Olejowianie z roku 1842
Dodane przez Remek dnia Kwiecień 22 2007 16:20:57
Od administratorów strony internetowej "Olejów na Podolu":

Ważna uwaga !!!
Ta wersja spisu dawnych mieszkańców NIE JEST aktualna i NIE BĘDZIE już uzupełniana czy poprawiana. Ponieważ bardzo częste były śluby między mieszkańcami różnych wiosek i migracje w obrębie członków tej samej rodziny, zdecydowaliśmy się nie dzielić już naszego materiału na poszczególne miejscowości. Aktualizowane w miarę napływu nowych danych i poprawiane z odszukanych błędów wersje spisów znajdują się na naszej stronie internetowej w kategorii artykułów "Szukamy Przodków".Trafiło nam się kilka kserokopii od Mormonów z USA pojedynczych stron z ksiąg chrztów i małżeństw z parafii rzymsko-katolickiej w Jeziernej 1842 roku. Bardzo ciekawy materiał, bo są między nimi wpisy dotyczące mieszkańców Olejowa, Bzowicy i Białokiernicy. Oczywiście dotyczą one tylko osób przyjmujących sakrament chrztu i małżeństwa w obrządku łacińskim, więc głównie Polaków z tych miejscowości.

Poniżej spisani z tej księgi Olejowianie żyjący w roku 1842. Nazwiska w pisowni oryginalnej. Niestety, nie wszystkie wpisy są czytelne, do tego jeszcze dochodzi słaba jakość techniczna źródeł /kserokopie/ więc niektóre niepewne fragmenty oznaczono jako (...). Symbole [KCH] oznaczają księgę chrztów, a [KM] księgę małżeństw.

nr domu 1 rodzina Moszyńskich [KCH]
1) Jan Moszyński
2) jego żona Michalina z domu (...) /Witewska?/, córka Józefa
3-4) ich dzieci, bliźniaczki Joanna i Feliksa, niemowlęta
oraz rodzina (...) [KM]
5) Franciszek (...), lat 27
6) jego żona Katarzyna z domu (...), córka Jana

nr domu 8 (lub 0 ???) rodzina Masztalerzów [KCH]
1) Jan Masztalerz, syn Piotra
2) jego żona Maria z domu Paszowa, córka Jana
3) ich dziecko Bartłomiej, niemowlę

nr domu 17 rodzina Brzezickich [KCH]
1) Marcin Brzezicki
2) jego żona Marta z domu (...) /D...sz/ córka (...)
3) ich dziecko Piotr, niemowlę

nr domu 27 rodzina Sikorskich [KM]
1) Magdalena Sikorska, córka (...) i Marii, lat 21
która poślubiła Romana (...) /Hlasyszyna?/; nie wiadomo w którym domu potem zamieszkali

nr domu 29 rodzina Zarwańskich [KCH]
1) Jan Zarwański
2) jego żona Ewa z domu (...), córka Bazylego
3) ich dziecko Jakub, niemowlę

nr domu 33 rodzina Burych [KCH]
1) Antoni Bury
2) jego żona Anna z domu Sikorska, córka Augustyna
3) ich dziecko Agnieszka, niemowlę

nr domu 43 rodzina Stefaniszynów [KCH]
1) Daniel Stefaniszyn, syn Mikołaja i Marii
2) jego żona Anna z domu Ducz, córka Macieja i Agnieszki
3) ich dziecko Maria, niemowlę

nr domu 49 rodzina Wolaniuków [KCH]
1) Tymoteusz Wolaniuk
2) jego żona Anna z domu Miaskowska, córka Walentego
3) ich dziecko Karolina, niemowlę
oraz [KM]
4) Mikołaj Wolaniuk, syn Jana i Melanii, lat 36
który poślubił Justynę (...) z domu nr 78; nie wiadomo w którym domu potem zamieszkali
oraz [KCH]
5) Rozalia Piotrowska, córka Tadeusza
6) jej dziecko Paulina, niemowlę

nr domu 55 rodzina (...) /Hlasyszyn?/ [KM]
1) Roman (...) /Hlasyszyn?/ syn (...), lat 26?
który poślubił Magdalenę Sikorską z domu nr 27; nie wiadomo w którym domu potem zamieszkali

nr domu 61 rodzina Krzywych [KCH]
1) Maciej Krzywy syn Franciszka
2) jego żona Franciszka z domu (...) /A....kolkowska/ córka Andrzeja i Marii
3) ich dziecko Maria, niemowlę

nr domu 69 rodzina Hajduków [KCH]
1) Andrzej Hajduk
2) jego żona Anna z domu (...) /Szew...arz/ córka Łukasza
3) ich dziecko Wincenty, niemowlę

nr domu 78 rodzina (...) [KM]
1) Justyna (...) córka Franciszka i Anny, lat 26
która poślubiła Mikołaja Wolaniuka z domu nr 49; nie wiadomo, w którym domu potem zamieszkali

nr domu 79 rodzina (...) /M....cki/ [KCH]
1) Jan (...) /M....cki/
2) jego żona Maria z domu Jeziorzańska, córka Jana
3) ich dziecko Antoni, niemowlę

nr domu 81 rodzina Radomów [KCH]
1) Józef Radom
2) jego żona Maria z domu Czajkowska, córka Jakuba
3) ich dziecko Kazimierz, niemowlę

nr domu 88 rodzina Spiechów [KM]
1) Antoni Spiech, syn Franciszka, wdowiec, lat 22
2) jego żona Rozalia z domu Mastalerz, córka Kacpra, lat 22

nr domu 91 rodzina Dybaszów [KCH]
1) Grzegorz Dybasz
2) jego żona Ewa z domu Nakonieczna córka Andrzeja
3) ich dziecko Maria, niemowlę

nr domu 96 rodzina Kaczan [KCH]
1) Walenty Kaczan, syn Teodora
2) jego żona (...) z domu (...) córka Barłomieja i Anny
3) ich dziecko Jan, niemowlę

nr domu 113 rodzina Palamarz [KCH]
1) Jan Palamarz
2) jego żona Magdalena z domu Radom, córka Wojciecha
3) ich dziecko Agnieszka, niemowlę

nr domu 120 rodzina Miaskowskich [KCH]
1) Jan Miaskowski
2) jego żona Justyna z domu Ptasznik, córka Józefa
3) ich dziecko Tekla, niemowlę

nr domu 133 rodzina Krzywych [KCH]
1) Antoni Krzywy
2) jego żona Anastazja z domu Dołhań, córka Grzegorza
3) ich dziecko Józef, niemowlę

nr domu 137 rodzina Owczarzów [KCH]
1) Jan Owczarz
2) jego żona Rozalia z domu Masztalerz, córka Bartłomieja
3) ich dziecko Maria, niemowlę

akuszerki [KCH]:
Maria Luciów (?) /1 raz/
Magdalena Robak /10 razy/
Maria Semko /7 razy/

wśród świadków - ale tu nie wiadomo, czy wszyscy z Olejowa (pominięto też osoby o identycznych imionach i nazwiskach z już wymienionymi i wpisy nieczytelne):
Maria Brzetycka [KCH]
Tomasz Chmiel [KCH]
Anna Drozdowska [KCH]
Mikołaj Ducz [KCH]
Józef Dybowski [KCH]
Rozalia Kocur [KCH]
Antoni Kot [KCH]
Antonina Kozłowska [KCH]
Sebastian Krzywy [KCH]
Tekla Lewicka [KCH]
Grzegorz Lucyk [KCH]
Maria Mielnicka [KCH]
Franciszek Olejnik [KCH]
Franciszek Owczarz [KCH]
Anna Paszowa [KCH]
Katarzyna Ptasznik [KCH]
Tomasz Radom [KM]
Eustachy Semko [KCH]
Mikołaj Sikorski [KCH]
Tomasz Skoluba [KCH]
Anna Zdrowega [KCH]

Te stare księgi kościelne to prawdziwa kopalnia wiedzy o naszych przodkach, żyjących przed laty na kresach. Jeśli więc są w Waszym posiadaniu jakiekolwiek kserokopie czy skany stron ze starych ksiąg kościelnych z innych lat (nawet pojedyncze kartki), z nazwiskami Olejowian, Bzowiczan czy Białokierniczan, bardzo prosimy o kontakt i udostępnienie. Przy większej ilości danych może uda się też rozszyfrować część tych nieczytelnych nazwisk z 1842 roku.