Nazwisko Krówka
Dodane przez Remek dnia Styczeń 23 2011 13:01:07
(uaktualnione luty 2013)


Krówka Agnieszka, po 1-szym mężu Jaśnij / Jasny, po 2-gim Mielnik (Jaśnij Agnieszka) (Jasny Agnieszka) (Mielnik Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

1) żona Dymitra Jaśnija
2) żona Józefa Mielnika
wg księgi ślubów 1842: ur. ok. 1819
wg księgi ślubów 1861: ur. ok. 1821
wg księgi zgonów: ur. ok. 1815, zm. 1865 w wieku 50 lat
rodzice: Krówka Wojciech i Urszula
(w księdze ślubów imię matki zapisano jako Maria, a w r. 1844 dane obojga rodziców zapisano jako Krówka Jakub i Katarzyna)
w roku 1842 mieszkała w domu nr 30, w wieku 23 lat jako panna wyszła za Dymitra Jaśnija z domu nr 33 (w księdze ślubów jej imię zapisano jako Jadwiga)
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Jaśnij - pod numerem domu 33
w roku 1845 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Jaśnij - pod numerem domu 33
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Jaśnij - pod numerem domu 33
w roku 1852 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Heleny Jasny - pod numerem domu 33
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Jaśnij - pod numerem domu 33
w roku 1861 mieszkała w domu nr 33 w Trościańcu, w wieku 40 lat jako wdowa po Dymitrze Jaśnij wyszła za Józefa Mielnika z Harbuzowa, nr domu 106
w roku 1865 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami, numer domu 33 w Trościańcu
(w księdze zgonów jej nazwisko panieńskie zapisane błędnie jako Kruk)

Krówka Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1835
matka: Krówka Ewa
rodzice chrzestni: Olender Wawrzyniec i Żmudź Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 46

Krówka Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Heleny z domu Bileckiej / Bieleckiej (różne wersje zapisu jej nazwiska w różnych latach)
ur. ok. 1812, zm. 1877 w wieku 65 lat
wg księgi ślubów: rodzice: Krówka Mateusz i Katarzyna
w roku 1833 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Heleną Bilecką, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 19
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Krówka - pod numerem domu 29
w roku 1836 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Krówka - pod numerem domu 29
w roku 1838 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Krówka - pod numerem domu 19
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Krówka - pod numerem domu 29
w roku 1845 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Pawła Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1863 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 29
w roku 1877 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 29
(w księdze zgonów zapisany wdowiec po Elżbiecie Bileckiej "zwanej" ("recl.") Heleną)

Krówka Anna, po mężu Pencak (Pencak Anna)
BIAŁOGŁOWY

żona Mikołaja
brak informacji o rodzicach
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Pencak, pod numerem domu 113

Krówka Anna, po mężu Kusiak (Kusiak Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1828 oryg. "Krufka"
żona Jana
wg księgi ślubów: ur. ok. 1811
wg księgi zgonów: ur. ok. 1805, zm. 1859 w wieku 54 lat
rodzice: Krówka Stanisław i Magdalena
w roku 1828 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jana Kusiaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 18
w roku 1859 zmarła (już jako wdowa po Janie Kusiaku), zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze, numer domu 81
[Uwaga przy tej osobie nie widać żadnych potomków. Nie wiadomo jednak, czy nie jest ona tożsama z Anną z domu Jobko, Anną z domu Kaziurek i Anną z domu Zrubek, które według ksiąg były matkami dzieci Janów Kusiaków z domu nr 81 w latach 1830-1843. Być może chodzi o jedną i ta samą parę małżonków, przy której ktoś notorycznie przekręcał nazwisko panieńskie żony Jana Kusiaka]

Krówka Anna, po mężu Żytyńska (Żytyńska Anna)
RATYSZCZE

wdowa po Janie Żytyńskim
ur. ok. 1814, zm. 1874 w wieku 60 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 3

Krówka Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1826
matka: Krówka Marianna
rodzice chrzestni: Paryj Teodor i Raróg Franciszka, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 40

Krówka Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1842, zm. 1854 w wieku 11 lat
wg księgi chrztów: rodzice: Krówka Andrzej i Bilecka Helena
wg księgi zgonów: rodzice: Krówka Andrzej i Bielecka Elżbieta
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Bilecka Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choroba
numer domu 29

Krówka Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1863, zm. 1865 w wieku 2 lata
rodzice: Krówka Szymon i Olender Katarzyna
rodzice chrzestni: Mielniuk Józef i Żak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 91
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze
w księdze zgonów numer domu 29

Krówka Bartłomiej
HUKAŁOWCE
ur. ok. 1846, zm. 1853 w wieku 7 lat
rodzice: Krówka Kazimierz i Kubów Marianna
zapisana przyczyna zgonu: wycieńczenie / wyniszczenie
mieszkał w domu nr 7

Krówka Błażej
NETERPIŃCE

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1738, zm. 1818 w wieku 80 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 39

Krówka Ewa
TROŚCIANIEC WIELKI

służąca ("famula")
brak danych o rodzicach
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Krówka - pod numerem domu 46

Krówka Ewa, po mężu Moskaluk (Moskaluk Ewa)
TROŚCIANIEC WIELKI

wdowa po Adamie Moskaluku
ur. ok. 1801, zm. 1861 w wieku 60 lat
w roku 1861 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: ze starości, numer domu 63

Krówka Franciszek
RATYSZCZE

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1793, zm. 1839 w wieku 46 lat
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 13

Krówka Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Krofka", w r. 1816 i 1821 błędnie "Kruk"
1) mąż Marianny z domu Wodeckiej
2) mąż Urszuli po 1-szym mężu Gruntowskiej (nazwisko panieńskie NN)
ur. ok. 1796
brak informacji o rodzicach
w roku 1816 w wieku 20 lat? jako kawaler ożenił się z Marianną Wodecką, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 35
w tym samym roku 1816 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kacpra Krówki - pod numerem domu 40
w roku 1818 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Macieja Krówki - pod numerem domu 40
w roku 1821 (pod nazwiskiem Kruk) wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 40
w tym samym roku 1821 w wieku 25 lat jako wdowiec (w księdze ślubów nie podane, po kim) ożenił się z wdową Urszulą Gruntowską (nazwisko panieńskie nie podane), oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 40

Krówka Franciszek
HUKAŁOWCE
ur. 1851, zm. 1853 w wieku 2 lat
wg księgi chrztów - rodzice: Krówka Kazimierz i Błaszków Anna
wg księgi zgonów - rodzice: Krówka Kazimierz i Krzywy Anna
rodzice chrzestni: Wilk Teodor i Grabas Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkał w domu nr 7

Krówka Franciszek
HUKAŁOWCE
ur. i zm. 1854 w wieku 1/2 roku
rodzice: Krówka Kazimierz i Krzywy Anna
rodzice chrzestni: Grabas Jakub i Skurska Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: biegunka / czerwonka
mieszkał w domu nr 7

Krówka Franciszka
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Krofkowa"
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1788, zm. 1816 w wieku 28 lat
w roku 1816 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna, numer domu 40

Krówka Helena / Elżbieta
TROŚCIANIEC WIELKI
(w księdze chrztów zapisana jako Helena, w księdze zgonów jako Elżbieta)
ur. 1874, zm. 1877 w wieku 2 lata i 7 mies.
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Sąsiadek Antoni i Kusiak Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
mieszkała w domu nr 29

Krówka Jan
HARBUZÓW
mąż Wiktorii z domu Kramarz
pszczelarz
ur. ok. 1789, zm. 1855 w wieku 66 lat
zapisana przyczyna zgonu: gorączka
mieszkał w domu nr 2

Krówka Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1850, żył 1 tydzień
rodzice: Krówka Szymon i Olender Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Kacper i Dajczak Petronela
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 29

Krówka Jan
HUKAŁOWCE
ur. 1855, zm. 1856 w wieku 8 miesięcy
rodzice: Krówka Kazimierz i Błaszków Anna
rodzice chrzestni: Paszczak Mikołaj i Olejnik Eudoksja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Fabian Żukowski, paroch grecko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: wycieńczenie / wyniszczenie
mieszkał w domu nr 7

Krówka Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878, zm. 1881 w wieku 4 lata
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Zofia
rodzice chrzestni: Bil Michał i Dajczak Elżbieta
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
w księdze chrztów pod numerem domu 29
zapisana przyczyna zgonu: suchoty / wycieńczenie
w księdze zgonów zapisane, że zmarł w Bzowicy pod numerem domu 61

Krówka Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878, zm. 1883 w wieku 4 lata i 8 mies.
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Turczyński Michał i Kwiatek Rozalia, żona Wojciecha
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
mieszkał w domu nr 29

Krówka Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Mikołaj i Wałyluk Rozalia, żona Jana
mieszkał w domu nr 29

Krówka Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

kawaler
rodzice: Krówka Mateusz i Katarzyna
ur. ok. 1805, zm. 1832 w wieku 27 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 29

Krówka Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893
rodzice: Krówka Mikołaj i Sąsiadek Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Maciej i Buczna Katarzyna, żona Augustyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, proboszcz grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 29

Krówka Kacper
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Kruk"
ur. 1816
rodzice: Krówka Franciszek i Wodecka Marianna
rodzice chrzestni: Jasny Leon i Babiuch Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 40

Krówka Katarzyna, nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI

wdowa po Macieju Krówka
ur. ok. 1775, zm. 1845 w wieku 70 lat
w roku 1845 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie starcze, numer domu 29

Krówka Katarzyna, po mężu Wojciszyn (Wojciszyn Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI / BZOWICA

żona Józefa
ur. 1834
rodzice: Krówka Andrzej i Bilecka (Bielecka) Helena / Elżbieta
(różne wersje zapisu nazwiska matki)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Bilecka Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 29
w roku 1861 mieszkała w domu nr 124 w Trościańcu, w wieku 26 lat jako panna wyszła za Józefa Wojciszyna z Bzowicy, nr domu 53
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Wojciszyn - pod numerem domu 62 w Bzowicy
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Wojciszyna - pod numerem domu 62 w Bzowicy

Krówka Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
panna, córka Mikołaja, brak innych danych
w roku 1892 była matką chrzestną dla Józefa Gruntowskiego z domu nr 272 w Trościańcu

Krówka Kazimierz
HUKAŁOWCE
mąż Marii z domu Kubów
w roku 1850 wymieniony jako mąż zmarłej
mieszkał w domu nr 43

Krówka Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1819
matka: Krówka Małgorzata
rodzice chrzestni: Babiuch Jakub i Bilowa Ewa
nazwisko księdza udzielającego chrztu nie podane
w księdze chrztów numer domu 1

Krówka Kazimierz
HUKAŁOWCE
mąż Anny z domu Pihan
ur. ok. 1821
rodzice: Krówka Piotr i Małgorzata, nazwisko panieńskie niepodane
w roku 1850 mieszkał w domu nr 7, w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Anną Pihan z domu nr 3

(być może osoba j.w. - druga żona? lub błędny zapis nazwiska żony przy ślubie?)
Krówka Kazimierz
HUKAŁOWCE
mąż Anny z domu Błaszków
(w r. 1854 i w księdze zgonów nazwisko panieńskie żony zapisane jako Krzywy)
ur. ok. 1816, zm. 1856 w wieku 40 lat
w roku 1851 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Krówki
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Krówki
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Krówki
w roku 1856 zamarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty
mieszkał w domu nr 7

Krówka Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1857, zm. 1862 w wieku 5 lat
rodzice: Krówka Szymon i Olender Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Kacper i Jasna Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 29

Krówka Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1880, zm. 1881 w wieku 1,5 roku
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Łokot Onufry i Sąsiadek Maria, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. D. Eliasiewicz (pełne imię NN), administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 29

Krówka Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Krofka"
ur. 1818
rodzice: Krówka Franciszek i Wodecka Marianna
rodzice chrzestni: Babiuch Jakub i Olender Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 40

Krówka Małgorzata
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1816 oryg. "Krofkowa"
brak danych o rodzicach
w roku 1816 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Krówki - pod numerem domu 40
w roku 1819 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Krówki - pod numerem domu 1

Krówka Małgorzata, po mężu Powroźnik (Powroźnik Małgorzata)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Piotra
brak danych o rodzicach
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Powroźnika - pod numerem domu 33

Krówka Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1879 w wieku 2 miesiące
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Zofia
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Kurzel Maria, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: dyfteryt
mieszkał w domu nr 29

Krówka Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Wałyluk Jan i Sąsiadek Maria, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Gliński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 29

Krówka Maria, nazwisko po 1-szym mężu NN, po 2-gim Gruntowska (Gruntowska Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

1) żona NN
2) żona Sebastiana Gruntowskiego
ur. ok. 1808, zm. 1857 w wieku 49 lat
rodzice: Krówka Mateusz (Maciej) i Anna
w roku 1826 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Krówka - pod numerem domu 40
w roku 1836 w wieku 28 lat? jako wdowa (nie podane, po kim) wyszła za Sebastiana Gruntowskiego, numer domu dla obojga nie podany
w roku 1842 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Augustyna Gruntowskiego - pod numerem domu 78
w roku 1857 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna, numer domu 78

(być może osoba j.w.)
Krówka Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
służąca ("Ancilla")
brak danych o rodzicach
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Sebastiana Krówki - pod numerem domu 32

Krówka Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1827, zm. 1831 w wieku 4 lata
rodzice: Krówka Mateusz i Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: cholera
numer domu 29

Krówka Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1836, zm. 1842 w wieku 5 lat
rodzice: Krówka Andrzej i Bilecka Helena
(w księdze chrztów imię matki zapisane błędnie jako Anna)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Bilecka Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
numer domu 29

Krówka Maria, po mężu Procyk (Procyk Maria)
RENIÓW

(w r. 1895 oryg. "Krupka")
żona Michała
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Maria (w r. 1892 i 1895 nazwisko matki zapisano błędnie jako Olender)
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Procyka, pod numerem domu 31
w roku 1895 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Heleny Procyk, pod numerem domu 31
w roku 1897 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Procyk, pod numerem domu 31

Krówka Mateusz
TROŚCIANIEC WIELKI

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1774, zm. 1840 w wieku 66 lat
w roku 1840 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 29

Krówka Mateusz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1851, zm. 1863 w wieku 12 lat
rodzice: Krówka Szymon i Olender Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami
numer domu 29

Krówka Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1819, zm. 1821 w wieku 11 miesięcy
rodzice: Krówka Franciszek i Marianna
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 40

Krówka Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1860, zm. 1862 w wieku 1,5 roku (w księdze zgonów wiek błędnie 5 miesięcy)
rodzice: Krówka Szymon i Olender Katarzyna
rodzice chrzestni: Olender Paweł i Jasny Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
numer domu 29

Krówka Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Katarzyny z domu Sąsiadek
ur. ok. 1869
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Maria
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus")
w roku 1891 mieszkał w domu nr 29, w wieku 22 lat i 6 mies. jako kawaler ożenił się z Katarzyną Sąsiadek z domu nr 51
w roku 1893 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Krówki - pod numerem domu 29

Krówka Paweł
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1845
rodzice: Krówka Andrzej i Bilecka Helena
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Bilecka Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 29

Krówka Rozalia, po mężu Rostecka / Rostocka (Rostecka Rozalia) (Rostocka Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1831 oryg. "Rostayka"
żona Wojciecha
ur. ok. 1781, zm. 1831 w wieku 50 lat
wg danych z 1826: rodzice: Krówka Józef i Maria
w roku 1816 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Rosteckiego - pod numerem domu 50
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Heleny Rosteckiej - pod numerem domu 50
w roku 1826 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Rosteckiej - pod numerem domu 50
w roku 1830 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 50
w roku 1831 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: cholera, numer domu 50
(w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)

Krówka Rozalia, po mężu Patoszko (Patoszko Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
brak danych o rodzicach
w roku 1819 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Urszuli Patoszko - pod numerem domu 56

Krówka Rozalia, po 1-szym mężu Kusiak, po 2-gim Wałyluk (Kusiak Rozalia) (Wałuluk Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI
1) żona Wojciecha Kusiaka
2) żona Jana Wałyluka
ur. 1840
Krówka Andrzej i Bilecka (Bielecka) Helena
(w roku 1867 matka zapisana jako Bielecka Helena, w roku 1880 jako Bielecka Elżbieta)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Bielecka Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 19
w roku 1867 w wieku 27 lat jak panna wyszła za wdowca Wojciecha Kusiaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 81
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Kusiak, pod numerem domu 81
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kusiaka, pod numerem domu 81
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Kusiaka, pod numerem domu 81
w roku 1880 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 81
w roku 1880 w wieku 40 lat jako wdowa po Wojciechu Kusiaku wyszła za Jana Wałyluka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 101

Krówka Rozalia
RENIÓW

ur. i zm. 1849 w wieku 2 miesiące
rodzice: Krówka Krzysztof i Półtorak Maria
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 38

Krówka Sebastian
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1823
matka: Krówka Maria, służąca
rodzice chrzestni: Wodecki Chryzostom i Narogowa Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 32

Krówka Szymon
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Katarzyny z domu Olender
ur. ok. 1811
wg danych z 1860: rodzice: Krówka Mateusz i Półtorak Katarzyna
wg danych z 1863 (prawdopodobnie błędnie): rodzice: Krówka Jakub i Agnieszka
w roku 1845 mieszkał w domu nr 29, w wieku 34 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Olender z domu nr 28
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Krówki - pod numerem domu 91

Krówka Teresa, po 1-szym mężu Żmudź, po 2-gim Sikora (Żmudź Teresa) (Sikora Teresa)
TROŚCIANIEC WIELKI

1) żona Kazimierza Żmudź
2) żona Błażeja Sikory
ur. ok. 1799/1800, zm. 1858 w wieku 58 lat
rodzice: Krówka Mateusz i Katarzyna
(w r. 1836 przy chrzcie córki Magdaleny jej imię zapisano błędnie jako Rozalia, w r. 1827 imie ojca zapisano jako Maciej)
wg danych z 1827: rodzice: Krówka Maciej i Katarzyna
w roku 1823 w wieku 24 lat jako panna wyszła za Kazimierza Żmudź (w księdze ślubów jego nazwisko zapisano błędnie jako Masłowski), oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 29
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Żmudź - pod numerem domu 29
(między rokiem 1827 a 1832 musiała owdowieć i wyjść drugi raz za mąż za Błażeja Sikorę)
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Magdaleny Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1836 (pod imieniem Rozalia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Magdaleny Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Sebastiana Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1842 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1858 (już jako wdowa po Błażeju Sikorze) zmarła, zapisana przyczyna zgonu: astma, numer domu 3

Krówka Tomasz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1816
matka: Krówka Małgorzata
rodzice chrzestni: Sąsiadek Antoni i Półtorak Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 40

Krówka Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Półtorak
ur. 1838, zm. 1894 w wieku 56 lat
rodzice: Krówka Andrzej i Bilecka Helena
(w r. 1880 i 1886 imię matki zapisano jako Elżbieta)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Bielecka Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 29
w czasie ślubu żołnierz c.k. 4. pułku ułanów
w roku 1867 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Marią Półtorak z domu nr 62
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Heleny Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1891 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Mikołaja z Katarzyną Sąsiadek
w roku 1894 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna, numer domu 29

Krówka Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Zofii z domu Półtorak
ur. 1854
rodzice: Krówka Szymon i Olender Katarzyna
(w r. 1879 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Dajczak)
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Jasny Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Daniel Bobek, ordynariusz - nie podane gdzie
mieszkał w domu nr 29
w roku 1876 w wieku 22 lat i 3 mies. jako kawaler ożenił się z Zofią Półtorak z domu nr 62
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Krówki - pod numerem domu 29
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Krówki - pod numerem domu 29

Krówka Zofia, po mężu Półtorak (Półtorak Zofia)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Bartłomieja
ur. ok. 1800, zm. 1853 w wieku 53 lat
rodzice: Krówka Mateusz i Katarzyna
w roku 1826 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teresy Półtorak - pod numerem domu 5
w roku 1828 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Półtorak - pod numerem domu 5
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Półtorak - pod numerem domu 5
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Półtoraka - pod numerem domu 5
w roku 1853 (już jako wdowa po Bartłomieju Półtoraku) zmarła, zapisana przyczyna zgonu: kolka, numer domu 5

Krówka NN (dziewczynka bez imienia, zmarła przed chrztem)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1888
rodzice: Krówka Wincenty i Półtorak Maria
mieszkała w domu nr 29
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.