Nazwisko Trymbulak - drzewa genealogiczne
Dodane przez Remek dnia Październik 18 2010 04:30:41

GAŁĘZIE RODU TRYMBULAKÓW
ODNALEZIONE W XIX-WIECZNYCH KSIĘGACH KOŚCIELNYCH
Linia 1. Potomkowie Szymona Trymbulaka i Marii z domu Półtorak.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Szymon Trymbulak, urodził się przed 1841 rokiem (a być może - porównując z wiekiem żony - ok. 1820).
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Trymbulaków występują pod pod numerami domów 144, 174 i 273 w Trościańcu.
Linia 2. Potomkowie Jana Trymbulaka i Zofii z domu Olender.


(kliknij, żeby powiększyć)


Najstarszy znany przodek, Jan Trymbulak, urodził się ok. 1821 roku.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Trymbulaków występują pod pod numerem domu 14 w Trościańcu.

Pod numerem domu 14 mieszkał także Piotr Trymbulak, żonaty z Teklą z domu Góral (urodzony przed 1839 r.). Pod tym samym dachem, więc prawdopodobnie byli blisko spokrewniony z linią nr 2 rodu Trymbulaków.
Linia 3. Potomkowie Marcina Trymbulaka i Katarzyny z domu Koryszko.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Marcin Trymbulak, urodził się przed 1849 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Trymbulaków występują pod pod numerami domów 73 i 175 w Trościańcu.
Linia 4. Potomkowie Marcina Trymbulaka i Katarzyny z domu Krzyżanowskiej.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Marcin Trymbulak, urodził się przed 1817 rokiem.

Ponieważ dysponujemy tylko informacjami z księgi chrztów, przy już zamężnej kobiecie, nie znamy numeru domu, w którym mieszkała ta linia Trymbulaków z Trościańca.
Linia 5. Potomkowie Marcina Trymbulaka i Pelagii z domu Olejnik.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Marcin Trymbulak, urodził się przed 1849 rokiem.

Ponieważ dysponujemy tylko informacjami z księgi chrztów, przy już zamężnej kobiecie, nie znamy numeru domu, w którym mieszkała ta linia Trymbulaków z Trościańca.
Oprócz tego w Trościańcu mieszkały dwie inne pary Trymbulaków, których na razie nie możemy powiązać z wymienionymi gałęziami rodu. Ponieważ to zbyt mało danych (z reguły 1 osoba plus informacje o jej rodzicach czy małżonku), nie przedstawiamy już ich w postaci drzewek.
w domu nr 13 - Trymbulak Antoni, żonaty z Rozalią z domu Drozd (urodzony przed 1855 r.)
w domu nr 14 - Trymbulak Piotr, żonaty z Teklą z domu Góral - wspomniany przy linii nr 2
UWAGI


Niniejszy artykuł jest praktycznym wykorzystaniem materiałów, które już mamy na stronie, w postaci wypisów ze starych ksiąg kościelnych. Nie planujemy więc go rozszerzać na młodsze pokolenia. To już zadanie dla naszych Czytelników. Jeśli jednak (lub raczej: gdy już) uda się nam dotrzeć do kolejnych roczników starych ksiąg kościelnych i na stronie "Olejów na Podolu" pojawią się kolejne wypisy, również ten artykuł i wszystkie drzewka zostaną uaktualnione.

Na razie dysponujemy tylko wycinkiem starych ksiąg kościelnych. W przypadku Trościańca są to tak naprawdę pełne lata 1885-1890 (plus luźne fragmenty z lat 70-tych XIX wieku).

Dane z artykułu "Nazwisko Trymbulak" zostały posortowane. Udało się w ten sposób podzielić wszystkich Trymbulaków na pięć gałęzi. Każda z nich wywodziła się od innej pary przodków.

I na tym na razie koniec. Zbyt mało już informacji, żeby te gałęzie jakoś połączyć ze sobą. Jeśli trafią się następne zwarte materiały - sprzed 1885 roku - będzie szansa na uzupełnienie i zapewne powiązanie niektórych tych gałęzi ze sobą. Na to właśnie liczymy.

Jeśli ktoś z naszych Czytelników już teraz dysponuje wiedzą, pozwalającą powiązać genealogicznie kolejne linie rodu Trymbulaków, prosimy o komentarz lub kontakt.

Administratorzy projektu "Olejów na Podolu".