Nazwisko Brzezicki
Dodane przez Remek dnia Luty 01 2011 21:40:12
(uaktualnione luty 2013)


Brzezicka /imię NN/, po mężu Owczarz (Owczarz, imię NN)
OLEJÓW
żona Franciszka
ur. ???
rodzice: Brzezicki Jan i (...) /brak danych: może Miaskowska Maria?/
w roku 1894 mieszkała w domu nr 199, wyszła za Franciszka Owczarza z domu nr 152
(brak reszty danych o tej osobie)

Brzezicka Anna, po mężu Osiecka (Osiecka Anna)
OLEJÓW
żona Bazylego
ur. ok. 1798
brak danych o rodzicach
w roku 1816 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Bazylego Osieckiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 38

Brzezicka Anna
OLEJÓW

służąca ("famula")
rodzice: Brzezicki Józef i Maria
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Brzezickiego - pod numerem domu 159
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Anna
OLEJÓW

ur. 1844
rodzice: Brzezicki Jan i Robak Maria
rodzice chrzestni: Makowski Grzegorz i Kocur Rozalia
numer domu 83
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Barbara, po mężu Władyka (Władyka Barbara)
OLEJÓW

żona Piotra
córka Marcina Brzezickiego
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Władyki - pod numerem domu 83
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Julianny Władyka - pod numerem domu 170
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Maria
RENIÓW

wdowa (nie podane, po kim)
służąca ("famula")
ur. ok. 1782, zm. 1836 w wieku 54 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 54

Brzezicka Maria, po mężu Mrozicka (Mrozicka Maria)
BIAŁOKIERNICA / OLEJÓW

żona Jakuba
ur. ok. 1812, zm. 1837 w wieku 25 lat
córka Franciszka Brzezickiego
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Mrozickiej - pod numerem domu 33
w roku 1837 zmarla, zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych, numer domu 82 w Olejowie (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Maria, nazwisko panieńskie nie podane
OLEJÓW

wdowa po Józefie Brzezickim
ur. ok. 1814, zm. 1862 w wieku 48 lat
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze
numer domu 75
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Maria
OLEJÓW

ur. 1841
rodzice: Brzezicki Jan i Robak Maria
rodzice chrzestni: Robak Szymon i Zdorowega Anna, żona Jana
numer domu 83
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Matrona
OLEJÓW

córka Marii Brzezickiej
ur. ok. 1815, zm. 1835 w wieku 20 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 141
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Paraskewa / Prakseda, po mężu Dżura (Dżura Paraskewa)
OLEJÓW

żona Piotra
rodzice: Brzezicki Marcin i Helena
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tymoteusza Dżura - pod numerem domu 83
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Dżura - pod numerem domu 83
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Dżura - pod numerem domu 4
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Dymitra Dżura - pod numerem domu 50
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Rozalia, po mężu Owczarz (Owczarz Rozalia)
OLEJÓW
żona Józefa
ur. 1864
rodzice: Brzezicki Jan i Miaskowska Maria
rodzice chrzestni: Drozda Augustyn i Hajduk Salomea, żona Stefana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
w czasie chrztu mieszkała w domu nr 17
w roku 1885 mieszkała w domu nr 199, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Józefa Owczarza z domu nr 15

Brzezicka Tekla, po mężu Siamro (Siamro Tekla)
OLEJÓW

żona Damiana
ur. ok. 1821, zm. 1853 w wieku 32 lat
rodzice: Brzezicki Franciszek i Kołodij Prakseda, córka Gabriela
w roku 1850 w wieku 29 lat jako panna wyszła za Damiana Siamro, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 83 w Olejowie
w roku 1853 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze, numer domu 83 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Zofia, po mężu Bojko (Bojko Zofia)
OLEJÓW

żona Jana
rodzice: Brzezicki Józef i Maria
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Bojko - pod numerem domu 42
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Bojko - pod numerem domu 83
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Bojko - pod numerem domu 159
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Bojko - pod numerem domu 159
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicka Zofia
OLEJÓW
ur. 1861, zm. 1864 w wieku 3 lata
rodzice: Brzezicki Jan i Miaskowska Maria
rodzice chrzestni: Drozda Augustyn i Hajduk Salomea
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkała w domu nr 17

Brzezicki Franciszek
OLEJÓW
mąż Anny z domu Didyk
ur. ok. 1783, zm. 1853 w wieku 70 lat
zapisana przyczyna zgonu: gorączka trawiąca
mieszkał w domu nr 8

Brzezicki Franciszek
OLEJÓW

1) mąż NN
2) mąż Anny z domu Stepów
ur. ok. 1795
wyznania rzymsko-katolickiego
dane rodziców nie wpisane
w roku 1847 w wieku 52 lat jako wdowiec (nie podane, po kim) ożenił się z grekokatoliczką Anną Stepów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 89 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicki Jan
OLEJÓW

(w księdze zgonów oryg. "Bzezicki")
mąż Marii z domu Robak
służący hr. Michała Starzeńskiego ("servus Michaelis Commitis de Starzeński") (*)
ur. ok. 1812, zm. 1852 w wieku 40 lat
brak informacji o rodzicach
w roku 1841 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Brzezickiej - pod numerem domu 83 (*)
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Brzezickiej - pod numerem domu 83 (*)
w roku 1852 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 162
(*) dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicki Jan
OLEJÓW
w r. 1839 oryg. "Bryzicki"
mąż Marii z domu Miaskowskiej
ur. 1839
rodzice: Brzezicki Marcin i Darmoros Maria
rodzice chrzestni: Owczarz Jan i Dybasz Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty Stock, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
w księdze chrztów pod numerem domu 17
w roku 1859 mieszkał w domu nr 130, w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Miaskowską z domu nr 130
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Brzezickiej, pod numerem domu 17
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Brzezickiej, pod numerem domu 17
w roku 1885 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Rozalii z Janem Owczarzem

Brzezicki Jan
OLEJÓW

ur. 1863
matka: Brzezicka Anna, córka Józefa i Marii
rodzice chrzestni: Sokołowski Mikołaj i Mandziuk Anna, żona Tymoteusza
numer domu 159
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicki Marcin
OLEJÓW
w r. 1839 oryg. "Bryzicki"
mąż Marii z domu Darmoros
ur. ok. 1804, zm. 1855 w wieku 51 lat
wg danych z 1846: rodzice: Brzezicki Franciszek i Jagustyn Anna
mieszkał w domu nr 17
w roku 1838 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Brzezickiego
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Brzezickiego
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wawrzyńca Brzezickiego
w roku 1855 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc

Brzezicki Michał
OLEJÓW

mąż Anny z domu Skorobohaty
ur. ok. 1807
wyznania rzymsko-katolickiego
dane rodziców nie wpisane
w roku 1835 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z grekokatoliczką Anną Skorobohaty, numer domu dla obojga nie podany
dane z ksiąg grecko-katolickich

Brzezicki Michał
OLEJÓW
oryg. "Brzeżycki"
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1808, zm. 1836, w wieku 28 lat
w roku 1836 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: gorączka trawiąca
mieszkał w domu nr 83
(być może osoba j.w.)

Brzezicki Piotr
OLEJÓW
(w 1842 zapisany oryg. "Brzezycki")
mąż Anny z domu Radom
ur. 1842
rodzice: Brzezicki Marcin i Darmoroz Maria, córka Piotra
rodzice chrzestni: Jan Owczarz i Ewa Darmoroz
od urodzenia mieszkał w domu nr 17
w roku 1870 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Anną Radom z domu nr 140

Brzezicki Piotr
OLEJÓW
mąż Zofii z domu Skiba
ur. 1870
rodzice: Brzezicki Wawrzyniec i Radom Anna
w roku 1893 mieszkał w domu nr 29, w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Zofią Skiba z domu nr 11? (15?)

Brzezicki Wawrzyniec
OLEJÓW
mąż Anny Wałyluk z domu Radom
ur. 1846
rodzice: Brzezicki Marcin i Darmoros Maria
rodzice chrzestni: Radom Andrzej i Darmoros Ewa, żona Tymoteusza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 17
w roku 1869 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z wdową Anną Wałyluk z Radomów z domu nr 40
(zmarł przed r. 1886)

Brzezicki Wojciech
OLEJÓW
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1798, zm. 1838, w wieku 40 lat
w roku 1838 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: bóle jelit
mieszkał w domu nr 89

Brzezicki Wojciech
OLEJÓW
ur. i zm. 1838 w wieku 1 rok
rodzice: Brzezicki Marcin i Darmoros Maria
rodzice chrzestni: Darmoros Paweł i Jacków Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Szabo, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
w księdze chrztów pod numerem domu 17
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
w księdze zgonów pod numerem domu 83
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.