Harbuzów - opis wsi z 1884 roku
Dodane przez Remek dnia Styczeń 24 2010 18:01:14
[źródło: Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.] Zachowano oryginalną pisownię, rozwinięto jedynie niektóre skróty.


Harbuzów, (poczta Olejów, odległość 7,5 km) wieś, położona na półn. stokach wyżyny podolskiéj, na wschód od Złoczowa o 30 Km., w okolicy leśnéj, górzystéj i zimnéj, nad jedném z ramion Seretu. Rola, czarnoziem podmokły i zimny; gospodarki rolne czteropolowe; z płodów sieją przeważnie żyto, owies i hreczkę. Obszar dworski uprawia chmiel. Bydło i konie we wsi liche, we dworze rasa krajowa poprawna. Sadownictwo pielęgnowane; w sadach przeważnie grusze, jabłonie i czereśnie. Pszczelnictwem zajmuje się kilku mieszkańców gminy, obszar dworski i nauczyciel. Przemysł: młyn wodny (lichy), gorzelnia; mieszkańcy wyrabiają porą zimową grube, zwykłe płótna konopne.

Parafia łacińska w Olejowie, grecko katolicka w miejscu; cerkiew drewniana pod wezwaniem św. Mikołaja. Sąd powiatowy w Zborowie o 19 Km. na południowym zachodzie.

Szkoła etatowa, założona w r. 1868, do której na 96 uzdolnionych uczęszcza 58 uczniów, pielęgnuje szkółkę drzew owocowych i obdziela szczepkami dziatwę szkolną. Powierzchnia ogrodu szkolnego 0,779 Ha. Język wykładowy ruski.

Statystyczne:

Liczba ludności 805, z tych obrządku rzymsko katolickiego 116, grecko katolickiego 639, izraelitów 50; mowy polskiej używa 133, ruskiej 650, niemieckiej 13; umie czytać 79.

Obszar wsi = 1374,25 Ha., rozdzielonych na 1988 parcel.

Gmina posiada: 360 Ha. roli, 117 Ha. łąk i ogrodów, 19 Ha. pastwisk. Dochód z tych gruntów = 1566 złotych reńskich; podatek gruntowy = 350 złr.

Dwór posiada: 285 Ha. roli, 155 Ha. łąk i ogrodów, 26 Ha. pastwisk, 393 Ha. lasu (mieszany z dębiną). Dochód = 1834 złotych reńskich; podatek = 416 złr.

W gminie liczono: 119 koni, 245 sztuk bydła, 54 owiec, 166 sztuk trzody chlewnej i 26 pni pszczół. We dworze: 75 koni, 289 sztuk bydła, 9 sztuk trzody chlewnej, 102 pni pszczół.