Perepelniki - opis wsi z 1884 roku
Dodane przez Remek dnia Styczeń 17 2010 19:47:43
[źródło: Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.] Rozwinięto niektóre skróty.


Perepelniki, (poczta Olejów, odległość 11 km) wieś, położona o 23 Km. na wschód Złoczowa w okolicy pagórkowatej, na dziale wodnym między dorzeczem Strypy a dorzeczem Seretu. We wsi są 3 źródła, z których nastaje mały potok, Huczka zwany. Płynie on w kierunku wschodnim a połączywszy się z potokiem, który z Hukałowiec w kierunku północnym przez wschodnią część obszaru płynie, wpada do trzeciego ramienia Seretu.

Rola czarnoziem z pokładem gliniastym, przeto zimna i niezbyt urodzajna. Zachodnią część obszaru pokrywa las liściasty o drzewostanie najrozmaiciej mieszanym. Bydło krajowe, we dworze rasy holenderskiej. Sadownictwo i pszczelnictwo rozwija się dość pomyślnie. Dwór posiada dwa wielkie sady i pielęgnuje liczną szkółkę drzew owocowych, a sadząc drzewa owocowe na miedzach ryz, i rozdając podrosłe szczepy między gospodarzy, przyczynia się wielce do podniesienia tej gałęzi gospodarczej i rozpowszechnienia jej między ludem. Mieszkańcy zajmują się obok zajęć gospodarskich także tkactwem, ciesielką, stolarką i bednarstwem. Gmina posiada kasę pożyczkową z kapitałem 242 złotych reńskich.

Parafia łacińska w Sassowie; grecko katolicka w miejscu. Sąd powiatowy w Zborowie.

Szkoła etatowa, założona w r. 1872, do której na 183 uzdolnionych uczęszcza 81 dzieci, posiada pasiekę szkolna i szkółkę drzew owocowych. Język wykładowy ruski.

Na łanach dworskich jest mały wzgórek, na którym, jak niesie podanie miejscowe, miał stać obozem Jan III.

Statystyczne:

Liczba ludności 875 a to rzymsko katolickiej 129, greckokatolickiej 724, izraelitów 22, umie czytać 137.

Obszar wsi = 1524 Ha w 2937 parcelach. Gmina posiada 658 Ha. roli, 160 Ha. łąk i ogrodów, 27,6 Ha. pastwisk. Dochód = 2241 złotych reńskich; podatek 503 złr. Dwór posiada 330 Ha. roli, 61 Ha. łąk i ogrodów, 7 Ha. pastwisk, 254 Ha. lasu. Dochód = 1119 złotych reńskich; podatek 254 złr.