Nazwisko Bil - drzewa genealogiczne
Dodane przez Remek dnia Październik 07 2010 23:57:42

GAŁĘZIE RODU BILÓW
ODNALEZIONE W XIX-WIECZNYCH KSIĘGACH KOŚCIELNYCH
Linia 1. Potomkowie Józefa Bila i Marii z domu Sikora.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Józef Bil, urodził się przed 1848 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Bilów występują pod pod numerami domów 40, 46 i 69 w Trościańcu.

Przy Janie Bilu jeszcze taka uwaga, że jego rodziców zapisano tylko jeden raz - i jako Józef Bil i Anna z domu Sikora. Przyjęliśmy, że to błąd - i że imię matki winno być: Maria. Dołączyliśmy go więc do linii nr 1.
Linia 2. Potomkowie Wincentego Bila i Zofii z domu Dajczak.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Wincenty Bil, urodził się przed 1844 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Bilów występują pod pod numerami domów 108, 164 i 225 w Trościańcu.

Pod numerem domu 164 mieszkał także Wojciech Bil, żonaty z Anną z domu Nogas (urodzony przed 1870). Pod tym samym dachem, więc prawdopodobnie byli blisko spokrewniony z linią nr 2 rodu Bilów.
Linia 3. Potomkowie Jana Bila i Anny z domu Płoszaj.


(kliknij, żeby powiększyć)


Najstarszy znany przodek, Jan Bil, urodził się ok. 1820 roku.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Bilów występują pod pod numerami domów 44 i 49 w Trościańcu.

Prawdopodobnie (na co wskazuje ten sam numer domu 94) byli blisko spokrewnieni z linią nr 4 - potomkami Wojciecha Bila i Ewy z domu Kurzel.
Linia 4. Potomkowie Wojciecha Bila i Ewy z domu Kurzel.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Wojciech Bil, urodził się przed 1838 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Bilów występują pod pod numerami domów 44 i 230 w Trościańcu.

Prawdopodobnie (na co wskazuje ten sam numer domu 94) byli blisko spokrewnieni z linią nr 3 - potomkami Jana Bila i Anny z domu Płoszaj.
Linia 5. Potomkowie Wawrzyńca Bila i Małgorzaty z domu Fiec.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Wawrzyniec Bil, urodził się przed 1832 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Bilów występują pod pod numerem domu 121 w Trościańcu.
Linia 6. Potomkowie Szymona Bila i Rozalii z domu Klim.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Szymon Bil, urodził się przed 1851 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Bilów występują pod pod numerem domu 15 w Trościańcu.

Prawdopodobnie (na co wskazuje ten sam numer domu 15) byli blisko spokrewnieni z linią nr 7 - potomkami Krzysztofa Bila i Agnieszki z domu Gerc.
Linia 7. Potomkowie Krzysztofa Bila i Agnieszki z domu Gerc.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Krzysztof Bil, urodził się przed 1813 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Bilów występują pod pod numerem domu 15 w Trościańcu i 140 w Olejowie.

Prawdopodobnie (na co wskazuje ten sam numer domu 15) byli blisko spokrewnieni z linią nr 6 - potomkami Szymona Bila i Rozalii z domu Klim.
UWAGI


Niniejszy artykuł jest praktycznym wykorzystaniem materiałów, które już mamy na stronie, w postaci wypisów ze starych ksiąg kościelnych. Nie planujemy więc go rozszerzać na młodsze pokolenia. To już zadanie dla naszych Czytelników. Jeśli jednak (lub raczej: gdy już) uda się nam dotrzeć do kolejnych roczników starych ksiąg kościelnych i na stronie "Olejów na Podolu" pojawią się kolejne wypisy, również ten artykuł i wszystkie drzewka zostaną uaktualnione.

Na razie dysponujemy tylko wycinkiem starych ksiąg kościelnych. W przypadku Trościańca są to tak naprawdę pełne lata 1885-1890 (plus luźne fragmenty z lat 70-tych XIX wieku).

Dane z artykułu "Nazwisko Bil" zostały posortowane. Udało się w ten sposób podzielić wszystkich Bilów na siedem gałęzi. Każda z nich wywodziła się od innej pary przodków.

I na tym na razie koniec. Zbyt mało już informacji, żeby te gałęzie jakoś połączyć ze sobą. Jeśli trafią się następne zwarte materiały - sprzed 1885 roku - będzie szansa na uzupełnienie i zapewne powiązanie niektórych tych gałęzi ze sobą. Na to właśnie liczymy.

Jeśli ktoś z naszych Czytelników już teraz dysponuje wiedzą, pozwalającą powiązać genealogicznie kolejne linie rodu Bilów, prosimy o komentarz lub kontakt.

Administratorzy projektu "Olejów na Podolu".