stary nr: 405 / nowy nr: 437 - Mormol Oleksa łąka - nr domu 129
stary nr: 406 / nowy nr: 438 - Gromadzkie pastwisko
stary nr: 407 / nowy nr: 439 - Tataryn Lesko łąka - nr domu 60

Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
stary nr: 408 / nowy nr: 440 - Seńków Stefan pole - nr domu 46
stary nr: 409 / nowy nr: 441 - Radom Jaśko pole - nr domu 6 "Te pole używa wspólnie i jego brat Juzko"
stary nr: 410 / nowy nr: 442 - Dybasz Jędrzej pole - nr domu 83 "Wspólnym używaniem z Szkalubem Wojtkiem"
stary nr: 411 / nowy nr: 443 - Jezierański Hryć pole - nr domu 119
stary nr: 412 / nowy nr: 444 - Drozda Pawło pole - nr domu 67
stary nr: 413 / nowy nr: 445 - Szewców Michał pole - nr domu 117
stary nr: 414 / nowy nr: 446 - Bielec Mikoła pole - nr domu 59
stary nr: 415 / nowy nr: 447 - Gacyk Matwij pole - nr domu 14
stary nr: 416 / nowy nr: 448 - Szkałuba Anton pole - nr domu 65
stary nr: 417 / nowy nr: 449 - Księdza parocha pole - nr domu 66
stary nr: 418 / nowy nr: 450 - Olejnik Michał pole - nr domu 12
stary nr: 419 / nowy nr: 451 - Radom Wojciech pole - nr domu 72 "Wspólne używanie z Radomem Kasprem"
stary nr: 420 / nowy nr: 452 - Owczarz Kazko pole - nr domu 135
stary nr: 421 / nowy nr: 453 - Ostapów Iwan pole - nr domu 11
stary nr: 422 / nowy nr: 454 - Owczarz Franko pole - nr domu 132
stary nr: 423 / nowy nr: 455 - Ilków Iwan pole - nr domu 2
stary nr: 424 / nowy nr: 456 - Sawków Hryć pole - nr domu 70
stary nr: 425 / nowy nr: 457 - Dołhego Iwan pole - nr domu 20
stary nr: 426 / nowy nr: 458 - Dybasza Semko pole - nr domu 61 "Te pole używa wspólnie i Marcin Brzezicki"
stary nr: 427 / nowy nr: 459 - Zdorowega Kost pole - nr domu 1 "Te pole używa wspólnie i Zdorowego Iwan"
stary nr: 428 / nowy nr: 460 - Wasylów Iwan pole - nr domu 13 "Te pole używa wspólnie i Wolaniuk Iwan"
stary nr: 429 / nowy nr: 461 - Niemeloski Piotr pole - nr domu 3
stary nr: 430 / nowy nr: 462 - Zwarycz Hnatko pole - nr domu 10 "Te pole używa wspólnie i Kowalów Fedko"
stary nr: 431 / nowy nr: 463 - Drozda Pawło pole - nr domu 67
stary nr: 432 / nowy nr: 464 - Zwarycz Hnatko pole - nr domu 10 "Te pole używa wspólnie i Kowalów Fedko"
stary nr: 433 / nowy nr: 465 - Zdorowega Fedko pole - nr domu 8
stary nr: 434 / nowy nr: 466 - Krzywego Walko pole - nr domu 32
stary nr: 435 / nowy nr: 467 - Procyk Michał pole - nr domu 9 "Te pole używa wspólnie i brat jego Dmytro"
stary nr: 436 / nowy nr: 468 - Owczarz Jędruch pole - nr domu 91
stary nr: 437 / nowy nr: 469 - Posny Pawło pole - nr domu 16
stary nr: 438 / nowy nr: 470 - Stefaniszyn Piotr pole - nr domu 18
stary nr: 439 / nowy nr: 471 - Stefaniszyn Iwan pole - nr domu 17
stary nr: 440 / nowy nr: 472 - Zdorowega Antoni pole - nr domu 127
stary nr: 441 / nowy nr: 473 - Romaniszyn Onufryj pole - nr domu 22 "Te pole używa wspólnie i Hyka Jacko"
stary nr: 442 / nowy nr: 474 - Buryj Fedko pole - nr domu 23
stary nr: 443 / nowy nr: 475 - Dzura Fedko pole - nr domu 25
stary nr: 444 / nowy nr: 476 - Darmoroz Petro pole - nr domu 138
stary nr: 445 / nowy nr: 477 - Opryszków Iwan pole - nr domu 77
stary nr: 446 / nowy nr: 478 - Wolaniuk Andruch pole - nr domu 24
stary nr: 447 / nowy nr: 479 - Nahorny Iwan pole - nr domu 27
stary nr: 448 / nowy nr: 480 - Łuciów Iwan pole - nr domu 29 "Te pole używa wspólnie i Łuciów Wasyl"
stary nr: 449 / nowy nr: 481 - Opryszków Wasyl pole - nr domu 30 "Te pole używa wspólnie i Waliluk Andruch"
stary nr: 450 / nowy nr: 482 - Olejnik Jacko pole - nr domu 28 "Te pole używa wspólnie i Olejnik Iwan"
stary nr: 451 / nowy nr: 483 - Wolaniuk Stefan pole - nr domu 107 "Te pole używa wspólnie i Chmiel Jacko"
stary nr: 452 / nowy nr: 484 - Kowalów Jacko pole - nr domu 31
stary nr: 453 / nowy nr: 485 - Mormol Petro pole - nr domu 33 "Te pole używa wspólnie i Radom Franko"
stary nr: 454 / nowy nr: 486 - Dybasz Juzko pole - nr domu 49
stary nr: 455 / nowy nr: 487 - Kowalów Oleksa pole - nr domu 71
stary nr: 456 / nowy nr: 488 - Kowalów Tymko pole - nr domu 34
stary nr: 457 / nowy nr: 489 - Darmoroz Jacko pole - nr domu 35
stary nr: 458 / nowy nr: 490 - Sikorski August pole - nr domu 37
stary nr: 459 / nowy nr: 491 - Drozda Michał pole - nr domu 111
stary nr: 460 / nowy nr: 492 - Osiecki Wawro pole - nr domu 38
stary nr: 461 / nowy nr: 493 - Procyk Jacko pole - nr domu 26 "Te pole używa wspólnie i Zwarycz Stefan"
stary nr: 462 / nowy nr: 494 - Owczarz Pawło pole - nr domu 5
stary nr: 463 / nowy nr: 495 - Stecyk Demko pole - nr domu 47
stary nr: 464 / nowy nr: 496 - Jacków Fedko pole - nr domu 57
stary nr: 465 / nowy nr: 497 - Dołhań Demko pole - nr domu 48
stary nr: 466 / nowy nr: 498 - Procyk Stefan pole - nr domu 42 "Te pole używa wspólnie i Tryjuda Wasyl"
stary nr: 467 / nowy nr: 499 - Tryjuda Wasyl pole - nr domu 104
stary nr: 468 / nowy nr: 500 - Robak Martin pole - nr domu 131 "Te pole używa wspólnie i jego syn Iwan"
stary nr: 469 / nowy nr: 501 - Hłasyszyn Łuć pole - nr domu 45
stary nr: 470 / nowy nr: 502 - Seńków Stefan pole - nr domu 46
stary nr: 471 / nowy nr: 503 - Mormol Oleksa pole - nr domu 129
stary nr: 472 / nowy nr: 504 - Tataryn Lesko pole - nr domu 60
stary nr: 473 / nowy nr: 505 - Robak Pawło pole - nr domu 44
stary nr: 474 / nowy nr: 506 - Zadorożny Stefan pole - nr domu 78
stary nr: 475 / nowy nr: 507 - Krzywego Franko pole - nr domu 52
stary nr: 476 / nowy nr: 508 - Siamro Semko pole - nr domu 54
stary nr: 477 / nowy nr: 509 - Dybasz Juzko pole - nr domu 49
stary nr: 478 / nowy nr: 510 - Mormol Petro pole - nr domu 33 "Te pole używa wspólnie i Radom Franko"
stary nr: 479 / w nowych metrykach zmienione - Dworskie pole "Z tego pola wydzielone zostało Stefanowi Wolaniukowi, Kowalowemu Jackowi i Mormolowi Petrowi - jak na wykazie w zamian za pola sub Nr. 632-633-634"
stary nr: brak / nowy nr: 511 - Dworskie pole zostaje - nr domu 84
stary nr: brak / nowy nr: 512 - Mormol Petro pole - nr domu 33
stary nr: brak / nowy nr: 513 - Kowalów Jacko pole - nr domu 31
stary nr: brak / nowy nr: 514 - Wolaniuk Stefan pole - nr domu 107
stary nr: 480 / nowy nr: 515 - Tataryn Lesko pole - nr domu 60
stary nr: 481 / nowy nr: 516 - Tryjuda Wasyl pole - nr domu 104
stary nr: 482 / nowy nr: 517 - Procyk Stefan pole - nr domu 42
stary nr: 483 / nowy nr: 518 - Dołhań Demko pole - nr domu 48
stary nr: 484 / nowy nr: 519 - Jacków Fedko pole - nr domu 57
stary nr: 485 / nowy nr: 520 - Stecyk Danko pole - nr domu 47
stary nr: 486 / nowy nr: 521 - Owczarz Pawło pole - nr domu 5
stary nr: 487 / nowy nr: 522 - Procyk Jacko pole - nr domu 26 "Te pole używa wspólnie i Zwarycz Stefan"
stary nr: 488 / nowy nr: 523 - Osiecki Wawro pole - nr domu 38
stary nr: 489 / nowy nr: 524 - Krzywego Walko pole - nr domu 32
stary nr: 490 / nowy nr: 525 - Darmoroz Jacko pole - nr domu 35
stary nr: 491 / nowy nr: 526 - Kowalów Tymko pole - nr domu 34
stary nr: 492 / nowy nr: 527 - Kowalów Oleksa pole - nr domu 71
stary nr: 493 / nowy nr: 528 - Jezierański Hryć pole - nr domu 119
stary nr: 494 / nowy nr: 529 - Radom Jaśko pole - nr domu 6 "Te pole używa wspólnie i Radom Juzko"
stary nr: 495 / nowy nr: 530 - Wergelas Wasyl pole - nr domu 53
stary nr: 496 / nowy nr: 531 - Siamro Semko pole - nr domu 54
stary nr: 497 / nowy nr: 532 - Krzywego Franko pole - nr domu 52
stary nr: 498 / nowy nr: 533 - Zadorożny Stefan pole - nr domu 78
stary nr: 499 / nowy nr: 534 - Zadorożny Stefan pole - nr domu 78 "Te pole używa wspólnie i Robak Pawło"
stary nr: 500 / nowy nr: 535 - Tataryn Lesko pole - nr domu 60
stary nr: 501 / nowy nr: 536 - Mormol Oleksa pole - nr domu 129
stary nr: 502 / nowy nr: 537 - Sawków Stefan pole - nr domu 46
stary nr: 503 / nowy nr: 538 - Hłasyszyn Łuć pole - nr domu 45
stary nr: 504 / nowy nr: 539 - Sikorski Augustyn pole - nr domu 37
stary nr: 505 / nowy nr: 540 - Robak Martin pole - nr domu 131 "Te pole używa wspólnie i syn jego Iwan"
stary nr: 506 / nowy nr: 541 - Dybasz Jędrzej pole - nr domu 83 "Te pole używa wspólnie i Szkałuba Wojtko"
stary nr: 507 / nowy nr: 542 - Radom Wojciech pole - nr domu 72 "Te pole używa wspólnie i Radom Kasper"
stary nr: 508 / nowy nr: 543 - Szewców Michał pole - nr domu 117
stary nr: 509 / nowy nr: 544 - Zwarycz Hnatko pole - nr domu 10
stary nr: 510 / nowy nr: 545 - Lichota Kuba pole - nr domu 63
stary nr: 511 / nowy nr: 546 - Darmoroz Stefan pole - nr domu 7
stary nr: 512 / nowy nr: 547 - Gacek Matwij pole - nr domu 14
stary nr: 513 / nowy nr: 548 - Szkałuba Antoni pole - nr domu 65
stary nr: 514 / nowy nr: 549 - Księdza parocha pole - nr domu 66
stary nr: 515 / nowy nr: 550 - Olejnik Michał pole - nr domu 12
stary nr: 516 / nowy nr: 551 - Owczarz Michał pole - nr domu 4
stary nr: 517 / nowy nr: 552 - Owczarz Kazko pole - nr domu 135
stary nr: 518 / nowy nr: 553 - Ostapów Iwan pole - nr domu 11
stary nr: 519 / nowy nr: 554 - Zwarycz Hnat pole - nr domu 10 "Te pole używa wspólnie i Kowalów Fedko"
stary nr: 520 / nowy nr: 555 - Bielec Mikoła pole - nr domu 59
stary nr: 521 / nowy nr: 556 - Jezierański Hryć pole - nr domu 119
stary nr: 522 / nowy nr: 557 - Sawków Hryć pole - nr domu 70
stary nr: 523 / nowy nr: 558 - Ilków Iwan pole - nr domu 2
stary nr: 524 / w nowych metrykach zmienione - Łuciów Fedko pole - nr domu 29 Brak uwagi, ale z numeracji wynika, że pole zostało podzielone na dwie równe działki
stary nr: brak / nowy nr: 559 - Zdorowega Fedko pole - nr domu 8
stary nr: brak / nowy nr: 559 1/2 - Krzywego Walko pole - nr domu 32
stary nr: 525 / nowy nr: 560 - Siamro Semko pole - nr domu 54
stary nr: 526 / nowy nr: 561 - Krzywego Franko pole - nr domu 52
stary nr: 527 / nowy nr: 562 - Zadorożny Stefan pole - nr domu 78 "Te pole używa wspólnie i Robak Pawło"
stary nr: 528 / nowy nr: 563 - Tataryn Lesko pole - nr domu 60
stary nr: 529 / nowy nr: 564 - Mormol Oleksa pole - nr domu 129

Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci:
stary nr: 530 / nowy nr: 565 - Sikorski August pole - nr domu 37
stary nr: 531 / nowy nr: 566 - Osiecki Warzko pole - nr domu 38
stary nr: 532 / nowy nr: 567 - Drozda Michał pole - nr domu 111
stary nr: 533 / nowy nr: 568 - Procyk Jacko pole - nr domu 26
stary nr: 534 / nowy nr: 569 - Owczarz Pawło pole - nr domu 5
stary nr: 535 / nowy nr: 570 - Stecyk Danko pole - nr domu 47
stary nr: 536 / nowy nr: 571 - Jacków Fedko pole - nr domu 57
stary nr: 537 / nowy nr: 572 - Dołhań Demko pole - nr domu 48
stary nr: 538 / nowy nr: 573 - Robak Martin pole - nr domu 131
stary nr: 539 / nowy nr: 574 - Hłasyszyn Łuć pole - nr domu 45
stary nr: 540 / nowy nr: 575 - Seńków Stefan pole - nr domu 46
stary nr: 541 / nowy nr: 576 - Wasylów Iwan pole - nr domu 13
stary nr: 542 / nowy nr: 577 - Robak Martin pole - nr domu 131 "Te pole używa wspólnie i syn jego Wasyl"
stary nr: 543 / nowy nr: 578 - Darmoroz Jacko pole - nr domu 35
stary nr: 544 / nowy nr: 579 - Mormol Petro pole - nr domu 33 "Te pole używa wspólnie i Radom Franko"
stary nr: 545 / nowy nr: 580 - Kowalów Tymko pole - nr domu 34
stary nr: 546 / nowy nr: 581 - Dybasz Juźko pole - nr domu 49

Niwa 08 - Pod Switlikiem:
stary nr: 547 / nowy nr: 582 - Opryszków Wasyl pole - nr domu 30 "Te pole używa wspólnie i Waliluk Jędruch"
stary nr: 548 / nowy nr: 583 - Łuciów Iwan pole - nr domu 29 "Te pole używa wspólnie i Łuciów Wasyl"
stary nr: 549 / nowy nr: 584 - Olejnik Jacko pole - nr domu 28 "Te pole używa wspólnie i Olejnik Iwan"
stary nr: 550 / nowy nr: 585 - Wolaniuk Jędruch pole - nr domu 24
stary nr: 551 / w nowych metrykach zmienione - Dworskie pole "Z tego pola wydzielono w zamianę za pole do lasu przyległe sub Nr. topograficznym 389-390 - Zdorowega Kost Nr. domu 1 i Krzywego Franko Nr. domu 52 - sianożęć pańska zapisaną zostala a za sianożęć wydzielono pola"
stary nr: brak / nowy nr: 586 - Dworskie pole zostaje - nr domu 84
stary nr: brak / nowy nr: 587 - Krzywego Franko pole - nr domu 52
stary nr: brak / nowy nr: 588 - Zdorowega Kost pole - nr domu 1
stary nr: 552 / nowy nr: 589 - Opryszków Iwan pole - nr domu 77
stary nr: 553 / nowy nr: 590 - Darmoroz Petro pole - nr domu 138
stary nr: 554 / nowy nr: 591 - Dzura Fedko pole - nr domu 25
stary nr: 555 / nowy nr: 592 - Buryj Fedko pole - nr domu 23
stary nr: 556 / nowy nr: 593 - Romaniszyn Unofry pole - nr domu 22 "Te pole używa wspólnie i Hyka Jacko"
stary nr: 557 / nowy nr: 594 - Stefaniszyn Piotr pole - nr domu 18
stary nr: 558 / nowy nr: 595 - Zdorowega Antoch pole - nr domu 127
stary nr: 559 / nowy nr: 596 - Dmytrów Iwan pole - nr domu 17
stary nr: 560 / nowy nr: 597 - Posny Pawło pole - nr domu 16
stary nr: 561 / nowy nr: 598 - Owczarz Jędruch pole - nr domu 91
stary nr: 562 / nowy nr: 599 - Procyk Michał pole - nr domu 9 "Te pole używa wspólnie i brat tego Dmytro"
stary nr: 563 / nowy nr: 600 - Zwarycz Hnat pole - nr domu 10 "Te pole używa wspólnie i Kowalów Fedko"
stary nr: 564 / nowy nr: 601 - Krzywego Walko pole - nr domu 32
stary nr: 565 / nowy nr: 602 - Niemeloski Piotr pole - nr domu 3
stary nr: 566 / nowy nr: 602 1/2 - Zdorowega Fedko pole - nr domu 8
stary nr: 567 / nowy nr: 603 - Dybasz Semko pole - nr domu 61 "Te pole używa wspólnie i Brzezicki Marcin"
stary nr: 568 / nowy nr: 604 - Wasylów Iwan pole - nr domu 13 "Te pole używa wspólnie i Wolaniuk Iwan"
stary nr: 569 / nowy nr: 605 - Zdorowega Kost pole - nr domu 1 "Te pole używa wspólnie i Iwan brat"
stary nr: 570 / nowy nr: 606 - Sikorski Augustyn pole - nr domu 37
stary nr: 571 / nowy nr: 607 - Procyk Jacko pole - nr domu 26 "Te pole używa wspólnie i Zwarycz Stefan"
stary nr: 572 / nowy nr: 608 - Księdza parocha pole - nr domu 66
stary nr: 573 / nowy nr: 609 - Owczarz Pawło pole - nr domu 5
stary nr: 574 / nowy nr: 610 - Procyk Stefan pole - nr domu 42 "Te pole używa wspólnie i Tryjuda Wasyl"
stary nr: 575 / nowy nr: 611 - Stecyk Danko pole - nr domu 47
stary nr: 576 / nowy nr: 612 - Darmoroz Jacko pole - nr domu 35
stary nr: 577 / nowy nr: 613 - Osiecki Wawro pole - nr domu 38
stary nr: 578 / nowy nr: 614 - Drozda Michał pole - nr domu 111
stary nr: 579 / nowy nr: 615 - Robak Martin pole - nr domu 131 "Te pole używa wspólnie i syn jego Iwan"
stary nr: 580 / nowy nr: 616 - Hłasyszyn Łuć pole - nr domu 45
stary nr: 581 / nowy nr: 617 - Seńków Stefan pole - nr domu 46
stary nr: 582 / nowy nr: 618 - Mormol Oleksa pole - nr domu 129
stary nr: 583 / nowy nr: 619 - Tataryn Lesko pole - nr domu 60
stary nr: 584 / nowy nr: 620 - Zadorohny Stefan pole - nr domu 78 "Te pole używa wspólnie i Robak Pawło"
stary nr: 585 / nowy nr: 621 - Krzywego Franko pole - nr domu 52
stary nr: 586 / nowy nr: 622 - Siamro Semko pole - nr domu 54
stary nr: 587 / nowy nr: 623 - Wergelas Wasyl pole - nr domu 53 "Te pole używa wspólnie i brat jego Petro"
stary nr: 588 / nowy nr: 624 - Radom Jaśko pole - nr domu 6 "Te pole używa wspólnie i Radom Juzko"
stary nr: 589 / nowy nr: 625 - Dybasz Jędrzej pole - nr domu 83
stary nr: 590 / nowy nr: 626 - Wasylów Iwan pole - nr domu 13
stary nr: 591 / nowy nr: 627 - Jezierański Hryć pole - nr domu 119
stary nr: 592 / nowy nr: 628 - Szewców Michał pole - nr domu 117
stary nr: 593 / nowy nr: 629 - Radom Wojciech pole - nr domu 72 "Te pole używa wspólnie i Kasper brat"
stary nr: 594 / nowy nr: 630 - Bielec Mikoła pole - nr domu 59Część druga z numerami działek od 631 do 1205 jest tutaj

Część trzecia z numerami działek od 1206 do 1698 jest tutaj