Nazwiska D część 2
Dodane przez Remek dnia Marzec 24 2010 20:29:27
(uaktualnione luty 2013)


Drohomirecka Paulina, po 1-szym i 2-gim mężu Berka (Berka Paulina)
MANAJÓW
1) żona Tomasza Berka, młynarza z Manajowa
2) żona Wacława Berka
ur. ok. 1821 Mazurówka okręg tarnopolski, zam. Manajów
rodzice: Drohomirecki Józef i Rakietty Anna
w roku 1865 wymieniona jako żona zmarłego, numer domu nie podany
w roku 1866 w wieku 45 lat jako wdowa po Tomaszu Berka wyszła za Wacława Berka (zapewne krewnego zmarłego męża?), oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 94

Drzewiecki Grzegorz
OLEJÓW
mąż Elżbiety z domu Niemczanowskiej
prywatny oficjalista
ur. ok. 1792, zm. 1859 w wieku 67 lat
zapisana przyczyna zgonu: próchnica?
mieszkał w domu nr 169

Dróń Melania
MANAJÓW
żona Bazylego, brak innych danych
w roku 1863 była matką chrzestną dla Józefa Bundzał z domu nr 73 w Manajowie
w roku 1865 była matką chrzestną dla Franciszki Czerwińskiej z domu nr 82 w Manajowie

Dubyna Bazyli
CZYSTOPADY

ur. i zm. 1891 w wieku 12 dni
rodzice: Dubyna Marcin i Atamańczuk Paraskewa
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 95

Dubina Ewa
CZYSTOPADY

ur. 1824
rodzice: Dubina Piotr i Bogucka Maria
rodzice chrzestni: Romanowski Józef i Bilowa Teresa
numer domu 50

Dubyna Jan
CZYSTOPADY

ur. 1888
rodzice: Dubyna Marcin i Atamańczuk Paraskewa
rodzice chrzestni: Harasymow Grzegorz i Gajowa Maria, żona Jacka
numer domu 95

Dubina Marcin / Dubyna Marcin
CZYSTOPADY

mąż Paraskewy z domu Atamańczuk
ur. ok. 1831, zm. 1896 w wieku 65 lat
rodzice: Dubyna Piotr i Bogucka Maria
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Dubyna, pod numerem domu 95
w roku 1896 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie starcze, numer domu 95

Dubina Piotr
CZYSTOPADY

mąż Marii z domu Boguckiej
brak informacji o rodzicach
w roku 1824 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Ewy Dubina, pod numerem domu 50

Dubynka Maksymilian
MANAJÓW
brak innych danych
w roku 1852 był ojcem chrzestnym dla Fabiana Bonzelta z domu nr 65 w Manajowie

Duchowicz Agnieszka (Agata), po mężu Klim (Klim Agnieszka) (Klim Agata)
RENIÓW

(różne wersje zapisu jej imienia, a w r. 1838 jej nazwisko panieńskie zapisane jako Duch)
żona Jana
ur. ok. 1803, zm. 1840 w wieku 37 lat
córka Piotra i Heleny
w roku 1831 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Klim, pod numerem domu 48
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Klima, pod numerem domu 48
w roku 1838 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Magdaleny Klim, pod numerem domu 48
w roku 1840 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 48
(w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)

Duchowicz Helena po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
RENIÓW

wdowa po Piotrze Duchowiczu
ur. ok. 1774, zm. 1839 w wieku 65 lat
zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami
numer domu 48

Duchowna / Duchowska / Duchel Katarzyna, po mężu Jankiewicz (Jankiewicz Katarzyna)
RENIÓW

(różne wersje zapisu jej nazwiska panieńskiego)
żona Kacpra Jankiewicza
wg danych z 1840: córka Piotra i Heleny
w roku 1833 (jako Katarzyna z domu Duchowska) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Kulczyna, pod numerem domu 11
w roku 1836 (jako Katarzyna z domu Duchowna) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Jankiewicz, pod numerem domu 38
w roku 1840 (jako Katarzyna z domu Duchel) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Kulczyna, pod numerem domu 48

Duczyński Zygmunt Julian
MANAJÓW
mąż Józefy Rudolfy Marii z domu Wesołowskiej
właściciel części dóbr Manajów
ur. ok. 1867 Gołogóry zam. Manajów
rodzice: Duczyński Julian i Moszyńska Joanna
w roku 1891 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Józefą Rudolfą Marią Wesołowską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 6

Duda Stefan
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1883 występował jako świadek

Dumański aliter Skibicki Franciszek
MANAJÓW
ur. 1856
rodzice: Dumański aliter Skibicki Tomasz i Traczuk Justyna
rodzice chrzestni: Kukurudza Jan i Semeniuczka Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 5

Dumański aliter Skibicki Tomasz
MANAJÓW
mąż Justyna z domu Traczuk
pracownik dniówkowy
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Dumańskiego
mieszkał w domu nr 5

Dunajewska Katarzyna, po mężu Markwart (Markwart Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
ur. ok. 1828
rodzice: Dunajewski Ignacy, ekonom w Trościańcu i Jaremkiewicz Rozalia
w roku 1847 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Jana Markwarta z Ratyszcza, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1
w roku 1849 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zygmunta Markwarta - pod numerem domu 1

Dunajewska Ludwika
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1850
rodzice: Dunajewski Ignacy i Jaremkiewicz Rozalia
rodzice chrzestni: Tomaszewski Antoni i Dubrawska Maria, mieszczanie z Załoziec
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 1

Dunajewska Maria, po mężu Wodecka (Wodecka Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jacka
ur. ok. 1828
rodzice: Dunajewski Ignacy, ekonom w Trościańcu i Jaremkiewicz Rozalia
w roku 1849 mieszkała w domu nr 1, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Jacka Wodeckiego z domu nr 65
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Alfonsyny Wodeckiej - pod numerem domu 1

Dunajewski Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1847
rodzice: Dunajewski Ignacy i Jaremkowicz Rozalia
rodzice chrzestni: Michalewski Błażej, organista i Tomaszewska Anna, żona mieszczanina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 1

Dunajewski / Dunajewicz Ignacy
RATYSZCZE / TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Rozalii z domu Jaremkiewicz / Jaremkowicz
ekonom w Trościańcu
brak danych o rodzicach
(różne wersje zapisu jego nazwiska i nazwiska panieńskiego żony; dodatkowo w r. 1831 nazwisko panieńskie żony zapisane błędnie jako Darembiewicz, a w r.1837 błędnie jako Paulowicz)
w roku 1831 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Dynajowicz, pod numerem domu 107 w Ratyszczu
(chrzest dziecka w r. 1831 zapisany przy Ratyszczu, pozostałe przy Trościańcu Wielkim)
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Dunajewicza - pod numerem domu 99
w roku 1841 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Leona Dunajewicza - pod numerem domu 1
w roku 1847 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Dunajewskiego - pod numerem domu 1
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Ludwiki Dunajewskiej - pod numerem domu 1
w roku 1847 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Katarzyny z Janem Markwartem z Ratyszcza
w roku 1849 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Jackiem Wodeckim

Dunajewicz (Dunajewski) Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Donajewicz"
ur. 1837, zm. 1842 w wieku 6 lat
syn ekonoma
rodzice: Dunajewicz Ignacy i Jaremkowicz / Jaremkiewicz Rozalia
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisane błędnie jako Paulowicz)
rodzice chrzestni: Stojkiewicz Jakub i Wężykowska Anastazja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 99
w księdze zgonów numer domu 1

Dunajowicz Katarzyna
RATYSZCZE

ur. 1831
rodzice: Dunajowicz Ignacy i Jaremkiewicz Rozalia (w księdze chrztów nazwisko matki zapisane jako Darembiewicz)
rodzice chrzestni: Pokidaniec Ignacy i Diwinowa Antonina
numer domu 107

Dunajewicz (Dunajewski) Leon
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1841
syn ekonoma
rodzice: Dunajewicz Ignacy i Jaremkiewicz Rozalia
rodzice chrzestni: Stojkiewicz Jakub i Wężykowska Anastazja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 1

Dunowska Emilia, po mężu Puzyna (Puzyna Emilia)
OLEJÓW
żona Wincentego, rządcy dóbr olejowskich
rodzice: Dunowski Józef i Franciszka, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Alfreda Juliusza Puzyny, numer domu nie podany
ako Puzynowa Emilia, żona rządcy dóbr olejowskich ("uxor Comissarii bonerum"):
w roku 1841 była matką chrzestną dla Feliksy Fatulskiej z domu nr 1 w Olejowie
w roku 1841 była matką chrzestną dla Anieli Frankiewicz, córki ekonoma z Halczynej Doliny, numer domu nie podany

Durda Teresa, po mężu Muzyka (Muzyka Teresa)
OLEJÓW
ur. ok. 1848, Baranów
rodzice: Durda Paweł i Gojów Katarzyna
w roku 1872 w wieku 24 lat jako panna wyszła za Szymona Muzykę ur. Kruhów. Zamiast numeru domu dla obojga wymieniono: "dominium"

Dusberger Józef
HALCZYNA DOLINA / BZOWICA / HARBUZÓW
wg zapisu z 1852 i 1855 - mąż Anny z domu Sawickiej, córki Feliksa i Marii
wg zapisu z 1853- mąż Anny z domu Danilewicz, córki Jana i Marii
owczarz / dozorca owczarni ("ovicularius", "custos ovium")
w roku 1852 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Dusberger, pod numerem domu 3 w Halczynej Dolinie
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Władysława Dusberger, pod numerem domu 1 w Bzowicy
w roku 1855 wymieniony jako mąż zmarłej (żona zmarła w czasie epidemii cholery), pod numerem domu 3 w Harbuzowie

Dusberger Marianna
HALCZYNA DOLINA
ur. 1852
rodzice: Dusberger Józef i Sawicka Anna
rodzice chrzestni: Ryniewicz Jan, rymarz i Konopacka Maria, żona kowala
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 3

Dusberger Władysław
BZOWICA
ur. 1853
syn dozorcy owczarni
rodzice: Dusberger Józef i Danilewicz Anna (być może błąd i winno być Sawicka Anna?)
rodzice chrzestni: Kozłowski Julian, kowal i Bagińska Konstancja, żona cieśli, oboje z Olejowa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 1

Dusyk Helena, po mężu Łuciów (Łuciów Helena)
OLEJÓW

żona Mykiety
ur. ok. 1811, zm. 1855 w wieku 44 lat
córka Michała Dusyka
(w r. 1848 jej nazwisko panieńskie zapisano jako Dusiek, a w r. 1850 jako Duś)
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Łucyków - pod numerem domu 34
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Łuciów - pod numerem domu 140
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Łuciów - pod numerem domu 39
w roku 1842 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Łuciów - pod numerem domu 39
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Pawła Łuciów - pod numerem domu 39
w roku 1848 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Łuciów - pod numerem domu 39
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eliasza Łuciów - pod numerem domu 39
w roku 1855 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: cholera, numer domu 39 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dutka Anastazja, po 1-szym mężu Kusiak, po 2-gim Majkut (Kusiak Anastazja) (Majkut Anastazja)
RATYSZCZE

1) żona Jana Kusiaka
2) żona Michała Majkuta
ur. ok. 1832, zm. 1886 w wieku 54 lat
rodzice: Dutka Tomasz i Tekla
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Pawła Kusiaka, pod numerem domu 19
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Majkuta, pod numerem domu 19
w roku 1886 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 19

Dutka Anna, po 1-szym mężu Wodecka, po 2-gim Kałuszka (Wodecka Anna) (Kałuszka Anna)
HNIDAWA

(w r. 1892 oryg. "Dudka")
1) żona Jana Wodeckiego
2) żona Daniela Kałuszki
ur. 1873 w Hnidawie
rodzice: Dutka Tomasz i Dzik Maria
rodzice chrzestni: Milewicz Andrzej i Olender Maria, żona Jana
w księdze chrztów numer domu 44
w roku 1889 mieszkała w domu nr 44 w Hnidawie, w wieku 16 lat jako panna wyszła za Jana Wodeckiego z Trościańca Wielkiego, nr domu 80
w roku 1890 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 80 w Trościańcu
w roku 1892 mieszkała w domu nr 44 w Hnidawie, w wieku 19 lat jako wdowa po Janie Wodeckim wyszła za grekokatolika Daniela Kałuszkę z domu nr 47 w Hnidawie

Dutka Jan
HNIDAWA

ur. 1881
rodzice: Dutka Tomasz i Dzik Maria
rodzice chrzestni: Olender Jan i Ferenc Katarzyna, żona Andrzeja
numer domu 44

Dutka Józef
HNIDAWA

(oryg. "Dudka")
kawaler
rodzice: Dutka Jan i Gałuszka Anastazja
ur. ok. 1846, zm. 1892 w wieku 46 lat
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu nie podany

Dutka Katarzyna, po mężu Kusiak (Kusiak Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Dudka" / Dutkowa"
żona Andrzeja
brak danych o rodzicach
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Kusiak - numer domu nie podany
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Kusiaka - pod numerem domu 81

Dutka Katarzyna
HNIDAWA

ur. 1879
rodzice: Dutka Tomasz i Dzik Maria
rodzice chrzestni: Milewicz Andrzej i Sudal Rozalia, żona Jana
numer domu 44

Dutka Maria, po mężu Drapiaty (Drapiaty Maria)
HNIDAWA

żona Dionizego
rodzice: Dutka Tomasz i Półtorak Tekla
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Drapiaty, pod numerem domu 16

Dutka Maria
HNIDAWA

ur. 1887
rodzice: Dutka Tomasz i Dzik Maria
rodzice chrzestni: Milewicz Andrzej i Sudal Rozalia, żona Jana
numer domu 43

Dutka Tomasz
HNIDAWA

w r. 1876 oryg. "Dudka"
mąż Marii z domu Dzik
rodzice: Dutka Jan i Gałuszka / Kałuszka Anastazja (różne wersje zapisu nazwiska matki)
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Dutka, pod numerem domu 44
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Dutka, pod numerem domu 44
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Dutka, pod numerem domu 44
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Dutka, pod numerem domu 44
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Dutka, pod numerem domu 43
w roku 1889 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Anny z Janem Wodeckim z Trościańca Wielkiego
w roku 1892 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Anny, po 1-szym mężu Wodeckiej z Danielem Kałuszka
w roku 1893 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Zofii z Emilianem Polowym z Batkowa

Dutka Zofia po mężu Polowy (Polowy Zofia)
HNIDAWA

w r. 1893 oryg. "Dudka"
żona Emiliana
ur. 1876
rodzice: Dutka Tomasz i Dzik Maria
rodzice chrzestni: Olender Jan i Boszko Tekla, żona Piotra
mieszkała w domu nr 44 w Hnidawie
w roku 1893 w wieku 18 lat jako panna wyszła za grekokatolika Emiliana Polowego z domu nr 29 w Batkowie

Dwihny Anastazja
OLEJÓW

ur. 1856
rodzice: Dwihny Mikołaj i Partacz Maria
rodzice chrzestni: Partacz Jerzy i Opryszko Anna, żona Teodora
numer domu 35
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dwijny Katarzyna
OLEJÓW

Dwijny Mikołaj i Maria
ur. 1854, zm. 1855 w wieku półtora roku
zapisana przyczyna zgonu: cholera
numer domu 35
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dwijny Mikołaj / Dwihny Mikołaj
JACKOWCE / OLEJÓW

mąż Marii (Marianny) z domu Partacz
ur. ok. 1825
rodzice: Dwijny Jan i Anna, zamieszkali w Jackowcach
w roku 1850 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Partacz z Olejowa, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 35
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Dwihny - pod numerem domu 35 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dwojny Ewa (Hewa), po mężu Żak (Żak Ewa) (Żak Hewa)
RENIÓW

żona Szczepana
wg danych z 1881: rodzice: Dwojny Kazimierz i Kołtowska Elżbieta
wg danych z 1898: rodzice: Dwojny Kazimierz i Radomska Elżbieta
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Żaka, pod numerem domu 42
w roku 1898 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Stanisława Żaka, pod numerem domu 118

Dwojny Katarzyna, po mężu Żak (Żak Katarzyna)
RENIÓW

(w r. 1836 oryg. "Dwojniczka", w r. 1833 "Dwojniak")
żona Tomasza Żaka
córka Franciszka i Barbary Dwojnych
ur. ok. 1812, zm. 1846 w wieku 34 lat
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Żak, pod numerem domu 42
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Macieja Żaka, pod numerem domu 42
w roku 1846 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie, numer domu 42

Dworkowska Karolina, po mężu Skorobohata (Skorobohata Karolina)
OLEJÓW
żona Andrzeja
ur. ok. 1851, Brody
rodzice: Dworkowski Michał i Szymańska Maria
w roku 1873 mieszkała w domu nr 129, w wieku 22 lat jako panna wyszła za grekokatolika, wdowca Andrzeja Skorobohatego z domu nr 42

Dworkowski Franciszek
OLEJÓW
mąż Rozalii Huber z domu Haupt
ur. ok. 1851, Stare Brody
rodzice: Dworkowski Michał i Szyłowska Maria
w roku 1875 mieszkał w domu nr 129, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z wdową Rozalią Huber z Hauptów ur. Glinna, wymienioną pod tym samym numerem domu 129

Dworkowski Michał
OLEJÓW
mąż Katarzyny z domu Gojów
w roku 1873 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Karoliny z Andrzejem Skorobohatym

Dworkowski Michał
OLEJÓW
kowal, brak innych danych, być może j.w.
w roku 1874 występował jako świadek

Dyga Bazyli
OLEJÓW

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1763, zm. 1837 w wieku 74 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 98
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dyga Helena, nazwisko panieńskie nie podane
OLEJÓW

wdowa po Bazylim Dyga
ur. ok. 1786, zm. 1858 w wieku 72 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 50
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dyga Maria, po mężu Martyniuk (Martyniuk Maria)
BIAŁOKIERNICA

żona Erazma
rodzice: Dyga Jan i Anna
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teodora Martyniuk - pod numerem domu 25
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dyga Prakseda, po mężu Martynów (Martynów Prakseda)
OLEJÓW

żona Erazma
córka Bazylego Dyga
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Martynów - pod numerem domu 75
w roku 1842 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Martynów - pod numerem domu 75
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dynia Anastazja
CZYSTOPADY

ur. ok. 1897, zm. 1899 w wieku 2 lat
rodzice: Dynia Andrzej i Olender Franciszka
zapisana przyczyna zgonu: dyfteryt
numer domu 23

Dynia Andrzej
CZYSTOPADY

mąż Franciszki z domu Olender
grekokatolik
ur. ok. 1869
rodzice: Dynia Michał i Semeś Anastazja
w roku 1892 mieszkał w domu nr 23, w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Franciszką Olender z domu nr 74 w Czystopadach

Dynia Ewa, po mężu Kotowicz (Kotowicz Ewa)
CZYSTOPADY

żona Andrzeja
córka Jana i Anny z domu Żuk
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kotowicza, pod numerem domu 23

Dynia Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Zofii z domu Olender
rodzice: Dynia Szymon i Anna, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Dyni
mieszkał w domu nr 122

Dynia Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1879
rodzice: Dynia Michał i Olender Zofia
rodzice chrzestni: Łokot Teodor i Półtorak Anna, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Kuźniarski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 122

Dynysiuk Anastazja
BZOWICA
żona włościanina, brak innych danych
w roku 1853 była matką chrzestną dla Michała Rusinowskiego z domu nr 11 w Bzowicy

Dziadkiewicz Zofia
OLEJÓW
panna, służąca ("serva")
w roku 1856 była matką chrzestną dla Juliana Boratyna z domu nr 72 w Olejowie

Dziaduszek Anastazja, po 1-szym mężu Krąp, po 2-gim Trymbulak (Krąp Anastazja) (Trymbulak Anastazja)
NETERPIŃCE

1) żona Józefa Krąpa
2) żona Tomasza Trymbulaka
rodzice: Dziaduszek Jan i Taras (Taraś) Barbara
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Krąpa, pod numerem domu 35
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Krąpa, pod numerem domu 54
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Trymbulaka, pod numerem domu 54

Dziaduszek Anna (I)
TROŚCIANIEC WIELKI
(w księdze chrztów oryg. "Diduszek")
ur. i zm. 1876, w wieku 2 tygodnie
rodzice: Dziaduszek Stefan i Gruntowska Agnieszka
rodzice chrzestni: Gruntowski Antoni i Dajczak Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkała w domu nr 113

Dziaduszek Anna (II)
TROŚCIANIEC WIELKI
(w księdze zgonów oryg. "Diduszyk")
ur. i zm. 1880, w wieku 6 dni
rodzice: Dziaduszek Stefan i Gruntowska Agnieszka
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkała w domu nr 112

Dziaduszek (Dziduszek) Jadwiga recte Agnieszka, po mężu Łakomska (Łakomska Jadwiga) (Łakomska Agnieszka)
NETERPIŃCE

żona Józefa
wg danych z 1877: córka Daniela i Ewy z domu Citkowskiej
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Natalii Łakomskiej, pod numerem domu 34
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Łakomskiej, pod numerem domu 34
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Łakomskiej, pod numerem domu 27
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Łakomskiej, pod numerem domu 27

Dziaduszek Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
(w księdze chrztów oryg. "Dzieduszek")
ur. i zm. 1882, w wieku 6 miesięcy
rodzice: Dziaduszek Stefan i Gruntowska Agnieszka
rodzice chrzestni: Sołęga Michał i Olender Agnieszka, żona Tomasza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 202

Dziaduszek Maria po mężu Sokołowska (Sokołowska Maria)
NETERPIŃCE / BIAŁOGŁOWY

żona Jakuba
ur. ok. 1858
rodzice: Dziaduszek Erazm i Hałata Magdalena
w roku 1880 mieszkała w domu nr 29 w Neterpińcach, w wieku 22 lat jako panna wyszła za Jakuba Sokołowskiego z domu nr 99 w Białogłowach
po ślubie zamieszkała w Białogłowach
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Eustachego Sokołowskiego, pod numerem domu 99
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Sokołowskiego, pod numerem domu 90

Dziaduszek Maria, po mężu Krzyżanowska (Krzyżanowska Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Józefa
ur. ok. 1869
rodzice: Dziaduszek Szczepan i Gruntowska Agnieszka
w roku 1888 mieszkała w domu nr 202, w wieku 19 lat jako panna wyszła za Józefa Krzyżanowskiego z domu nr 49
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Heleny Krzyżanowskiej - pod numerem domu 202
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Krzyżanowskiego - pod numerem domu 202

Diduszkowa Orynia, po mężu Bojków (Bojków Orynia)
OLEJÓW

żona Michała
ur. ok. 1800
dane rodziców nie wpisane
w roku 1835 w wieku 35 lat wyszła za Michała Bojków, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1 w Olejowie
(stan cywilny przed ślubem niejasny, znaczki w rubryce panna i wdowa)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dziaduszek Regina
RENIÓW

ur. ok. 1871, zm. 1877 w wieku 6 lat
rodzice: Dziaduszek Tymoteusz i Klim Magdalena
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 48

Dziaduszek Szczepan (Stefan)
ZAŁOŹCE / TROŚCIANIEC WIELKI
(w r. 1876 oryg "Diduszek", w r. 1882 "Dzieduszek")
mąż Agnieszki / Agaty z domu Gruntowskiej
ur. ok. 1841
rodzice: Dziaduszek Daniel i Dzikowska Ewa
w roku 1865 mieszkał w domu nr 891 w Załoźcach w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Agatą Gruntowską z Trościańca Wielkiego, nr domu 112
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Dziaduszek (Diduszek), pod numerem domu 113
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Dziaduszek, pod numerem domu 202
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Macieja Dziaduszek (Dzieduszek), pod numerem domu 202
w 1888 roku jako ojciec wyraził zgodę na ślub małoletniej córki Marii z Józefem Krzyżanowskim
w roku 1891 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 202

Dziaduszek Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Dziaduszek Stefan i Gruntowska Agnieszka
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Bil Barbara, żona Macieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Kuźniarski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 202

Dzieńkowska Agnieszka, po mężu Sinner
BZOWICA
(nazwisko jej męża zapisywano także jako Sinner, Zinner)
żona Karola
rodzice: Dzieńkowski Stanisław i Kozicka Anna
w roku 1852 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Bronisława Cinera (oryg. "Sinner")
mieszkała w domu nr 59
jako Ciner Agnieszka, żona Karola:
w roku 1865 była matką chrzestną dla Franciszka Magdycza z domu nr 20 w Bzowicy

Dzierżanowska Ewa
BIAŁOKIERNICA

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1797, zm. 1837 w wieku 40 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 30
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dzierżanowska Katarzyna
BIAŁOGŁOWY

ur. 1882, zm. 1883 w wieku 11 miesięcy
rodzice: Dzierżanowski Jakub, ogrodnik i Kużnicka Rozalia
rodzice chrzestni: Białoszewski Franciszek, kowal i Buczna Tekla, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
numer domu 2

Dzierżanowska Maria
BIAŁOKIERNICA

córka Wojciecha Dzierżanowskiego
ur. ok. 1823, zm. 1839 w wieku 16 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 29
dane z ksiąg grecko-katolickich


Dzierżanowski Aleksander
BIAŁOKIERNICA
ur. ok. 1836, zm. 1837 w wieku 1,5 roku
ojciec: Dzierżanowski Wojciech
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 30

Dzierżanowski Jakub
BIAŁOKIERNICA
ur. ok. 1843, zm. 1845 w wieku 2 lata
rodzice: Dzierżanowski Józef i Prus Ewa
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 51

Dzierżanowski Jakub
BIAŁOKIERNICA / OLEJÓW /; BIAŁOGŁOWY
mąż Rozalii z domu Kuzian / Kuźnickiej
ur. 1844 Białokiernica, zamieszkały Olejów
ogrodnik, syn stróża leśnego
rodzice: Dzierżanowski Wojciech i Żorek Eudoksja
rodzice chrzestni: Melega Jan i Jamborska Anastazja, żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
w kasiędze chrztów pod numerem domu 26 w Białokiernicy
w roku 1874 już jako mieszkaniec Olejowa, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Kuzian ur. Załoźce, nr domu dla obojga ten sam: 1 (dominium)
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Dzierżanowskiej, pod numerem domu 2 w Białogłowach

Dzierżanowski Mateusz
BIAŁOKIERNICA
ur. 1832
rodzice: Dzierżanowski Wincenty i Gromnacka Marianna
rodzice chrzestni: Bayster Bartłomiej, stolarz i Sadowska Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksy Studziński, proboszcz grecko-katolicki z Olejowa
mieszkał w domu nr 33

Dzierżanowski Wincenty
BIAŁOKIERNICA
mąż Marianny z domu Gromnackiej
brak danych o rodzicach
w roku 1832 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Mateusza Dzierżanowskiego
mieszkał w domu nr 33

Dzierżanowski Wojciech
BIAŁOKIERNICA

1) mąż NN
2) mąż Eudokii z domu Żurek / Żorek
wyznania rzymsko-katolickiego
ur. ok. 1802
rodzice: Dzierżanowski Michał i Maria, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1842 w wieku 40 lat jako wdowiec (nie podane, po kim) ożenił się z grekokatoliczką Eudokią Żurek, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 48 w Białokiernicy (*)
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Dzierżanowskiego, pod numerem domu 26
(*) dane z ksiąg grecko-katolickich

Dzioba Barabara / Paraskewa / Pelagia, po mężu Drozdowska (Drozdowska Barbara) (Drozdowska Paraskewa) (Drozdowska Pelagia) (Drozda Pelagia)
OLEJÓW

(różne wersje zapisu jej imienia w różąnych latach)
żona Józefa Drozdowskiego (w księgach grecko-katolickich nazwisko męża zapisywano jako Drozda)
wg danych z 1851: rodzice: Dzioba Ignacy i Petlowany Maria
w roku 1851 (pod imieniem Paraskewa) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Drozdowskiego, pod numerem domu 119
w roku 1853 (pod imieniem Barbara) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Drozdowskiego, pod numerem domu 119
w roku 1855 (pod imieniem Barbara) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Kacpra Drozdowskiego, pod numerem domu 115
w roku 1858 (pod imieniem Pelagia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny (I) Drozdowskiej (oryg. Drozda) - pod numerem domu 119 (*)
w roku 1865 (pod imieniem Pelagia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny (II) Drozdowskiej (oryg. Drozda) - pod numerem domu 112 (*)
(*) dane z ksiąg grecko-katolickich

Dzioba Józefa
HNIDAWA

ur. 1890, zm. 1891 w wieku 4 miesiące
matka: Dzioba Barbara, przybysz z Brodów
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze
numer domu 16 (gratis)

Dzioba Katarzyna
OLEJÓW
akuszerka
brak innych danych
w roku 1907 asystowała przy porodzie Karola Józefa Lasockiego, syna kierownika olejowskiej szkoły

Dziuba Tomasz
BZOWICA
brak innych danych
w roku 1888 występował jako świadek

Dziubikowski Antoni
OLEJÓW

mąż Anieli z domu Zajączkowskiej
ekonom w Halczynej Dolinie
brak informacji o rodzicach
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Leona Kazimierza Dziubikowskiego - pod numerem domu 100
dane z ksiąg grecko-katolickich

Dziubikowski Leon Kazimierz
OLEJÓW

ur. i zm. 1861 w wieku 5 miesięcy
syn ekonoma z Halczynej Doliny
rodzice: Dziubikowski Antoni i Zajączkowska Aniela
rodzice chrzestni: Tauber Edward L., dzierżawca(?) majątku w Zagórzu i Garapich Seweryna, właścicielka dóbr Zagórze
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 100
dane z ksiąg grecko-katolickich
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.