Białogłowy - opis wsi z 1884 roku
Dodane przez Remek dnia Styczeń 10 2010 17:51:45
[źródło: Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.] Rozwinięto niektóre skróty.


Białogłowy, (poczta Olejów, odległość 8 km) wieś położona na wysokiem zimnem Podolu; od Złoczowa 39 Km.; od sądu powiatowego w Zborowie 28 Km. oddalona. Przez wieś płynie przytok Seretu, Łopuszanka.

Ziemia gliniasta, gospodarki rolne trzypolowe, na obszarze dworskim wzorowe. Chów bydła i koni we wsi lichy, we dworze bydło rasy holenderskiej. Tak w gminie, jak i we dworze, hodują wiele owiec. Zaledwie kilku gospodarzy posiada małe pasieki, we dworze 120 pni. Sadów nie pielęgnują.

Przemysł: wapniarka, młyn wodny o jednym kamieniu; mieszkańcy zajmują się tkactwem, wyrabiają płótna grube, przędą wełnę owczą, z której robią sukna na sieraki. We wsi jest gminna kasa pożyczkowa z kapitałem zakładowym 303 złote reńskie 57 krajcarów.

Parafia rzymsko-katolicka w Załoścach, grecko-katolicka w miejscu.

Szkoła etatowa, założona w r. 1862, do której na 136 uzdolnionych uczęszcza 82 uczniów, posiada ogródek o powierzchni ledwie 14 arów. Język wykładowy ruski i polski.

Statystyczne:

Liczba mieszkańców 1200; a to: religii rzymsko katolickiej 252, grecko katolickiej 928, izraelitów 20; z tych używa języka polskiego 115, ruskiego 1085.

Wieś zajmuje 1780 Ha. powierzchni w 3159 parcelach. Z tej przestrzeni posiada gmina 78G Ha. gruntów ornych, 196 Ha. łąk i ogrodów, 10 Ha. pastwisk i 3 Ha. lasu. Czysty dochód = 3876 złotych reńskich 22 krajcary. Podatek 877 złr. 39 kr. Obszar dworski posiada: 553 Ha. gruntów ornych, 153 Ha. łąk i ogrodów, 13 Ha. pastwisk, 23 Ha. lasu. Dochód = 2285 złotych reńskich 31 krajcarów. Podatek 518 złr. 77 kr.

W gminie liczono: 204 koni, 311 sztuk bydła, 323 owiec, 122 sztuki trzody chlewnej i 26 pni pszczelnych; we dworze 51 koni, 93 sztuki bydła, 868 owiec, 44 sztuki trzody chlewnej, 100 pni pszczelnych.