Żołnierze Wielkiej Wojny z Olejowa
Dodane przez Remek dnia Kwietnia 03 2011 13:23:30

Żołnierze Wielkiej Wojny z Olejowa
Polegli, ranni i wzięci do niewoli mieszkańcy Olejowa.


Odnalezieni na austriackich listach strat i spisach rannych żołnierze z Olejowa. Razem 101 nazwisk. Imiona podajemy w wersji oryginalnej, czyli w większości po niemiecku.

(uaktualnione luty 2014)
nowe osoby oznaczonoI prośba do naszych Czytelników. Jeśli są na tej liście jacyś Wasi krewni, prosimy o komentarz pod artykułem. Miło byłoby powiązać te dane z konkretnymi, żywymi ludźmi.
POLEGLI I ZMARLI:


1. Bachor Ilko, ur. 1869, Trainsoldat (taboryta), TrainErsatzDepot Nr. 10 (10. zapasowy skład taborów), II. oddział zapasowy, 9.11.1916 zmarł w szpitalu garnizonowym nr 3 w Przemyślu na zapalenie ślepej kiszki (org. Blinddarmentzündung), pochowany na tamtejszym cmentarzu centralnym - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 27.01.1917, Nr 528

2. Baturina Nikołaj, ur. 1896, Offiziersdiener (ordynans), Schützenregiment Nr 20 (20. pułk strzelców), 1. kompania, poległy (1-10.09.1917) - Lista strat nr 632 z 30.11.1917

3. Bodak Stefan, ur. 1894, stopień wojskowy nie podany, Schützenregiment Nr 20 (20. pułk strzelców), 1. kompania, 27.05.1917 zmarł w szpitalu rezerwowym w Wadowicach na gruźlicę płuc (oryg. Lungentuberkulose), pochowany na tamtejszym cmentarzu wojskowym, grób nr 1272 - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 10.08.1917, Nr 542

4. Bojczuk Dmytro, syn Michała i Matrony, ur. 15 października 1882 w Olejowie, zaginął od 1914 roku na wojnie światowej jako żołnierz austriackiego 80 pułku piechoty. Sądownie uznany za zmarłego w 1931 roku - Gazeta Lwowska z 24 czerwca 1931, Nr 143.

5. Budnik Jan, syn Wasyla i Anastazji, ur. 24 marca 1892 w Olejowie, zaginął od 1915 roku na wojnie światowej jako żołnierz austriackiego 80 pułku piechoty. Sądownie uznany za zmarłego w 1931 roku - Gazeta Lwowska z 24 czerwca 1931, Nr 143.

6. Czerepek Johann, ur. 1887, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 10. kompania, poległy (23.06.1915) - Lista strat nr 300 z 25.10.1915

7. Dowhy Andreas, ur. 1875, Infanterist (szeregowy), Landsturmgruppe FML. Nikl. (grupa pospolitego ruszenia FML. Nikl.) 1. batalion, 1. kompania, 13.03.1915 zmarł w szpitalu fortecznym nr 3 w Przemyślu na biegunkę (oryg. Ruhr), pochowany przy tamtejszym magazynie prochu nr 11 - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 16.06.1917, Nr 538

(zapewne j.w.) Dowhyj Andrzej, syn Wasyla i Anny, ur. 28 marca 1875 w Olejowie, zaginął od 1914 r. jako żołnierz austriacki na wojnie światowej. Sądownie uznany za zmarłego w 1931 roku - Gazeta Lwowska z 24 czerwca 1931, Nr 143.

8. Drozdowski Josef, ur. 1890, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, poległy (23.11.1914) - Lista strat nr 130 z 20.02.1915

9. Kobielski Tomasz, ur. 1897, Gefreiter (starszy szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 10. kompania, poległy (11.10.1916) - Lista strat nr 573 z 15.05.1917

10. Krupicki August, ur. 1873, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Infanterieregiment Nr 24 (24. pułk piechoty), zmarły (1.09.1917) - Lista strat nr 618 z 17.10.1917

11. Kuzik Michał, syn Jana i Eudokii, ur. 13 listopada 1889 w Olejowie, zaginął od 1918 roku na wojnie światowej jako żołnierz austriackiego 20 pułku piechoty. Sądownie uznany za zmarłego w 1931 roku - Gazeta Lwowska z 24 czerwca 1931, Nr 143.

12. Lewandowski Nikolaus, ur. 1880, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, poległy (18-20.12.1914) - Lista strat nr 150 z 27.03.1915

13. Mazgajski Wojciech, ur. 11 marca 1880 w Olejowie, zaginął od 1914 r. jako żołnierz austriacki na wojnie światowej. Sądownie uznany za zmarłego w 1926 roku - Gazeta Lwowska z 11 marca 1926, Nr 58.

14. Owczarz Jan, ur. 1894, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 4. kompania, poległy (21.01.1917) - Lista strat nr 573 z 15.05.1917

15. Radom Josef, ur. 1877, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 58 (58. pułk piechoty), 4. kompania zapasowa, 1.01.1916 zmarł w szpitalu rezerwowym nr 7, należącym do 4. Armii w Lublinie na zapalenie oskrzeli (oryg. Bronchienentzündung), pochowany na tamtejszym cmentarzu, szereg 10, grób nr 18 - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 24.03.1916, Nr 487

16. Robak Nikolaus, ur. 1882, stopień wojskowy nie podany, Landsturminfanterieregiment Nr 22 (22. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 1. kompania, poległy (16.08.1917) - Lista strat nr 618 z 17.10.1917

17. Seibert Peter, ur. 1894, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 10. kompania, poległy (3.06.1915) - Lista strat nr 278 z 29.09.1915

18. Sereda Wasyl, ur. 1890, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, poległy (20-31.12.1916) - Lista strat nr 561 z 26.04.1917

19. Sikorski Johann, ur. 1870, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), zmarły (13.07.1918) - Lista strat nr 700 z 5.11.1918

20. Stefanowicz Teofil, ur. 20 marca 1876 w Olejowie, jako żołnierz 410 Etapenbaonu zaginął w październiku 1918 r. na froncie włoskim. Sądownie uznany za zmarłego w 1925 roku - Gazeta Lwowska z 24 maja 1925, Nr 118.

21. Tryjuda Eliasz, ur. w r. 1868 w Olejowie, w roku 1915 został powołany jako szeregowiec do 35 p. p. Obrony Krajowej armii austriackiej i wysłany na front, gdzie zaginął bez wieści. W roku 1925 jego żona Zofia Tryjuda zamieszkała w gminie Cecowa powiat Zborów rozpoczęła postępowanie sądowe o uznanie męża za zmarłego. - "Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 9. Tarnopol, dnia 1 września 1925.

22. Winiarski Stefan, ur. 1896, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, poległy (29.03.1916) - Lista strat nr 584 z 1.06.1917

23. Wodecki Józef, syn Jana, gospodarz w Olejowie, został powołany w sierpniu 1914 do służby wojskowej jako żołnierz austriacki i wszelki ślad po nim zaginął. W roku 1920 na wniosek żony, Anieli Wodeckiej z domu Hahn, wszczęto postępowanie sądowe o uznanie go za zmarłego. - Gazeta Lwowska z 8 lutego 1921, Nr 30.

24. Wołynek Hrynko, ur. 1861, cywilny robotnik, 2.02.1917 zmarł w szpitalu garnizonowym nr 14 we Lwowie na zapalenie płuc (oryg. Lungenentzündung), pochowany na tamtejszym Cmentarzu Łyczakowskim, grób nr 1469 - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 27.09.1917, Nr 544

25. Wywała Jan, ur. 19 grudnia 1875 w Olejowie, zaginął od 1914 r. jako żołnierz austriacki na wojnie światowej. Sądownie uznany za zmarłego w 1926 roku - Gazeta Lwowska z 5 grudnia 1926, Nr 279.

26. Zdorowega Józef, syn Michała i Marty, ur. 19 stycznia 1891 w Olejowie, zaginął od 1914 roku na wojnie światowej jako żołnierz austriackiego 80 pułku piechoty. Sądownie uznany za zmarłego w 1931 roku - Gazeta Lwowska z 24 czerwca 1931, Nr 143.
RANNI:


1. Bagiński Franz, ur. 1875, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 22 (22. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 8. kompania, ranny - Lista strat nr 251 z 29.08.1915

2. Batoryna Nikolaus, ur. 1896, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 10. kompania, ranny - Lista strat nr 573 z 15.05.1917

3. Bernacki Josef, ur. 1894, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), II. oddział karabinów maszynowych, ranny - Lista strat nr 558 z 23.04.1917

4. Bilecki Jan, ur. 1882, Landsturmjäger (strzelec pospolitego ruszenia), Feldjägerbataillon Nr 27 (27. batalion strzelców pieszych), 1. kompania, ranny - Lista strat nr 571 z 11.05.1917

5. Bilecki Peter, ur. 1896, Schütze (strzelec), Schützenregiment Nr 20 (20. pułk strzelców), 2. kompania, ranny - Lista strat nr 593 z 28.06.1917

6. Darmoroz Anton, ur. 1896, Landsturmgefreiter (starszy szeregowy pospolitego ruszenia), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 10. kompania, ranny - Lista strat nr 596 z 6.07.1917

7. Derech Stefan, ur. 1894, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ranny - Lista strat nr 111 z 23.01.1915

8. Diłaj Wasyl, ur. 1892, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ranny - Lista strat nr 596 z 6.07.1917

9. Dowhyj Basil, ur. 1888, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ranny - Lista strat nr 267 z 16.09.1915

10. Dowhy Peter, ur. 1883, Tit. Feldwebel (tytularny sierżant), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania zapasowa, postrzał w prawe udo (oryg. Schuß i. d. r. Oberschenkel), szpital zespolony nr 1 w Wiedniu XVIII - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 29.12.1914, Nr 173

11. Ilków Andreas, Korporal (kapral), Landsturminfanterieregiment Nr 21 (21. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 1. batalion etapowy, ranny - Lista strat nr 136 z 3.03.1915

12. Ilków Roman, ur. 1885, Reserve Infanterist Tit. Gefreiter (szeregowy rezerwy, tytularny starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ranny - Lista strat nr 645 z 24.01.1918

13. Juźwin Pioter, ur. 1891, Landsturmjäger (strzelec pospolitego ruszenia), Feldjägerbataillon Nr 27 (27. batalion strzelców pieszych), 2. kompania, ranny - Lista strat nr 481 z 24.10.1916

14. Kaczan Johann, ur. 1896, Schütze (strzelec), Schützenregiment Nr 20 (20. pułk strzelców), 2. kompania, ranny - Lista strat nr 593 z 28.06.1917

15. Karmazyn Theodor, ur. 1894, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ranny - Lista strat nr 267 z 16.09.1915

16. Kowal Gregor, ur. 1889, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, postrzał w lewą łopatkę (oryg. Schuß i. d. l. Achsel), szpital zespolony w Oravicabánya - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 5.12.1914, Nr 125

17. Kowal Gregor, ur. 1896, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 10. kompania, ranny - Lista strat nr 529 z 26.02.1917 (dane podobne do osoby j.w., lecz inny rok urodzenia)

(być może j.w.?) Kowal Grzegorz, ur. 1896, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 10. kompania, ranny - Lista strat nr 561 z 26.04.1917

Dodatkowe informacje o Grzegorzu Kowalu - nadesłał nasz Czytelnik, Pan Eugeniusz Drozdowski: Po zakończeniu leczenia pozostał na Morawach w okolicy Oravicy aż do 1930 roku, w międzyczasie poślubił Annę Waniek ur 1895 r. W 1921 urodził się syn, w 1922 córka Maria. W 1930 powrócił z całą rodziną do Olejowa, dzieci jak i żona mówiły po "czesku" i z tej przyczyny nazywaną Annę jak i jej córkę Marię "Czeszka". Tak zostało do jej śmierci. Wybudowali dom na Szparchance.
Losy tej rodziny są dosyć tragiczne. Syn Grzegorz zmarł "na gardło" po wpadnięciu do zamarzniętego jeziorka na Halczynej Dolinie jesienią 1936 roku. Maria wyszła za Mikołaja Drozdowskiego w styczniu 1940 r. po jego powrocie z niewoli niemieckiej w grudniu 1939. / na podstawie wymiany jeńców wojennych między Sowietami i hitlerowskimi Niemcami, po rozbiciu w ostatnich dniach września 22 pułku ułanów z Brodów/. We wrześniu 1940 roku urodzili się dwaj synowie: bliźniacy Michał i Józef /imiona po dziadkach/.
Niestety, po przejściu frontu w 1944 roku ojciec musiał - ze swoim młodszym bratem Józefem- uciekać z Olejowa. Zagrożenie było ze strony UPA. Nastąpiły bardzo złe dni dla Marii, jej chłopców i rodziców. Zabrano im wszystko z domu, cały dobytek. Maria, synowie i jej ojciec zmarli na tyfus późną jesieni a 1944 roku, w momencie formowania pierwszej listy wyjeżdżających z Olejowa. Uratowała się Anna. Zmarła w 1966 w Olejowie. Ojciec mój po demobilizacji jesienią 1945 roku nigdy nie powrócił do Olejowa.


18. Kowal Josef, ur. 1893, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, postrzał w prawą rękę (oryg. Schuß i. d. r. Hand), szpital Świętego Rocha w Wiedniu XIII - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 15.02.1915, Nr 272

19. Kowal Peter, ur. 1889, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ranny - Lista strat nr 267 z 16.09.1915

20. Krzywy Franz, ur. 1892, Landsturminfanterist (szeregowy pospolitego ruszenia), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 5. kompania, ranny - Lista strat nr 446 z 29.07.1916

21. Kulinka Theodor, ur. 1889, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, postrzał w lewy goleń (oryg. Schuß i. d. l. Unterschenkel), szpital garnizonowy nr 19 w Pozsony - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 26.12.1914, Nr 167

22. Łokieć Elias, ur. 1890, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, postrzał w palec wskazujący (oryg. Schuß i. d. Zeigefinger), c.k. szpital garnizonowy nr 26 w Mostarze - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 17.10.1914, Nr 30

(zapewne j.w.?) Łokieć Ilko, ur. 1890, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, postrzał w lewą rękę (oryg. Schuß i. d. l. Hand), szpital zespolony w Trieście - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 5.12.1914, Nr 124

(zapewne j.w.?) Łokieć Ilko, ur. 1890, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ranny - Lista strat nr 21 - uzupełnienie, Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914

23. Masztalerz Josef, ur. 1892, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 9. kompania, ranny - Lista strat nr 141 z 13.03.1915

24. Mazgajski Johann, ur. 1882, Korporal (kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, postrzał w lewą rękę (oryg. Schuß i. d. l. Hand), szpital forteczny nr 2 w Krakowie - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 11.12.1914, Nr 141

25. Olejnik Peter, ur. 1889, Landsturmjäger (strzelec pospolitego ruszenia), Feldjägerbataillon Nr 27 (27. batalion strzelców pieszych), 1. kompania, ranny - Lista strat nr 481 z 24.10.1916

26. Olejnik Wasyl, ur. 1878, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 22 (22. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 10. kompania, ranny - Lista strat nr 479 z 19.10.1916

27. Powroźnik Leon (oryg. "Pawroznik"), ur. 1897, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, ranny - Lista strat nr 573 z 15.05.1917

28. Powroźnik Nikolaus, ur. 1889, Kanonier (kanonier)Feldkanonenregiment Nr 31 (31. pułk artylerii polowej), 5. bateria, ranny - Lista strat nr 213 z 17.07.1915

29. Prodan Wladimir, ur. 1897, Landsturminfanterist Tit. Gefreiter (szeregowy pospolitego ruszenia, tytularny starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ranny - Lista strat nr 624 z 3.11.1917

30. Radom Felix, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 5. kompania, ranny - Lista strat nr 474 z 7.10.1916

31. Radom Kasimir, ur. 1894, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 9. kompania, ranny - Lista strat nr 561 z 26.04.1917

32. Radom Peter, ur. 1893, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ranny - Lista strat nr 141 z 13.03.1915

33. Robak Michael, ur. 1882, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 22 (22. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 1. kompania, ranny - Lista strat nr 251 z 29.08.1915

34. Stefanyszyn Daniel, ur. 1891, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 28 (28. pułk piechoty obrony krajowej), 5. kompania, ranny - Lista strat nr 468 z 23.09.1916

35. Szeremeta Leon, ur. 1887, Korporal (kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, postrzał w pierś (oryg. Schuß i. d. Brust), c.k. szpital rezerwowy w Nevesinje - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 20.10.1914, Nr 33

(zapewne j.w.?) Szeremeta Leon, ur. 1887, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, postrzał w pierś (oryg. Schuß i. d. Brust), c.k. szpital garnizonowy nr 26 w Mostarze - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 24.10.1914, Nr 40

(zapewne j.w.?) Szeremeta Leon, ur. 1887, Korporal (kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ranny - Lista strat nr 21 - uzupełnienie, Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914

36. Świdorski Czeslaus (być może Świderski?), ur. 1882, Stabsfeldwebel (sierżant sztabowy), Infanterieregiment Nr 30 (30. pułk piechoty), ranny - Lista strat nr 134 z 1.03.1915

37. Wałyluk Wasyl, ur. 1891, Landsturmkorporal (kapral pospolitego ruszenia), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 3. kompania, ranny - Lista strat nr 640 z 3.01.1918

(zapewne j.w.?) Wałyluk Wasyl, ur. 1891, Sanitätsunteroffizier (podoficer sanitarny), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 3. kompania, ranny - Lista strat nr 642 z 15.01.1918

38. Wielichowski Josef, ur. 1898, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 20 (20. pułk piechoty obrony krajowej), 5. kompania, ranny - Lista strat nr 544 z 29.03.1917

39. Wolaniuk Josef, ur. 1889, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ranny - Lista strat nr 217 z 22.07.1915

40. Wolanyk Basil (być może Wolaniuk?), ur. 1891, Landsturmkorporal (kapral pospolitego ruszenia), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ranny - Lista strat nr 621 z 27.10.1917

41. Wójcik Paul, ur. 1888, Korporal Tit. Zugsführer (kapral, tytularny plutonowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ranny - Lista strat nr 381 z 25.02.1916

42. Zdorowega Wasil, ur. 1897, Schütze (strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 3. kompania, ranny - Lista strat nr 639 z 28.12.1917

(być może j.w.?) Zdorowega Basil Sohn des Teodor, ur. 1897, Landsturmschütze (strzelec pospolitego ruszenia), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 3. kompania, ranny - Lista strat nr 650 z 7.02.1918

43. Zubczewski Zygmunt, ur. 1877, Zugsführer (plutonowy), Landsturminfanterieregiment Nr 16 (16. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ranny - Lista strat nr 31 z 20.10.1914
CIĘŻKO CHORZY W SZPITALACH:


1. Mazgajski Johann Math., ur. 1882, Korporal (kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, chory (nazwa choroby nie podana), wojskowy szpital epidemiologiczny nr 1 w Krakowie, ul. Skawińska 8 - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 8.12.1914, Nr 132

2. Preisz Moses, ur. 1885, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 231 (231. batalion pospolitego ruszenia), 1. kompania, chory (nazwa choroby nie podana), szpital komitatowy w Torda - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 23.01.1915, Nr 239

3. Sikorski Johann, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), chory (nazwa choroby nie podana), zespolony szpital rezerwowy w Nowym Targu - Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 21.01.1915, Nr 232
WZIĘCI DO NIEWOLI:


1. Baturyna Johann, ur. 1875, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), jeniec wojenny (Aschabad, Rosja) - Lista strat nr 619 z 20.10.1917

2. Bojczuk Demeter, ur. 1882, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 7. kompania, jeniec wojenny (Beresowka, gubernia Transbajkalie, Rosja) - Lista strat nr 235 z 12.08.1915

3. Budnik Johann, ur. 1892, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 8. kompania, jeniec wojenny (Schillowsky-Rudnik, Kreis Slavianoserbsk, gubernia Jekaterinoslaw, Rosja) - Lista strat nr 395 z 18.03.1916

4. Darmoros Hryńko, Infanterist (szeregowy), w nawiasie ze znakiem zapytania: (Landsturminfanterieregiment Nr 229?), grekokatolik, 34 lata, Olejów, jeniec wojenny, (pojmany?) 8.11. Polana, internowany w Rosji - Jeńcy wojenni, których oddziały wojskowe lub gmina przynależności wskutek niedostatecznego podania dat w listach jeńców otrzymanych od Czerwonego Krzyża państw nieprzyjacielskich nie mogły być dotąd stwierdzone, Nr 3 z 10.04.1917.

5. Diaków Daniel, ur. 1884, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), jeniec wojenny (Bijsk, gubernia Tomsk, Rosja) - Lista strat nr 168 z 28.04.1915

6. Diłaj Alexander, ur. 1889, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, jeniec wojenny (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja) - Lista strat nr 156 z 8.04.1915

7. Diłaj Damian, ur. 1879, Ersatzreservist Infanterist (zapasowy rezerwista szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, jeniec wojenny (Ufa, Rosja) - Lista strat nr 518 z 30.01.1917

8. Diłaj Stefan, ur. 1897, syn Iwana i Eudokii, grekokatolik, Infanterist (szeregowy), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców). Powołany do wojska w 1916 roku, walczył na frontach rosyjskim, rumuńskim i włoskim. 29 stycznia 1918 wzięty do niewoli włoskiej, przebywał w obozach Santa Maria Capua Vetere i Cassino. W roku 1919 wrócił z niewoli do Olejowa.Pamiątka Stefana Diłaja z pobytu we włoskiej niewoli.
(kliknij żeby obejrzeć)


9. Drozda Ignatz, ur. 1885, Schütze (strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 3. kompania, jeniec wojenny (Kineschma, gubernia Kostroma, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

10. Drozdowski Jan, ur. 1890, stopień i jednostka nieznane, służył na froncie włoskim i poddał się do niewoli; we Włoszech wstąpił na ochotnika do polskich jednostek należących do Armii generała Hallera. Wiosną 1919 wrócił z Armią Hallera do Polski i w jej szeregach walczył z Ukraińcami i bolszewikami.

11. Drozdowski Michael, ur. 1887, Schütze (strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 10. kompania, jeniec wojenny (Aschabad, Lager Ak Tepe, terytorium Transkaspien, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

12. Foryś Andreas, ur. 1876, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 350 z 5.01.1916

13. Freindlich recte Goldenberg Aron, ur. 1882, Blessiertenträger (sanitariusz, noszowy), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 3. kompania, jeniec wojenny (Solotaja-Orda, obszar Syr-Darja, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

14. Hajduk Stefan, ur. 1891, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 18 (18. pułk piechoty), 8. kompania, jeniec wojenny (Niš, Serbia) - Lista strat nr 185 z 29.05.1915

15. Janusz Johann, ur. 1881, Schütze (strzelec), Schützenregiment Nr 19 (19. pułk strzelców), 1. kompania, jeniec wojenny (Werchoturje, gubernia Perm, Rosja) - Lista strat nr 596 z 6.07.1917

16. Kowal Fedko, Landsturmulane (ułan pospolitego ruszenia), Ulanenregiment Nr 7 (7. pułk ułanów), jeniec wojenny (Były jeniec wojenny, powrócił w ramach wymiany jako inwalida wojenny) - Lista strat nr 667 z 15.04.1918

17. Kowal Jan, ur. 1875, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), jeniec wojenny (Taszkient, Rosja) - Lista strat nr 342 z 24.12.1915

18. Kowal Iwan, ur. 1875, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 218 (218. batalion pospolitego ruszenia). jeniec wojenny (Saratow, Rosja) - Lista strat nr 579 z 24.05.1917 (dane podobne do osoby j.w. lecz inna jednostka)

19. Kowal Josef, ur. 1893, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, jeniec wojenny - Lista strat nr 150 z 27.03.1915

20. Łemega Peter, ur. 1887, Ersatzreservist Schütze (zapasowy rezerwista strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), jeniec wojenny (Saratow, Rosja) - Lista strat nr 617 z 13.10.1917

21. Mandziuk Leon, ur. 1882, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), II. kompania zapasowa, jeniec wojenny (Jusowka, gubernia Ekaterinoslaw, Rosja) - Lista strat nr 177 z 13.05.1915

(być może j.w.?) Mandziuk Leon, ur. 1882, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania zapasowa, jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 322 z 24.11.1915

22. Masztalerz Joseph, ur. 1892, Schütze (strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 9. kompania, jeniec wojenny (Aschabad, obszar Transkaspien, Rosja) - Lista strat nr 617 z 13.10.1917

23. Mądrzycki Johann, ur. 1891, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania zapasowa, jeniec wojenny (Jaroslawe, Rosja) - Lista strat nr 322 z 24.11.1915

24. Podolak Józef, ur. 1889, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania zapasowa, jeniec wojenny (Zespolony Szpital Ewakuacyjny Nr 87 w Charkowie, Rosja) - Lista strat nr 200 z 25.06.1915

25. Procyk Johann, ur. 1887, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania zapasowa, jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 200 z 25.06.1915

26. Procyk Wasyl (oryg. "Prozek"), ur. 1889, Ersatzreservist Infanterist (zapasowy rezerwista szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 11. kompania, jeniec wojenny (Buinsk, gubernia Simbirsk, Rosja) - Lista strat nr 561 z 26.04.1917

27. Radom Hrynko Georg, ur. 1878, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, jeniec wojenny (Poselok-Woltschyj, obszar Akmolinsk, Rosja) - Lista strat nr 366 z 27.01.1916

28. Radom Peter, ur. 1893, Schütze (strzelec), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 1. kompania zapasowa, jeniec wojenny (Tschardahuj-Buchara, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

29. Rzepka Paul, ur. 1887, stopień wojskowy nie podany, Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 2. kompania, jeniec wojenny (Ufa, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

30. Sikorski Johann, ur. 1883, Ersatzreservist Jäger (zapasowy rezerwista strzelec), Feldjägerbataillon Nr 27 (30. batalion strzelców pieszych), 1. kompania marszowa, jeniec wojenny (Ufa, Rosja) - Lista strat nr 395 z 18.03.1916

31. Skorobohaty Josef, ur. 1880, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), jeniec wojenny (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja) - Lista strat nr 98 z 10.01.1915

32. Skorobohaty Stefan, ur. 1872, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), jeniec wojenny (Nowo-Ussensk, gubernia Samara, Rosja) - Lista strat nr 619 z 20.10.1917

(na innej liście strat) Skorobohaty Stefan (oryg. "Skorobowaty"), ur. 1872, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia), 1. kompania, jeniec wojenny - Lista strat nr 106 z 18.01.1915

33. Tomczyszyn Jan s. Fabiana i Katarzyny z.d. Zarwańskiej ur. 1889 zm. 1965 w Bojkowie, rozpocząl służbę wojskową w 1912 roku zmobilizowany w Złoczowie. W lipcu 1914 roku już jako rezerwista zaciągnięty do austriackiej armi, krótki czas stacjonował w okolicy Milna. Po ataku Rosjan oddzial jego wycofywał się m.in. przez Reniów, Olejów... i stanął w Przemyślu. Wzięty do niewoli wylądował w Taszkiencie, następnie w Orenburgu. Do Olejowa wrócił w 1918 roku. (informacje od rodziny)

34. Winiarski Thimoteus, ur. 1887, Zugsführer (plutonowy), Schützenregiment Nr 35 (35. pułk strzelców), 11. kompania, jeniec wojenny (Solotaja-Orda, obszar Syr-Darja, Rosja) - Lista strat nr 616 z 12.10.1917

35. Zeibert Karl, ur. 1893, Jäger (strzelec), Feldjägerbataillon Nr 18 (18. batalion strzelców pieszych), jeniec wojenny (Rosja) - Lista strat nr 571 z 11.05.1917
Austriackie odznaki patriotyczne z czasów I wojny światowej.

Austriackie odznaki patriotyczne z czasów I wojny światowej.
Ranny żołnierz z żoną i dzieckiem. Ranny poruszający się o kulach.
Z kolekcji Roberta Adamowicza ze Szczecina, za jego uprzejmą zgodą.
(kliknij żeby obejrzeć)