Olejów w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Kwiecień 22 2007 16:20:03

Olejów
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Olejowie przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1912 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Olejów, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
rzymsko-katolicka i grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 3 1/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Michał hr Starzeński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Olejów, wieś

Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów

Parafia
rzym. kat.: na miejscu
gr. kat.: na miejscu

Ludność według popisu z roku 1857: 1050

Grunty orne
większej własności: 1260
mniejszej własności: 1288

Łąki i ogrody
większej własności: 236
mniejszej własności: 212

Pastwiska
większej własności: 173
mniejszej własności: 148

Lasy:
większej własności: 351
mniejszej własności: 91

OGÓŁEM: 3759 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Kazimierz hr. Wodzicki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Olejów z Tworymirką i Halczyną doliną, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa: Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu: Brody

Sąd obwodowy: Brody
[nie wiadomo, czy nie błąd w druku; wszystkie okoliczne miejscowości jak Bzowica, Białokiernica itd miały w tej rubryce sąd obwodowy w Złoczowie]

Sąd powiatowy i Notaryat: Zborów

Urząd parafialny: Olejów łaciński i grecki

Urząd pocztowy: Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Olejów miał już swój własny urząd pocztowy na miejscu. Obejmował on również wioski: Beremowce, Białogłowy, Białokiernica, Bzowica, Harbuzów, Hukałowce, Łopuszany, Manajów, Moniłówka, Neterpińce, Perepelniki].

Ludność według spisu z roku 1870:
1303 osoby

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 1260
mniejszej własności: 1288

Łąki i ogrody
większej własności: 236
mniejszej własności: 212

Pastwiska
większej własności: 173
mniejszej własności: 148

Lasy:
większej własności: 351
mniejszej własności: 91

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Olejów

Właściciel tabularny:
Spadkobiercy Kazimierza hr. Wodzickiego

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
na miejscu

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
na miejscu

Parafia łacińska grecka
łacińska i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 23

Karczmy: 1

Młyny: 1

Cegielnie: 1

Ilość folwarków: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
1286 morgów 205 sążni

Łąki:
55 morgów 1023 sążni

Ogrody:
37 morgów 428 sążni

Pastwiska:
43 morgi 696 sążni

Lasy:
352 morgi 407 sążni

Stawy, moczary:
7 morgów 1103 sążni

Nieużytki:
1 morga 1430 sążni

Parcele budowlane:
13 morgów 830 sążni

Ogółem:
1797 morgów 1322 sążni

Podatek:

gruntowy:
788 złotych reńskich 67 centów

domowy:
274 złotych reńskich 80 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Olejów z Halczyną doliną i Tworymirką, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
na miejscu

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego -
telegraficznego 15,0

Ludność według spisu z roku 1890:
1312

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Olejów z Halczyną Doliną i Tworymirką, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński i grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
na miejscu

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
na miejscu

Ludność:
1708

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki

Wg tej samej książki w Olejowie był również posterunek żandarmerii, należący do oddziału nr 14 Złoczów.1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Olejów

Właściciel tabularny:
Wodzicki hr. Aleksander i Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
na miejscu

Telegraf i odległość w kilometrach:
na miejscu

Parafia łacińska grecka
łacińska i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 23

POWIERZCHNIA:

Role:
726 hektarów, 21 arów, 6 m2

Łąki:
28 hektarów, 25 arów, 94 m2

Ogrody:
11 hektarów, 44 ary, 93 m2

Pastwiska:
22 hektary, 29 arów, 61 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
202 hektary, 56 arów, 9 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
1 hektar, 5 arów, 31 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
5 hektarów, 51 arów

RAZEM:
997 hektarów, 33 ary, 94 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
1560 koron 28 grajcarów

domowo-klasowy:
456 koron 40 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Olejów z Halczyną Doliną i Tworymirką, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński i grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
na miejscu

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
na miejscu

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr. Wodzicki

Wg tej samej książki w Olejowie był również posterunek żandarmerii, należący do oddziału nr 14 Złoczów.1912

[źródło: "Spis Abonentów c. k. sieci telefonicznych w Galicyi. Wydanie ogólne na rok 1912". Lwów 1912, nakładem c. k. Dyrekcyi poczt i telegrafów we Lwowie]

W 1912 roku w Olejowie były trzy telefony. Dwa na poczcie: c. k. centralne biuro telefoniczne i c. k. publiczna mównica telefoniczna oraz jeden jedyny abonent - Towarzystwo kredytowe w Olejowie, z numerem telefonu 1. ("Poproszę Olejów 1").

A oto ceny z ówczesnej tabeli opłat dla Olejowa:
Standardowe trzy minuty rozmowy kosztowały wówczas: z Załoźcami i Zborowem 40 kalerzy, ze Zbarażem, Złoczowem, Tarnopolem i Podkamieniem 60 hal., ze Lwowem - 1 koronę, z Rzeszowem i Przemyślem - 2 korony, z Krakowem - najwyższa stawka, 3 korony. Z Wiedniem mieszkańcy małego Olejowa najwyraźniej nie rozmawiali, bo nie był on wymieniony w tabeli. To już był przywilej większych miejscowości, jak Zbaraż czy Zborów.1921


[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Olejów

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 293 (przypis: W tem 3 budynki niezamieszkałe)
inne zamieszkałe: 1

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 1.776
Mężczyzn: 895
Kobiet: 881

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 774
grecko-katolickiego: 956
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 46
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 1.460
rusińską: 299
niemiecką: -
żydowską: 17
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Olejów

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 13
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 125
Mężczyzn: 60
Kobiet: 65

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 65
grecko-katolickiego: 55
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 5
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 74
rusińską: 51
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Olejów. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 1901 mieszkańców.
Kolej w odległym o 14 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon na miejscu.
Parafia rzymskokatolicka i grekokatolicka.

Właściciele ziemscy:
Wodzicki hr. Aleksander (827 i Halczyna 222)

Akuszerki:
Matyśko M. (1930)
Półtorak A. (1930)

Bydło - handel:
Leiner B. i Ska (1926)
Leiner B. (1928-30)

Cieśle:
Bodak P. (1926-30)
Owczarz B. (1926-30)

Kasy pożyczkowo - oszczednościowe:
Spółka Oszczędności i Pożyczek, Sp. z n.o. (1926)

Kooperatywy:
"Buducznist", Sp. z o.o. (1928-30)
"Kółko Rolnicze" (1926-30)

Kowale:
Boratyn J. (1926-28)
Budnik P. (1926-30)

Krawcy:
Bednarz G. (1926-30)
Kulinka J. (1926-28)
Król A. (1928-30)

Młyny:
Wodzicki hr. A. (1926-28)

Różne towary:
Niesłudowski J. (1926-30)
Bürgel Ch. (1926-30)
Preiss M. (1926-30)

Rzeźnicy:
Kosińska A. (1926-30)

Skóry:
Leiner B. (1928-30)

Szewcy:
Nawolski J. (1926-30)
Wąsicki W. (1926-30)

Szutr - dostawa:
Jamborski K.

Tytoniowe wyroby:
Gerc J. (1928-30)
Mądrzycki J. (1926-30) /w 1930 pisany jako Mądrzecki/

Wyszynk trunków:
Popowski F. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Olejów, wieś i dwór

Gmina: Olejów
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): na miejscu

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 14

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Zborów-Złoczów 16

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki i grekokatolicki na miejscu