Nazwisko Czarny
Dodane przez Remek dnia Luty 24 2010 15:29:24
(uaktualnione luty 2013)


Czornij Aleksy / Czornyj Aleksander
BIAŁOGŁOWY

mąż Anny z domu Olech
grekokatolik
ur. ok. 1869
rodzice: Czornij Mikołaj i Szandurska Zofia
w roku 1894 mieszkał w domu nr 80, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anną Olech z domu nr 61 w Białogłowach
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Czornyj, pod numerem domu 80

Czarny Andrzej / Jędrzej
BZOWICA
mąż Justyny z domu Stachów
ur. 1852
rodzice: Czarny Jakub i Magdycz Maria (w księdze chrztów matka zapisana błędnie jako Miszczyszyn Maria)
rodzice chrzestni: Czarny Jan z Bzowicy i Sokołowska Anna, żona włościanina z Białychgłów
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 78
w roku 1878 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Justyną Stachów z domu nr 36

Czernij Anna
OLEJÓW

córka Kazimierza Czernij
ur. ok. 1781, zm. 1837 w wieku 56 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 1
dane z ksiąg grecko-katolickich

Czarny Anna
BZOWICA
oryg. "Czorny"
rodzice: Czarny Jakub i Anna (nazwisko panieńskie nie podane)
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Sebastiana Czarnego
mieszkała w domu nr 78

Czarny Barbara, po mężu Kołtowska
BZOWICA
oryg. "Czorniy"
żona Jakuba
rodzice: Czorniy Piotr i Ducek Ksenia
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Tadeusza Kołtowskiego
mieszkała w domu nr 81
przy chrzcie syna Tadeusza w księdze chrztów zapisana jako "Czorniy", ale przy zgonie tegoż w księdze zgonów jej nazwisko panieńskie zapisano jako "Czarny"

Czarny Dmytro
BZOWICA
brak innych danych
w roku 1895 występował jako świadek

Czarny / Czorny / Czornyj Dorota / Teodora, po mężu Olender (Olender Dorota)
BIAŁOGŁOWY

(różne wersje zapisu jej nazwiska panieńskiego i imienia)
żona Franciszka
rodzice: Czarny (Czorny) Mikołaj i Szandurska Zofia
w roku 1877 (pod imieniem Teodora) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 80
w roku 1885 (pod imieniem Dorota) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 80
w roku 1887 (pod imieniem Teodora) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Olender, pod numerem domu 80
w roku 1897 (pod imieniem Dorota) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 80

Czarny Grzegorz
BZOWICA
(oryg. "Czarnyi")
brak innych danych
w roku 1851 był ojcem chrzestnym dla Pawła Czajkowskiego z domu nr 46 w Bzowicy
w roku 1856 był ojcem chrzestnym dla Kajetana Kosińskiego z domu nr 16 w Bzowicy
w roku 1857 był ojcem chrzestnym dla Apolonii Bezpalko z domu nr 22 w Bzowicy

Czarny Helena, po mężu Bezpalko (Bezpalko Helena)
BZOWICA
(oryg. "Czorniy")
żona Antoniego
rodzice: Czarny Jan i Moroz Agafia
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Łukasza Bezpalko
mieszkała w domu nr 45

Czarny Jacek
BZOWICA
mąż Klary z domu Rusinowskiej
ur. 1856
rodzice: Czarny Jan i Tomczyszyn Helena
rodzice chrzestni: Czarny Jakub i Bezpalko Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 71
w roku 1878 w wieku 22 lat (w księdze ślubów błędnie: 20 lat) jako kawaler ożenił się z Klarą Rusinowską z domu nr 86

Czarny Jakub
BZOWICA
(w różnych latach oryg. "Czerny" / "Czorny")
1) mąż Agnieszki z domu Bezpalko
2) mąż Marii z domu Magdycz
ur. ok. 1805 lub 1808, zm. 1863 w wieku 55 lat (różnice wieku z księgi zgonów z wiekiem z księgi ślubów)
rodzice: Czarny Kazimierz i Laskowska Maria
mieszkał w domu nr 78
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Macieja Czarnego
w roku 1843 wymieniony jako mąż zmarłej
w tym samym roku 1843 w wieku 38 lat jako wdowiec po Agnieszce Bezpalko ożenił się z Marią Magdycz, wymienioną pod tym samym numerem domu 78
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Czarny
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Czarnego
w roku 1847 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Czarnego
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Czarnego
w roku 1852 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Czarnego
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Stanisława Kostki Czarnego
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zygmunta Czarnego
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marka Czarnego
w roku 1863 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: gorączka trawiąca płuc

Czarny Jan
BZOWICA
w niektórych latach oryg. "Czorny"
1) mąż Anny z domu Czajkowskiej
2) mąż Heleny z domu Tomczyszyn
ur. ok. 1813
rodzice: Czarny Kazimierz i Marianna /nazwisko nie podane/
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tomasza Czarnego, pod numerem domu 71
w roku 1843 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Czarnego, pod numerem domu 71
w roku 1851 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Czarnego, pod numerem domu 71
w roku 1852 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wawrzyńca Czarnego, pod numerem domu 71
w roku 1855 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 71
w roku 1855 zapisany pod numerem domu 22, w wieku 42 lat jako wdowiec po Annie Czajkowskiej ożenił się z Heleną Tomczyszyn, wymienioną pod tym samym numerem domu 22
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jacka Czarnego, pod numerem domu 71
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Kajetana Czarnego, pod numerem domu 71

Czarny Jan
BZOWICA
ur. 1842
niemowlę
rodzice: Czarny Jakub syn Stanisława i Magdaleny oraz Bezpalko Agnieszka córka Michała(?) i Katarzyny
rodzice chrzestni: Jakub Kosiński i Agnieszka Tomczyszyn
mieszkał w domu nr 78

Czarny Jan
BZOWICA
ur. 1842, zm. 1843 w wieku 1 rok
ojciec: Czarny Jan
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 78
(być może tożsamy z osobą jak wyżej - w księdze zgonów błędne dane ojca?)

Czarny Jan
BZOWICA / HALCZYNA DOLINA?
mąż Agafii z domu Daniłów
ur. 1850
rodzice: Czarny Jakub i Magdycz Maria
rodzice chrzestni: Kosiński Jakub i Czarny Anna, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernie
mieszkał w domu nr 78
w roku 1873 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Agafią Daniłów ur. Hukałowce zam. Halczyna Dolina, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 78

Czarny Jan
BZOWICA
ur. i zm. 1851 w wieku 2 1/2 miesiąca
rodzice: Czarny Jan i Czajkowska Anna
rodzice chrzestni: Stachów Ignacy i Czarny Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: drgawki / konwulsje
mieszkał w domu nr 71

Czarny Józef
OLEJÓW
ur. i zm. 1862 w wieku 10 tygodni
rodzice: Czarny Kacper i Wrotny Katarzyna
rodzice chrzestni: Szylwach Mikołaj i Cioch Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Fabian Żukowski, paroch grecko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 101

Czarny Józef
BZOWICA
ur. 1865
rodzice: Czarny Kacper i Kowal Tekla
rodzice chrzestni: Czarny Jan i Stachów Maria, żona Grzegorza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 78

Czarny Kacper
BZOWICA
mąż Katarzyny z domu Wrotny
ur. Nesterowce ur. ok. 1834
rodzice: Czarny Jakub i Bezpalko Agnieszka
ojciec - rolnik z Bzowicy

Czarny Kacper / Czarny Jan zwany Kacprem
BZOWICA / OLEJÓW
((w niektórych latach oryg. "Czornij")
1) mąż Katarzyny z domu Wrotny
2) mąż Tekli z domu Kowal
3) mąż Katarzyny z domu Stepów
służący
ur. Nesterowce ur. ok. 1834 / ok. 1838 (różny wiek w źródłach)
rodzice: Czarny Jakub i Bezpalko Agnieszka, ojciec - rolnik z Bzowicy
w roku 1859 wymieniony pod numerem domu 7, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Wrotną ur. Kołtów, wymienioną pod tym samym numerem domu 7
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Czarny, pod numerem domu 7 w Bzowicy
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Czarnego, pod numerem domu 101 w Olejowie
w tym samym roku 1862 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 101 w Olejowie
w tym samym roku 1862 mieszkał w domu nr 100 w Bzowicy, w wieku 28 lat jako wdowiec po Katarzynie Wrotny (przy tym ślubie nazwisko pierwszej żony zapisano błędnie jako Olejnik) ożenił się z grekokatoliczką Teklą Kowal z Olejowa, nr domu 112 (*)
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Czarnego, pod numerem domu 78 w Bzowicy
w roku 1878 mieszkał w domu nr 71, w wieku 40 lat jako wdowiec po Tekli Kowal ożenił się z Katarzyną Stepów z domu nr 76?
dane z ksiąg grecko-katolickich

Czarny Kajetan
BZOWICA
niemowlę
rodzice: Czarny Jan i Tomczyszyn Helena
ur. i zm. 1860 w wieku 2 tygodnie?
rodzice chrzestni: Stachów Ignacy i Bezpalko Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: drgawki / konwulsja
mieszkał w domu nr 71

Czarny Katarzyna
BZOWICA
ur. 1844
rodzice: Czarny Jakub i Magdycz Maria
rodzice chrzestni: Czarny Jan i Czajkowska Rozalia, żona Kazimierza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Morong, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkała w domu nr 78

Czorny Katarzyna
BIAŁOGŁOWY

ur. 1881
rodzice: Czorny Mikołaj i Szandurska Zofia
rodzice chrzestni: Szandurski Michał i Jary Anna, żona Kazimierza
numer domu 80

Czarny Maciej
BZOWICA
ur. 1840, zm. 1847 w wieku 7 lat
rodzice: Czarny Jakub i Bezpalko Agnieszka
rodzice chrzestni: Kosiński Jakub i Czarny Anny
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty Stock, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 78
w roku 1847 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: kaszel

Czarny Magdalena, po mężu Tomczyszyn (Tomczyszyn Magdalena)
BZOWICA
oryg. "Czerny"
żona Łukasza
córka Kazimierza
w roku 1828 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Tomczyszyn
mieszkała w domu nr 39

Czarny Magdalena, po mężu Wojciszyn (Wojciszyn Magdalena)
BZOWICA
w różnych latach oryg. oryg. "Czorny" / "Czernij"
żona Łukasza
ur. ok. 1801, zm. 1861 w wieku 60 lat
ojciec: Czarny Jan
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Karoliny Wojciszyn, pod numerem domu 62
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Wojciszyna, pod numerem domu 62
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Wojciszyn, pod numerem domu 63
w roku 1861 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 62

Czarny Marcin
BZOWICA
ur. 1847
rodzice: Czarny Jakub i Magdycz Maria
rodzice chrzestni: Czarny Jan i Czajkowska Rozalia, żona Kazimierza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 78

Czarny Marek
BZOWICA
ur. ok. 1859, zm. 1863 w wieku 4 lata
rodzice: Czarny Jakub i Magdycz Maria
rodzice chrzestni: Czarny Jan i Diaków Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 78

Czornyj Maria
BIAŁOGŁOWY

ur. 1896
rodzice: Czornyj Aleksander i Olech Anna
rodzice chrzestni: Rusinowski Józef i Morawska Maria, żona Andrzeja
numer domu 80

Czarny Melania
BZOWICA
(oryg. "Czorny")
żona Grzegorza, brak innych danych
w roku 1844 była matką chrzestną dla Michała Kosińskiego z domu nr 19 w Bzowicy
w roku 1850 była matką chrzestną dla Wiktorii Rusinowskiej z domu nr 11 w Bzowicy
w roku 1856 była matką chrzestną dla bliźniąt Józefa i Balbiny Wojciszyn z domu nr 62 w Bzowicy
w roku 1857 była matką chrzestną dla ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Hajda z domu nr 10 w Bzowicy

Czarny Michał
BZOWICA
ur. 1843, zm. 1846 w wieku 2,5 roku
rodzice: Czarny Jan i Czajkowska Anna
rodzice chrzestni: Czajkowski Kazimierz i Tomczyszyn Agnieszka, żona Bartłomieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Morong, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 71
zapisana przyczyna zgonu: kaszel

Czarny Michał
BZOWICA
ur. 1846
rodzice: Czarny Jakub i Magdycz Maria
rodzice chrzestni: Czop Michał i Kosińska Helena, żona Jakuba
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
mieszkał w domu nr 78

Czorny Mikołaj
BIAŁOGŁOWY

mąż Zofii z domu Szandurskiej
syn Jana i Agafii
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Czorny, pod numerem domu 80

Czarny Piotr
BZOWICA
brak innych danych
w roku 1835 był ojcem chrzestnym dla Antoniego Bezpalko z domu nr 15 w Bzowicy
w roku 1839 był ojcem chrzestnym dla Marii Bezpalko z domu nr 27 w Bzowicy
w roku 1853 był ojcem chrzestnym dla Agnieszki Jurków z domu nr 33 w Bzowicy

Czarna Rozalia, po mężu Ślusarczyk (Ślusarczyk Rozalia)
BZOWICA
żona Jana
ur. 1859
rodzice: Czarny Kacper i Wrotny Katarzyna
rodzice chrzestni: Skoczylas Wawrzyniec i Komycz Maria, oboje z Kołtowa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Apoloniusz Tarnawski, paroch grecko-katolicki w Kołtowie
mieszkała w domu nr 7
w roku 1894 w wieku 35 lat jako panna wyszła za grekokatolika Jana Ślusarczyka, ur. Kąty Trajeckie par. Stanisławczy koło Brodów; oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 89

Czarny Sebastian
BZOWICA
ur. 1843, zm. 1845 w wieku 1,5 roku
wg danych z 1843: matka: Czarny Anna, córka Jakuba i Anny
wg danych z 1845: matka: Czarny Anna, córka Kazimierza
rodzice chrzestni: Kosiński Jakub i Stachów Maria, żona Grzegorza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Nezbuth, proboszcz rzymsko-katolicki w Jeziernej
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 78

Czarny Stanisław Kostka
BZOWICA
ur. ok. 1856, zm. 1863 w wieku 6 lat
rodzice: Czarny Jakub i Magdycz Maria
rodzice chrzestni: Magdycz Jan i Wojciszyn Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: gorączka trawiąca płuc
mieszkał w domu nr 78

Czarny Szczepan
BZOWICA / TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Teresy z domu Półtorak
ur. ok. 1858 Bzowica
rodzice: Czarny Łukasz i Paraskewia (nazwisko panieńskie nie podane)
w roku 1885 mieszkał w domu nr 82, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z wdową Teresą Półtorak z Trościańca Wielkiego, nr domu 117
w roku 1886 wymieniony jako mąż zmarłej, mieszkał wtedy w domu nr 117 w Trościańcu Wielkim

Czarny Tomasz
BZOWICA
ur. 1839, zm. 1842 w wieku 2 lat
rodzice: Czarny Jan i Czajkowska Anna
rodzice chrzestni: Czajkowski Kazimierz i Czajkowska Anastazja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty Stock, wikariusz rzymsko-katolicki w Jeziernej
zapisana przyczyna zgonu: katar
mieszkał w domu nr 71

Czarny Wawrzyniec
BZOWICA
1) mąż Zofii z domu Stachów
2) mąż Agnieszki z domu Drozda
ur. 1852
rodzice: Czarny Jan i Czajkowska Anna
rodzice chrzestni: Czarny Jakub i Diaków Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kurator w Olejowie
w roku 1878 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Zofią Stachów z domu nr 37
w roku 1890 w wieku 38 lat jako wdowiec po Zofii Stachów ożenił się z Agnieszką Drozda z Olejowa, nr domu 198
w czasie chrztu i obu ślubów mieszkał w domu nr 71

Czarny Zygmunt
BZOWICA
ur. i zm. 1859 w wieku 1 dzień
rodzice: Czarny Jakub i Magdycz Marianna
rodzice chrzestni: Stachów Teodor i Bezpalko Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Faustyn Hawriszo, administrator grecko-katolicki w Bzowicy
zapisana przyczyna zgonu: słabość
mieszkał w domu nr 78
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.