19-wieczni Bzowiczanie
Dodane przez Remek dnia Maja 27 2007 03:22:20
Od administratorów strony internetowej "Olejów na Podolu":

Ważna uwaga !!!
Ta wersja spisu dawnych mieszkańców NIE JEST aktualna i NIE BĘDZIE już uzupełniana czy poprawiana. Ponieważ bardzo częste były śluby między mieszkańcami różnych wiosek i migracje w obrębie członków tej samej rodziny, zdecydowaliśmy się nie dzielić już naszego materiału na poszczególne miejscowości. Aktualizowane w miarę napływu nowych danych i poprawiane z odszukanych błędów wersje spisów znajdują się na naszej stronie internetowej w kategorii artykułów "Szukamy Przodków".Szybko się to czyta, ale niestety długo się pisze. Mnóstwo roboty z odcyfrowywaniem starych zapisków, czasem nie do końca czytelnych. Ale bardzo ciekawy efekt i na pewno na tym nie poprzestaniemy. Na obróbkę czekają kolejne materiały i za jakiś czas uaktualnimy tą listę nazwisk o następne roczniki. Życzymy powodzenia w poszukiwaniu przodków.
I na koniec jeszcze taka uwaga: rody często migrowały między wioskami, więc radzimy zaglądać także do pozostałych materiałów, czyli z Olejowa i Białokiernicy.


Andruszków Michał
brak innych danych
w roku 1855 wymieniany jako świadek

Bezpalko Bartłomiej
ur. ok. 1827
rodzice: Bezpalko Tomasz i Kopka(?) /Kapka?/ Maria(?)
w roku 1854 mieszkał w domu nr 24, w wieku 27 lat jako wdowiec po Annie(?) Kusiakiewicz ożenił się z Julianną Tomczyszyn z domu nr 65?

Bezpalko Bartłomiej
brak innych danych, być może ten j.w.
w roku 1861 wymieniany jako świadek

Bezpalko Daniel
ur. ok. 1836
rodzice: Bezpalko Wojciech i Czop Anna
w roku 1859 w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Radom z Olejowa, dom nr 140 tamże

Bezpalko Marcin
brak innych danych
w roku 1854 wymieniany jako świadek

Bielecki Michał
ur. ok. 1827 Białokiernica
rodzice: Bielecki Marcin i Moskaluk Ewa
w roku 1859 mieszkał w domu nr 169, w wieku 32 lat jako kawaler ożenił się z Barbarą Kosińską z domu nr 14

Czajkowski Jan
brak innych danych
w roku 1855 wymieniany jako świadek

Czarny Jan
ur. ok. 1813
rodzice: Czarny Kazimierz i Marianna /nazwisko nie podane/
w roku 1855 wymieniony pod numerem domu 22, w wieku 42 lat jako wdowiec po Annie Czajkowskiej ożenił się z Heleną Tomczyszyn, wymienioną pod tym samym numerem domu 22

Czarny Kacper
ur. Nesterowce ur. ok. 1834
rodzice: Czarny Jakub i Bezpalko Agnieszka
ojciec - rolnik z Bzowicy
w roku 1859 wymieniony pod numerem domu 7, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Wrotną ur. Kołtów, wymienioną pod tym samym numerem domu 7

Czop Michał
brak innych danych
w roku 1855 wymieniany jako świadek

Czop Paweł
brak innych danych
w latach 1852-1859 wymieniany jako świadek

Czop Tomasz
brak innych danych
w roku 1860 wymieniany jako świadek

Czop Tymoteusz
brak innych danych
w roku 1859 wymieniany jako świadek

Czuczulińska Rozalia
ur. ok. 1810 (lub ok. 1816), Dubie
szlachcianka, dama (zapewne z dworu Wodzickich)
rodzice: Czuczuliński Błażej i Helena /nazwisko nie podane/
w roku 1856 wymieniona pod numerem domu 2, w wieku 46? /40?/ lat jako panna wyszła za Wincentego Słoneckiego ur. Huta Pieniacka, wymienionego pod tym samym numerem domu 2

Gac Jan
brak innych danych
w roku 1852 wymieniany jako świadek

Hajdamach Stefan
brak innych danych
w roku 1859 wymieniany jako świadek

Horbal Aleksander
brak innych danych
w roku 1861 wymieniany jako świadek

Jurków Paweł
ur. ok. 1821
rodzice: Jurków Jan i Posny Zofia
w roku 1857 mieszkał w domu nr 5, w wieku 36 lat jako wdowiec po Teresie Prus ożenił się z wdową Marianną Rebryk z Tomczyszynów z domu nr 55

Kołtowska Ewa
ur. ok. 1827
rodzice: Kołtowski Kazimierz i Szpic Franciszka
w roku 1852 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Jana Owczarza z Olejowa, dom nr 14 tamże

Kołtowski Jan
brak innych danych
w roku 1852 wymieniany jako świadek

Kosińska Barbara
ur. ok. 1837
rodzice: Kosiński Jakub i Magdycz Helena
w roku 1859 mieszkała w domu nr 14, w wieku 22 lat jako panna wyszła za Michała Bieleckiego z domu nr 169

Kosińska Helena, po 1-szym mężu Bezpalko
ur. ok. 1818
rodzice: Kosiński Tomasz i Bezpalko Marianna
w roku 1861 wymieniona pod numerem domu 22, w wieku 43 lata jako wdowa po (...) /Antonim? Piotrze?/ Bezpalko wyszła za wdowca Maksymiliana Martiniszyna ur. Harbuzów, wymienionego pod tym samym numerem domu 22

Kosiński Łukasz
brak innych danych
w roku 1859 wymieniany jako świadek

Lebedź Jacek
(z Perepelników)
ur. ok. 1811
rodzice: Lebedź Grzegorz i Agafia /nazwisko nie podane/
w roku 1852 wymieniony pod numerem domu 9, w wieku 41 lat jako kawaler poślubił wdowę Mariannę Wilk, wymienioną pod tym samym numerem domu 9

Leżak Józef
"pracownik drzewny" (stolarz? drwal?)
brak innych danych
w roku 1861 wymieniany jako świadek

Łucyk Agata
ur. ok. 1839
rodzice: Łucyk Ignacy i Prus /Pruś?/ Ewa
w roku 1862 mieszkała w domu nr 5 w wieku 22 (i 3/4) lat jako panna wyszła za wdowca Józefa Rusinowskiego ur. Białogłowy z domu nr 11

Magdycz Jan
ur. ok. 1825
rodzice: Magdycz Błażej i Schachraj(?) Katarzyna
w roku 1852 mieszkał w domu nr 20, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Marią Wojciszyn z domu nr ?? (17?, 27?)

Magdycz Jan
brak innych danych, być może ten j.w.
w roku 1861 wymieniany jako świadek

Martiniszyn Maksymilian
ur. ok. 1818, Harbuzów
rodzice: Martiniszyn Wojciech i Jaremowicz Maria
w roku 1861 wymieniony pod numerem domu 22, w wieku 43 lata jako wdowiec po Marii Radom ożenił się z wdową Heleną Bezpalko z Kosińskich, wymienioną pod tym samym numerem domu 22

Miaskowski Mikołaj
ur. ok. 1822 w Olejowie
rodzice: Miaskowski Józef i Bielecka Elżbieta
w roku 1860 mieszkał w domu nr 70, w wieku 38 lat jako wdowiec po Wiktorii Janiszewskiej ożenił się z Magdaleną Tomczyszyn z domu nr 130

Miszczyszyn Pantaleon
brak innych danych
w latach 1856-1861 wymieniany jako świadek

Muzyka Maciej
ur. ok. 1822 (Kr...) /Kraków? Kruhów?/
rodzice: Muzyka Jędrzej i Jokra(?) Teresa
w roku 1856 wymieniony pod numerem domu 30, w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z wdową Julianną Skorobohatą z Romaniszynów, wymienioną pod tym samym numerem domu 30

Palamarz Szymon
ur. ok. 1820 w Białokiernicy
żołnierz
rodzice: Palamarz Paweł i Jignota(?) Melania
w roku 1852 wymieniony pod numerem domu 43, w wieku 32 lat jako kawaler ożenił się z wdową Katarzyną Frijuda(?), wymienioną pod tym samym numerem domu 43

Palamarz Szymon
brak innych danych, być może ten j.w.
rolnik
w roku 1852 wymieniany jako świadek

Peremybida Grzegorz
ur. ok. 1820 (lub ok. 1800)
rodzice: Peremybida Bazyli i Hajdamach Eudokia
w roku 1859 mieszkał w domu nr 80, w wieku 39? (59?) lat jako wdowiec po Melanii Kowal ożenił się z wdową Anną Wojciszyn z Szynkarzów z domu nr 62

Radom Filip
ur. ok. 1826
rodzice: Radom Antoni i Bereza Ewa
w roku 1861 wymieniony pod numerem domu 18, w wieku 35 lat jako wdowiec po Eudoksji Jurków ożenił się z wdową Marianną Jurków z Tomczyszynów, wymienioną pod tym samym numerem domu 18

Radom Katarzyna, po 1-szym mężu Frijuda(?)
ur. ok. 1810
rodzice: Radom Józef i Muzyka Marianna
w roku 1852 wymieniona pod numerem domu 43, w wieku 42 lat jako wdowa po Szymonie Frijuda(?) wyszła za żołnierza Szymona Palamarza, ur. w Białokiernicy, wymienionego pod tym samym numerem domu 43

Radom Łukasz
brak innych danych
w roku 1856 wymieniany jako świadek

Radom Maciej
brak innych danych
w roku 1852 wymieniany jako świadek

Radom Marianna, po poprzednim mężu Wilk
ur. ok. 1807
rodzice: Radom Jakub i Maria /nazwisko nie podane/
w roku 1852 mieszkała w domu nr 9, w wieku 45 lat jako wdowa po Sebastianie Wilku poślubiła Jacka Lebiedzia z Perepelników

Rebryk Anna
ur. ok. 1839
rodzice: Rebryk Bazyli i Kamińska Ewa
w roku 1855 mieszkała w domu nr 48, w wieku 16 lat jako panna wyszła za Stanisława Tomczyszyna z domu nr 18

Rebryk Grzegorz
brak innych danych
w roku 1857 wymieniany jako świadek

Rebryk Niestaw
brak innych danych
w roku 1852 wymieniany jako świadek

Remenowski Piotr
ur. ok. 1826 (lub ok. 1820)
rodzice: Remenowski Mikołaj i Palamarz Anna
w roku 1856 mieszkał w domu nr 51, w wieku 30? /36?/ lat jako wdowiec po Katarzynie Rebryk ożenił się z Anną Tomczyszyn z domu nr 15

Remenowski Teodor
ur. ok. 1829
rodzice: Remenowski Mikołaj i Palamarz Anna
w roku 1859 mieszkał w domu nr 51, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z wdową Heleną Stachów z Romaniszynów z domu nr 31

Romaniszyn Helena, po 1-szym mężu Stachów
ur. ok. 1823
rodzice: Romaniszyn Mikołaj i Kołtowska Anna
w roku 1859 mieszkała w domu nr 31, w wieku 36 lat jako wdowa po Teodorze Stachów wyszła za Teodora Remenowskiego z domu nr 51

Romaniszyn Jan
brak innych danych
w roku 1860 wymieniany jako świadek

Romaniszyn Tatianna, po 1-szym mężu Skorobohata
ur. ok. 1832
rodzice: Romaniszyn Mikołaj i Kołtowska Anna
w roku 1852 wymieniona pod numerem domu 30, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Daniela Skorobohatego, ur. w Białokiernicy, wymienionego pod tym samym numerem domu 30
w roku 1856 dalej mieszkała w domu nr 30 i w wieku 24 lata jako wdowa po Danielu Skorobohatym wyszła za Macieja Muzykę ur. (...) /Kruhów?/, wymienionego pod tym samym numerem domu 30

Rusinowski Józef
ur. ok. 1829, Białogłowy
rodzice: Rusinowski Mikołaj /dane matki nie podane/
w roku 1862 mieszkał w domu nr 11, w wieku 33 lat jako wdowiec po Rozalii Wilk ożenił się z Agatą Łucyk z domu nr 5

Skorobohaty Daniel
ur. ok. 1828 w Białokiernicy
rodzice: Skorobohaty Szymon i Palamarz Agafia
w roku 1852 wymieniony pod numerem domu 30, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Tatianną Romaniszyn, wymienioną pod tym samym numerem domu 30

Słonecki Wincenty
ur. ok. 1811, Huta Pieniacka
szewc
rodzice: Słonecki Wawrzyniec i Święcicka Konstancja
w roku 1856 wymieniony pod numerem domu 2, w wieku 45 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Czuczulińską ur. Dubie, wymienioną pod tym samym numerem domu 2

Stachów Aleksander
brak innych danych
w roku 1852 wymieniany jako świadek

Stachów Bazyli
brak innych danych
w latach 1855-1856 wymieniany jako świadek

Stachów Jan
brak innych danych
w roku 1859 wymieniany jako świadek

Stachów Paweł
brak innych danych
w roku 1860 wymieniany jako świadek

Stachów Teodor
ur. ok. 1799
rodzice: Stachów Michał i Powroźnik(?) Anastazja
w roku 1852 mieszkał w domu nr 15, w wieku 53 lata jako wdowiec po Mariannie Prus ożenił się z Marianną Wilk z domu nr 11

Stachów Teodor
brak innych danych, być może ten j.w.
w roku 1862 wymieniany jako świadek

Szynkarz Anna, po 1-szym mężu Wojciszyn
ur. ok. 1832/1833
rodzice: Szynkarz Ignacy i Bielecka Agnieszka
w roku 1856 mieszkała w domu nr 55, w wieku 24 lat jako panna wyszła za Tomasza Wojciszyna z domu nr 62
w roku 1859 mieszkała w domu nr 62, w wieku 26 lat jako wdowa po Tomaszu Wojciszynie wyszła za wdowca Grzegorza Peremybida z domu nr 80

Tomczyszyn Anna
ur. ok. 1832
/dane rodziców nieczytelne/
w roku 1856 mieszkała w domu 15, w wieku 24 lata jako panna wyszła za wdowca Piotra Remenowskiego z domu nr 51

Tomczyszyn Augustyn
brak innych danych
w latach 1855-1857 wymieniany jako świadek

Tomczyszyn Helena
ur. ok. 1819
rodzice: Tomczyszyn Bartłomiej i Kosińska Katarzyna
w roku 1855 wymieniona pod numerem domu 22, w wieku 36 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Czarnego, wymienionego pod tym samym numerem domu 22

Tomczyszyn Julianna
ur. ok. 1836
rodzice: Tomczyszyn Bartłomiej i Radom Agnieszka
w roku 1854 mieszkała w domu nr 65?, w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Bartłomieja Bezpalko z domu nr 24

Tomczyszyn Magdalena
ur. ok. 1831
rodzice: Tomczyszyn Maciej i Kołtowska Maria
w roku 1860 mieszkała w domu nr 130, w wieku 29 lat jako panna wyszła za wdowca Mikołaja Miaskowskiego ur. Olejów z domu nr 70

Tomczyszyn Marianna, po 1-szym mężu Rebryk, po 2-gim Jurków
ur. ok. 1826/1827
rodzice: Tomczyszyn Bartłomiej i Radom Agnieszka
w roku 1857 mieszkała w domu nr 55, w wieku 30 lat jako wdowa po Mikołaju Rebryk wyszła za wdowca Pawła Jurków z domu nr 5
w roku 1861 wymieniona pod numerem domu 18, w wieku 35 lat jako wdowa 1) po Mikołaju Rebryk, 2) po Pawle Jurków, wyszła za wdowca Filipa Radoma, wymienionego pod tym samym numerem domu 18

Tomczyszyn Stanisław
ur. ok. 1825
rodzice: Tomczyszyn Kazimierz i Krzyśków Anna
w roku 1855 mieszkał w domu nr 18, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Anną Rebryk z domu nr 48

Tomczyszyn Stanisław
brak innych danych, być może ten j.w.
w roku 1856 wymieniany jako świadek

Wilk Józef
brak innych danych
w roku 1862 wymieniany jako świadek

Wilk Łukasz
ur. ok. 1833
rodzice: Wilk Sebastian i Lebedź Anna
w roku 1853 mieszkał w domu nr 9, w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Wojciszyn z domu nr 62

Wilk Łukasz
brak innych danych, być może ten j.w.
w roku 1859 wymieniany jako świadek

Wilk Marianna
ur. ok. 1828
rodzice: Wilk Jakub i Teresa /nazwisko nie podane/
w roku 1852 mieszkała w domu nr 11, w wieku 24 lat jako panna wyszła za wdowca Teodora Stachów z domu nr 15

Wojciszyn Katarzyna
ur. ok. 1833
rodzice: Wojciszyn Łukasz i Czarny Magdalena
w roku 1853 mieszkała w domu nr 62, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Łukasza Wilka z domu nr 9

Wojciszyn Maria
ur. ok. 1826
rodzice: Wojciszyn Łukasz i Czarny Magdalena
w roku 1852 mieszkała w domu nr 62, w wieku 26 lat jako panna wyszła za Jana Magdycza z domu nr 20

Wojciszyn Tomasz
ur. ok. 1828 (lub ok. 1827)
rodzice: Wojciszyn Łukasz i Czarny Magdalena
w roku 1856 mieszkał w domu nr 62, w wieku 28? /29?/ lat jako kawaler ożenił się z Anną Szynkarz z domu nr 55

Wrotny Katarzyna
ur. ok. 1833, Kołtów
rodzice: Wrotny Jan i Śliwińska Dorota
w roku 1859 wymieniona pod numerem domu 7, w wieku 26 lat jako panna wyszła za Kacpra Czarnego, ur. Nesterowce, wymienionego pod tym samym numerem domu 7