Nazwisko Gerc - drzewa genealogiczne
Dodane przez Remek dnia Październik 01 2010 11:27:12

GAŁĘZIE RODU GERCÓW
ODNALEZIONE W XIX-WIECZNYCH KSIĘGACH KOŚCIELNYCH
Linia 1. Potomkowie Pawła Gerca i Marii z domu Drozd.


(kliknij, żeby powiększyć)Najstarszy znany przodek, Paweł Gerc, urodził się ok. 1788 roku.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Gerców występują pod numerem domu 103 w Trościańcu.

Linia 2. Potomkowie Jakuba Gerca i Magdaleny z domu Dajczak.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Jakub Gerc, urodził się przed 1829 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Gerców występują pod numerami domów 103, 42 i 196 w Trościańcu.
Ten sam numer domu 103 wskazuje na pokrewieństwo z linią nr 1 rodu Gerców - potomkami Pawła Gerca i Marii z domu Drozd.
Linia 3. Potomkowie Jana Gerca i Marty z domu Winnickiej.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Jan Gerc, urodził się przed 1833 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Gerców występują pod numerem domu 130 w Trościańcu (przy jednym tylko chrzcie - najprawdopodobniej błędnie - był podany nr 139) oraz pod numerami domu 101 i 61 w Białogłowach.
Linia 4. Potomkowie Pawła Gerca i Heleny z domu Dajczak.


(kliknij, żeby powiększyć)Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Paweł Gerc, urodził się przed 1804 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Gerców występują pod numerami domów 37, 93, 190, 153 i 154 w Trościańcu.
Oprócz tego wiemy jeszcze o jednej parze Gerców, której na razie nie możemy powiązać z wymienionymi gałęziami rodu. Ponieważ było przy niej zbyt mało danych, nie przedstawiamy już w postaci drzewka. Daty urodzenia orientacyjne, odliczając minimum 18 lat na pokolenie.

w Trościańcu Wielkim:
1) pod numerem domu 189 - Piotr Gerc, żonaty z Rozalią z domu Koryszko (urodzony przed 1863).
UWAGI


Niniejszy artykuł jest praktycznym wykorzystaniem materiałów, które już mamy na stronie, w postaci wypisów ze starych ksiąg kościelnych. Nie planujemy więc go rozszerzać na młodsze pokolenia. To już zadanie dla naszych Czytelników.

Dane z artykułu "Nazwisko Gerc" zostały posortowane. Końcowy efekt widzicie na powyższych wykresach. Udało się w ten sposób podzielić wszystkich Gerców na cztery gałęzie.

Tyle danych mamy. I na tym na razie koniec. Zbyt mało już informacji, żeby te gałęzie jakoś połączyć ze sobą. Być może w przyszłości, jeżeli trafią się kolejne materiały, będzie to możliwe. Jeśli, dzięki naszym Dobrodziejom, otrzymamy następne kopie stron ze starych ksiąg kościelnych, te drzewka zostaną uzupełnione.

Administratorzy projektu "Olejów na Podolu".