Łopuszany - opis wsi z 1884 roku
Dodane przez Remek dnia Styczeń 24 2010 18:01:26
[źródło: Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.] Rozwinięto niektóre skróty.


Łopuszany, (poczta Olejów, odległość 3 km) wieś, o 28 Km. na południowy wschód od Złoczowa, 15 Km. na północny wschód od sądu powiatowego w Zborowie; położona miedzy Olejowem a Hukałowcami. Najwyższe wzniesienie w stronie północnej dochodzi 400 m., a w południowej 386 m. Na zachodzie leży las mieszany (dąb, grab, brzoza i osika). We wsi nastaje potok Łopuszanka (dopływ Seretu).

Rola na małej przestrzeni czamoziem, przeważnie żółta glina. Sadownictwo i pszczelnictwo rozwija się pomyślnie.

Na gruntach dworskich znajduje się kopalnia glinki ogniotrwałej, także porcelanową zwanej. Pokład tej gliny, znajduje się dość głęboko. Pod wierzchnią warstwą żółtej gliny, znajduje się w wielkiej ilości piasek ciekły, pod którym dopiero leży zbita warstwa glinki ogniotrwałej. Aby wydobyć glinkę, muszą za pomocą pompy parowej wyczerpywać wpierw ów ciekły piasek, w którym to celu odgraniczają, za pomocą szczelnie do siebie przystających, w głąb wbijanych dylów, małą przestrzeń, a wyczerpawszy wodę wraz z piaskiem, dobywają glinkę.

Mieszkańcy wyrabiają grube płótna na zwykłych warstatach tkackich.

W tej miejscowości znajdywano różnymi czasy stare monety.

Parafia łacińska w Olejowie, grecko katolicka w miejscu.

Szkoła etatowa, założona w r. 1870, do której na 134 uzdolnionych uczęszcza 109 dzieci, pielęgnuje szkółkę drzewek owocowych. W przeciągu lat pięciu rozdano przeszło 600 szczep miedzy ludność wiejską. Powierzchnia ogrodu szkolnego 54 arów. Język wykładowy ruski.

Statystyczne:

Liczba ludności 706, a to: rzymskokatolickich 40, greckokatolickich 640, izraelitów 26; umie czytać 108.

Obszar wsi = 846 Ha. w 2083 parcelach gruntowych. Gmina posiada: 607 Ha. roli, 115 Ha. łąk i ogrodów, 19,5 Ha. pastwisk. Czysty dochód = 2316 złotych reńskich; podatek = 510 złr. Dwór: 55 Ha. roli, 18 Ha. łąk i ogrodów, 0,6 Ha. pastwisk. Dochód = 72 złote reńskie.; podatek 16 złr.