Nazwisko Gałuszka - drzewa genealogiczne
Dodane przez Remek dnia Październik 07 2010 23:57:02

GAŁĘZIE RODU GAŁUSZKA
ODNALEZIONE W XIX-WIECZNYCH KSIĘGACH KOŚCIELNYCH
Linia 1. Potomkowie Pawła Gałuszki i Teresy z domu Naróg.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Paweł Gałuszka, urodził się przed 1830 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Gałuszków występują pod numerem domu 38 w Trościańcu.

W tym samym domu nr 38 mieszkał też Gałuszka Jan (niestety, brak danych o rodzicach), żonaty z Marią z domu Strąg. Około roku 1873 urodziła im się córka Anna, która w roku 1890 wyszła za Ignacego Antoszków. Prawdopodobnie chodzi tu o tego samego Jana Gałuszkę z linii nr 1, żonatego z Katarzyną Winnicką (wówczas Maria z domu Strąg byłaby jego pierwszą żoną, być może zmarłą między 1873 a 1882).
Linia 2. Potomkowie Jana Gałuszki i Marii z domu Kurzel.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Jan Gałuszka, urodził się przed 1845 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Gałuszków występują pod numerami domów 65 i 87 w Trościańcu.

Pod numerem domu 87 mieszkał także Michał Gałuszka, żonaty z Marią z domu Gerc - pod tym samym dachem, więc prawdopodobnie blisko spokrewniony z linią nr 2 rodu Gałuszków.
Linia 3. Potomkowie Wojciecha Gałuszki i Heleny z domu Pencak. (różne imiona: przy chrztach wnuków imię babki podane jako Helena, przy zgonie samego Wojciecha jako Anna)


(kliknij, żeby powiększyć)


Najstarszy znany przodek, Wojciech Gałuszka, urodził się ok. 1815 r..
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Gałuszków występują pod numerem domu 93 w Trościańcu.
Oprócz tego w Trościańcu mieszkały dwie inne pary Gałuszków, których na razie nie możemy powiązać z wymienionymi gałęziami rodu. Ponieważ to zbyt mało danych (z reguły 1 osoba plus informacje o jej rodzicach czy małżonku), nie przedstawiamy już ich w postaci drzewek.
w domu nr 87 - Gałuszka Michał, żonaty z Marią z domu Gerc (odliczając minimum 18 lat na pokolenie, urodzony przed 1845 r.)
w domu nr 242 - Gałuszka Jakub, mąż Katarzyny z domu Sąsiadek (brak danych o wieku)
UWAGI


Niniejszy artykuł jest praktycznym wykorzystaniem materiałów, które już mamy na stronie, w postaci wypisów ze starych ksiąg kościelnych. Nie planujemy więc go rozszerzać na młodsze pokolenia. To już zadanie dla naszych Czytelników. Jeśli jednak (lub raczej: gdy już) uda się nam dotrzeć do kolejnych roczników starych ksiąg kościelnych i na stronie "Olejów na Podolu" pojawią się kolejne wypisy, również ten artykuł i wszystkie drzewka zostaną uaktualnione.

Na razie dysponujemy tylko wycinkiem starych ksiąg kościelnych. W przypadku Trościańca są to tak naprawdę pełne lata 1885-1890 (plus luźne fragmenty z lat 70-tych XIX wieku).

Dane z artykułu "Nazwisko Gałuszka" zostały posortowane. Udało się w ten sposób podzielić wszystkich Gałuszków na trzy gałęzie. Każda z nich wywodziła się od innej pary przodków.

I na tym na razie koniec. Zbyt mało już informacji, żeby te gałęzie jakoś połączyć ze sobą. Jeśli trafią się następne zwarte materiały - sprzed 1885 roku - będzie szansa na uzupełnienie i zapewne powiązanie niektórych tych gałęzi ze sobą. Na to właśnie liczymy.

Jeśli ktoś z naszych Czytelników już teraz dysponuje wiedzą, pozwalającą powiązać genealogicznie te wszystkie linie rodu Gałuszków, prosimy o komentarz lub kontakt.

Administratorzy projektu "Olejów na Podolu".