Nazwiska K część 3
Dodane przez Remek dnia Marca 24 2010 20:29:39
(uaktualnione luty 2013)


Krajewska Emilia, po mężu Matysko (Matysko Emilia)
OLEJÓW
żona Karola
ur. ok. 1850, Boratyn
rodzice: Krajewski Wojciech i Szafrańska(?) Domicella
w roku 1874 w wieku 24 lat jako panna wyszła za Karola Matysko, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 184

Kral Maria, po mężu Kuczera (Kuczera Maria)
OLEJÓW
żona Pawła
rodzice: Kral Jerzy i Hornów Anna
żona murarza
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Kuczery
mieszkała w domu nr 37
jako Kuczera Maria, żona Pawła murarza:
w roku 1861 była matką chrzestną dla Rudolfa Glossa z domu nr 157 w Olejowie

Kramarz Wiktoria, po mężu Krówka (Krówka Wiktoria)
HARBUZÓW
żona Jana, pszczelarza
w roku 1855 wymieniona jako żona zmarłego
mieszkała w domu nr 2

Kramczuk Maria, po mężu Majkut (Majkut Maria)
RATYSZCZE

żona Andrzeja
rodzice: Kramczuk Daniel i Ksenia
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Majkuta, pod numerem domu 35
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Nikodema Majkuta, pod numerem domu 35

Krasicka Marianna
BZOWICA
oryg. "Krasycki"
ur. 1818
rodzice: Krasicki Stanisław i Bezpalko Marianna
rodzice chrzestni: Szafirowicz Paweł i Bezpalko Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Tymoteusz Brückner, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkała w domu nr 27

Krasicki Andrzej
BZOWICA
ur. 1828
rodzice: Krasicki Stanisław i Bezpalko Marianna
rodzice chrzestni: Magdycz Maciej i Czajkowska Marianna
sakramentu chrztu udzielił miejscowy proboszcz grecko-katolicki, nazwisko nie podane
mieszkał w domu nr 27

Krasicki Stanisław
BZOWICA
(w r. 1818 oryg. "Krasycki")
mąż Agnieszki z domu Bezpalko
brak danych o rodzicach
w roku 1818 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Krasickiej
w roku 1828 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Krasickiego
mieszkał w domu nr 27

Krasińska Agnieszka
BZOWICA
ur. 1832
rodzice: Krasiński Stanisław i Magdycz Marianna
rodzice chrzestni: Czajkowski Łukasz i Tomczyszyn Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Serafin Sarnay, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkała w domu nr 23

Krasiński Stanisław
BZOWICA
mąż Katarzyny z domu Magdycz
ojciec: Krasiński Tomasz
w roku 1832 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Krasińskiej
mieszkał w domu nr 23

Krasowski Józef
RENIÓW

1) mąż Katarzyny z domu Podbielskiej
2) mąż Michaliny z domu Kajdaniuk
ur. ok. 1836
leśniczy
rodzice: Krasowski Jan i Małachowska Maria
w roku 1878 mieszkał w domu nr 1 w Reniowie, w wieku 42 lat jako wdowiec po Katarzynie z domu Podbielskiej ożenił się z Michaliną Kajdaniuk z Załoziec, nr domu 723?

Kraszkiewicz Józefa, po mężu Wojnarowska (Wojnarowska Józefa)
HUKAŁOWCE
żona Sotera
żona ekonoma w Hukalowcach
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Witalisa Ludwika Wojnarowskiego
mieszkała w domu nr 1

Kraus Marcin
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1879 występował jako świadek

Krawiec Dymitr
BEREMOWCE
brak innych danych
w roku 1872 dwa razy występował jako świadek

Krawiec Jacek
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1891 występował jako świadek

Krawiec Stefan
HARBUZÓW
mąż Katarzyny z domu Łobur
grekokatolik
ur. 1858 Horodyszcze okręg Brzeżany, zam. Harbuzów
rodzice: Krawiec Joachim i Anna (nazwisko panieńskie nieczytelne)
w roku 1891 mieszkał w domu nr 44, w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z Katarzyną Łobur z domu nr 68

Kreczil Łukasz
NETERPIŃCE

ur. 1897
rodzice: Kreczil Marcin i Taras Tatiana
rodzice chrzestni: Łakomski Franciszek i Łucyk Teodora, żona Grzegorza
numer domu 33

Kreczil Marcin
NETERPIŃCE
mąż Tatiany z domu Taras
syn Gabriela i Marii z domu Słupskiej
w roku 1897 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Łukasza Kreczil, pod numerem domu 33
(zapewne tożsamy z Marcinem Krużel, synem Wawrzyńca i Marii z domu Słupskiej; nie wiadomo jednak, która wersja nazwiska i danych rodziców jest prawidłowa)

Kreiz Filipina, po mężu Żurakowska (Żurakowska Filipina)
HNIDAWA

żona Karola
rodzice: Kreiz Grzegorz i Surman Aniela
w roku 1895 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anieli Żurakowskiej, pod numerem domu 57

Kreis Jan
OLEJÓW
zawód nieczytelny (nie rolnik)
brak innych danych
w roku 1896 występował jako świadek

Kreis Jerzy
OLEJÓW
mąż Marii Angeliki z domu Sürman
w roku 1879 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Katarzyny z Izydorem Drozdą

Kreis Katarzyna, po mężu Drozda (Drozda Katarzyna)
OLEJÓW
żona Izydora
ur. ok. 1858, Łabodów(?) /Zabodów?/
córka oberżystów z Olejowa? oberżystka?
rodzice: Kreis Jerzy i Sürman Maria Angelika
w roku 1879 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Izydora Drozdę, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 193

Kręcicka Agnieszka, po mężu Bartków (Bartków Agnieszka)
HUKAŁOWCE
żona Jana
wg danych z 1860 - rodzice: Kręcicki Grzegorz i Garbaczewska Zofia
wg danych z 1862 i 1864 - rodzice: Kręcicki Grzegorz i Rozalia, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Bartków, pod numerem domu 33
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Bartków, pod numerem domu 33
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Bartków, pod numerem domu 43
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mateusza Bartków, pod numerem domu 43

Kręcicki Andrzej
KOŁTÓW / OLEJÓW?
mąż Anny z domu Janson
ur. ok. 1850, Kołtów, zamieszkały tamże
rodzice: Kręcicki Michał i Semczyszyn Anna
w roku 1878 mieszkał w domu nr 62 w Kołtowie, w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Anną Janson ur. Afredówka z domu nr 1 (dominium)

Kril vel Królik Grzegorz
SERETEC
mąż Dominiki z domu Petryszyn
w roku 1882 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniego syna Piotra z Katarzyną Bednarz

Kril Maria, po mężu Bilasiewicz (Bilasiewicz Maria)
HNIDAWA

żona Jana
córka Jana i Marii z domu Hapenik
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Bilasiewicza, pod numerem domu 72

Kril vel Królik Piotr
OLEJÓW
mąż Katarzyny z domu Bednarz
ur. ok. 1859
sługa pałacowy
rodzice: Kril vel Królik Grzegorz i Petryszyn Dominika
w roku 1882 w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Bednarz, dla obojga wymieniony ten sam nr domu: 1 - dominium
rodzice zamieszkali Seretec

Kroczak Antonina
BIAŁOGŁOWY

ur. 1867
rodzice: Kroczak Erazm i Stawa Matrona
rodzice chrzestni: Olech Ignacy i Rusinowska Anna
numer domu 68

Kroczak Erazm
NETERPIŃCE

1) mąż Eudokii Olejnik
2) mąż Matrony z domu Posny
ur. ok. 1817
dane rodziców nie wpisane
w roku 1864 mieszkał w domu nr 34 w Neterpińcach, w wieku 47 lat jako wdowiec po Eudokii Olejnik ożenił się z Matroną Posny z Olejowa, nr domu 26
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kroczak Erazm
BIAŁOGŁOWY
mąż Matrony z domu Stawa
syn Nazara i Anny z domu Rawa
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniny Kroczak, pod numerem domu 68
(prawdopodobnie osoba j.w. i jakieś przekłamania z nazwiskiem drugiej żony)

Kroczak Matrona po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
BIAŁOGŁOWY

(być może z domu Stawa?)
wdowa po Harasymie Kroczak
ur. ok. 1829, zm. 1883 w wieku 54 lat
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie mózgu
numer domu 68

Kronstal Katarzyna, po 1-szym mężu Procyk, po 2-gim Kaczan (Procyk Katarzyna) (Kaczan Katarzyna)
ŁOPUSZANY / HUKAŁOWCE
(nazwisko zapisywane też jako Kronsztal)
1) żona Grzegorza Procyka
2) żona Michała Kaczana
w r. 1862 służąca ("famula") w Łopuszanach
ur. ok. 1828 Uniów, zam. Łopuszany, a potem Hukałowce
rodzice: Kronstal Tomasz i Malewicz Marianna (przy chrzcie dziecka w r. 1862 imię jej ojca zapisano jako Tymoteusz)
rodzice włościanie w Uniowie
w roku 1862 mieszkała w domu nr 28 w Łopuszanach, w wieku 34 lata jako panna wyszła za Grzegorza Procyka z domu nr 51
w tym samym roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Apolonii Procyk, pod numerem domu 19 w Łopuszanach
w roku 1871 mieszkała w domu nr 23 w Hukałowcach, w wieku 43 lata jako wdowa po Grzegorzu Procyk wyszła za grekokatolika Michała Kaczana z Perepelników, nr domu 64

Kruczkowski Stanisław
BIAŁOGŁOWY

mąż Anny z domu Horbaczewskiej
ur. ok. 1797
rodzice: Kruczkowski Jan i Kuryło Magdalena
w roku 1824 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Anną Horbaczewską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 112 w Białogłowach

Krukowa Eudoksja
BEREMOWCE
żona włościanina, brak innych danych
w roku 1853 była matką chrzestną dla Rozalii Wiatrowskiej, urodzonej w lesie Olejów

Kruk de Ferenberg Franciszka, po mężu Iwanicka (Iwanicka Franciszka)
OLEJÓW
żona Michała
ur. ok. 1840, Smólno koło Brodów
szlachcianka
rodzice: Kruk de Ferenberg Jan i Łozińska Katarzyna
w roku 1860 wymieniona pod numerem domu 1, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Michała Iwanickiego ur. Kamionka Wołoska koło Żółkwi, wymienionego pod tym samym numerem domu 1 (dwór olejowski)

Krupicka Maria, po mężu Jakobiszyn (Jakobiszyn Maria)
OLEJÓW
(oryg. błędnie "Krupnicka")
żona Michała
ur. 1868
rodzice: Krupicki Piotr i Radom Tekla
w roku 1892 mieszkała w domu nr 209, w wieku 24 lat jako panna wyszła za grekokatolika wdowca Michała Jakobiszyna ur. Wybranówka, zam. Trościaniec Wielki, wymienionego pod numerem domu 1 (Trościaniec? Olejów?)

Krupicki Piotr
OLEJÓW
mąż Tekli z domu Radom, po 1-szym mężu Biernackiej
kowal
ur. ok. 1847 (lub ok. 1837), Olszanica
rodzice: Krupnicki Piotr i Lachowicz Ludwika
w roku 1866 w wieku ?? lat /19? 29?/ jako kawaler ożenił się z wdową Teklą Biernacką z Radomów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 9

Krupska Elżbieta, po mężu Oleksów (Oleksów Elżbieta)
MANAJÓW
żona Dionizego
ur. 1854
rodzice: Krupski Konrad i Koniuszy (oryg. "Konniszy") Franciszka
rodzice chrzestni: Łyczak Tymoteusz i Sikotowska Ewa, żona kowala
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
w czasie chrztu wymieniona pod numerem domu 57
w roku 1875 w wieku 21 lat jako panna wyszła za grekokatolika wdowca Dionizego Oleksów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 100

Krupska Melania
MANAJÓW
brak innych danych
w roku 1859 była matką chrzestną dla Pawła Konisza z domu nr 33 w Manajowie

Krupski Konrad
MANAJÓW
mąż Franciszki z domu Koniuszy (w r. 1854 nazwisko żony zapisano jako "Konniszy")
pracownik dniówkowy
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Elżbiety Krupskiej
w roku 1855 wymieniony jako mąż zmarłej (żona zmarła w czasie epidemii cholery)
mieszkał w domu nr 57

Krupski Paweł
MANAJÓW
brak innych danych
w roku 1864 był ojcem chrzestnym dla Praksedy Hadyczów z domu nr 114 w Manajowie
w roku 1870 występował jako świadek

Kruszelnicka Julianna, po mężu Karasińska (Karasińska Julianna)
OLEJÓW
żona Jana
ur. ok. 1835, Dubia
rodzice: Kruszelnicki Seweryn i Zabłocka Maria
w roku 1864 w wieku 29 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Karasińskiego ur. Kraków, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 1 (dwór olejowski)

Kruszelnicka Olimpia
MANAJÓW
szlachcianka, właścicielka części dóbr Manajów
w roku 1851 była matką chrzestną dla Zygmunta Teofila Piotra Piątkowskiego z domu nr 1 w Manajowie
w roku 1852 była matką chrzestną dla Klementyny Teofili Wandy Tomaszewskiej z domu nr 1 w Manajowie
w roku 1860 była matką chrzestną dla Felicji Joanny Fellner z domu nr 1 w Manajowie
w roku 1861 była matką chrzestną dla Walerii Zofii Bobrowskiej z domu nr 4 w Manajowie

Kruszyńska Katarzyna, po mężu Drozd (Drozd Katarzyna)
NETERPIŃCE

żona Mateusza / Macieja (różne wersje zapisu imienia męża)
rodzice: Kruszyński Jakub i Buczny Helena
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Drozda, zamiast numeru domu zapisano Dębina
w roku 1897 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Drozd, numer domu nie podany

Kruszyński Jacek
ZAŁOŹCE

mąż Julianny z domu Buczny
ur. ok. 1822
rodzice: Kruszyński Jan i Osadczuk Anna
w roku 1852 mieszkał w domu nr 150 w Załoźcach, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Julianną Buczny z domu nr 89 w Białogłowach

Krużel Antoni
NETERPIŃCE

ur. 1895
rodzice: Krużel Marcin i Taras Tatiana
rodzice chrzestni: Łucyk Grzegorz i Łucyk Maria, żona Joachima
numer domu 33

Krużel Marcin
NETERPIŃCE

mąż Tatiany z domu Taras
syn Wawrzyńca i Marii z domu Słupskiej
w roku 1895 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Krużel, pod numerem domu 33
(zapewne tożsamy z Marcinem Kreczil, synem Gabriela i Marii z domu Słupskiej; nie wiadomo jednak, która wersja nazwiska i danych rodziców jest prawidłowa)

Kruzel Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1873
rodzice: Kruzel Wawrzyniec i Słupska Maria
rodzice chrzestni: Stęchliński Antoni i Żmudź Maria, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andruchowicz, imię nie podane, administrator grecko-katolicki, nie podane gdzie
mieszkał w domu nr 6

Kruzel Tekla
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1873
rodzice: Kruzel Wawrzyniec i Słupska Maria
rodzice chrzestni: Stęchliński Antoni i Sereda Marta, żona Macieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkała w domu nr 6

Kruzel Wawrzyniec
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Słupskiej
wg danych z 1873: rodzice: Kruzel Antoni i Koźlarska Tekla
wg danych z 1876: rodzice: Kruzel Antoni i Kozioł Tekla
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kruzel
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Kruzel
mieszkał w domu nr 6

Krużel Wawrzyniec
TROŚCIANIEC WIELKI
brak innych danych, być może j.w.
w roku 1888 występował jako świadek zgody ojca przy ślubie

Krysowska Ludwika, po mężu Herrmann (Herrmann Ludwika)
BIAŁOKIERNICA / OLEJÓW
żona Wincentego
wg zapisu z 1852 - rodzice: Krysowski Michał, leśniczy i Oziembłowska Agnieszka
wg zapisu z 1856 - rodzice: Krysowski Michał i Anna, nazwisko panieńskie NN
żona szewca
w roku 1852 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Ludwika Herrmann, pod numerem domu 5 w Białokiernicy
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Ignacego Herrmanna pod numerem domu 26 w Olejowie

Krystyniuk Anna, po mężu Drozd (Drozd Anna)
NETERPIŃCE

(w r. 1883 jej imię zapisano jako Anastazja)
żona Jana
rodzice: Krystyniuk Mykieta i Łakomska Matrona
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Leona Drozda, pod numerem domu 26
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Drozda, pod numerem domu 26
w roku 1883 (pod imieniem Anastazja) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Drozda, pod numerem domu 26
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Drozda, pod numerem domu 26

Krystyniuk Kacper / Chrystyniuk Kacper
NETERPIŃCE

(różne wersje zapisu jego nazwiska)
mąż Katarzyny z domu Sobczak
ur. ok. 1865
rodzice: Krystyniuk Nikifor / Nicetas / Mikołaj (różne wersje zapisu imienia ojca) i Łakomska Matrona
w roku 1888 mieszkał w domu nr 23 w Neterpińcach, w wieku 23 lat i 6 mies. jako kawaler ożenił się z Katarzyną Sobczak z Nosowiec, nr domu 27
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Krystyniuk, pod numerem domu 23
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anastazji Chrystyniuk, pod numerem domu 23
w roku 1897 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Chrystyniuk, pod numerem domu 23

Krystyniuk Maciej
NETERPIŃCE

ur. i zm. 1838 w wieku 12 tygodni
syn Jana i Anny
zapisana przyczyna zgonu: osłabienie / choroba
numer domu 25

Krystyniuk Maria
NETERPIŃCE

ur. 1889
rodzice: Krystyniuk Kacper i Sobczak Katarzyna
rodzice chrzestni: Łucyk Eliasz i Drozd Anastazja, żona Jana
numer domu 23

Krzewka(?) Agnieszka, po mężu Buczny (Buczny Agnieszka)
BIAŁOGŁOWY

żona Jana
córka Marcina i Reginy
w roku 1831 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Bucznej, pod numerem domu 89

Krzych Katarzyna, po mężu Półtorak (Półtorak Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Stanisława
brak danych o rodzicach
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Błażeja Półtoraka - pod numerem domu 85
w roku 1821 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 85

Krzysztofowa Anna, po mężu Kusiak (Kusiak Anna)
RENIÓW

żona Jakuba
brak informacji o rodzicach
w roku 1832 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Kusiaka, pod numerem domu 19

Krzysztofowicz Jakub
MANAJÓW / CECOWA / ZBARAŻ
(oryg. "Krzyztofowicz")
1) mąż Heleny Petroneli z domu Bobrowskiej
2) mąż Wandy Jadwigi z domu Bobrowskiej
katolik obrządku ormiańskiego
w r. 1860 opisany jako właściciel dóbr Manajów, w l. 1862-1864 jako właściciel dóbr Cecowa (oryg. "Cyców") w okręgu złoczowskim, w l. 1870-1877 jako właściciel dóbr w Zbarażu
ur. ok. 1832/1833 Łysiec, zam. Cecowa okręg złoczowski, a później Zbaraż
rodzice: Krzysztofowicz Marek i Bogdanowicz Marianna
w roku 1862 mieszkał w domu nr 72, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Heleną Petronelą Bobrowską z Manajowa, nr domu 1
w roku 1870 mieszkał w domu nr 118, w wieku 37 lat jako wdowiec po Helenie Bobrowskiej ożenił się z Wandą Jadwigą Bobrowską z Manajowa, numer domu 1
w roku 1860 był ojcem chrzestnym dla Bronisławy Pauliny Świderskiej z domu nr 24 w Manajowie
w roku 1864 był ojcem chrzestnym dla Stanisławy Felicji Walerii Bobrowskiej z domu nr 4 w Manajowie
w roku 1860 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego, w roku 1877 był świadkiem ślubu w parafii Olejów

Krzyśko Andrzej
RATYSZCZE

mąż Zofii z domu Wyskida
pracownik najemny
rodzice: Krzyśko Józef i Maria
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Krzyśko, pod numerem domu 12

Krzyśków Anna
RENIÓW

ur. ok. 1823, zm. 1837 w wieku 14 lat
rodzice: Krzyśków Wawrzyniec i Apolonia
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 3

Krzyśko Józef
RATYSZCZE

ur. 1880
rodzice: Krzyśko Andrzej, pracownik najemny i Wiskida Zofia
rodzice chrzestni: Siechta Szczepan i Sekuby(?) Ewa, żona Walentego, pracownicy najemni
numer domu 12

Krzywkowska Henryka, po 1-szym mężu Daszkiewicz, po 2-gim Szychta (Daszkiewicz Henryka) (Szychta Henryka)
OLEJÓW
1) żona Nepomucena Daszkiewicza
2) żona Andrzeja Szychty
służąca pałacowa
ur. ok. 1818, Gródek Jagielloński
rodzice: Krzywkowski Jan i Bitkowska Anna
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Grzegorza Daszkiewicza, pod numerem domu 1 (dwór olejowski)
w roku 1857 wymieniona pod numerem domu 1, w wieku 39 lat jako wdowa po Nepomucenie Daszkiewiczu wyszła za Andrzeja Szychtę ur. Święcany koło Jasła, wymienionego pod tym samym numerem domu 1 (dwór olejowski)

Krzywkowska Joanna, po mężu Daszkiewicz (Daszkiewicz Joanna)
RATYSZCZE

żona Szczepana
brak informacji o rodzicach
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Daszkiewicza, pod numerem domu 54

Krzywoszyja Marianna, po mężu Kiełbicka (Kiełbicka Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Krzywoszyia"
żona Tomasza
ur. ok. 1774, zm. 1825 w wieku 51 lat
córka Szymona
w roku 1816 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Heleny Kiełbickiej - pod numerem domu 89
w roku 1825 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: długotrwała choroba, numer domu 125

Kubik Marianna, po mężu Drozdowska (Drozdowska Marianna)
OLEJÓW
żona Jana
córka Tomasza
w roku 1828 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Drozdowskiej
mieszkała w domu nr 177

Kubina Antoni
RATYSZCZE

ur. 1817
rodzice: Kubina Jakub i Olender Marianna
rodzice chrzestni: Majkut Błażej i Kruczyńska Anna
numer domu 10

Kubina Jakub
RATYSZCZE

mąż Marianny z domu Olender
brak informacji o rodzicach
w roku 1817 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Kubina, pod numerem domu 10

Kubina Jan
RATYSZCZE

ur. 1840, zm. 1841 w wieku 1 rok
rodzice: Kubina Wojciech i Owsiak Anna
rodzice chrzestni: Szarkiewicz Andrzej i Olejnik Rozalia
zapisana przyczyna zgonu: choroba (dosł. "morbilis")
numer domu 12

Kubina Józef
RATYSZCZE

ur. ok. 1831, zm. 1841 w wieku 10 lat
rodzice: Kubina Wojciech i Anna
zapisana przyczyna zgonu: biegunka / czerwonka
numer domu 12

Kubina Marianna, po mężu Ferenc (Ferenc Marianna)
RATYSZCZE

żona Stanisława
brak informacji o rodzicach
w roku 1821 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Ferenc, pod numerem domu 16

Kubina Maria, po 1-szym mężu Taras, po 2-gim Stachów (Taras Maria) (Stachów Maria)
NETERPIŃCE

1) żona Onufrego Tarasa
2) żona Piotra Stachów
ur. ok. 1839 Ratyszcze, zam. Neterpińce
rodzice: Kubina Wojciech i Naroszczak Anna
w roku 1878 mieszkała w domu nr 8 w Neterpińcach, w wieku 39 lat jako wdowa po Onufrym Taras wyszła za wdowca Piotra Stachów z domu nr 26 w Białogłowach

Kubina Michał
RATYSZCZE

ur. 1835
rodzice: Kubina Wojciech i Owsiak Anna
rodzice chrzestni: Kusiak Jakub i Owsiak Maria
numer domu 21

Kubina Stanisław
RATYSZCZE

kawaler
rodzice: Owsiak Wojciech i Anna
ur. 1842, zm. 1879 w wieku 36 lat i 6 mies.
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu 12

Kubina Tekla, po mężu Majkut (Majkut Tekla)
RATYSZCZE

żona Jana
rodzice: Kubina Wojciech i Łukasiewicz / Łukaszewicz Justyna (w r. 1890 imię matki zapisano jako Julianna)
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Majkuta, pod numerem domu 63
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Majkuta, pod numerem domu 63
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Majkuta, pod numerem domu 63
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Majkuta, pod numerem domu 63
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Majkuta, pod numerem domu 63

Kubina Wojciech
RATYSZCZE

mąż Anny z domu Owsiak
brak informacji o rodzicach
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kubiny, pod numerem domu 21
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kubiny, pod numerem domu 12

Kubów Maria, po mężu Krówka (Krówka Maria)
HUKAŁOWCE
żona Kazimierza
ur. ok. 1820, zm. 1850 w wieku 30 lat
zapisana przyczyna zgonu: guz
mieszkała w domu nr 43

Kucz Ewa po mężu Pencak (Pencak Ewa)
RATYSZCZE

żona Mikołaja
ur. ok. 1815
córka Mateusza i Marii
w roku 1833, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Mikołaja Pencaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1 w Ratyszczu

Kuczma Tatiana, po mężu Janik (Janik Tatiana)
BIAŁOGŁOWY

żona Jana
córka Maksyma i Basi
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Janika, pod numerem domu 87

Kuczmińska Anna
OLEJÓW
żona Józefa, brak innych danych
w roku 1865 była matką chrzestną dla Heleny Daszkiewicz z domu nr 63 w Olejowie

Kuczyńska Klara Karolina, po mężu Nastyn Andruszków (Nastyn Andruszków Klara Karolina)
MANAJÓW
żona Grzegorza
ur. 1857 Żurawniki, zam. Manajów
rodzice: Kuczyński Józef i Maksymiszyn Ewa
w roku 1885 mieszkała w domu nr 39, w wieku 28 lat 3 mies. jako panna wyszła za grekokatolika wdowca Grzegorza Nastyna Andruszków z Perepelników, nr domu 103

Kuczyński Józef
MANAJÓW
brak innych danych
w roku 1885 występował jako świadek

Kuć Dymitr
SERWIRY

mąż Marii z domu Łakomskiej
ur. ok. 1863 Jackowce, zam. Serwiry
rodzice: Kuć Grzegorz i Dwójna Anna
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
w roku 1887 mieszkał w domu nr 83 w Serwirach, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Marią Łakomską z Neterpiniec, nr domu 1

Kuć Maria
RENIÓW

ur. 1896
rodzice: Kuć Szymon i Kociubińska Teresa
rodzice chrzestni: Kociubiński Piotr i Petryszyn Maria, żona Michała
numer domu nie podany

Kuć Szymon
RENIÓW

mąż Teresy z domu Kociubińskiej
syn Jana i Marii z domu Rodukiewicz
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Kuć, numer domu nie podany

Kudel Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

brak danych o rodzicach
w roku 1817 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szymona Kudel - pod numerem domu 51

(prawdopodobnie osoba j.w.)
Kadelicha Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1791, zm. 1831 w wieku 40 lat
rodzice: Kadelich Franciszek i Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: cholera
numer domu 52

Kudel Szymon
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1817
matka: Kudel Anna
rodzice chrzestni: Sąsiadek Józef i Płoszaj Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 51

Kukow(?) Prakseda, po mężu Mielnik (Mielnik Prakseda)
OLEJÓW

żona Jana
ur. ok. 1825
matka: Kukow(?) Eufrozyna, córka Maksyma
w roku 1847 w wieku 22 lat jako panna wyszła za Jana Mielnika, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 11 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kulawy Jan
BIAŁOKIERNICA
mąż Anny z domu Cholewa
rodzice: Kulawy Józef i Maria, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Stefana Kulawego
mieszkał w domu nr 30

Kulawy Stefan
BIAŁOKIERNICA
ur. 1844
rodzice: Kulawy Jan i Cholewa Anna
rodzice chrzestni: Gac Onufry i Dzierżanowska Eudoksja, żona Wojciecha
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Morong, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 30

Kulbowicz Kazimierz
JAŚNISZCZE

mąż Anny z domu Krupnickiej
ur. ok. 1815
rodzice: Kulbowicz Józef i Eudokia
w roku 1840 mieszkał w domu nr 34 w Jaśniszczu, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anną Krupnicką z domu nr 36 w Ratyszczu

Kulczycka Maria
OLEJÓW

ur. 1837
rodzice: Kulczycki Grzegorz i Piweńska Rozalia
rodzice chrzestni: Skorobohaty Paweł, kucharz ("coquus") i Studzińska Katarzyna, żona proboszcza gr.-kat. w Olejowie
numer domu 89
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kulczycki Grzegorz
OLEJÓW

mąż Rozalii z domu Piweńskiej
kantor w cerkwi w Olejowie
brak informacji o rodzicach
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Kulczyckiej - pod numerem domu 89
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kulik Anastazja
BIAŁOKIERNICA

ur. i zm. 1840, żyła 16 tygodni
rodzice: Kulik Paweł i Kostiów Paraskewa, mieszkańcy Kudynowiec
rodzice chrzestni: Laszkiewicz Maciej i Kusiakiewicz Apolonia, żona Błażeja
zapisana przyczyna zgonu: atrofia niemowlęca
numer domu 15 w Białokiernicy
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kulik Paweł
BIAŁOKIERNICA

mąż Paraskewy z domu Kostiów
mieszkaniec Kudynowiec
brak informacji o rodzicach
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Kulik - pod numerem domu 15
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kulików Paweł
OLEJÓW

1) mąż NN
2) mąż Paraskewy z domu Kostyk
ur. ok. 1805
dane rodziców nie wpisane
w roku 1835 w wieku 30 lat jako wdowiec (nie podane, po kim) ożenił się z Paraskewą Kostyk, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 89 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuliniec Szymon
BEREMOWCE
brak innych danych
w roku 1862 był ojcem chrzestnym dla Marii Jukajło z domu nr 9 w Beremowcach

Kulinka Bonifacy
HNIDAWA

1) mąż Marii z domu Polowy
2) mąż wdowy Anny z domu Pleszkiewicz, po 1-szym mężu Żuk
ur. ok. 1846 Dubowce, zam. Hnidawa
rodzice: Kulinka Jan i Romaniuk Maria
w roku 1886 w wieku 40 lat jako wdowiec po Marii z domu Polowa ożenił się z wdową Anną Żuk z domu Pleszkiewicz, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 74 w Hnidawie
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Kulinka, pod numerem domu 74

Kulinka Katarzyna
HNIDAWA

ur. 1888
rodzice: Kulinka Bonifacy i Pleszkiewicz Anna
rodzice chrzestni: Saluk Stefan i Kałuszka Maria, żona Jana
numer domu 74

Kuliszanka Karolina / Koluszanka Karolina
ZAŁOŹCE / TROŚCIANIEC WIELKI

Przełożona Sióstr Miłosierdzia ("praeposita SS Charitatis")
ur. ok. 1786, zm. 1842 w wieku 56 lat
jako Siostra Miłosierdzia
w roku 1819 była matką chrzestną dla Rozalii Sienickiej z omu nr 1 w Trościańcu, córki trościanieckiego ekonoma Stefana Sienickiego
jako przełożona Sióstr Miłosierdzia w Załoźcach ("praeposita sororum Charitis")
w roku 1834 była matką chrzestną dla Henryki Marii Soleckiej z domu nr w Trościańcu, syna trościanieckiego ekonoma Andrzeja Soleckiego
w roku 1842 zmarła w Trościańcu Wielkim, przyczyna zgonu nieczytelna, numer domu 1

Kułyniec Maria
BEREMOWCE
brak innych danych
w roku 1854 była matką chrzestną dla Konstancji Prochockiej z domu nr 15 w Beremowcach

Kulińska Józefa, po mężu Fatulska (Fatulska Józefa)
OLEJÓW
żona Ignacego, ekonoma w Olejowie
brak danych o rodzicach
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Fatulskiego
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Feliksy Fatulskiej
mieszkała w domu nr 1

Kulniska(?) Anna, nazwisko panieńskie NN
OLEJÓW
żona Michała
ur. ok. 1794, zm. 1839 w wieku 45 lat
w roku 1839 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: kolka
mieszkała w domu nr 135

Kulniski(?) Michał
OLEJÓW
mąż Anny, NN nazwisko panieńskie
w roku 1839 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 135

Kuninik Marianna
BEREMOWCE
brak innych danych, zapewne osoba j.w. (przekręcone nazwisko?)
w roku 1851 była matką chrzestną dla Wiktorii Przychockiej z domu nr 48 w Beremowcach

Kunisch Franciszek
czasowo OLEJÓW
1) mąż NN
2) mąż Apolonii z domu Laskowskiej
ur. ok. 1790
brak danych o rodzicach
rewizor monopolu tytoniowego ("Monopoli Tabacalis Revisor")
w roku 1835 w wieku 45 lat jako wdowiec (nie podane po kim) ożenił się z wdową Apolonią Kozłowską z domu Laskowską, klucznicą dworu w Olejowie, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1, dwór olejowski

Kurdyban Agrypina
OLEJÓW

ur. 1864
matka: Kurdyban Pelagia, córka Eliasza i Marii z Nuszczy
rodzice chrzestni: Kozłowski Stefan i Darmoros Pelagia, żona Erazma
numer domu 47
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kurdyban Pelagia, po mężu Sikorska (Sikorska Pelagia)
OLEJÓW

żona Józefa
ur. ok. 1837
rodzice: Kurdyban Eliasz i Maria, mieszkańcy Nuszcza
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agrypiny Kurdyban - pod numerem domu 47
w tym samym roku 1864 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Józefa Sikorskiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 47 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuśnierczuk Adam / Kusznirczuk Adam
HORODYSZCZE / RENIÓW

mąż Zofii z domu Berkieta, po 1-szym mężu Kołtowskiej
grekokatolik
ur. ok. 1848 Kosmacz cyrkuł Kołomyja, zam. Horodyszcze
syn Jadwigi / Heleny (różne wersje zapisu imienia matki)
w czasie ślubu c.k. żołnierz, dziesiętnik ("c.r. decurio praesidiarius de legione Parma")
w roku 1874 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdową Zofią Kołtowską z domu Berkieta z Reniowa, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 73
po ślubie zamieszkał w Reniowie
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Kusznirczuka, pod numerem domu 73
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Kuśnierczuk, pod numerem domu 73
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Kuśnierczuk, pod numerem domu 73

Kusznierczyk Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Kusznirczykowa"
ur. ok. 1820, zm. 1831 w wieku 11 lat
rodzice: Kusznierczyk Jan i Tekla
zapisana przyczyna zgonu: cholera
numer domu 25

Kusznierczyk Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Tekli (nazwisko panieńskie nie podane)
w roku 1831 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 25

Kuśnierczuk Katarzyna
RENIÓW

ur. 1885
rodzice: Kuśnierczuk Adam i Berkieta Zofia
rodzice chrzestni: Krąp Piotr i Dajczak Zofia, żona Macieja
numer domu 73

Kuśnierczuk Maria
RENIÓW

ur. 1887
rodzice: Kuśnierczuk Adam i Berkieta Zofia, 1mo voto Kołtowska
rodzice chrzestni: Krąp Piotr i Dajczak Zofia, żona Macieja
numer domu 73

Kusznirczuk Piotr
RENIÓW

ur. 1875
rodzice: Kusznirczuk Adam, grekokatolik i Berkieta Zofia
rodzice chrzestni: Dec Piotr i Dajczak Maria, żona Józefa
numer domu 73

Kusznierczyk Tekla,nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Kusznirczykowa"
żona Jana Kusznierczyka
ur. ok. 1801, zm. 1831 w wieku 30 lat
zapisana przyczyna zgonu: cholera, numer domu 25

Kuś Katarzyna, po mężu Krzywy (Krzywy Katarzyna)
BEREMOWCE / HUKAŁOWCE
żona Michała
ur. ok. 1844
rodzice: Kuś Nicetas i Mełneczajko Tekla
w roku 1864 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Michała Krzywego alias Błażków z Hukałowiec, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 3
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Heleny Krzywy, pod numerem domu 3 w Hukałowcach

Kuśnierz Andrzej
BZOWICA
ur. 1846
rodzice: Kuśnierz Tomasz i Hotłowa Agnieszka
rodzice chrzestni: Lewandowski Nicetas i Wilk Zofia, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 1

Kuśnierz Bazyli
BIAŁOKIERNICA

mąż wdowy Feuronii Dżura
ur. ok. 1803
dane rodziców nie wpisane
w roku 1843 w wieku 40 lat jako kawaler ożenił się z wdową Feuronią Dżura, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 14 w Białokiernicy
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuśnierz Bazyli
BIAŁOKIERNICA
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1800, zm. 1855 w wieku 55 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych numer domu 11
dane z ksiąg grecko-katolickich
(być może osoba j.w.?)

Kuśnierz Feuronia
BIAŁOKIERNICA
oryg. "Kuśnirz"
żona Bazylego, brak innych danych
akuszerka
w dostępnych materiałach z 1853 r. asystowała przy jednym porodzie
(dane z księgi chrztów kościoła greckokatolickiego w Białokiernicy)

Kuśnierz Ksenia, po mężu Grześków (Grześków Ksenia)
BIAŁOKIERNICA

żona Kacpra Grześków
ur. ok. 1788, zm. 1842 w wieku 54 lat
w roku 1842 zmarła, przyczyna zgonu nieczytelna, numer domu 23 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuśnierz Maria, po mężu Owczarz (Owczarz Maria)
OLEJÓW

żona Łukasza
rodzice: Kuśnierz Jan i Pelagia
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Owczarz - pod numerem domu 15
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuśnierz Paraskewa po 1-szym mężu Mielnik, po 2-gim Kowal (Mielnik |Paraskewa) (Kowal Paraskewa)
BIAŁOKIERNICA

1) żona Jana Mielnika
2) żona Michała Kowala
ur. ok. 1829
rodzice: Kuśnierz Bazyli i Feuronia
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Pelagii Mielnik - pod numerem domu 26
w roku 1864 mieszkała w domu nr 25, w wieku 35 lat jako wdowa po Janie Mielniku wyszła za Michała Kowala z domu nr 37 w Białokiernicy (w księdze ślubów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuśnierz Tomasz
BZOWICA
mąż Agnieszki z domu Hotłowa
rodzice: Kuśnierz Mateusz i Nazar Anna
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Kuśnierza
mieszkał w domu nr 1

Kutiańska Dominika, po mężu Janiszewska (Janiszewska Dominika)
ŁOPUSZANY
żona Szymona
ur. 1879 Seretec zam. Łopuszany
rodzice: Kutiański Daniel i Kusiak Józefa
w roku 1896 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Szymona Janiszewskiego z Hukałowiec, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 55

Kutiański Daniel
ŁOPUSZANY
mąż Józefy z domu Kusiak
w roku 1896 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Dominiki z Szymonem Janiszewskim z Hukałowiec

Kutzelmann Józef Longin
BIAŁOKIERNICA
mąż Marianny z domu Priniów
ur. ok. 1834, Jezierna
żołnierz z Ołomuńca, strażnik sądu kryminalnego w Tarnopolu
rodzice: Kutzelmann Franciszek i Biernacka Teofila
w roku 1859 wymieniony pod numerem domu 18, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Priniów ur. Tarnopol, wymienioną pod tym samym numerem domu 18

Kuz Maciej
BEREMOWCE?
brak innych danych
w roku 1850 był ojcem chrzestnym dla Marcelli Nazarewicz z Beremowiec, numer domu nie podany

Kuz Maria
BEREMOWCE
ur. i zm. 1850 w wieku 14 dni
rodzice: Kuz Nicetas i Tekla
zapisana przyczyna zgonu: drgawki / konwulsje
numer domu nie podany

Kuz Nicetas
BEREMOWCE
mąż Tekli, nazwisko panieńskie NN
w roku 1850 wymieniony jako mąż zmarłej
numer domu nie podany

Kuz Tekla, nazwisko panieńskie NN
BEREMOWCE
żona Nicetasa
ur. ok. 1827, zm. 1850 w wieku 23 lata
zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie
numer domu nie podany

Kuziewicz Maria po 1-szym mężu, po 2-gim Róźen, nazwisko panieńskie nie podane (Różen Maria)
BIAŁOKIERNICA

1) żona Teodora Kuziewicza
2) żona Grzegorza Różen
ur. ok. 1816
dane rodziców nie wpisane
w roku 1844 w wieku 28 lat jako wdowa po Teodorze Kuziewicz wyszła za Grzegorza Różen, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 32 w Białokiernicy
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuziów Daniel
OLEJÓW

mąż Paraskewy z domu Mełnyk
ur. ok. 1814
dane rodziców nie wpisane
w roku 1835 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Paraskewą Mełnyczką, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 10 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuzyk Anna, po mężu Prawdzińska (Prawdzińska Anna)
OLEJÓW

żona Prokopa
córka Jakuba Prawdzińskiego
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Prawdzińskiej - pod numerem domu 1
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuzyk Jan
OLEJÓW

ur. 1862
rodzice: Kuzyk Mykieta i Diłaj Matrona
rodzice chrzestni: Wolaniuk Michał i Nadriczny Matrona, żona Szymona
numer domu 57
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuzik Maria, po mężu Olender (Olender Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Macieja
brak informacji o rodzicach
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 67

Kuzyk Mikołaj
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1864 był ojcem chrzestnym dla Stanisława Łucyka z domu nr 59 w Olejowie

Kuzyk Mykieta
OBARZAŃCE / OLEJÓW

mąż Matrony z domu Diłaj
ur. ok. 1826
rodzice: Kuzyk Michał i Maria
w roku 1853 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Matroną Diłaj z Olejowa, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 89
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Kuzyka - pod numerem domu 57 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Kuzian Rozalia, po mężu Dzierżanowska (Dzierżanowska Rozalia)
OLEJÓW
żona Jakuba
ur. ok. 1849, Załoźce
służąca
matka: Kuzian Anna
w roku 1874 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Jakuba Dzierżanowskiego ur. Białokiernica, nr domu dla obojga ten sam: 1 (dominium)

Kuznisz Ksenia, po mężu Grześków (Grześków Ksenia)
BIAŁOKIERNICA
żona Kacpra
brak danych o rodzicach
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Grześków
mieszkała w domu nr 16

Kużela Maria
BIAŁOKIERNICA
brak innych danych (może zniekształcone nazwisko Kurzel?)
w roku 1852 była matką chrzestną dla Mateusza Bieleckiego z domu nr 30 w Białokiernicy

Kuźma Hapia / Hapka, po mężu Najwer (Najwer Hapia)
NETERPIŃCE

żona Ignacego
córka Onufrego i Marty
w roku 1831 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Najwera, pod numerem domu 13
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Sebastiana Najwera, pod numerem domu 13

Kuźma Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Anny z domu Półtorak
ur. ok. 1845 Seretec, zam. Trościaniec
matka: Kuźma Justyna
w czasie ślubu żołnierz pułku księcia Holstein
w roku 1876 mieszkał w domu nr 1, w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z Anną Półtorak z domu nr 137

Kuźma Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1882
rodzice: Kuźma Maksym i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Wojciech i Drozd Rozalia, żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. August Krogulski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 224

Kuźma Maksym
BIAŁOGŁOWY / TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Półtorak
ur. ok. 1854
rodzice: Kuźma Szymon i Nogas Pelagia (w r. 1881 i 1882 matka zapisana jako Wegera Pelagia)
w roku 1881 mieszkał w domu nr 42 w Białogłowach, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Marią Półtorak z Trościańca Wielkiego, nr domu 135
po ślubie zamieszkał w Trościańcu
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Kuźmy, pod numerem domu 224
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Kuźma, pod numerem domu 162
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Kuźma, pod numerem domu 224

Kuźma Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1887, zm. 1889 w wieku 1 rok
rodzice: Kuźma Maksym (syn Szymona i Pelagii z domu Nogas) i Półtorak Maria (córka Franciszka i Marii z domu Półtorak)
rodzice chrzestni: Drozd Michał i Dajczak Katarzyna, żona Wojciecha
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica
wg księgi chrztów mieszkała w domu nr 162, wg księgi zgonów w domu nr 102

Kuźma Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1890 w wieku 6 miesięcy
rodzice: Kuźma Maksym i Półtorak Maria (córka Franciszka i Marii z domu Olender)
rodzice chrzestni: Dajczak Wojciech i Drozd Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkała w domu nr 224

Kuźmińska Petronela, po 1-szym mężu Sycak, po 2-gim Prydatko (Sycak Petronela) (Prydatko Petronela)
BIAŁOKIERNICA
1) żona Grzegorza Sycaka
2) żona Teodora Prydatko
wg. danych z r. 1875: ur. ok. 1849, Huciska Litowiskie
wg. danych z r. 1877: ur. ok. 1851, Huciska Pieniackie
rodzice: Kuźmiński Jan i Kamińska Marianna
w roku 1875 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Grzegorza Sycaka ur. Załoźce Nowe, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 39
w roku 1877 mieszkała w Białokiernicy, nr domu nieczytelny, w wieku 36 lat jako wdowa po Grzegorzu Sycaku, pracowniku najemnym z Białokiernicy, wyszła za grekokatolika Teodora Prydatko z Załoziec, nr domu 562; nie wiadomo, gdzie po ślubie zamieszkali

Kuźmiński Jan
MANAJÓW
mąż Marianny z domu Hucuł
pracownik dniówkowy
ur. ok. 1805, zm. 1859 w wieku 54 lata
zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna
mieszkał w domu nr 73

Kuźmiński Józef
BIAŁOKIERNICA
brak innych danych
w roku 1865 był ojcem chrzestnym dla Antoniego Grocholskiego z domu nr 42 w Białokiernicy

Kuźmisz Andrzej
HALCZYNA DOLINA
mąż Kseni z domu Korolewicz
w roku 1866 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Maryny z Florianem Podolakiem

Kuźmisz Maryna, po mężu Podolak (Podolak Maryna)
HALCZYNA DOLINA
żona Floriana
ur. ok. 1845, Czernica
rodzice: Andrzej Kuźmisz i Korolewicz Ksenia
w roku 1866 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Floriana Podolaka ur. Żelechów; oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 100

Kużnicka Rozalia, po mężu Dzierżanowska (Dzierżanowska Rozalia)
BIAŁOGŁOWY

żona Jakuba
córka Anny
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Dzierżanowskiej, pod numerem domu 2

Kwiatkowski Grzegorz
WERCHOBUŻE
mąż Marii z domu Błaszków
kowal
ur. ok. 1858 Werhobuże i tam zamieszkały
rodzice: Kwiatkowski Andrzej i Jadaszyńska Anna
w roku 1883 mieszkał w domu nr 63, w wieku 25 lat i 3 mies. jako kawaler ożenił się z Marią Błaszków z Hukałowiec, nr domu 13

Kwietniańska Katarzyna
RENIÓW

ur. 1898
rodzice: Kwietniański Szczepan i Petryszyn Zofia
rodzice chrzestni: Krawczuk Leon, kantor chóru i Sowicz Maria, żona Stefana
numer domu 131

Kwietnicka Franciszka
RENIÓW

ur. 1888
rodzice: Kwietnicki Szczepan i Petryszyn Zofia
rodzice chrzestni: Petryszyn Antoni i Petryszyn Maria, żona Józefa
numer domu 131

Kwietnicki Szczepan / Kwietniański Szczepan
RENIÓW

(różne wersje zapisu jego nazwiska)
mąż Zofii z domu Petryszyn
ur. 1851
syn Józefa i Marty z domu Berkieta
w roku 1876 mieszkał w domu nr 5, w wieku 25 lat i 7 miesięcy jako kawaler ożenił się z Zofią Petryszyn z domu nr 7 w Reniowie
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Kwietnickiej, pod numerem domu 131
w roku 1898 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Kwietniańskiej, pod numerem domu 131

Kwołech Józef
OLEJÓW
mąż Magdaleny z domu Wawroszek
w roku 1847 wymieniony jako mąż zmarłej, numer domu nie podany

Kyczury Ołeks
OLEJÓW?
mąż Katarzyny z domu Bileckiej
ur. ok. 1798
rodzice: Kyczury Dymitr i Ksenia(?), nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1822 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Bilecką, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 73
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.