Nazwisko Drozd - drzewa genealogiczne
Dodane przez Remek dnia Październik 07 2010 23:57:24

GAŁĘZIE RODU DROZDÓW
ODNALEZIONE W XIX-WIECZNYCH KSIĘGACH KOŚCIELNYCH
Linia 1. Potomkowie Macieja Drozda i Ewy z domu Olender.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Maciej Drozd, urodził się przed 1848 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Drozdów występują pod pod numerami domów 49, 90, 92, 204 i 254 w Trościańcu (niektóre z tych numerów domów mogą być błędnie zapisane).
Linia 2. Potomkowie Andrzeja Drozda i Marii z domu Sąsiadek.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Andrzej Drozd, urodził się przed 1846 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Drozdów występują pod numerem domu 30 w Trościańcu.
Linia 3. Potomkowie Bazylego Drozda i Anny z domu Koryszko.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Bazyli Drozd, urodził się przed 1844 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Drozdów występują pod pod numerami domów 93, 94 i 191 w Trościańcu (niektóre z tych numerów domów mogą być błędnie zapisane).

Pod numerem domu 94 mieszkał także Drozd Andrzej, żonaty z Rozalią z domu Olender (urodzony ok. 1850, zm. 1874). Prawdopodobnie był on pierwszym mężem tej samej Rozalii Olender z drzewka linii nr 3 rodu Drozdów.
Linia 4. Potomkowie Jana Drozda i Agrypiny z domu Łokieć.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Jan Drozd, urodził się przed 1823 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Drozdów występują pod numerami domu 63 i 109 w Trościańcu.

Prawdopodobnie (na co wskazuje ten sam numer domu 109) byli blisko spokrewnieni z linią nr 5 - potomkami Jana Drozda i Wiktorii z domu Gałuszka. Być może nawet chodzi o jedną i tą samą linię, jeśli Agrypina Łokieć była pierwszą, a Wiktoria Gałuszka drugą żoną tego samego Jana Drozda.
Linia 5. Potomkowie Jana Drozda i Wiktorii z domu Gałuszka.


(kliknij, żeby powiększyć)


Najstarszy znany przodek, Jan Drozd, urodził się ok. 1810 roku.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Drozdów występują pod numerem domu 109 w Trościańcu.

Prawdopodobnie (na co wskazuje ten sam numer domu 109) byli blisko spokrewnieni z linią nr 4 - potomkami Jana Drozda i Agrypiny z domu Łokieć. Być może nawet chodzi o jedną i tą samą linię, jeśli Agrypina Łokieć była pierwszą, a Wiktoria Gałuszka drugą żoną tego samego Jana Drozda.
Linia 6. Potomkowie Jana Drozda i Heleny z domu Bileckiej.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Jan Drozd, urodził się przed 1848 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Drozdów występują pod numerem domu 104 w Trościańcu.

Pod numerem domu 104 mieszkali także Drozd Tomasz, żonaty z Marią z domu Krzyżanowską i Drozd Józef, żonaty z Zofią z domu Fiec. Pod tym samym dachem, więc prawdopodobnie byli blisko spokrewniony z linią nr 6 rodu Drozd.
Linia 7. Potomkowie Kazimierza Drozda i Anny z domu Olender.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Kazimierz Drozd, urodził się przed 1847 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Drozdów występują pod numerem domu 85 w Trościańcu.
Linia 8. Potomkowie Jana Drozda i Anny z domu Wodeckiej.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Jan Drozd, urodził się przed 1845 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Drozdów występują pod numerami domów 61 i 75 w Trościańcu.
Oprócz tego w Trościańcu mieszkało sześć innych par Drozdów, których na razie nie możemy powiązać z wymienionymi gałęziami rodu. Ponieważ to zbyt mało danych (z reguły 1 osoba plus informacje o jej rodzicach czy małżonku), nie przedstawiamy już ich w postaci drzewek.
w domu nr 3 - Drozd Szymon, żonaty z Magdaleną z domu Sikora (brak danych o wieku)
w domu nr 43 - Drozd Jakub, żonaty z Teresą z domu Półtorak (odliczając minimum 18 lat na pokolenie, urodzony przed 1852 r.)
w domu nr 77 - Drozd Andrzej, żonaty z Marią z domu Bil (odliczając minimum 18 lat na pokolenie, urodzony przed 1859 r.)
w domu nr 104 - Drozd Tomasz, żonaty z Marią z domu Krzyżanowską (urodzony ok. 1827, zm. 1888)
w domu nr 104 - Drozd Józef, żonaty z Zofią z domu Fiec (urodzony ok. 1853, zm. 1885)
w domu nr 165 - Drozd Jakub, żonaty z Teresą z domu Wodecką (odliczając minimum 18 lat na pokolenie, urodzony przed 1848 r.)
UWAGI


Niniejszy artykuł jest praktycznym wykorzystaniem materiałów, które już mamy na stronie, w postaci wypisów ze starych ksiąg kościelnych. Nie planujemy więc go rozszerzać na młodsze pokolenia. To już zadanie dla naszych Czytelników. Jeśli jednak (lub raczej: gdy już) uda się nam dotrzeć do kolejnych roczników starych ksiąg kościelnych i na stronie "Olejów na Podolu" pojawią się kolejne wypisy, również ten artykuł i wszystkie drzewka zostaną uaktualnione.

Na razie dysponujemy tylko wycinkiem starych ksiąg kościelnych. W przypadku Trościańca są to tak naprawdę pełne lata 1885-1890 (plus luźne fragmenty z lat 70-tych XIX wieku).

Dane z artykułu "Nazwisko Drozd" zostały posortowane. Udało się w ten sposób podzielić wszystkich Drozdów na osiem gałęzi. Każda z nich wywodziła się od innej pary przodków.

I na tym na razie koniec. Zbyt mało już informacji, żeby te gałęzie jakoś połączyć ze sobą. Jeśli trafią się następne zwarte materiały - sprzed 1885 roku - będzie szansa na uzupełnienie i zapewne powiązanie niektórych tych gałęzi ze sobą. Na to właśnie liczymy.

Na koniec uwagi techniczne. Niektóre z tych gałęzi sprawiają wrażenie, jakby w męskiej linii wymarły. To jednak - w większości - nie odpowiada prawdzie. Po prostu w opisywanym przedziale lat 1885-1890 mogliśmy uchwycić w księgach jedynie część ich potomków. Praktycznie wszystkie rodziny były wielodzietne - więc tych dzieci prawdopodobnie było więcej. I część z nich mogła przeżyć i dać początek kolejnym gałęziom rodu.

Jeśli ktoś z naszych Czytelników już teraz dysponuje wiedzą, pozwalającą powiązać genealogicznie kolejne linie rodu Drozdów, prosimy o komentarz lub kontakt.

Administratorzy projektu "Olejów na Podolu".