Reniów - opis wsi z 1884 roku
Dodane przez Remek dnia Styczeń 01 2010 16:41:32
[źródło: Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.] Rozwinięto niektóre skróty.


Reniów z przysiółkiem Nowosiółką, (poczta Załośce, odległość 3 Km.) wieś, położona w stronie południowej Załoziec, na rozgraniczu powiatu brodzkiego, złoczowskiego i tarnopolskiego, na prawym brzegu Seretu, który zalewa tu obszerny staw wertełecki, na przestrzeni miedzy Reniowem a Wertełką.

Glinka rodzi najlepiej jęczmiona i ziemniaki. Mieszkańcy zajmują się pszczelnictwem, pielęgnują sady drzew owocowych, a porą zimową wyrabiają płótna konopne. W tej miejscowości znajduje się na obszarze dworskim tartak parowy, przenośny, przy którym mieszkańcy mają stały zarobek, i gorzelnia.

Przysiółek Nowosiółka leży na północno zachodnim krańcu Wertełeckiego lasu, z lewego brzegu Seretu.

Parafia łacińska i sąd powiatowy w Załoścach, parafia grecko katolicka w Załoścach starych.

Szkoła filialna, założona w r. 1851, do której na 95 uzdolnionych uczęszcza 52 dzieci, pielęgnuje na ogrodzie szkolnym o powierzchni 57,5 ara szkółkę drzew owocowych. Język wykładowy polski.

Statystyczne:

Liczba ludności 889, a to: religii rzymskokatolickiej 491, greckokatolickiej 390, izraelitów 8.

Gmina posiada: 1177 morgów ziemi. Dochód = 1920 złotych reńskich; podatek = 435 złr. Dwór posiada: 1696 morgów ziemi. Dochód = 1952 złotych reńskich; podatek 401 złr. Z ziemi urodzajnej przypada: 1152 morgi na grunty orne, 313 morgów na łąki i ogrody, 444 morgi na pastwiska, 900 morgów na lasy (dworskie).