archiwalia - Hnidawa śluby 1867-1894
Dodane przez Remek dnia Marzec 07 2011 22:22:17

HNIDAWA - ŚLUBY


Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH
Lata 1867, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1883 - "vacat", nie było ani jednego ślubu wiernych wyznania rzymsko-katolickiego z Hnidawy.Rok 1885 - "vacat", nie było ani jednego ślubu wiernych wyznania rzymsko-katolickiego z Hnidawy.Rok 1886 - na jednej stronie, mamy komplet, razem 3 śluby. Jakość kopii słaba, nieczytelne fragmenty.

ślub nr 1.
pan młody: Domerewicz(?) Jan z Hnidawy, nr domu ?, kawaler, wiek 25 lat, rodzice: Domerewicz(?) Roman i Kołodij Maria
panna młoda: Szerszun Zofia z domu (...) /nieczytelne/, ur. Ratyszcze, zam. Hnidawa, nr domu ?, wdowa po Marcinie, wiek 22 lata , rodzice: (...) /dane ojca nieczytelne/ i Owsiak Maria
świadkowie ślubu: Dutko Tomasz i (...) Piotr /nazwisko nieczytelne/
dodatkowo: zgoda ojca Jana Szerszun na ślub małoletniej córki, świadkowie jak wyżej

ślub nr 2.
pan młody: Tymrakiewicz Stanisław ur. Opaki, zam. Hnidawa, nr domu 32, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), kawaler, wiek 25 lat, rodzice: Tymrakiewicz Wiktor i Bilasiewicz Maria
panna młoda: Grela Katarzyna z Hnidawy, nr domu 32, panna, wiek 16 lat, rodzice: Grela Konstanty i Maciołek Anna
świadkowie ślubu: Kołodij Daniel i (...) /dane drugiego świadka nieczytelne/
dodatkowo: zgoda ojca Konstantego Grela na ślub małoletniej córki, świadkowie: Grela Jan i Czajkowski Wawrzyniec

ślub nr 3.
pan młody: Kulinka Bonifacy ur. Dubowce(?), zam. Hnidawa, nr domu 74, wdowiec po Marii z domu Polowa(?), wiek 40 lat, rodzice: Kulinka Jan i Romaniuk Maria
panna młoda: Żuk Anna z domu Pleszkiewicz ur. Załoźce, zam. Hnidawa, nr domu 74, wdowa po Bazylim Żuku, wiek 26 lat, rodzice: Pleszkiewicz Bazyli i Oleksij Magdalena
świadkowie ślubu: Grela Konstanty i Kołodij DanielRok 1887 - na jednej stronie, mamy komplet, razem 1 ślub. Jakość kopii słaba, nieczytelne fragmenty.

ślub nr 1.
pan młody: Kiecko Jan z Manajowa, nr domu 14, kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Kiecko Jan i Paśkier Melania
panna młoda: Kałuszka Maria z Hnidawy, nr domu 33, panna, wiek 21 lat, rodzice: Kałuszka Andrzej i Olender Tekla
świadkowie ślubu: dane obu świadków ślubu nieczytelne
dodatkowo: zgoda ojca Andrzeja Kałuszki na ślub małoletniej córki, świadkowie: Olender Antoni i Kałuszka AleksyRok 1888 - na jednej stronie, mamy komplet, razem 1 ślub. Jakość kopii słaba, ale czytelna.

ślub nr 1.
pan młody: Kołodij Paweł z Hnidawy, nr domu 3, kawaler, wiek 28 lat, rodzice: Kołodij Stefan i Sikotowska Maria
panna młoda: Baran Magdalena z Ratyszcza, nr domu 50, panna, wiek 22 lata, rodzice: Baran Jan i Owsiak Maria
świadkowie ślubu: Kołodij Daniel i Owsiak Jakub
dodatkowo: zgoda ojca Jana Barana na ślub małoletniej córki, świadkowie: Piwowarczuk Józef i Sztogren EliaszRok 1889 - na dwóch stronach, mamy komplet, razem 3 śluby. Jakość kopii słaba, nieczytelne fragmenty.

ślub nr 1.
pan młody: Szerszun Teodor z Hnidawy, nr domu 115, kawaler, wiek 29 lat, rodzice: Szerszun Ignacy i Grela Tatiana
panna młoda: Ziombro Maria ur. Seretec, zam. Hnidawa, nr domu 40, panna, wiek 24 lata, rodzice: Ziombro Ignacy i Parij Katarzyna
świadkowie ślubu: Stefanicki Jan, organista i Wojciechowski Jan, kościelny

ślub nr 2.
pan młody: Wodecki Jan z Trościańca Wielkiego, nr domu 80, kawaler, wiek 23 lata, rodzice: Wodecki Bartłomiej i Dajczak Maria
panna młoda: Dutka Anna z Hnidawy, nr domu 44, panna, wiek 16 lat, rodzice Dutka Tomasza i Maria (nazwisko panieńskie nieczytelne)
świadkowie ślubu: Półtorak Józef i Dajczak Jan, włościanie z Trościańca
dodatkowo: zgody ojców - Bartłomieja Wodeckiego i Tomasza Dutki - na ślub ich małoletnich dzieci, świadkowie Stefanicki Jan i Półtorak Józef

ślub nr 3.
pan młody: Różycki Wawrzyniec z Białokiernicy, nr domu 8, kawaler, wiek 25 lat, rodzice: Rózycki Stefan i Hajduk Maria
panna młoda: Grela Anna z Hnidawy, nr domu 6? panna, wiek 20 lat, rodzice: Grela Jan i Łukaszewicz Maria
świadkowie ślubu: Różycki Wincenty i Rudecki Maciej, włościanie z Białokiernicy
dodatkowo: zgoda ojca Jana Greli na ślub małoletniej córki, świadkowie: Kołodziej Daniel i Różycki WincentyRok 1890 - na jednej stronie, mamy komplet, razem 2 śluby. Jakość kopii słaba, nieczytelne fragmenty.

ślub nr 1.
pan młody: (...) Joachim /nazwisko nieczytelne/ z Hnidawy, nr domu 17, kawaler, wiek 25(?) lat, rodzice: (...) Grzegorz /nazwisko nieczytelne/ i Szerszun Maria
panna młoda: Szarkiewicz Maria z Ratyszcza, nr domu 77?, panna, wiek 23(?) lata, rodzice: Szarkiewicz Teodor i Filipowicz Agata
świadkowie ślubu: Kołodij Daniel i (...) Franciszek /nazwisko nieczytelne/
dodatkowo: zgoda ojca Teodora Szarkiewicza na ślub małoletniej córki, świadkowie: Baj Józef i Kałuszka Maciej

ślub nr 2.
pan młody: Palmi Jan ur. Majstrowice, zam. Podwołoczyska, c.k. oficjalista (dalsze słowa nieczytelne), kawaler, wiek 36 lat, rodzice: Palmi Jan i Marx Margareta
panna młoda: Mikitowicz Emilia ur. (...) /nieczytelne/, zam. Hnidawa, nr domu 1, panna, wiek 19 lat, rodzice: Mikitowicz Leon i Jaworska Paulina
świadkowie ślubu: Dehle(...) Wilhelm /nazwisko nieczyt./, c.k. urzędnik Mordy i Jastrzębowski Aleksander, właściciel dóbr
dodatkowo: zgoda ojca Leona Mikitowicza na ślub małoletniej córki, świadkowie ci samiLata 1892, 1893, 1894 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.

Oglądacie rozszerzoną kwerendę ślubów wiernych wyznania rzymskokatolickiego z wioski Hnidawa. Zimą z 2011 na 2012 wszystkie dane zostaną połączone ze sobą, a osoby dodane do naszej bazy "Szukamy Przodków".

Zanim to się stanie, już teraz mogą z tych materiałów korzystać Czytelnicy strony "Olejów na Podolu".

Tyle na razie mamy. Bardzo tu dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom archiwaliów.

Wypisaliśmy lata, o których wiemy na pewno, że są dostępne w archiwach. Na mikrofilmach w AGAD i u Mormonów - jest to dokładnie jeden i ten sam zespół archiwalny. Część z niego już mamy - i możecie go przeglądać w niniejszym artykule. Jakość naszych kopii jest różna, w przypadku kserokopii (a raczej ksero z ksero) zdarzały się zaciemnienia i trudne do odczytania fragmenty. Wszystkie nazwiska czy słowa, których transkrypcji nie jesteśmy na 100% pewni, są zaznaczone znakiem zapytania.

Dane osób są takie, jak w oryginale (lub jak udało nam się je odczytać). Więc będą tam błędy z epoki - np. różne nazwiska panieńskie matek dla tej samej osoby, przy chrztach kolejnych jego/jej dzieci. Bardzo często się z tym spotykamy w XIX-wiecznych księgach kościelnych. Większość z tych ludzi nie miała jeszcze dokumentów, ich dane ktoś dyktował księdzu. Mogą też być jakieś nasze błędy, powstałe przy odczytywaniu. Wszystko to zostanie skorygowane przy scalaniu danych, za kilka miesięcy.

W przypadku niektórych brakujących stron czasem wiemy dokładnie, ile było na nich chrztów / ślubów / zgonów. Po lewej lub prawej stronie naszych kopii widać było fragmenty stron sąsiednich.

Na koniec wielka prośba o pomoc. Może ktoś z naszych Czytelników już posiada kopie stron z tych brakujących jeszcze lat? I zechce się nimi podzielić? A może znajdą się chętni do szukania swoich przodków w tych niedostępnych jeszcze latach? Zainteresowanych prosimy o kontakt z administratorami. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą nową stronę.